1. Pracodawca
 2. Łódź
 3. 2M PROJECT MANAGEMENT sp. z o.o.
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

2M PROJECT MANAGEMENT sp. z o.o.

ŁÓDŹ, UL. TARGOWA 9A

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (11) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 11 )

Inżynier budowy

Warszawa
Wygasła: 13.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych

Warszawa
Wygasła: 13.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
praca zdalna
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Reprezentowanie inwestora i ochrona jego interesów na budowie poprzez wypełnianie obowiązków właściwych dla inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją, a w razie jej niekompletności, wad lub niejasności poinformowanie autorów projektu i inwestora o konieczności wprowadzenia uzupełnień lub poprawek
 • Analiza wraz z inwestorem i projektantem zgłaszanych przez wykonawcę rozwiązań zamiennych do projektu
 • Wykonanie cyklicznych kontroli placu budowy, zaplecza, przyłączy na cele budowy, etc
 • Sprawdzenie oznakowania terenu budowy, planu BIOZ, oraz niezbędnych środków BHP
 • Uczestnictwo lub prowadzenie naradach koordynacyjnych na budowie
 • Bieżąca kontrola realizowanych robót, ich jakości, zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
 • Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów budynku, instalacji, urządzeń technicznych, etc
 • Kontrolowanie nadzorowanych przez siebie robót budowlanych w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • Kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem inwestycji
 • Analiza zasadności zgłaszanych przez wykonawcę inwestorowi robót dodatkowych
 • Oszacowanie oraz potwierdzenie okresowego przerobu wykonawcy
 • Przygotowywanie i wysłanie tygodniowych raportów z pracy inspektora nadzoru
 • Udział w czynnościach odbioru końcowego gotowych obiektów budowlanych
 • Sprawdzenie kompletności i zgodności dokumentacji powykonawczej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manager regionu

Warszawa
Wygasła: 13.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
praca zdalna
praca hybrydowa
menedżer
Obowiązki:
 • Bieżące monitorowanie Regionu i pozyskiwanie nowych projektów dla Spółki
 • Odpowiedzialność za jakość usług świadczonych w Regionie przez Spółkę
 • Koordynacja i kierowanie projektami w Regionie
 • Reprezentowanie interesów Spółki w Regionie, utrzymywanie relacji z Klientami Spółki
 • Zatrudnianie, koordynacja i ocena pracy Inwestorów Nadzoru, Inżynierów Projektu, itp
 • Kontrola budżetów, organizacja i prowadzenie biura
 • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, wspieranie i pomoc Inwestorom w organizacji procesu inwestycyjnego, wyborze Biur Projektów, Generalnych Wykonawców
 • Przygotowywanie budżetów, harmonogramów projektów itp
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier budowy

Gdańsk
Wygasła: 11.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier budowy

Łódź
Wygasła: 11.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier budowy

Poznań
Wygasła: 11.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier budowy

Warszawa
Wygasła: 11.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier budowy

Łódź
Wygasła: 27.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manager Regionu

Łódź
Wygasła: 12.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
menedżer
Obowiązki:
 • Bieżące monitorowanie Regionu i pozyskiwanie nowych projektów dla Spółki
 • Odpowiedzialność za jakość usług świadczonych w Regionie przez Spółkę
 • Koordynacja i kierowanie projektami w Regionie
 • Reprezentowanie interesów Spółki w Regionie, utrzymywanie relacji z Klientami Spółki
 • Zatrudnianie, koordynacja i ocena pracy Inwestorów Nadzoru, Inżynierów Projektu, itp
 • Kontrola budżetów, organizacja i prowadzenie biura
 • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, wspieranie i pomoc Inwestorom w organizacji procesu inwestycyjnego, wyborze Biur Projektów, Generalnych Wykonawców, przygotowywanie budżetów, harmonogramów projektów itp
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manager Regionu

śląskie
Wygasła: 21.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
menedżer
Obowiązki:
 • Bieżące monitorowanie Regionu i pozyskiwanie nowych projektów dla Spółki
 • Odpowiedzialność za jakość usług świadczonych w Regionie przez Spółkę
 • Koordynacja i kierowanie projektami w Regionie
 • Reprezentowanie interesów Spółki w Regionie, utrzymywanie relacji z Klientami Spółki
 • Zatrudnianie, koordynacja i ocena pracy Inwestorów Nadzoru, Inżynierów Projektu, itp
 • Kontrola budżetów, organizacja i prowadzenie biura
 • Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, wspieranie i pomoc Inwestorom w organizacji procesu inwestycyjnego, wyborze Biur Projektów, Generalnych Wykonawców, przygotowywanie budżetów, harmonogramów projektów itp
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inżynier Budowy - Asystent Inspektora Nadzoru

Kobyłka
Wygasła: 12.03.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
asystent
Obowiązki:
 • Uczestniczenie przy bieżącej kontroli prowadzonych robót na placu budowy
 • Pomoc w wypełnianiu obowiązków Inspektorom nadzoru oraz Inwestorowi
 • Kontrola jakości prac i ich zgodności z projektem, przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi oraz warunkami umowy z Generalnym Wykonawcą
 • Bieżący kontrakt z uczestnikami procesu budowlanego
 • Ofertowanie i negocjacje z wykonawcami i dostawcami, rozliczenia wykonawców i pracowników firmy
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu robót budowlanych
 • Raportowaniem postępu prac
 • Współpraca z Kierownikiem budowy i Inwestorem
 • Wykonywanie obmiarów i przedmiarów prac
 • Współudział przy opracowywaniu wszelkich koniecznych dokumentacji
 • Prowadzenie administracji nadzoru inwestorskiego (protokoły, raporty, poczta, itp.)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie 2M PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, podziel się opinią i pomóż innym.