1. Pracodawca
 2. Łódź
 3. Zarząd Lokali Miejskich
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

Zarząd Lokali Miejskich

Łódź, Aleja T. Kościuszki 47

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (139) Aktualne ( 7 ) Archiwalne ( 132 )

Referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Ważna do: 25.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • - kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • - prowadzenie działań windykacyjnych
 • - kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • - obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • - współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • - udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych ()
Pokaż więcej >>
od 3 700 PLN
Ważna do: 25.09.2023

Młodszy referent/referent w Rejonie Obsługi Najemców

Łódź
Ważna do: 22.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami: - monitorowanie liczby lokali wolnych
 • - podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania zasobu lokali wolnych
 • - zapewnienie stałego dostępu do wolnych lokali
 • w tym prezentowanie lokali potencjalnym najemcom/nabywcom
 • - kontrola prawidłowej eksploatacji lokali: - nadzór nad prawidłową realizacją umów najmu w zakresie przestrzegania jej warunków
 • - kontrole lokali zgodnie z harmonogramem
 • - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • - przygotowanie wniosków o wymeldowanie
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ważna do: 22.09.2023

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Ważna do: 22.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wprowadzanie do programu informatycznego dokumentów księgowych zakupu
 • • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • • dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i zakładowym planem kont
 • • przygotowywanie przelewów bankowych z zachowaniem terminów płatności
 • • prowadzenie okresowej kontroli rozrachunków i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • • przeprowadzenie na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji należności i zobowiązań
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ważna do: 22.09.2023

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Ważna do: 22.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie rejestru szkód
 • ugód
 • regresów i innych odszkodowań
 • • współpraca z brokerem i innymi komórkami w zakresie zgłaszania szkód
 • ankiet ubezpieczeniowych korespondencji
 • regresów i wypłat odszkodowań
 • • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem likwidacji szkód w administrowanych nieruchomościach
 • • przygotowywanie przelewów bankowych z zachowaniem terminów płatności
 • • prowadzenie rozliczeń z tytułu szkód powstałych w mieniu jednostki
 • • sporządzanie dokumentacji
 • deklaracji i rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ważna do: 22.09.2023

Podinspektor/inspektor w Wydziale Przychodów Czynszowych i Rozliczeń

Łódź
Ważna do: 08.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wprowadzanie zmian stawek i norm dla składników opłat za media do systemu informatycznego
 • - dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów (woda
 • ścieki
 • centralne ogrzewania)
 • - generowanie w systemie informatycznym dokumentów sprzedaży
 • powiadomień
 • - wprowadzanie korekt na konta finansowe najemców
 • - analiza kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości
 • - udzielanie odpowiedzi na pisma
 • skargi
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ważna do: 08.09.2023

Młodszy referent/referent w Rejonie Obsługi Najemców

Łódź
Ważna do: 11.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami: - monitorowanie liczby lokali wolnych
 • - podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania zasobu lokali wolnych
 • - zapewnienie stałego dostępu do wolnych lokali
 • w tym prezentowanie lokali potencjalnym najemcom/nabywcom
 • - kontrola prawidłowej eksploatacji lokali: - nadzór nad prawidłową realizacją umów najmu w zakresie przestrzegania jej warunków
 • - kontrole lokali zgodnie z harmonogramem
 • - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • - przygotowanie wniosków o wymeldowanie
 • - prowadzenie działań windykacyjnych: - dostarczanie korespondencji windykacyjnej
 • - wsparcie dłużnika poprzez proponowanie skorzystania z programów osłonowych
 • - udział w eksmisjach komorniczych
 • - komisyjne przejmowanie lokali
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ważna do: 11.09.2023

Referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Ważna do: 11.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • - kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • - prowadzenie działań windykacyjnych
 • - kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • - obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • - współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • - udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych
Pokaż więcej >>
od 3 700 PLN
Ważna do: 11.09.2023

Referent/podinspektor w Wydziale Lokali Mieszkalnych

Łódź
Wygasła: 06.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - rozpatrywanie wniosków i podań składanych w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy najmu
 • - przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i podania mieszkańców
 • - przyjmowanie mieszkańców i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • - opracowywanie materiałów informacyjnych w zakresie prowadzonych spraw
 • - wprowadzanie danych do systemu informatycznego
 • - prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i raportowania
Pokaż więcej >>
od 3 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Wygasła: 01.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie rejestru szkód
 • ugód
 • regresów i innych odszkodowań
 • • współpraca z brokerem i innymi komórkami w zakresie zgłaszania szkód
 • ankiet ubezpieczeniowych korespondencji
 • regresów i wypłat odszkodowań
 • • prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem likwidacji szkód w administrowanych nieruchomościach
 • • przygotowywanie przelewów bankowych z zachowaniem terminów płatności
 • • prowadzenie rozliczeń z tytułu szkód powstałych w mieniu jednostki
 • • sporządzanie dokumentacji
 • deklaracji i rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/inspektor w Wydziale Informacji i Ochrony Danych Osobowych

Łódź
Wygasła: 30.08.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - rozpatrywanie interpelacji
 • petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o dane uzyskane z komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych merytorycznie właściwych dla danej sprawy
 • - przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje
 • petycje oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 • - prowadzenie ewidencji interpelacji
 • petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • - wykonywanie na polecenie przełożonego innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Przychodów Czynszowych i Rozli.

Łódź
Wygasła: 03.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wprowadzanie zmian stawek i norm dla składników opłat za media do systemu informatycznego
 • • dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów (woda
 • ścieki
 • centralne ogrzewania)
 • • generowanie w systemie informatycznym dokumentów sprzedaży
 • powiadomień
 • • wprowadzanie korekt na konta finansowe najemców
 • • analiza kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości
 • • udzielanie odpowiedzi na pisma
 • skargi
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Wydziale Lokali Mieszkalnych

Łódź
Wygasła: 03.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • rozpatrywanie wniosków i podań składanych w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy najmu
 • • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i podania mieszkańców
 • • przyjmowanie mieszkańców i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • • opracowywanie materiałów informacyjnych (...). UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 27.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • zawieranie
 • zmienianie i wypowiadanie umów dotyczących dostawy wody i odbioru ścieków
 • dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu sieciowego do nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/Specjalista

Łódź
Wygasła: 20.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • rozpatrywanie interpelacji
 • petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o dane przekazane przez komórki i jednostki organizacyjne
 • merytorycznie właściwe dla danej sprawy
 • • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje
 • petycje oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 • • prowadzenie ewidencji interpelacji
 • petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Łódź
Wygasła: 20.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wsparcie merytoryczne i nadzór co do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacji
 • • opiniowanie wewnętrznych procesów i procedur oraz regulacji w obszarze ochrony danych osobowych
 • • budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
 • • wspieranie administratora w realizacji obowiązków wynikających z RODO
 • • opiniowanie wewnętrznej dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych (m.in. procedur
 • wytycznych
 • instrukcji
 • umów)
 • • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz osób
 • których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO)
 • • nadzorowanie procesu wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich zakresu
 • • prowadzenie rejestrów związanych z przetwarzaniem danych
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych w UTO

Łódź
Wygasła: 22.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • • sporządzanie kosztorysów inwestorskich
 • • weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • • podejmowanie działań w związku z występowaniem różnego rodzaju awarii budowlanych
 • • uczestniczenie w różnego rodzaju oględzinach dotyczących stanu technicznego budynków i lokali
 • • opiniowanie wniosków związanych ze stanem technicznym budynków i lokali (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. instalacyjno-sanitarnych w UTO

Łódź
Wygasła: 22.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-sanitarnej
 • • opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Najemców
 • instytucje i podmioty gospodarcze
 • • opiniowanie dokumentacji projektowej
 • • sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • • rozwiązywanie technicznych problemów
 • • udzielanie wiedzy eksperckiej
 • porad i wsparcia (…) Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 23.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analizowanie przychodów czynszowych
 • • analizowanie prawidłowości naliczanych opłat
 • • dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów
 • • generowanie powiadomień i dokumentów sprzedaży
 • • analizowanie kosztów nieruchomości(...). UWAGA: Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o naborze zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • praca w terenie - wymaga przemieszczania się w obrębie Miasta Łodzi
 • • praca administracyjno-biurowa
 • • praca w kontakcie z dłużnikami - z trudnym klientem
 • • praca pod presją czasu
 • • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
 • • pomieszczenia biurowe typu open space (wieloosobowe)
 • • pomieszczenia pracy/budynki nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu (bariery architektoniczne: budynki o różnej liczbie kondygnacji
 • schody
 • brak wind)
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Odszkodowań

Łódź
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych
 • • tworzenie planów finansowych
 • • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej
 • • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych
 • • opracowywanie okresowych analiz w zakresie dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym
 • • przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział. UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • kierowanie na drogę postępowania sądowego roszczeń o zapłatę należności i eksmisję wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • w tym współpraca z Wydziałem Radców Prawnych i Rejonami Obsługi Najemców w ZLM
 • • prowadzenie spraw dotyczących umarzania
 • rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości czynszowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • • podejmowanie w ramach obowiązującego porządku prawnego wszelkich czynności zmierzających do windykacji należności
 • w tym analiza stanu zaległości
 • informowanie o wysokości zadłużenia
 • wystawianie wezwań do zapłaty
 • prowadzenie spraw związanych z egzekucją komorniczą wobec najemców i użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych
 • • prowadzenie procedur upubliczniania danych dłużników w stosownych rejestrach
 • Szczegółowe informacje: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wprowadzanie do programu informatycznego dokumentów księgowych zakupu
 • • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • • dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i zakładowym planem kont
 • • przygotowywanie przelewów bankowych z zachowaniem terminów płatności
 • • prowadzenie okresowej kontroli rozrachunków i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • • przeprowadzenie na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji należności i zobowiązań. Szczegółowe informacje: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Obsługi

Łódź
Wygasła: 19.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • przyjmowanie
 • sprawdzanie
 • rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających do Zarządu Lokali Miejskich w formie papierowej
 • elektronicznej oraz przekazywanie ich właściwym adresatom
 • • wykonywanie czynności związanych z wysyłaniem korespondencji
 • • przyjmowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym wpływających dokumentów finansowo-księgowych (faktur
 • not itp.) oraz przekazywanie ich właściwym adresatom
 • • obsługa ogólnego konta poczty elektronicznej Zarządu Lokali Miejskich: zlm@zlm.lodz.pl (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/specjalista/starszy inspektor w Wydziale Organizacyjno (...)

Łódź
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zlecanie i nadzorowanie usług transportowych dotyczących przewozu wyposażenia
 • dokumentów i korespondencji
 • • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Zarządu
 • • sporządzanie sprawozdań
 • raportów i analiz
 • przy użyciu aplikacji MS Excel
 • dotyczących zadań realizowanych przez Wydział (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Remontów Budynków i Lokali

Łódź
Wygasła: 12.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • dokonywanie oceny technicznej lokalu
 • • sporządzanie kosztorysów
 • • udział w procesie produkcyjnym
 • • doradztwo techniczne. Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

Łódź
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanu prawnego lokali będących własnością Miasta Łodzi
 • usytuowanych we wspólnotach mieszkaniowych w zakresie ich samodzielności oraz zgodności powierzchni z udziałem w częściach wspólnych
 • • prowadzenie spraw w zakresie realizacji wniosków najemców o wyodrębnienie lokali
 • • weryfikowanie pod względem merytorycznym dokumentacji lokali podlegających sprzedaży
 • • realizowanie działań w zakresie przywrócenia w nieruchomościach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe pełnej własności Miasta Łodzi (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/Specjalista

Łódź
Wygasła: 05.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • rozpatrywanie interpelacji
 • petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej w oparciu o dane przekazane przez komórki i jednostki organizacyjne
 • merytorycznie właściwe dla danej sprawy
 • • przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje
 • petycje oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej
 • • prowadzenie ewidencji interpelacji
 • petycji oraz wniosków o udostępnienie informacji publicznej
 • • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Łódź
Wygasła: 05.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wsparcie merytoryczne i nadzór co do przestrzegania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w organizacji
 • • opiniowanie wewnętrznych procesów i procedur oraz regulacji w obszarze ochrony danych osobowych
 • • budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
 • • wspieranie administratora w realizacji obowiązków wynikających z RODO
 • • opiniowanie wewnętrznej dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych (m.in. procedur
 • wytycznych
 • instrukcji
 • umów)
 • • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz osób
 • których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO)
 • • nadzorowanie procesu wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i ich zakresu
 • • prowadzenie rejestrów związanych z przetwarzaniem danych
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 13.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • -zabezpieczenie wyposażenia stanowisk pracy
 • w tym: sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy
 • bilety okresowe
 • - prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem pieczątek w Zarządzie
 • w tym zamawianie wykonania
 • prowadzenie rejestru oraz dokonywanie ich likwidacji
 • - wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału (...). - Praca na czas określony : pierwsza umowa o pracę do 6 miesięcy
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Odszkodowań

Łódź
Wygasła: 02.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych
 • • tworzenie planów finansowych
 • • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej
 • • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych
 • • opracowywanie okresowych analiz w zakresie dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym
 • • przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział. UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 02.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • praca w terenie - wymaga przemieszczania się w obrębie Miasta Łodzi
 • • praca administracyjno-biurowa
 • • praca w kontakcie z dłużnikami - z trudnym klientem
 • • praca pod presją czasu
 • • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
 • • pomieszczenia biurowe typu open space (wieloosobowe)
 • • pomieszczenia pracy/budynki nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu (bariery architektoniczne: budynki o różnej liczbie kondygnacji
 • schody
 • brak wind)
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 02.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analizowanie przychodów czynszowych
 • • analizowanie prawidłowości naliczanych opłat
 • • dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów
 • • generowanie powiadomień i dokumentów sprzedaży
 • • analizowanie kosztów nieruchomości(...). UWAGA: Osoby zainteresowane ofertą pracy powinny zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o naborze zamieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Wygasła: 07.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • • współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor/inspektor w Rejonie Obsługi Najemców (...)

Łódź
Wygasła: 07.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/specjalista/starszy inspektor ds. archiwizacji w NOA

Łódź
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie składnicy akt
 • • przeprowadzanie skontrum dokumentacji
 • • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych • udostępnianie przechowywanej dokumentacji
 • • wycofywanie dokumentacji ze stanu składnicy akt w przypadku wznowienia spraw w komórce organizacyjnej
 • • przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • tj. poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób
 • zdarzeń czy problemów
 • • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (…). UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznych Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Nieruchomości

Łódź
Wygasła: 01.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • opiniowanie wniosków o wydzierżawienie lub użyczenie terenu
 • • przygotowywanie informacji o nieruchomościach gminnych dla jednostek Urzędu Miasta Łodzi
 • • przygotowywanie rekomendacji dla gminnych wolnych lokali mieszkalnych. UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 350 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Remontów Budynków i Lokali

Łódź
Wygasła: 29.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • dokonywanie oceny technicznej lokalu
 • • sporządzanie kosztorysów
 • • udział w procesie produkcyjnym
 • • doradztwo techniczne Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Wydziale Lokali Mieszkalnych

Łódź
Wygasła: 05.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • rozpatrywanie wniosków i podań składanych w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy najmu
 • • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i podania mieszkańców
 • • przyjmowanie mieszkańców i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • • opracowywanie materiałów informacyjnych w zakresie prowadzonych spraw (...) UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/specjalista/starszy specjalista w NOA

Łódź
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie spraw związanych z zamawianiem wykonywaniem
 • prowadzeniem rejestru oraz likwidacją pieczątek
 • - zlecanie i nadzorowanie usług transportowych dotyczących przewozu wyposażenia
 • dokumentów i korespondencji
 • - prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Zarządu
 • - aktualizacja artykułów Bazy Wiedzy Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
 • we współpracy z komórkami organizacyjnymi Zarządu oraz Wydziałem Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. - Praca na czas określony : pierwsza umowa o pracę do 6 miesięcy
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. instalacyjno-saniatarnych w UTO

Łódź
Wygasła: 02.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjno-sanitarnej
 • • opiniowanie wniosków zgłaszanych przez Najemców
 • instytucje i podmioty gospodarcze
 • • opiniowanie dokumentacji projektowej
 • • sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • • rozwiązywanie technicznych problemów
 • • udzielanie wiedzy eksperckiej
 • porad i wsparcia (…) Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych w UTO

Łódź
Wygasła: 02.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • • sporządzanie kosztorysów inwestorskich
 • • weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • • podejmowanie działań w związku z występowaniem różnego rodzaju awarii budowlanych
 • • uczestniczenie w różnego rodzaju oględzinach dotyczących stanu technicznego budynków i lokali
 • • opiniowanie wniosków związanych ze stanem technicznym budynków i lokali (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości
 • efektywności i wydajności pracy Miejskich Administratorów Nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Wydziale Obsługi

Łódź
Wygasła: 22.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • przyjmowanie
 • sprawdzanie
 • rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji oraz przesyłek wpływających w formie papierowej
 • elektronicznej oraz przekazywanie ich właściwym adresatom
 • • wykonywanie czynności związanych z wysyłaniem korespondencji
 • • przyjmowanie i rejestrowanie w systemie informatycznym wpływających dokumentów finansowo-księgowych (faktur
 • not itp.) oraz przekazywanie ich właściwym adresatom
 • • obsługa ogólnego konta poczty elektronicznej Zarządu Lokali Miejskich: zlm@zlm.lodz.pl (…). UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych
 • • tworzenie planów finansowych
 • • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej
 • • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych
 • • opracowywanie okresowych analiz w zakresie dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym
 • • przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Przychodów Czynszowych i Rozliczeń

Łódź
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analizowanie przychodów czynszowych
 • • analizowanie prawidłowości naliczanych opłat
 • • dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów
 • • generowanie powiadomień i dokumentów sprzedaży
 • • wprowadzanie zmian składników opłat niezależnych od wynajmującego do systemu
 • • wprowadzanie korekt na konta finansowe najemców
 • • analizowanie kosztów nieruchomości
 • • udzielanie odpowiedzi na pisma i skargi
 • • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i raportowania
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • praca w terenie - wymaga przemieszczania się w obrębie Miasta Łodzi
 • • praca administracyjno-biurowa
 • • praca w kontakcie z dłużnikami - z trudnym klientem
 • • praca pod presją czasu
 • • stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe
 • • pomieszczenia biurowe typu open space (wieloosobowe)
 • • pomieszczenia pracy/budynki nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządów ruchu (bariery architektoniczne: budynki o różnej liczbie kondygnacji
 • schody
 • brak wind)
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor/inspektor w Rejonie Obsługi Najemców (...)

Łódź
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • • współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 10.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości
 • efektywności i wydajności pracy Miejskich Administratorów Nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zabezpieczenie wyposażenia stanowisk pracy
 • w tym: sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy
 • bilety okresowe
 • • prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem pieczątek w Zarządzie
 • w tym zamawianie wykonania
 • prowadzenie rejestru oraz dokonywanie ich likwidacji
 • • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału (...). UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Wygasła: 01.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wprowadzanie do programu informatycznego dokumentów księgowych
 • • prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie windykacji
 • w tym: rozliczanie wpłat dłużników
 • księgowanie wyroków sądowych
 • wyksięgowywanie należności
 • analizowanie kont rozrachunkowych
 • • współdziałanie z organami egzekucyjnymi.(...) Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłodzeniu o naborze zamieszczonym na stronie Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Odszkodowań

Łódź
Wygasła: 01.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych
 • • tworzenie planów finansowych
 • • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej
 • • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych
 • • opracowywanie okresowych analiz w zakresie dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym
 • • przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydzile Finansowo-Księgowym

Łódź
Wygasła: 01.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wprowadzanie do programu informatycznego dokumentów księgowych zakupu
 • • sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
 • • dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i zakładowym planem kont
 • • przygotowywanie przelewów bankowych z zachowaniem terminów płatności
 • • prowadzenie okresowej kontroli rozrachunków i uzgadnianie sald z kontrahentami
 • • przeprowadzenie na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji należności i zobowiązań. (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć ofertę zgodnie z wymogami zamieszczonymi na stronie Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Windykacji

Łódź
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • • doręczanie wezwań do zapłaty oraz informowanie dłużników o możliwościach spłaty zadłużenia
 • • prowadzenie rokowań z dłużnikami w zakresie spłaty zaległości
 • • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań windykacyjnych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na stronie Zarządu Lokali Miejskich : https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor ds. archiwizacji w NOA

Łódź
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie składnicy akt
 • • przeprowadzanie skontrum dokumentacji
 • • porządkowanie dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym
 • • udostępnianie przechowywanej dokumentacji
 • • wycofywanie dokumentacji ze stanu składnicy akt w przypadku wznowienia sprawy
 • • przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • tj. poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób
 • zdarzeń czy problemów (…). UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznych Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/podinspektor w Wydziale Utrzymania Technicznego Obiektów

Łódź
Wygasła: 29.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analiza i weryfikacja protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego budynków
 • • analiza orzeczeń o stanie technicznym nieruchomości
 • • analiza opinii inspektorów dotyczących stanu technicznego budynków i lokali
 • • kwalifikowanie prac do wykonania na podstawie posiadanych dokumentów i wykonanej analizy
 • • opracowywanie planów i harmonogramów realizacji zadań dotyczących remontów
 • (...)Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznych Zarządu Lokali Miejskich https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zabezpieczenie wyposażenia stanowisk pracy
 • w tym: - sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy
 • bilety okresowe
 • • prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem pieczątek w Zarządzie
 • w tym: - zamawianie wykonania
 • prowadzenie rejestru oraz dokonywanie ich likwidacji
 • • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału
 • w tym: - przygotowywanie materiałów do planu zamówień publicznych
 • - przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami (tj. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • projekt umowy)
 • zgodnie z zatwierdzonym planem zamówień publicznych
 • - udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia i nadzór nad realizacją zamówienia
Pokaż więcej >>
od 3 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor

Łódź
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analizowanie przychodów czynszowych
 • • analizowanie prawidłowości naliczanych opłat
 • • dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów
 • • generowanie powiadomień i dokumentów sprzedaży
 • • wprowadzanie zmian składników opłat niezależnych od wynajmującego do systemu
 • • wprowadzanie korekt na konta finansowe najemców
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022/
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor/inspektor w Rejonie Obsługi Najemców

Łódź
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • • współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości
 • efektywności i wydajności pracy Miejskich Administratorów Nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/podinspektor

Łódź
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności: • obsługa płacowa pracowników Zarządu
 • w tym: -kompletowanie dokumentów płacowych stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń
 • -naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • • rozliczanie umów o charakterze cywilnoprawnym
 • • sporządzanie list płac
 • • odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy oraz PFRON
 • • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi o naborze zamieszczonym na stronie ZLM: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Wydziale Lokali Mieszkalnych

Łódź
Wygasła: 20.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • rozpatrywanie wniosków i podań składanych w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy najmu
 • • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i podania mieszkańców
 • • przyjmowanie mieszkańców i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • • opracowywanie materiałów informacyjnych w zakresie prowadzonych spraw. UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: https://bip.zlm.lodz.pl/kariera/ogloszenia-2022
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 22.07.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości
 • efektywności i wydajności pracy Miejskich Administratorów Nieruchomości
 • • prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów w zakresie weryfikacji wniosków przygotowanych przez pracowników Rejonów Obsługi Najemców oraz opracowywanie materiałów niezbędnych do przedłożenia na Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi (…)
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 11.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • składanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy i bilety okresowe
 • • zamawianie pieczątek oraz dokonywanie ich likwidacji
 • • przygotowywanie materiałów do planu zamówień publicznych oraz wniosków o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych
 • nadzorowanie realizacji umów
 • • sporządzanie zbiorczych sprawozdań
 • raportów i analiz przy użyciu aplikacji MS Excel
 • • zlecanie i nadzorowanie usług transportowych
 • • nadzorowanie wykonania przez operatora pocztowego usług związanych z wysyłką korespondencji (…). UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/specjalista (..) w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 13.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie składnicy akt
 • • przeprowadzanie skontrum dokumentacji
 • • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym
 • • udostępnianie przechowywanej dokumentacji
 • • wycofywanie dokumentacji ze stanu składnicy akt w przypadku wznowienia spraw w komórce organizacyjnej
 • • przeprowadzanie kwerend archiwalnych
 • tj. poszukiwania w dokumentacji informacji na temat osób
 • zdarzeń czy problemów
 • • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (…). UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznych Zarządu Lokali Miejskich
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/specjalista w Wydziale Utrzymania Technicznego Obiektów

Łódź
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analiza i weryfikacja protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego budynków
 • • analiza orzeczeń o stanie technicznym nieruchomości
 • • analiza opinii inspektorów dotyczących stanu technicznego budynków i lokali
 • • kwalifikowanie prac do wykonania na podstawie posiadanych dokumentów i przeprowadzonej analizy
 • • opracowywanie planów i harmonogramów realizacji zadań dotyczących remontów
 • • prowadzenie ewidencji planowanych remontów
 • prowadzenie Książek Obiektu Budowlanego (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 06.07.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości
 • efektywności i wydajności pracy Miejskich Administratorów Nieruchomości
 • • prowadzenie spraw związanych z wycinką drzew i krzewów w zakresie weryfikacji wniosków przygotowanych przez pracowników Rejonów Obsługi Najemców oraz opracowywanie materiałów niezbędnych do przedłożenia na Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Eksploatacji Zasobu

Łódź
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • planowanie i nadzór nad realizacją zadań powierzonych Rejonom Obsługi Najemców: monitorowanie zadań
 • opracowywanie cyklicznych raportów
 • harmonogramów
 • analiz i zestawień usprawniających prowadzenie działań koordynujących
 • • przejmowanie i przekazywanie w zarząd (administrowanie) nieruchomości
 • sporządzanie oraz weryfikowanie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • • opracowywanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do poprawy jakości
 • efektywności i wydajności pracy Miejskich Administratorów Nieruchomości (...). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 27.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zabezpieczenie wyposażenia stanowisk pracy
 • w tym: - sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy
 • bilety okresowe
 • • prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem pieczątek w Zarządzie
 • w tym: - zamawianie wykonania
 • prowadzenie rejestru oraz dokonywanie ich likwidacji
 • • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału
 • w tym: - przygotowywanie materiałów do planu zamówień publicznych. UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 24.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zabezpieczenie wyposażenia stanowisk pracy
 • w tym: - sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy
 • bilety okresowe
 • • prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem pieczątek w Zarządzie
 • w tym: - zamawianie wykonania
 • prowadzenie rejestru oraz dokonywanie ich likwidacji
 • • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań Wydziału
 • w tym: - przygotowywanie materiałów do planu zamówień publicznych
 • - przygotowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami. UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Wygasła: 23.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • • współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent/podinspektor/inspektor w Rejonie Obsługi Najemców

Łódź
Wygasła: 27.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • - kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • - prowadzenie działań windykacyjnych
 • - kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • - obsługa najemców na terenie nieruchomości
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor ds.archiwizcji

Łódź
Wygasła: 24.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie składnicy akt
 • w tym przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych - przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji - prowadzenie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych - plombowanie drzwi pomieszczeń magazynowych - oznaczanie numeryczne regałów i półek
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Straszy indpektor ds. archiwizacji w Wydziale Org-Adm

Łódź
Wygasła: 23.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie składnicy akt
 • w tym przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych - przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji: - prowadzenie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych - plombowanie drzwi pomieszczeń magazynowych - oznaczanie numeryczne regałów i półek - przeprowadzanie skontrum dokumentacji
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Odszkodowań

Łódź
Wygasła: 24.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych • tworzenie planów finansowych • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych • opracowywanie okresowych analiz w zakresie dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym • przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Wygasła: 24.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wprowadzanie do programu informatycznego dokumentów księgowych zakupu - sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym - dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i zakładowym planem kont - przygotowywanie przelewów bankowych z zachowaniem terminów płatności - prowadzenie okresowej kontroli rozrachunków i uzgadnianie sald z kontrahentami - przeprowadzenie na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzacji należności i zobowiązań
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent

Łódź
Wygasła: 30.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • • prowadzenie rokowań z dłużnikami w zakresie spłacania zaległości
 • • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań windykacyjnych
 • • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Wygasła: 23.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • • współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robut budowlanych w UBL

Łódź
Wygasła: 20.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej
 • • opiniowanie wniosków zgłaszanych przez najemców
 • instytucje i podmioty gospodarcze
 • • opiniowanie dokumentacji projektowej
 • • sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich:www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Wygasła: 20.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • obsługa płacowa pracowników Zarządu
 • w tym: -kompletowanie dokumentów płacowych stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń
 • -naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • • rozliczanie umów o charakterze cywilnoprawnym
 • • sporządzanie list płac
 • • odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy oraz PFRON
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoja ofertę zgodnie z wymogami określonymi określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent w Rejonie Obslugi Najemców (...)

Łódź
Wygasła: 01.07.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami: - monitorowanie liczby lokali wolnych
 • - podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania zasobu lokali wolnych
 • - zapewnienie stałego dostępu do wolnych lokali
 • w tym prezentowanie lokali potencjalnym najemcom/nabywcom
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali: - nadzór nad prawidłową realizacją umów najmu w zakresie przestrzegania jej warunków
 • - kontrole lokali zgodnie z harmonogramem
 • - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • - przygotowanie wniosków o wymeldowanie
 • • prowadzenie działań windykacyjnych: - dostarczanie korespondencji windykacyjnej
 • - wsparcie dłużnika poprzez proponowanie skorzystania z programów osłonowych
 • - udział w eksmisjach komorniczych
 • - komisyjne przejmowanie lokali
 • (...)
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Planowania, Analiz i Odszkodowań

Łódź
Wygasła: 13.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych
 • • tworzenie planów finansowych
 • • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej
 • • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych
 • • opracowywanie okresowych analiz w zakresie dochodów i kosztów związanych z gospodarowaniem zasobem lokalowym
 • • przygotowywanie materiałów i analiz w zakresie zadań realizowanych przez Wydział. UWAGA: Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent

Łódź
Wygasła: 31.12.2022
Praktyka absolwencka
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami: - monitorowanie liczby lokali wolnych
 • - podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania zasobu lokali wolnych
 • - zapewnienie stałego dostępu do wolnych lokali
 • w tym prezentowanie lokali potencjalnym najemcom/nabywcom
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali: - nadzór nad prawidłową realizacją umów najmu w zakresie przestrzegania jej warunków
 • - kontrole lokali zgodnie z harmonogramem
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent

Łódź
Wygasła: 31.12.2022
Praktyka absolwencka
Obowiązki:
 • •rozpatrywanie wniosków i podań składanych w sprawach mieszkaniowych oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy najmu
 • •przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i podania mieszkańców
 • •przyjmowanie mieszkańców i udzielanie informacji w zakresie prowadzonych spraw
 • •przygotowywanie informacji niezbędnych do rozpatrzenia skarg
 • interpelacji
 • zapytań i wniosków radnych Rady Miejskiej w Łodzi
 • posłów i senatorów z zakresu prowadzonych spraw
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

podinspektor/inspektor w Wydziale Windykacji

Łódź
Wygasła: 07.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • •doręczanie wezwań do zapłaty oraz informowanie dłużników o możliwościach spłaty zadłużenia
 • • prowadzenie rokowań z dłużnikami w zakresie spłaty zaległości
 • •sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań windykacyjnych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

podinspektor/inspektor w Wydziale Windykacji

Łódź
Wygasła: 06.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • kierowanie na drogę postępowania sądowego roszczeń o zapłatę należności i eksmisję wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • w tym współpraca z Wydziałem Radców Prawnych i Rejonami Obsługi Najemców w ZLM
 • •prowadzenie spraw dotyczących umarzania
 • rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości czynszowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • • podejmowanie w ramach obowiązującego porządku prawnego wszelkich czynności zmierzających do windykacji należności
 • w tym analiza stanu zaległości
 • informowanie o wysokości zadłużenia
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich:www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor nadzoru inwestorskiego ds.robót elektrycznych w UBL

Łódź
Wygasła: 31.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • •sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej
 • •opiniowanie wniosków zgłaszanych przez najemców
 • instytucje i podmioty gospodarcze
 • •opiniowanie dokumentacji projektowej
 • •sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznych Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referent/podinspektor w Rejonie Obsługi Najemców Zasobu Obcego

Łódź
Wygasła: 01.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali
 • • kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • • kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • • obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • • współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • • udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych (…). Uwaga: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót budowlanych w UBL

Łódź
Wygasła: 31.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • •sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej
 • •opiniowanie wniosków zgłaszanych przez najemców
 • instytucje i podmioty gospodarcze
 • •opiniowanie dokumentacji projektowej
 • •sporządzanie kosztorysów inwestorskich i weryfikacja kosztorysów powykonawczych
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich:www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

Łódź
Wygasła: 01.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • zabezpieczenie wyposażenia stanowisk pracy
 • w tym: - sporządzanie zapotrzebowania na materiały biurowe
 • sprzęt biurowy
 • bilety okresowe
 • • prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem pieczątek w Zarządzie
 • w tym: - zamawianie wykonania
 • prowadzenie rejestru oraz dokonywanie ich likwidacji
 • • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie zadań
 • UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Podinspektor/inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym

Łódź
Wygasła: 23.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • obsługa płacowa pracowników Zarządu
 • w tym: - kompletowanie dokumentów płacowych stanowiących podstawę naliczania wynagrodzeń
 • - naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • • rozliczanie umów o charakterze cywilnoprawnym
 • • sporządzanie list płac
 • • odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy oraz PFRON
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wygami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor/specjalista

Łódź
Wygasła: 31.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analiza i weryfikacja protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego budynków
 • • analiza orzeczeń o stanie technicznym nieruchomości
 • • analiza opinii inspektorów dotyczących stanu technicznego budynków i lokali
 • • kwalifikowanie prac do wykonania na podstawie posiadanych dokumentów i wykonanej analizy
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor w Wydziale Palnowania, Analiz i Odszkodowań

Łódź
Wygasła: 27.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • monitorowanie i raportowanie zaangażowania środków budżetowych
 • • tworzenie planów finansowych
 • • sporządzanie okresowej sprawozdawczości budżetowej
 • • przygotowywanie okresowych sprawozdań i analiz z realizacji planów finansowych
 • UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

podinspektor/inspektor w Wydziale Przychodów Czynszowych

Łódź
Wygasła: 27.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • analizowanie przychodów czynszowych
 • • analizowanie prawidłowości naliczanych opłat
 • •dokonywanie rozliczeń kosztów zużycia mediów
 • • generowanie powiadomień i dokumentów sprzedaży
 • (..) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich:www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

refernt/podinspektor w Wydziale Remontów Budynków i Lokali

Łódź
Wygasła: 31.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • wprowadzanie danych do systemu
 • • prowadzenie korespondencji w zakresie powierzonych spraw i obowiązków
 • • udzielanie odpowiedzi na pisma kierowane do Wydziału
 • • opiniowanie wniosków zgłaszanych przez interesariuszy
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich:www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor

Łódź
Wygasła: 24.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • •obsługa Infolinii Zarządu nr (42) 628 70 00
 • w tym: - udzielanie informacji interesantom (zadania
 • procedury załatwiania spraw
 • dane teleadresowe
 • godziny pracy itp.) oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych w Zarządzie Lokali Miejskich oraz Urzędzie Miasta Łodzi
 • bądź innych jednostek organizacyjnych
 • - udzielanie informacji interesantom o danych dostępnych na stronach internetowych Zarządu
 • w tym Biuletynie Informacji Publicznej
 • - rejestrowanie w systemie informatycznym zgłoszeń z Infolinii oraz przekazywanie ich zgodnie z właściwością. UWAGA:osoby zainteresowane pracą powinni złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w B I P Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor/specjalista/starszy inspektor ds.archiwizacji

Łódź
Wygasła: 23.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • prowadzenie składnicy akt
 • w tym przejmowanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych
 • • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji: -prowadzenie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych
 • -plombowanie drzwi pomieszczeń magazynowych
 • -oznaczanie numeryczne regałów i półek
 • (...) UWAGA: osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych Zarządu Lokali Miejskich:www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

referet w Rejonie Obsługi Najemców

Łódź
Wygasła: 12.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • • zarządzanie zasobem wolnych lokali zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • •kontrola prawidłowej eksploatacji lokali
 • • prowadzenie działań windykacyjnych
 • •kontrola stanu technicznego i sanitarnego nieruchomości oraz dbałość o powierzony zasób zgodnie z obowiązującymi procedurami
 • •obsługa najemców na terenie nieruchomości
 • •współpraca z zarządcami wspólnot mieszkaniowych oraz z właścicielami nieruchomości
 • •udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych
 • ;potwierdzanie wykonania usług
 • za które zostały wystawione dokumenty księgowe
 • prowadzenie wymaganej sprawozdawczości i raportowania(..)
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

podinspektor/inspektow w Wydziale Windykacji

Łódź
Wygasła: 23.05.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • • kierowanie na drogę postępowania sądowego roszczeń o zapłatę należności i eksmisję wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • w tym współpraca z Wydziałem Radców Prawnych i Rejonami Obsługi Najemców w ZLM
 • • prowadzenie spraw dotyczących umarzania
 • rozkładania na raty i odraczania terminów płatności zaległości czynszowych wobec najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
 • • prowadzenie procedur upubliczniania danych dłużników w stosownych rejestrach
 • (...) UWAGA:osoby zainteresowane pracą powinny złożyć swoją ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Lokali Miejskich: www.zlm.lodz.pl/bip/index.php?rodzic=2312
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie Zarząd Lokali Miejskich, podziel się opinią i pomóż innym.