1. Pracodawca
 2. Pawonków
 3. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWONKOWIE
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PAWONKOWIE

Pawonków, ul. Skrzydłowicka 7

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (1) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 1 )

Asystent rodziny

Pawonków
Wygasła: 31.12.2024
Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Obowiązki:
 • -Wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny
 • zgodnie z art 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; -Systematyczna
 • indywidualna praca z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek
 • udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań; -Współpraca z instytucjami takimi jak szkoła
 • przedszkola
 • sądy
 • urząd pracy
 • urząd gminy
 • itp.; -Wspieranie w wypełnianiu zadań opiekuńczo-wychowawczych; -Uczenie oszczędnego zarządzania budżetem domowym; -Merytoryczne wspieranie w prowadzeniu gospodarstwa domowego; -Pomaganie w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny
 • wspieranie jej aktywności społecznej; -Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny; -Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; -Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; -Współpraca z pracownikiem socjalnym; -Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny i przekazywanie tej oceny do OPSGK; -Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; -Sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członków; Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej
 • właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; -Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą
 • o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu pomocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1390 ze zm.)
Pokaż więcej >>
od 35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne