1. Pracodawca
 2. Niepołomice
 3. FERTINGER AUTOMOTIVE POLSKA sp. z o.o.
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

FERTINGER AUTOMOTIVE POLSKA sp. z o.o.

NIEPOŁOMICE, UL. WODNA 3

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (62) Aktualne ( 2 ) Archiwalne ( 60 )

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Niepołomice
Ważna do: 31.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Dokonywanie niezbędnych przeglądów maszyn
 • Samodzielne naprawy awarii maszyn
od 6 700 PLN
Ważna do: 31.12.2023

Technik - Ustawiacz Maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Ważna do: 15.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Przezbrajanie maszyn zgodnie ze standardami,
 • Nadzorowanie stanu narzędzi,
 • Czynny udział w przeglądach, remontach i zakupach nowych narzędzi,
 • Czynny udział w ciągłym doskonaleniu, polegającym na obniżaniu czasów przezbrojeń oraz czasów cyklów,
 • Uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji i proponowanie rozwiązań technicznych usprawniających proces,
 • Dbanie o prawidłową eksploatację podległych maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi i ich przeznaczeniem,
 • Dbanie o należytą jakość wykonywanej pracy i wyrobu gotowego przez jego kontrolę i nadzór
 • Nad wykonywaną produkcją na swoim stanowisku pracy zgodnie ze szkoleniem oraz instrukcjami,
 • Dbanie o bezpieczeństwo wykonywanej pracy zgodnie z wewnątrzzakładowymi zasadami BHP
Pokaż więcej >>
Ważna do: 15.12.2023

Specjalista/ka ds. Utrzymania Ruchu

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 08.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Praca w trybie zmianowym,
 • Dokonywanie niezbędnych przeglądów maszyn,
 • Zgłaszanie potencjalnych zagrożeń,
 • Samodzielne naprawy awarii maszyn
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka ds. Utrzymania Ruchu

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 08.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Praca w trybie zmianowym,
 • Dokonywanie niezbędnych przeglądów maszyn,
 • Zgłaszanie potencjalnych zagrożeń,
 • Samodzielne naprawy awarii maszyn
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik - Ustawiacz Maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 08.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Przezbrajanie maszyn zgodnie ze standardami,
 • Nadzorowanie stanu narzędzi,
 • Czynny udział w przeglądach, remontach i zakupach nowych narzędzi,
 • Czynny udział w ciągłym doskonaleniu, polegającym na obniżaniu czasów przezbrojeń oraz czasów cyklów,
 • Uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji i proponowanie rozwiązań technicznych usprawniających proces,
 • Dbanie o prawidłową eksploatację podległych maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi i ich przeznaczeniem,
 • Dbanie o należytą jakość wykonywanej pracy i wyrobu gotowego przez jego kontrolę i nadzór
 • nad wykonywaną produkcją na swoim stanowisku pracy zgodnie ze szkoleniem oraz instrukcjami,
 • Dbanie o bezpieczeństwo wykonywanej pracy zgodnie z wewnątrzzakładowymi zasadami BHP
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/Technik ds. utrzymania ruchu

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 21.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Praca w trybie zmianowym,
 • Dokonywanie niezbędnych przeglądów maszyn,
 • Zgłaszanie potencjalnych zagrożeń,
 • Samodzielne naprawy awarii maszyn
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 04.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka ds. Logistyki

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 12.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Dbać o realizację zamówień poprzez tworzenie zamówień produkcyjnych, kontrolę ich wykonania, organizowanie wysyłek oraz bieżący kontakt z działem Customer Service
 • Planowanie produkcji
 • Dążyć do osiągnięcia maksymalizacji wyników zgodnie z ustalonymi KPI
 • Tworzyć instrukcję pakowania dla nowych referencji;
 • Zarządzać wydaniami komponentów na produkcję we współpracy z magazynierami na bazie planu produkcyjnego;
 • Proponować rozwiązania usprawniające dla swojego działu;
 • Przestrzegać procedur i instrukcji pracy;
 • Dbać o należytą jakość wykonywanej pracy swojej oraz podległych pracowników;
 • Dążyć do ciągłego doskonalenia się;
 • Dbać o bezpieczeństwo wykonywanej pracy przez przestrzeganie regulaminu pracy oraz zakładowych zasad BHP;
 • Dbać o czystość i porządek pracy podległego działu w trakcie jej wykonywania i po jej zakończeniu;
 • Wykonać inne prace zlecone przez przełożonego konieczne do realizacji celów zakładu;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 05.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik działu jakości

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 07.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
kierownik / koordynator
Obowiązki:
 • Nadzorowanie podległego działu jakości w zakresie osobowym oraz obszaru prac
 • i odpowiedzialności zgodnie z ustaleniami z Dyrekcją;
 • Dążenie do osiągnięcia maksymalizacji wyników zgodnie z ustalonymi KPI dla działu oraz wyniku finansowego całej firmy przy zachowaniu odpowiednich zasobów do wykonania powierzonych zadań;
 • Dokonywanie podziału zadań i odpowiedzialności w dziale zgodnie z ideą APU oraz przy założeniu przejrzystości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • Tworzenie podległej dokumentacji i instrukcji;
 • Nadzorowanie prac dotyczących rozwiązywania problemów jakościowych dotyczących poszczególnych procesów wyrobu gotowego oraz proponowanie rozwiązania usprawniającego (continuous improvement), zapobieganie powstawaniu błędów w przyszłości;
 • Pomoc i wsparcie dla PMs dla nowych projektów uruchamianych w zakładzie w zakresie zadań zleconych przez kierowników projektów dla działu jakości;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji pracy;
 • Przedstawianie Zarządowi sprawozdania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem;
 • Zapewnienie w całej organizacji upowszechnianie świadomości dotyczącej wymagań klienta;
 • Nadzorowanie audytów klienta oraz komunikację z klientem w zakresach jakościowych;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 05.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator / Kontroler Jakości

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 26.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Kontrola wyjściowa produktów w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta
 • Przeprowadzanie akcji sortowania w celu ograniczenia potencjalnego wpływu wyrobu niezgodnego na proces produkcji
 • Wykonywanie kontroli produktu za pomocą sprawdzianów, pomiary produktu w przypadku problemów jakościowych
 • Wsparcie w testach, pomiarach, powiązanych z kwestiami projektowymi, reklamacjami klienta lub ciągłym doskonaleniem procesu i produktu
 • Prowadzenie raportowania wyników kontroli oraz dokumentacji jakościowej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 23.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • załadunek i rozładunek towarów,
 • magazynowanie, transport towaru zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 • dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg ruchów materiałowych,
 • obsługa produkcji – dostarczanie/ zwroty surowców, komponentów, wyrobów gotowych,
 • obrót opakowaniami, paletami, odpadami,
 • dbanie o porządek w obszarze odpowiedzialności,
 • współpraca z pozostałymi zmianami oraz działami firmy w celu realizacji założonych celów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 24.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Łańcucha Dostaw/ Supply Chain Manager

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 28.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Nadzór nad kilkuosobowym zespołem,
 • Współudział w tworzeniu planów produkcyjnych oraz kontrola ich realizacji,
 • Maksymalizacja wydajności produkcji i pakowania poprzez optymalne planowanie zapotrzebowania,
 • Kontrola stanów magazynowych,
 • Nadzór organizacji wysyłek i przygotowywania dokumentacji,
 • Kontrola i planowanie oraz wdrażanie procesów optymalizujących produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie,
 • Inicjowanie działań zmierzających do optymalizacji poziomu zapasów,
 • Zarządzanie obszarem wysyłki i transportu,
 • Raportowanie wyników,
 • Kontakt z działami logistyki i magazynami zakładów innych zakładów produkcyjnych,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz Maszyn/ Operator

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 27.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Przezbrajanie maszyn zgodnie ze standardami;
 • Nadzorowanie stanu narzędzi podległych maszyn;
 • Czynny udział w przeglądach, remontach i zakupach nowych narzędzi wraz z Inżynierem Procesu;
 • Czynny udział w ciągłym doskonaleniu, polegającym na obniżaniu czasów przezbrojeń podległych maszyn;
 • Uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji podległych maszyn i proponowanie rozwiązań technicznych usprawniających ich wykorzystanie;
 • Proponowanie rozwiązań technicznych polegających na modernizacji narzędzi;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji pracy;
 • Dbanie o prawidłową eksploatację podległych maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi i ich przeznaczeniem;
 • Dbanie o należytą jakość wykonywanej pracy i wyrobu gotowego przez jego kontrolę i nadzór
 • nad wykonywaną produkcją na swoim stanowisku pracy zgodnie ze szkoleniem oraz instrukcjami;
 • Dbanie o bezpieczeństwo wykonywanej pracy zgodnie z wewnątrzzakładowymi zasadami BHP
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/Technik ds. utrzymania ruchu

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 26.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Praca w trybie zmianowym,
 • Dokonywanie niezbędnych przeglądów maszyn,
 • Zgłaszanie potencjalnych zagrożeń,
 • Samodzielne naprawy awarii maszyn
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 15.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • załadunek i rozładunek towarów,
 • magazynowanie, transport towaru zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
 • dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg ruchów materiałowych,
 • obsługa produkcji – dostarczanie/ zwroty surowców, komponentów, wyrobów gotowych,
 • obrót opakowaniami, paletami, odpadami,
 • dbanie o porządek w obszarze odpowiedzialności,
 • współpraca z pozostałymi zmianami oraz działami firmy w celu realizacji założonych celów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 12.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykształcenie min średnie techniczne,
 • Wiedza z zakresu elektryki, automatyki, mechaniki,
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1-3 lat,
 • Wysoka świadomość jakości i bezpieczeństwa pracy,
 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym,
 • Dokładność, rzetelność, punktualność,
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 06.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy/a Specjalista/ka ds. logistyki i planowania produkcji

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 06.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna, praca hybrydowa
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Współudział w tworzeniu planów produkcyjnych oraz kontrola ich realizacji,
 • Bieżąca kontrola i optymalizacja stanów magazynowych oraz zamówień materiałów,
 • Organizacja wysyłek i przygotowywanie dokumentacji z zachowaniem terminowości,
 • Planowanie i wdrażanie procesów optymalizujących produkcję i logistykę w przedsiębiorstwie,
 • Tworzenie dokumentacji i praca w systemie ERP,
 • Kontakt z działami logistyki i magazynami zakładów produkcyjnych Grupy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz Formiarek

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 16.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Przezbrajanie maszyn zgodnie ze standardami;
 • Nadzorowanie stanu narzędzi podległych maszyn;
 • Czynny udział w przeglądach, remontach i zakupach nowych narzędzi wraz z Inżynierem Procesu;
 • Czynny udział w ciągłym doskonaleniu, polegającym na obniżaniu czasów przezbrojeń podległych maszyn;
 • Uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji podległych maszyn i proponowanie rozwiązań technicznych usprawniających ich wykorzystanie;
 • Proponowanie rozwiązań technicznych polegających na modernizacji narzędzi;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji pracy;
 • Dbanie o prawidłową eksploatację podległych maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi i ich przeznaczeniem;
 • Dbanie o należytą jakość wykonywanej pracy i wyrobu gotowego przez jego kontrolę i nadzór
 • nad wykonywaną produkcją na swoim stanowisku pracy zgodnie ze szkoleniem oraz instrukcjami;
 • Dbanie o bezpieczeństwo wykonywanej pracy zgodnie z wewnątrzzakładowymi zasadami BHP
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Utrzymania Ruchu

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 10.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna, praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • nadzór nad kilkuosobowym zespołem mechaników;
 • zapewnienie ciągłości pracy maszyn, linii i innych urządzeń produkcyjnych oraz minimalizowanie okresów przestojów;
 • nadzór nad ogólnym stanem technicznym oraz właściwą eksploatacją maszyn i urządzeń;
 • planowanie i organizacja przeglądów, remontów, konserwacji maszyn i urządzeń;
 • analiza przyczyn awarii oraz wprowadzanie działań prewencyjnych;
 • udział we wdrażaniu nowych projektów produkcyjnych;
 • zarządzanie magazynem części zamiennych;
 • współpraca z dostawcami maszyn, urządzeń, części oraz firmami serwisowymi;
 • koordynowanie zamówień części i podzespołów;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Koordynator ds. HR

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 10.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna, praca hybrydowa
starszy specjalista (Senior), ekspert
Obowiązki:
 • podejmowanie działań w celu rozwoju i zarządzania zasobami ludzkimi w oddziale w Polsce;
 • koordynacja wszystkich spraw związanych z obsługą kadrową pracowników;
 • opracowywanie i ocena kluczowych wskaźników efektywności (KPI) związanych z HR;
 • zarządzanie lokalnymi procesami rekrutacji;
 • proponowanie / organizowanie szkoleń koniecznych dla wspierania rozwoju kompetencji pracowników;
 • budowanie wizerunku pracodawcy na rynku pracy;
 • koordynacja procesów i procedur HR, doradztwo w zakresie stosowania narzędzi HR i prawa pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier Procesu Produkcyjnego (formowanie)

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 27.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Tworzenie oraz modyfikacja dokumentacji procesowej, produkcyjnej oraz projektowej,
 • Analiza techniczna ofert od dostawców branżowych,
 • Komunikacja z dostawcami w zakresie technicznym,
 • Wsparcie techniczne obszarów produkcyjnych i realizacyjnych,
 • Analiza i optymalizacja procesów technologicznych, poprawa jakości, wydajności i wykorzystania maszyn produkcyjnych, monitorowanie wskaźników procesu,
 • Koordynowanie pracy grupy ustawiaczy formowania,
 • Wspieranie procesu rozwoju kompetencji technicznych wśród współpracowników,
 • Usuwanie krytycznych problemów w procesie produkcji,
 • Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w celu poprawy efektywności,
 • Podnoszenie świadomości jakościowej pracowników w zakresie m.in. Parametrów procesu, wyrobu gotowego, specyfikacji,
 • Nadzorowanie montażu nowych urządzeń na linii produkcyjnej oraz uczestnictwo w layoutach,
 • Uczestnictwo w projektach poprawiających jakość produktów,
 • Udział w audytach oraz inspekcjach
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn – ustawiacz (k/m)

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 22.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier jakości

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 08.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Monitorowanie wskaźników jakościowych oraz podejmowanie działań w celu ciągłej poprawy jakości
 • Definiowanie, utrzymywanie i optymalizacja systemu kontroli dla procesów i produktów
 • Analiza problemów jakościowych
 • Zarządzanie procesem reklamacji 8D
 • Uczestnictwo w procesie APQP oraz opracowywanie dokumentacji projektowej i produkcyjnej
 • Zatwierdzanie części do produkcji seryjnej PPAP
 • Zapewnienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie obowiązujących norm i standardów jakościowych oraz wymagań Klienta
 • Współpraca z Klientem , uczestnictwo w audytach , spotkaniach i telekonferencjach dotyczących rozwoju produktu i rozwiązywania problemów jakościowych
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz centralą w zakresie poprawy jakości
 • Współpraca z metrologiem w zakresie definiowania metod kontrolno-pomiarowych oraz projektowania sprawdzianów kontrolnych
 • Uczestnictwo w procesie wdrażania zmian
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz Formiarek

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 25.06.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Przezbrajanie maszyn zgodnie ze standardami;
 • Nadzorowanie stanu narzędzi podległych maszyn;
 • Czynny udział w przeglądach, remontach i zakupach nowych narzędzi wraz z Inżynierem Procesu;
 • Czynny udział w ciągłym doskonaleniu, polegającym na obniżaniu czasów przezbrojeń podległych maszyn;
 • Uczestnictwo w opracowywaniu instrukcji podległych maszyn i proponowanie rozwiązań technicznych usprawniających ich wykorzystanie;
 • Proponowanie rozwiązań technicznych polegających na modernizacji narzędzi;
 • Przestrzeganie procedur i instrukcji pracy;
 • Dbanie o prawidłową eksploatację podległych maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcjami obsługi i ich przeznaczeniem;
 • Dbanie o należytą jakość wykonywanej pracy i wyrobu gotowego przez jego kontrolę i nadzór
 • nad wykonywaną produkcją na swoim stanowisku pracy zgodnie ze szkoleniem oraz instrukcjami;
 • Dbanie o bezpieczeństwo wykonywanej pracy zgodnie z wewnątrzzakładowymi zasadami BHP
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Chief Accountant

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 29.05.2022
full-time
umowa o pracę
full office work, hybrid work
expert
Obowiązki:
 • keeping accounting books in accordance with applicable law and the company's internal rules
 • preparation of declarations and settlements with the Social Insurance Institution
 • supervision over the correctness of tax settlements (verification of the correctness of VAT registers and declarations, calculation of advances and annual CIT, PIT declarations)
 • supervision over the records of economic operations in accordance with the balance sheet and tax law
 • preparation of the Company's financial statements (monthly, quarterly and annual) and monthly reporting on the Company's results
 • supervision and control of the correct settlement of accounting documents
 • preparation of payroll
 • HR and payroll supervision (monitoring of working time, holiday use, settlement of sick leaves, preparation of employment and civil law contracts, control of personal files)
 • preparation of statistical and other reports required by law (GUS)
 • supervision over the correct circulation and accounting of documents
 • keeping records of fixed assets and intangible assets
 • preparation of analyses and reports for the company's internal needs
 • preparation of reports for the group and preparation of KPIs, monitoring of results with the budget,
 • cooperation with the auditor and other external institutions (Tax Office, Social Insurance Institution, banks, etc.)
 • participation in the development of internal procedures and regulations
 • active participation in the optimization of accounting and financial processes
 • budgeting
 • financial liquidity management
 • cooperation with other departments in our company
 • reporting to the Plant Director and Group Finance Controller
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn – ustawiacz (k/m)

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 03.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn – ustawiacz (k/m)

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 02.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn (k/m)

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 02.03.2022
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • obsługa maszyn formujących
 • kontrola jakości wykonywanych elementów
 • przestrzeganie procedur jakościowych
 • praca z dokumentacją produkcyjną
 • realizacja planu produkcyjnego
 • dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier jakości-metrolog

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 14.01.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Dokonywanie pomiarów na maszynie współrzędnościowej FARO oraz innych przyrządach pomiarowych
 • Nadzór nad laboratorium pomiarowym i utrzymywaniem kalibracji przyrządów kontrolno-pomiarowych
 • Analiza zdolności systemów pomiarowych
 • Opracowywanie dokumentacji laboratoryjnej: instrukcje, raporty
 • Współpraca z inżynierem jakości klienta , technologiem przy analizie problemów wewnętrznych i od klienta
 • Koordynowanie procesu projektowania i wdrażania sprawdzianów geometrii, sprawdzianów atrybutowych z narzędziownią
 • Współpraca z zewnętrznymi laboratoriami i dostawcami przyrządów pomiarowych / sprawdzianów
 • Wykonywanie auditów produktu i rekwalifikacji
 • Koordynowanie testów walidacyjnych
 • Wsparcie działu projektów przy opracowywaniu prototypów i nowych projektów w zakresie spełnienia wymagań klienta i oceny zgodności produktów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier Jakości

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 06.01.2021
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Monitorowanie wskaźników jakościowych oraz podejmowanie działań w celu ciągłej poprawy jakości
 • Definiowanie, utrzymywanie i optymalizacja systemu kontroli dla procesów i produktów
 • Analiza i koordynowanie prac zespołów do spraw rozwiązywania problemów jakościowych
 • Zarządzanie procesem reklamacji 8D praz zatwierdzaniem części do produkcji seryjnej PPAP
 • Zapewnienie świadomości i wiedzy pracowników w zakresie obowiązujących norm i standardów jakościowych oraz wymagań Klienta
 • Współpraca z Klientem , uczestnictwo w audytach , spotkaniach i telekonferencjach dotyczących rozwoju produktu i rozwiązywania problemów jakościowych
 • Uczestnictwo w procesie APQP oraz opracowywanie dokumentacji projektowej i produkcyjnej
 • Współpraca z innymi działami firmy oraz centralą w zakresie poprawy jakości
 • Współpraca z metrologiem w zakresie projektowania sprawdzianów kontrolnych
 • Uczestnictwo w procesie wdrażania zmian
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 06.12.2020
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier Jakości

Wodna 3, Niepołomice
Wygasła: 04.12.2020
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn - Ustawiacz maszyn

Wodna 3
Wygasła: 28.10.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 3250 do 4100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista utrzymania ruchu

Wodna 3
Wygasła: 17.10.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Utrzymania Ruchu - Ustawiacz maszyn

ul. Wodna 3
Wygasła: 15.09.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. HR

Wodna 3
Wygasła: 31.08.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Niepołomice, Kraków, Wieliczka
Wygasła: 14.07.2019
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. logistyki i planowania produkcji

Niepołomice, Kraków, Wieliczka
Wygasła: 14.07.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Niepołomice, Kraków, Wieliczka
Wygasła: 19.05.2019
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier Jakości

Niepołomice
Wygasła: 04.05.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Niepołomice
Wygasła: 13.02.2019
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Niepołomice
Wygasła: 09.11.2018
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Niepołomice
Wygasła: 27.09.2018
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inżynier Jakości

Niepołomice
Wygasła: 02.09.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Niepołomice
Wygasła: 22.08.2018
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Niepołomice, Kraków
Wygasła: 11.07.2018
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Zakupów Strategicznych

Niepołomice, Kraków, Bochnia
Wygasła: 09.02.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista Utrzymania Ruchu

Niepołomice
Wygasła: 09.02.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Tokarz

Niepołomice
Wygasła: 07.12.2017
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Kraków, Niepołomice, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Gdów (pow. wielicki), Łapanów (pow. bocheński)
Wygasła: 04.10.2017
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Kraków, Niepołomice, Tarnów, Brzesko, Bochnia, Gdów (pow. wielicki), Łapanów (pow. bocheński)
Wygasła: 10.06.2017
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Kraków, Niepołomice
Wygasła: 04.05.2017
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Menedżer Projektu

Niepołomice, Kraków
Wygasła: 23.04.2017
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Maszyn

Kraków, Niepołomice
Wygasła: 28.03.2017
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Kraków, Niepołomice
Wygasła: 22.02.2017
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Logistyk - Magazynier

Niepołomice
Wygasła: 05.12.2016
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik utrzymania ruchu

Niepołomice
Wygasła: 01.12.2016
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator maszyn

Kraków, Niepołomice
Wygasła: 26.10.2016
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne