1. Pracodawca
 2. Koszalin
 3. ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Koszalin, ul. Szczecińska 31

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (32) Aktualne ( 3 ) Archiwalne ( 29 )

Inżynier budowy dróg

Białogard
Ważna do: 31.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • -prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem dróg będących w administracji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie - udział w zimowym utrzymaniu dróg -sprządzanie zestawień zbiorczych faktur
 • rachunków
 • w tym opisywanie i dekretowanie faktur
 • prowadzenie rejestru -faktur
 • rachunków i innych dokumentów księgowych przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia (w części technicznej) zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych -prowadzenie sekretariatu w zastępstwie pracownika -inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 4 200 PLN
Ważna do: 31.03.2023

Od Inspektora do Specjalisty w Wydziale Dokumentacji Technicznej w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

Szczecińska 31, Koszalin
Ważna do: 27.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Główne obowiązki:
 • • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i remontów dróg oraz tras rowerowych
 • • wydawanie warunków technicznych dla podmiotów występujących w związku z planowaną budową, przebudową i remontem dróg innych kategorii oraz tras rowerowych kolidujących z drogami wojewódzkimi
 • • wykonywanie czynności z zakresu weryfikacji dokumentacji pod względem poprawności rozwiązań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych uwzględnianych w projektach technicznych
 • • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, zgodności z przepisami Prawa budowlanego wraz a aktami wykonawczymi, pod względem kompletności, poprawności wykonania, skoordynowana międzybranżowego, uwzględnienia wytycznych i wymagań Zamawiającego
 • • bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie ustalania sposobów rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacji ruchu
 • • przygotowywanie dokumentacji przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej drogowej i mostowej oraz innych postępowań niezbędnych do realizowania zadań drogowych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • • praca w terenie, obszar działalności ZZDW – województwo zachodniopomorskie,
 • • prowadzenie samochodu osobowego,
 • • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
Pokaż więcej >>
od 4500 do 5000 PLN
Ważna do: 27.03.2023

Od Inspektora do Specjalisty w Wydziale Budżetowo – Finansowym w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Szczecińska 31, Koszalin
Ważna do: 24.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • I. Główne obowiązki:
 • • dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych
 • • uzgadnianie kont syntetycznych z analityką
 • • wspieranie organizacyjno – operacyjne oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa
 • Głównego Księgowego
 • • inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności
 • II. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
 • • obszar działalności ZZDW – województwo zachodniopomorskie
 • • praca w budynku nieprzystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
Pokaż więcej >>
od 4800 do 5200 PLN
Ważna do: 24.03.2023

STARSZY REFERENT / INSPEKTOR W RDW GRYFICE

Gryfice
Wygasła: 17.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • ZGODNIE Z ZAMIESZCZONYM KONKURSEM NR 5/2023 NA STRONIE BIP ZZDW
od 3 900 do 4 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Mostów w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 17.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich w systemach elektronicznych - opracowywanie sprawozdań
 • tabel i wykresów związanych z pracą wydziału - przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia (w części technicznej) zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział - wyjazdy terenowe kontrola stanu utrzymania obiektów inżynierskich - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
od 4 800 do 5 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Od Inspektora do Specjalisty w Sekcji Informatycznej w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 17.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - administracja infrastrukturą informatyczną ZZDW i RDW - serwis sprzętu serwerowego i końcowych urządzeń użytkowników - nadzór nad sprawnością techniczną
 • funkcjonowania sieci informatycznej oraz oprogramowania sieciowego - nadzór nad sprawną pracą urządzeń drukujących - usuwanie usterek sprzętu komputerowego i sieci informatycznej - kontrola nad bezpieczeństwem danych (kontrola antywirusowa
 • archiwizacja) - opracowywanie map cyfrowych na podstawie danych dostarczanych z systemów wykorzystywanych w ZZDW i podległych RDW - wykonywanie wszelkich prac graficznych (prezentacje
 • wizytówki
 • zaproszenia
 • dyplomy i inne) na potrzeby wydziałów ZZDW i RDW - udzielanie pomocy pracownikom ZZDW i RDW w obsłudze komputerów i oprogramowania - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 4 500 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 07.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie
 • - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi
 • - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 04.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych według obowiązujących instrukcji
 • - kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich
 • - kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych
 • - ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich
 • - prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych
 • - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział
 • - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności;
Pokaż więcej >>
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru

Koszalin
Wygasła: 02.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie
 • - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi
 • - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Od specjalisty do głównego specjalisty w Wydziale Mostów

Koszalin
Wygasła: 28.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych według obowiązujących instrukcji
 • - kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich
 • - kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych
 • - ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich
 • - prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych
 • - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział
 • - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności; na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Drogomistrz - Majster

Koszalin
Wygasła: 28.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - czynny udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg
 • - dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno- eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych oraz identyfikacja zagrożeń dla uczestników ruchu
 • - prowadzenie dziennika objazdu dróg i podejmowania decyzji usunięcia usterek lub zgłaszania potrzeb remontowych
 • -wykonanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych - systematyczna kontrola stanu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz stanu nawierzchni
 • - przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia planów wyrębu drzew i krzewów oraz planów zadrzewienia dróg
 • - przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg
 • mostów
 • przepustów
 • oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń technicznych i zabezpieczających
 • - udział w komisjach odbioru robót
 • usług i dostaw
 • - współpraca z organami administracji terenowej i samorządowej
 • Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

od Inspektora do Głównego Specjalisty w Sekcji Informatycznej

Koszalin
Wygasła: 21.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - administracja infrastrukturą informatyczną ZZDW i RDW
 • - serwis sprzętu serwerowego i końcowych urządzeń użytkowników
 • - nadzór nad sprawnością techniczną
 • funkcjonowania sieci informatycznej oraz oprogramowania sieciowego
 • - nadzór nad sprawną pracą urządzeń drukujących
 • - usuwanie usterek sprzętu komputerowego i sieci informatycznej
 • - kontrola nad bezpieczeństwem danych (kontrola antywirusowa
 • archiwizacja)
 • - opracowywanie map cyfrowych na podstawie danych dostarczanych z systemów wykorzystywanych w ZZDW i podległych RDW
 • - wykonywanie wszelkich prac graficznych ( prezentacje
 • wizytówki
 • zaproszenia
 • dyplomy i inne) na potrzeby wydziałów ZZDW i RDW
 • - udzielanie pomocy pracownikom ZZDW i RDW w obsłudze komputerów i oprogramowania
 • - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru

Koszalin
Wygasła: 30.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie
 • - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi
 • - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 4 200 do 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent/ Inspektor w Dziale Technicznym

Pyrzyce
Wygasła: 07.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • -przygotowywanie
 • opracowywanie uproszczonych dokumentacji na roboty drogowe
 • -przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie robót
 • usług i dostaw związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych
 • -opracowywanie decyzji administracyjnych na zajecie pasa drogowego
 • -kontrola warunków zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie
 • -prowadzenie ewidencji dróg
 • obiektów mostowych i przepustów
 • -nadzorowanie robót prowadzonych przez wykonawców na podstawie zawartych umów i zleceń w ramach bieżącego utrzymania dróg
 • -uczestnictwo w odbiorach robót utrzymaniowych i remontowych wykonywanych na drogach
 • -przeglądy i objazdy dróg administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich
 • -przygotowywanie i kierowanie akcją zimowego utrzymania dróg
Pokaż więcej >>
od 3 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

od Inspektora do Specjalisty w Wydziale Zaplecza Technicznego i Administracji w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 20.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa centrali telefonicznej - przyjmowanie
 • kopertowanie i przygotowanie korespondencji służbowej ZZDW - przekazywanie korespondencji służbowej do placówki pocztowej - zbieranie rocznych zapotrzebowań z wydziałów ZZDW na materiały biurowe - zbieranie rocznych zapotrzebowań z RDW na usługi pocztowe - współpraca z Rejonami Dróg Wojewódzkich w zakresie prowadzonych zagadnień - współpraca w zakresie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) oraz skanowanie
 • przekazywanie korespondencji służbowej w systemie EZD - wykonywanie czynności w zakresie przygotowania materiałów przetargowych opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia - wykonanie innych czynności wynikających z obowiązków Wydziału oraz zleconych zadań przez Naczelnika Wydziału - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności obowiązków Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 2 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Dróg w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 23.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie zagadnień związanych z uzgadnianiem tras przejazdu pojazdów ponadnormatywnych poruszających się po sieci dróg wojewódzkich województwa zachodniopomorskiego - prowadzenie zagadnień związanych ze szkodami komunikacyjnymi powstałymi w wyniku zdarzeń na drogach wojewódzkich - prowadzenie zagadnień związanych z kontrolą prawidłowości wprowadzenia i aktualizacji przez jednostki podległe na stronie internetowej Zarządu
 • danych dotyczących utrudnień na drogach wojewódzkich - prowadzenie zagadnień związanych z usytuowaniem skrzyżowań z liniami kolejowymi na drogach wojewódzkich - współudział w prowadzeniu zagadnień związanych z zimowym utrzymaniem dróg
 • organizacją i kontrolą prowadzenia pomiarów ruchu - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności obowiązków Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

od Inspektora do Specjalisty w Wydziale Zaplecza Technicznego i Administracji w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Koszalin
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - koordynowanie procesu wdrażania systemu elektronicznego zarzadzania dokumentacją EZD PUW - prowadzenie bieżącej ewidencji analitycznej kosztów zarządzania siecią drogową - prowadzenie ewidencji pojazdów
 • rejestracja
 • wyrejestrowanie
 • przekazywanie pojazdów
 • ubezpieczenie pojazdów - ewidencjonowanie procesów likwidacyjnych środków trwałych - wykonywanie czynności w zakresie przygotowania materiałów przetargowych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia - przygotowanie rozliczeń dla Wydziału Budżetowo Finansowego ZZDW w części dotyczącej Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji - inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru

Koszalin
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie
 • - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi
 • - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 4 200 do 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru w Zachodniopomorskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 31.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie”
 • pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi
 • pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Drogomistrz - Majster

Koszalin
Wygasła: 19.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Czynny udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg
 • -dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych oraz identyfikacja zagrożeń dla uczestników ruchu
 • - prowadzenie dziennika objazdu dróg i podejmowania decyzji usunięcia usterek lub zgłaszania potrzeb remontowych
 • -wykonanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych - systematyczna kontrola stanu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz stanu nawierzchni
 • -przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia planów wyrębu drzew i krzewów oraz planów zadrzewienia dróg
 • - przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg
 • mostów
 • przepustów
 • oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń technicznych i zabezpieczających
 • - udział w komisjach odbioru robót
 • usług i dostaw
 • - współpraca z organami administracji terenowej i samorządowej
 • www.bip.zzdw.koszalin.pl .Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru

Koszalin
Wygasła: 29.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu - przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień - publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym Regulaminem - udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie
 • - pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi
 • - pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
Pokaż więcej >>
od 4 200 do 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Budowy i Nadzoru

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 29.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej i wykonywanie czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez ZZDW w Koszalinie”,
 • pełnienie funkcji Kierownika Projektu na zadaniach realizowanych przez Wydział lub innych realizowanych przez ZZDW w ścisłej współpracy z Wydziałami merytorycznymi,
 • pełnienie w różnych formach nadzoru z ramienia ZZDW na zadaniach realizowanych na drogach wojewódzkich
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent/ Inspektor w Dziale Technicznym

Pyrzyce
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • -przygotowywanie
 • opracowywanie uproszczonych dokumentacji na roboty drogowe i mostowe
 • -przygotowywanie postępowań o zamówienia publiczne w zakresie robót
 • usług i dostaw związanych z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów mostowych
 • -przygotowywanie
 • opracowywanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego
 • kontrola warunków zajęcia pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym
 • prowadzenie ewidencji dróg
 • obiektów mostowych i przepustów
 • Dokładne informacje pod adresem http://www.bip.zzdw.koszalin.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=14
Pokaż więcej >>
od 3 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent do specjalisty w Wydziale Gospodarki Gruntami

Koszalin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z nabywaniem gruntów od osób fizycznych i prawnych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem pod drogi oraz przekazywanie zbędnych gruntów Przygotowanie dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
od 3 500 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

od Starszego Referenta do Specjalisty w Wydziale Gospodarki Gruntami

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 24.06.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nabywaniem gruntów od osób fizycznych i prawnych na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem pod drogi oraz przekazywanie zbędnych gruntów,
 • uczestniczenie w postępowaniach w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty nabyte w trybie specustawy drogowej,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty,
 • współpraca z właściwymi terenowo organami administracji rządowej i samorządowej,
 • przygotowanie dokumentów i wniosków o podjęcie uchwał przez Zarząd Województwa w sprawie nabywania gruntów pod drogi,
 • inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Drogomistrz - Majster

Koszalin
Wygasła: 31.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno- eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych. Wykonywanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych. Prowadzenie gospodarki materiałowej. Udział w komisjach odbioru robót
 • usług i dostaw. Dokładny opis stanowiska znajduje się na stronie internetowej www.bip.zzdw.koszalin.pl
od 3 400 do 3 550 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Drogomistrz-Majster

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 31.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Czynny udział w letnim i zimowym utrzymaniu dróg,
 • Dokonywanie objazdów dróg celem oceny stanu techniczno – eksploatacyjnego dróg i obiektów mostowych oraz identyfikacja zagrożeń dla uczestników ruchu,
 • Prowadzenie dziennika objazdu dróg i podejmowania decyzji usunięcia usterek lub zgłaszania potrzeb remontowych,
 • Wykonanie prac awaryjnych i porządkowych na drogach i obiektach mostowych oraz nadzór nad właściwą realizacją robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostów wykonywanych siłami własnymi
 • Systematyczna kontrola stanu oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach oraz stanu nawierzchni,
 • Przygotowanie danych potrzebnych do sporządzenia planów wyrębu drzew i krzewów oraz planów zadrzewienia dróg,
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej obwodu drogowego z ewidencją środków niskocennych,
 • Przygotowywanie danych niezbędnych do prowadzenia ewidencji dróg, mostów, przepustów, oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń technicznych i zabezpieczających,
 • Udział w komisjach odbioru robót, usług i dostaw,
 • Dokonywanie przeglądów bieżących obiektów mostowych,,
 • Współpraca z organami administracji terenowej i samorządowej,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

od Inspektora do Głównego Specjalisty w Sekcji Informatycznej

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 06.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • administracja infrastrukturą informatyczną ZZDW i RDW,
 • serwis sprzętu serwerowego i końcowych urządzeń użytkowników,
 • nadzór nad sprawnością techniczną, funkcjonowania sieci informatycznej oraz oprogramowania sieciowego,
 • nadzór nad sprawną pracą urządzeń drukujących,
 • usuwanie usterek sprzętu komputerowego i sieci informatycznej,
 • kontrola nad bezpieczeństwem danych (kontrola antywirusowa, archiwizacja),
 • opracowywanie map cyfrowych na podstawie danych dostarczanych z systemów wykorzystywanych w ZZDW i podległych RDW,
 • wykonywanie wszelkich prac graficznych (prezentacje, wizytówki, zaproszenia, dyplomy i inne) na potrzeby wydziałów ZZDW i RDW,
 • udzielanie pomocy pracownikom ZZDW i RDW w obsłudze komputerów i oprogramowania,
 • inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji Technicznej

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 08.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i remontów dróg oraz tras rowerowych,
 • wydawanie warunków technicznych dla podmiotów występujących w związku z planowaną budową, przebudową i remontem dróg innych kategorii oraz tras rowerowych kolidujących z drogami wojewódzkimi
 • wykonywanie czynności z zakresu weryfikacji dokumentacji pod względem poprawności rozwiązań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych uwzględnianych w projektach technicznych,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, zgodności z przepisami Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, pod względem kompletności, poprawności wykonania, skoordynowana międzybranżowego, uwzględnienia wytycznych i wymagań Zamawiającego
 • bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie ustalania sposobów rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacji ruchu,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej drogowej i mostowej oraz innych postępowań niezbędnych do realizowania zadań drogowych,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji Technicznej

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 18.03.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i remontów dróg oraz tras rowerowych,
 • wydawanie warunków technicznych dla podmiotów występujących w związku z planowaną budową, przebudową i remontem dróg innych kategorii oraz tras rowerowych kolidujących z drogami wojewódzkimi
 • wykonywanie czynności z zakresu weryfikacji dokumentacji pod względem poprawności rozwiązań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych uwzględnianych w projektach technicznych,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, zgodności z przepisami Prawa budowlanego wraz a aktami wykonawczymi, pod względem kompletności, poprawności wykonania, skoordynowana międzybranżowego, uwzględnienia wytycznych i wymagań Zamawiającego
 • bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie ustalania sposobów rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacji ruchu,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej drogowej i mostowej oraz innych postępowań niezbędnych do realizowania zadań drogowych,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor do Głównego Specjalisty w Wydziale Dokumentacji Technicznej

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 16.02.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy, przebudowy i remontów dróg oraz tras rowerowych,
 • wydawanie warunków technicznych dla podmiotów występujących w związku z planowaną budową, przebudową i remontem dróg innych kategorii oraz tras rowerowych kolidujących z drogami wojewódzkimi
 • wykonywanie czynności z zakresu weryfikacji dokumentacji pod względem poprawności rozwiązań technicznych, technologicznych i konstrukcyjnych uwzględnianych w projektach technicznych,
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod względem zgodności z udzielonym zamówieniem, zgodności z przepisami Prawa budowlanego wraz a aktami wykonawczymi, pod względem kompletności, poprawności wykonania, skoordynowana międzybranżowego, uwzględnienia wytycznych i wymagań Zamawiającego
 • bieżąca współpraca z jednostkami projektowymi w zakresie ustalania sposobów rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacji ruchu,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych na opracowanie dokumentacji technicznej drogowej i mostowej oraz innych postępowań niezbędnych do realizowania zadań drogowych,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do Głównego Specjalisty w Wydziale Mostów

Szczecińska 31, Koszalin
Wygasła: 11.02.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • wykonywanie przeglądów pięcioletnich obiektów mostowych wg obowiązujących instrukcji,
 • kontrolowanie prawidłowości wykonywania przeglądów rocznych przez służby mostowe Rejonów Dróg Wojewódzkich,
 • kontrola stanu utrzymania obiektów mostowych,
 • ocena stanu technicznego obiektów inżynierskich,
 • prowadzenie ewidencji obiektów mostowych w systemach elektronicznych,
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanych przez Wydział,
 • inne czynności wynikające ze szczegółowego zakresu czynności;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH, podziel się opinią i pomóż innym.