1. Pracodawca
 2. Gdańsk
 3. Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Gdańsk, ul. Oliwska 35

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (97) Aktualne ( 5 ) Archiwalne ( 92 )

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Ważna do: 11.06.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ważna do: 11.06.2024

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Ustka
Ważna do: 05.06.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków określa rozdział 3 Ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej. Służba zmianowa 8h/ 12 h/ 24h. Rozpoczęcie zatrudnienia po pomyślnym zakończeniu rekrutacji
od 5 090 do 6 665 PLN
Ważna do: 05.06.2024

Kierownik administracji budynku

Gdańsk
Ważna do: 20.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Planowanie
 • organizowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników (malarz-murarz
 • tynkarz-glazurnik
 • elektromonter
 • hydraulik
 • ogrodnik
 • robotnik gospodarczy
 • konserwator) oraz bezpośredni udział w pracach konserwacyjno-remontowych. 2. Bezpośredni udział w usuwaniu awarii w obiektach administrowanych przez Morski Oddział Straży Granicznej oraz podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych. 3. Analiza protokołów z przeglądów okresowych budynków oraz stworzenie planu realizacji napraw z nich wynikających 4. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy i porządku na stanowisku pracy. 5. Inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie. 6. Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników. 7. Uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych i inwentaryzacyjnych. 8. Udział przy dokonywaniu przeglądów technicznych w obiektach administrowanych przez MOSG 9. Prowadzenie archiwizacji dokumentacji. 10. Redagowanie pism. 11. Pomoc techniczna w przeprowadzaniu analizy rynku przed udzieleniem zamówienia poprzez przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
 • zakresu prac. 12. Kierowanie pojazdem służbowym w celu realizacji zadań. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 do 15:30
Pokaż więcej >>
od 5 268 do 6 146 PLN
Ważna do: 20.05.2024

Ogrodnik w wydziale techniki i zaopatrzenia

Gdańsk
Ważna do: 16.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie prac ogrodniczych
 • w tym: pielenie
 • sadzenie roślin
 • koszenie trawników. Pielęgnacja drzew
 • krzewów
 • żywopłotów polegających na przycinaniu
 • formowaniu itp. Usuwanie połamanych gałęzi drzew. Nawożenie trawników
 • krzewów
 • podlewanie roślin. Utrzymanie czystości
 • w tym opróżnianie koszy. W okresie letnim zamiatanie placów i chodników. W okresie jesienno-wiosennym zagrabianie liści. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem ciągów komunikacyjnych oraz chodnika przyległej do kompleksu ulicy. Obsługa traktora ogrodowego. Pobieranie paliwa i oleju ze stacji paliw Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz rozliczanie go jeden raz w miesiącu. Doraźnie rozładunek i przenoszenie dostarczanych do Oddziału materiałów i sprzętów kwaterunkowych. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
Pokaż więcej >>
od 4 434,4 do 5 205,06 PLN
Ważna do: 16.05.2024

Starszy magazynier w sekcji gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej

Gdańsk
Ważna do: 13.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przyjmowanie
 • magazynowanie i wydawanie materiałów
 • narzędzi i sprzętu znajdującego się w magazynach Komendy MOSG. 2. Kompletowanie zamówień zgłaszanych przez logistyków placówek MOSG oraz ich załadunek na środki transportu. 3. Terminowy rozładunek dostarczanych materiałów
 • narzędzi i sprzętu. 4. Przyjmowanie i odpowiadanie za reklamacje. 5. Planowanie
 • nadzorowanie i koordynowanie sprawnego przepływu materiałów. 6. Sortowanie towarów celem sprawdzenia ich przydatności do użycia. 7. Kontrola stanów magazynowych. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 4 449,35 do 5 223,15 PLN
Ważna do: 13.05.2024

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 10.05.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter-konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych, CO

Świnoujście
Wygasła: 19.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej
 • c.o. we wszysytkich obiektach PdSG oraz doraźnie Placówce SG w Świnoujściu i Placówce SG w Szczecinie 2. Wykonywanie prac związanych z bieżacymi naprawami
 • konserwacją
 • przeglądami stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • c.o. w PdSG 3. Usuwanie zgłaszanych i stwierdzonych usterek i uszkodzeń instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • c.o. 4. Wykonywanie doraźnie prac porządkowych na terenie PdSG
Pokaż więcej >>
od 4 463,15 do 5 239,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier w sekcji gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej

Gdańsk
Wygasła: 16.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przyjmowanie
 • magazynowanie i wydawanie materiałów
 • narzędzi i sprzętu znajdującego się w magazynach Komendy MOSG. 2. Kompletowanie zamówień zgłaszanych przez logistyków placówek MOSG oraz ich załadunek na środki transportu. 3. Terminowy rozładunek dostarczanych materiałów
 • narzędzi i sprzętu. 4. Terminowa konserwacja materiałów
 • narzędzi i sprzętu. 5. Przyjmowanie i odpowiadania za reklamacje. 6. Planowanie
 • nadzorowanie i koordynowanie sprawnego przepływu materiałów. 7. Sortowanie towarów celem sprawdzenia ich przydatności do użycia. 8. Oznaczanie produktów oraz opisywanie regałów. 9. Kontrola stanów magazynowych. 10. Prowadzenie ewidencji opakowań zwrotnych i przestrzeganie ich terminowego zwrotu
Pokaż więcej >>
od 4 449,35 do 5 223,15 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Ustka
Wygasła: 27.04.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków określa rozdział 3 Ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej. Służba zmianowa 8h/ 12 h/ 24h. Rozpoczęcie zatrudnienia po pomyślnym zakończeniu rekrutacji
od 5 090 do 6 665 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Referent Sekcji Koordynacji i Nadzoru w Wydziale ds. Cudzoziemców

Gdańsk
Wygasła: 09.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Opracowywanie na podstawie zebranych materiałów
 • informacji o cudzoziemcach ubiegających się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • a także o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • obywatela Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków rodzin w/w państw w zakresie ewentualnego zagrożenia dla obronności
 • bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Opracowywanie na podstawie zebranych materiałów informacje do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w sprawach rozpatrywanych wniosków cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3 wymienionej ustawy oraz gromadzi w niezbędnym zakresie materiały dotyczące tej kategorii cudzoziemców. Prowadzenie i na bieżąco i aktualizowanie komputerowego zbioru danych o cudzoziemcach ubiegających się o zezwolenie na pobyt czasowy
 • stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz rejestruje pobyt obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin w terytorialnym zasięgu działania Oddziału. Opracowywanie dla dyrektorów urzędów morskich informacji w sprawach o których mowa w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej (Dz.U. poz. 810)
 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec. Na bieżąco analizowanie dokumentacji złożonej przez cudzoziemców do właściwego wojewody w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin. Opracowywanie dla wojewody informacji
 • czy nabycie przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Realizowanie innych zadań wynikających z wewnętrznego podziału zadań Wydziału do Spraw Cudzoziemców i wykonuje polecenia przełożonych zgodnie zaistniałymi potrzebami służbowymi. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Pokaż więcej >>
od 4 731,37 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik samochodowy

Gdańsk
Wygasła: 04.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Weryfikacja stanu technicznego i naprawa pojazdów służbowych Straży Granicznej
 • wykonywanie obsług okresowych pojazdów służbowych Straży Granicznej
 • wymiana ogumienia w pojazdach służbowych Straży Granicznej
 • obsługa urządzeń warsztatu samochodowego. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 4 545,95 do 5 336,55 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista psycholog w służbie zdrowia MOSG

Gdańsk
Wygasła: 29.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do służby. Przeprowadzanie badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy. Świadczenie usług psychologicznych w stosunku do funkcjonariuszy oraz pracowników MOSG. Prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie zdrowia psychicznego i higieny psychicznej pracy i służby. Udział w komisji kwalifikującej na turnusy antystresowe. Świadczenie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych w ramach posiadanych kompetencji. Udzielanie porad psychologicznych funkcjonariuszom oraz pracownikom. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
od 4 197,5 do 4 927,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 11.04.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ogrodnik w wydziale techniki i zaopatrzenia

Gdańsk
Wygasła: 21.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie prac ogrodniczych
 • w tym: pielenie
 • sadzenie roślin
 • koszenie trawników. Pielęgnacja drzew
 • krzewów
 • żywopłotów polegających na przycinaniu
 • formowaniu itp. Usuwanie połamanych gałęzi drzew. Nawożenie trawników
 • krzewów
 • podlewanie roślin. Utrzymanie czystości
 • w tym opróżnianie koszy. W okresie letnim zamiatanie placów i chodników. W okresie jesienno-wiosennym zagrabianie liści. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem ciągów komunikacyjnych oraz chodnika przyległej do kompleksu ulicy. Obsługa traktora ogrodowego. Pobieranie paliwa i oleju ze stacji paliw Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz rozliczanie go jeden raz w miesiącu. Doraźnie rozładunek i przenoszenie dostarczanych do Oddziału materiałów i sprzętów kwaterunkowych. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
Pokaż więcej >>
od 4 434,4 do 5 205,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Gdańsk
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Rozładunek i załadunek towarów oraz sprzętu kwaterunkowego. 2. Układanie sprzętu kwaterunkowego oraz materiałów budowlanych w magazynach. 3. Przenoszenie
 • ustawianie mebli. 4. Wykonywanie drobnych prac malarskich i murarskich. 5. Pranie wykładziny oraz tapicerek meblowych. 6.Uczestniczenie przy wykonywaniu prac niebezpiecznych jako osoba asekurująca. 7. Pomoc w pracach ogrodniczych (pielenie
 • koszenie trawników
 • podlewanie roślin). 8. Utrzymanie czystości
 • w tym opróżnianie koszy. 9. W okresie letnim zamiatanie placów i chodników. 10. W okresie jesienno-wiosennym zagrabianie liści. 11. W okresie zimowym odśnieżanie i posypywanie piachem ciągów komunikacyjnych oraz chodnika przyległej do kompleksu ulicy. 12. Czyszczenie studzienek kanalizacji burzowej. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 07:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 4 434,04 do 5 205,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w sekcji gospodarki transportowej WTiZ

Gdańsk
Wygasła: 21.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Planowanie
 • organizowanie i nadzorowanie prac podległych pracowników (malarz-murarz
 • tynkarz-glazurnik
 • elektromonter
 • hydraulik
 • ogrodnik
 • robotnik gospodarczy
 • konserwator) oraz bezpośredni udział w pracach konserwacyjno-remontowych. Bezpośredni udział w usuwaniu awarii w obiektach administrowanych przez Morski Oddział Straży Granicznej oraz podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych. Analiza protokołów z przeglądów okresowych budynków oraz stworzenie planu realizacji napraw z nich wynikających. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. oraz dyscypliny pracy i porządku na stanowisku pracy. Inicjowanie dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie. Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników. Uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych i inwentaryzacyjnych. Udział przy dokonywaniu przeglądów technicznych w obiektach administrowanych przez MOSG. Prowadzenie archiwizacji dokumentacji. Redagowanie pism. Pomoc techniczna w przeprowadzaniu analizy rynku przed udzieleniem zamówienia poprzez przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia
 • zakresu prac. Kierowanie pojazdem służbowym w celu realizacji zadań. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
Pokaż więcej >>
od 5 268 do 6 146 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w sekcji gospodarki transportowej WTiZ

Gdańsk
Wygasła: 20.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakładanie kart ewidencji obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego. Wystawianie kart pracy oraz arkuszy weryfikacji części i zespołów. Prowadzenie rejestru wykonywanych obsług technicznych i napraw sprzętu transportowego. Przyjmowanie i wydawanie służbowego sprzętu transportowego na Oddziałową Stację Obsługi. Zakładanie indywidualnych teczek pojazdów służbowych. Przeprowadzenie analizy rynku przed udzieleniem zamówienia publicznego
 • w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Wykonywanie projektów umów i przedstawianie ich do opinii radcy prawnemu. Sporządzanie zleceń na usługi i dostawy. Odsylanie kontrahentów zawartych umów. Weryfikacja dokumentacji warsztatowej pod kątem poprawności jej sporządzenia i kompletności zał. dokumentacji. Organizowanie transportu z/do naprawy. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
Pokaż więcej >>
od 4 449,35 do 5 223,15 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier w sekcji gospodarki mieszkaniowej i kwaterunkowej

Gdańsk
Wygasła: 20.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przyjmowanie
 • magazynowanie i wydawanie materiałów
 • narzędzi i sprzętu znajdującego się w magazynach Komendy MOSG. 2. Kompletowanie zamówień zgłaszanych przez logistyków placówek MOSG oraz ich załadunek na środki transportu. 3. Terminowy rozładunek dostarczanych materiałów
 • narzędzi i sprzętu. 4. Terminowa konserwacja materiałów
 • narzędzi i sprzętu. 5. Przyjmowanie i odpowiadania za reklamacje. 6. Planowanie
 • nadzorowanie i koordynowanie sprawnego przepływu materiałów. 7. Sortowanie towarów celem sprawdzenia ich przydatności do użycia. 8. Oznaczanie produktów oraz opisywanie regałów. 9. Kontrola stanów magazynowych. 10. Prowadzenie ewidencji opakowań zwrotnych i przestrzeganie ich terminowego zwrotu
Pokaż więcej >>
od 4 449,35 do 5 223,15 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

MONTER-KONSERWATOR URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH

Świnoujście
Wygasła: 20.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie w pełnej sprawności technicznej instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej
 • c.o. we wszystkich obiektach PdSG oraz dorażnie Placówce SG w Świnoujściu i Placówce SG w Szczecinie. 2. Wykonywanie prac związanych z biezącymi naprawami
 • konserwacją
 • przeglądami stanu technicznego urządzeń wodno-kanalizacyjnych c.o. w PdSG. 3. Usuwanie zgłaszanych i stwierdzonych usterek i uszkodzeń instalacji oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • c.o. 4. Wykonywanie dorażnie prac porządkowych na terenie PdSG
Pokaż więcej >>
od 4 463,15 do 5 239,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Ustka
Wygasła: 05.04.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków określa rozdział 3 Ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej. Służba zmianowa 8h/ 12 h/ 24h. Rozpoczęcie zatrudnienia po pomyślnym zakończeniu rekrutacji
od 5 090 do 6 665 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony

Gdańsk
Wygasła: 14.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ochrona obiektów
 • pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych
 • ochrona mienia jednostki przed kradzieżą
 • włamaniem i zniszczeniem. Wykonywanie patroli po terenie jednostki. Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki i terenie bezpośrednio przyległym. Kontrola ruchu osobowego
 • pojazdów i materiałowego. Przeprowadzenie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki. Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących stan bezpieczeństwa obiektu. Praca od poniedziałku do niedzieli
 • w godzinach 8-20 i 20-8 (zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą)
Pokaż więcej >>
od 4 434,4 do 5 205,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu ciężarowego

Gdańsk
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przewóz wewnętrzny osób samochodami osobowymi
 • busami oraz autobusami. Przewóz towarów np. przy wykorzystaniu pojazdów ciężarowych
 • transport ADR paliw. Transport pojazdów uszkodzonych/zatrzymanych. Zabezpieczenie przewożonego ładunku. Prowadzenie dokumentacji jazdy i pojazdu. Obsługa
 • konserwacja
 • utrzymanie czystości oraz drobne naprawy pojazdu w czasie transportu. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 4 463,15 do 5 239,35 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 28.03.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Gdańsk
Wygasła: 12.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiekcie Morskiego Oddziału SG
 • wykonywanie różnego rodzaju instalacji elektrycznych w budynkach
 • wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych
 • praca na wysokości. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 4 899,6 do 5 716,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Krynica Morska
Wygasła: 18.03.2024
Powołanie
Obowiązki:
 • Realizacja zadań ustawowych Straży Granicznej
 • w tym m.in. - ochrona granicy państwowej
 • - kontrola ruchu granicznego
 • - kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • - współdziałanie z innymi organami i służbami. Szczegóły oferty dostępne na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. https://www.morski.strazgraniczna.pl/ Miejsce wykonywania pracy - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej
Pokaż więcej >>
od 4 242 do 5 553,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier

Świnoujście
Wygasła: 21.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Zaopatrzenie w paliwo jednostek pływających i tankowanie pojazdów oraz dystrybucja części samochodowych. 2. Prowadzenie na bieżąco ewidencji magazynowej
 • wydawanie i przyjmowanie do magazynów materiałów i sprzętu zaopatrzenia MPS i samochodowego. 3. Przeprowadzanie konserwacji sprzętu i materiałów znajdujących się w magazynie
 • kontrolowanie upływu terminu ważności materiałów znajdujących się w magazynach. Bieżące utrzymywanie zapasów paliw na odpowiednim poziomie. 4. Utrzymywanie w magazynach porządku (układanie sprzętu wg rodzajów
 • grup
 • wymiarów i asortymentów
 • umożliwiając dostęp do wszystkich materiałów). 5. Cykliczne uzgadnianie ewidencji magazynowej z ewidencją główną
 • dbanie o właściwe zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą i włamaniem
Pokaż więcej >>
od 4 242,35 do 4 980 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w kancelarii jawnej

Gdańsk
Wygasła: 19.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z przepisami dot. instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej i funkcjonowania kancelarii jawnych. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • urządzeń ewidencyjnych służących do rejestrowania wplywających faktur
 • rachunków
 • telegramów oraz innej dokumentacji w kancelarii jawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przyjmowanie
 • ewidencjonowanie
 • przekazywanie zgodnie z dekretacją
 • wysyłanie dokumentów oraz zapewnienie terminowości i właściwego obiegu dokumentów. Kompletowanie
 • przygotowywanie teczek akt oraz sporządzanie spisów akt w celu przekazania ich do właściwego archiwum. Brakowanie dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem 'Bc" i odnotowanie faktu ich zniszczenia w ewidencji kancelarii. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
Pokaż więcej >>
od 4 242,35 do 4 980,15 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Ustka
Wygasła: 03.03.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków określa rozdział 3 Ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej. Służba zmianowa 8h/ 12 h/ 24h. Rozpoczęcie zatrudnienia po pomyślnym zakończeniu rekrutacji
od 4 242 do 5 101 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Gdańsk
Wygasła: 01.03.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Pracodawca poszukuje do pracy w placówkach Straży Granicznej w: Gdańsku
 • Gdyni
 • Elblągu
 • Krynicy Mirskiej
 • Władysławowie
 • Kołobrzegu
 • Szczecinie
 • Ustce
 • Świnoujściu oraz Dywizjonach w Gdańsku i Świnoujściu
Pokaż więcej >>
od 5 555,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik obiektu w bazie dla statków powietrznych w Gdańsku

Gdańsk
Wygasła: 13.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Nadzór nad eksploatacją
 • przeglądami
 • konserwacjami
 • remontami oraz nad poprawnością pracy powierzonej infrastruktury technicznej (urządzenia
 • instalacje
 • systemy techniczne)
 • nad gospodarowaniem powierzonymi materiałami
 • urządzeniami i narzędziami. Podejmowanie i organizowanie interwencji awaryjnych i naprawczych w obiekcie. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku i urządzeń mechanicznych
 • zapewnienie ich aktualności i kompletności. Inicjowane dodatkowych prac i rozwiązań w obiekcie. Rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz nadzór w tym zakresie nad podległymi pracownikami oraz podwykonawcami. Opracowanie procedur konserwacji oraz przeglądów urządzeń mechanicznych i elektrycznych. Udział w przeglądach dozorowych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji obiektu. Wypełnianie zaleceń pokontrolnych. Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji
 • urządzeń i stałego wyposażenia obiektu budowlanego oraz na terenie zewnętrznym. Codzienny przegląd urządzeń zainstalowanych w obiekcie i na terenie zewnętrznym
 • dopuszczenie ich do eksploatacji. Dokonywanie drobnych napraw oraz nadzór nad pracami remontowo - konserwacyjnymi. Kierowanie pojazdami służbowymi w celu realizacji zadań wynikających za zajmowanego stanowiska. Doraźnie pielęgnacja terenów zielonych. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach od 7:30 do 15:30
Pokaż więcej >>
od 4 242 do 4 949 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 27.02.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w kancelarii jawnej

Gdańsk
Wygasła: 29.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie czynności kancelaryjnych zgodnie z przepisami dot. instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej i funkcjonowania kancelarii jawnych. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • urządzeń ewidencyjnych służących do rejestrowania wplywających faktur
 • rachunków
 • telegramów oraz innej dokumentacji w kancelarii jawnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przyjmowanie
 • ewidencjonowanie
 • przekazywanie zgodnie z dekretacją
 • wysyłanie dokumentów oraz zapewnienie terminowości i właściwego obiegu dokumentów. Kompletowanie
 • przygotowywanie teczek akt oraz sporządzanie spisów akt w celu przekazania ich do właściwego archiwum. Brakowanie dokumentów niearchiwalnych oznaczonych symbolem 'Bc" i odnotowanie faktu ich zniszczenia w ewidencji kancelarii. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7:30 - 15:30
Pokaż więcej >>
od 4 242,35 do 4 980,15 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Ustka
Wygasła: 14.02.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków określa rozdział 3 Ustawy z dnia 12.10.1990 r. o Straży Granicznej. Służba zmianowa 8h/ 12 h/ 24h. Rozpoczęcie zatrudnienia po pomyślnym zakończeniu rekrutacji
od 4 242 do 5 101 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 26.01.2024
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik samochodowy

Gdańsk
Wygasła: 04.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Weryfikacja stanu technicznego i naprawa pojazdów służbowych Straży Granicznej
 • wykonywanie obsług okresowych pojazdów służbowych Straży Granicznej
 • wymiana ogumienia w pojazdach służbowych Straży Granicznej
 • obsługa urządzeń warsztatu samochodowego. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 788,1 do 4 446,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w zespole techniki zaopatrzenia

Gdańsk
Wygasła: 28.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań statystyczno-analitycznych. Bieżące sporządzanie i prowadzenie dokumentacji materiałowej dotyczącej materiałów budowlanych
 • narzędzi
 • materiałów jednorazowego użytku oraz sprzętu kwaterunkowego. Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych. Zastępowanie w czasie nieobecności starszej księgowej Dywizjonu w zakresie prowadzenia gospodarki materiałowej. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00
Pokaż więcej >>
od 3 707,6 do 4 352,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Archiwista

Gdańsk
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie ewidencji przyjmowanych do archiwum materiałów. Porządkowanie i przenoszenie akt zgodnie z zasadami archiwistyki. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji dokumentacji. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
od 3 694,95 do 4 337,55 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu ciężarowego

Gdańsk
Wygasła: 21.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przewóz wewnętrzny osób samochodami osobowymi
 • busami oraz autobusami. Przewóz towarów np. przy wykorzystaniu pojazdów ciężarowych
 • transport ADR paliw. Transport pojazdów uszkodzonych/zatrzymanych. Zabezpieczenie przewożonego ładunku. Prowadzenie dokumentacji jazdy i pojazdu. Obsługa
 • konserwacja
 • utrzymanie czystości oraz drobne naprawy pojazdu w czasie transportu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Pokaż więcej >>
od 3 719,1 do 4 365,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 18.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Odkurzanie podłóg w pomieszczeniach - wykładziny. Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - raz w roku w okresie wiosennym. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
 • ustępów z umywalkami. Usuwanie odpadów. W okresie zimowym oczyszczanie ze śniegu i błota rejonu przy budynku oraz posypywanie chodnika piaskiem. W okresie wiosenno-jesiennym sprzątanie terenu wokół budynku. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
od 3 601,8 do 4 228,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 28.12.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 28.11.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Krynica Morska
Wygasła: 25.11.2023
Powołanie
Obowiązki:
 • Realizacja zadań ustawowych Straży Granicznej
 • w tym m.in. - ochrona granicy państwowej
 • - kontrola ruchu granicznego
 • - kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • - współdziałanie z innymi organami i służbami. Szczegóły oferty dostępne na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. https://www.morski.strazgraniczna.pl/ Miejsce wykonywania pracy - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej
Pokaż więcej >>
od 3 996,9 do 5 553,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Gdańsk
Wygasła: 23.11.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Pracodawca poszukuje do pracy w placówkach Straży Granicznej w: Gdańsku
 • Gdyni
 • Elblągu
 • Krynicy Mirskiej
 • Władysławowie
 • Kołobrzegu
 • Szczecinie
 • Ustce
 • Świnoujściu oraz Dywizjonach w Gdańsku i Świnoujściu
Pokaż więcej >>
od 5 555,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik samochodowy

Gdańsk
Wygasła: 18.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Weryfikacja stanu technicznego i naprawa pojazdów służbowych Straży Granicznej
 • wykonywanie obsług okresowych pojazdów służbowych Straży Granicznej
 • wymiana ogumienia w pojazdach służbowych Straży Granicznej
 • obsługa urządzeń warsztatu samochodowego. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 788,1 do 4 446,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 27.10.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Gdańsk
Wygasła: 22.10.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Pracodawca poszukuje do pracy w placówkach Straży Granicznej w: Gdańsku
 • Gdyni
 • Elblągu
 • Krynicy Mirskiej
 • Władysławowie
 • Kołobrzegu
 • Szczecinie
 • Ustce
 • Świnoujściu oraz Dywizjonach w Gdańsku i Świnoujściu
Pokaż więcej >>
od 5 555,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 27.09.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

TECHNIK W GRUPIE OPERACYJNO-ŚLEDCZEJ

Szczecin
Wygasła: 06.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ARCHIWIZACJA TECZEK PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ. PLANOWANIE I WPROWADZANIE BIEŻĄCYCH DANYCH DO SYSTEMU ROZLICZAJĄCEGO CZAS SŁUŻBY FUNKCJONARIUSZY GRUPY. WYSYŁANIE I ODBIERANIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ. PROWADZENIE STATYSTYK PIONU OPERACYJNO-ŚLEDCZEGO. GODZINY PRACY 07.30-15.30
od 3 707,6 do 4 352,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Krynica Morska
Wygasła: 22.09.2023
Powołanie
Obowiązki:
 • Realizacja zadań ustawowych Straży Granicznej
 • w tym m.in. - ochrona granicy państwowej
 • - kontrola ruchu granicznego
 • - kontrola legalności pobytu i zatrudnienia cudzoziemców
 • - współdziałanie z innymi organami i służbami. Szczegóły oferty dostępne na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. https://www.morski.strazgraniczna.pl/ Miejsce wykonywania pracy - Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej
Pokaż więcej >>
od 3 996,9 do 5 553,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Gdańsk
Wygasła: 23.09.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. Pracodawca poszukuje do pracy w placówkach Straży Granicznej w: Gdańsku
 • Gdyni
 • Elblągu
 • Krynicy Mirskiej
 • Władysławowie
 • Kołobrzegu
 • Szczecinie
 • Ustce
 • Świnoujściu oraz Dywizjonach w Gdańsku i Świnoujściu
Pokaż więcej >>
od 5 555,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Gdańsk
Wygasła: 31.08.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami i sposobami z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania. Łączenie części i elementów konstrukcyjnych wykonanych ze stali
 • żeliwa
 • metali nieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon
 • hel) lub mieszanek gazowych przez spawanie automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem elektrycznym. Wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym
 • łukiem elektrycznym z zastosowaniem różnych technik. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach: 7-15
Pokaż więcej >>
od 3 838,7 do 4 506,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz straży granicznej

Kołobrzeg
Wygasła: 29.08.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza straży granicznej określa rozd. 11 ustawy z dn. 12.10.1990 r. o straży granicznej. Inne szczegółowe informacje na temat oferty dostępne na stronie internetowej MOSG: www.morski.strazgraniczna.pl Zatrudnienie po zakończeniu rekrutacji
od 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Darłowo
Wygasła: 30.09.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • ustawaz dnia 12.10.1990 r o straży granicznej rozdz.11
od 4 758 do 5 101 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 11.30
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz

Gdańsk
Wygasła: 20.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie operacji spawania różnymi technikami i sposobami z utrzymaniem optymalnych parametrów spawania. Łączenie części i elementów kontrukcyjnych wykonanych ze stali
 • żeliwa
 • metali nieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon
 • hel) lub mieszanek gazowych przez spawanie automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem elektrycznym. Wykonywanie operacji lutowania miękkiego i twardego
 • lutospawania. Wykonywanie operacji przecinania palnikiem gazowym
 • łukiem elektrycznym z zastosowaniem różnych technik. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00
Pokaż więcej >>
od 3 496 do 4 104 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy

Gdańsk
Wygasła: 19.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Utrzymywanie porządku i czystości na terenie stacji
 • wewnątrz budynku stacji
 • wewnątrz magazynów Materiałów Pędnych i Smarów Kaszubskiego Dywizjonu SG
 • wykonywanie prac agrotechnicznych oraz wykonywanie drobnych prac konserwatorskich
 • malarsko/murarskich na terenie stacji MPS KdSG. Wykonywanie prac agrotechnicznych
 • drobnych prac konserwatorskich
 • malarsko/murarskich
 • porządkowych w obiektach i na terenie KdSG. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 15.00
Pokaż więcej >>
od 3 427 do 4 023 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Świnoujście
Wygasła: 12.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych
 • pokojach internetowo- gościnnych
 • na korytarzach
 • klatkach schodowych
 • w toaletach i piwnicy ( mycie podłóg
 • odkurzanie
 • opróżnianie koszy
 • wycieranie kurzu
 • mycie okień oraz urządzeń sanitarnych
Pokaż więcej >>
od 3 272,9 do 3 842,1 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 12.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 11.30
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert w zespole konserwacji

Gdańsk
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Opracowywanie wniosków do Sekcji Zamówień Publicznych w zakresie zamówień na dostawę mediów
 • konserwację sprzętu
 • itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych poniżej progu ustawowego w zakresie mediów
 • przeglądów
 • konserwacji
 • itp. Przygotowywanie stosownej dokumentacji w celu zlecenia usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądów zagrożeń dla właściwego użytkowania obiektów. Prowadzenie analiz potrzeb Oddziału
 • dotyczących zakupu mediów oraz wydatków ponoszonych w tym zakresie
 • celem optymalizacji opłat
 • określania potrzeb
 • wdrażania rozwiązań oszczędzających zużycie mediów. Nadzór nad realizacją umów zawieranych przez Zespół Konserwacji
 • poprzez tworzenie harmonogramów
 • nadzorowanie prac
 • dokonywanie odbiorów
 • branie udziału w dokonywaniu przeglądów technicznych nieruchomości. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
Pokaż więcej >>
od 3 864 do 4 536 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 29.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - raz w roku w okresie wiosennym. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca od poniedziałku do piątku
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 24.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca pd poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7.30-11.30
Pokaż więcej >>
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 25.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca pd poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7.30-15.30
Pokaż więcej >>
od 3 273 do 3 842 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Świnoujście
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych
 • pokojach internetowo- gościnnych
 • na korytarzach
 • klatkach schodowych
 • w toaletach i piwnicy ( mycie podłóg
 • odkurzanie
 • opróżnianie koszy
 • wycieranie kurzu
 • mycie okień oraz urządzeń sanitarnych
Pokaż więcej >>
od 3 272,9 do 3 842,1 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca pd poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7.30-11.30
Pokaż więcej >>
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert w zespole konserwacji

Gdańsk
Wygasła: 16.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Opracowywanie wniosków do Sekcji Zamówień Publicznych w zakresie zamówień na dostawę mediów
 • konserwację sprzętu
 • itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych poniżej progu ustawowego w zakresie mediów
 • przeglądów
 • konserwacji
 • itp. Przygotowywanie stosownej dokumentacji w celu zlecenia usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądów zagrożeń dla właściwego użytkowania obiektów. Prowadzenie analiz potrzeb Oddziału
 • dotyczących zakupu mediów oraz wydatków ponoszonych w tym zakresie
 • celem optymalizacji opłat
 • określania potrzeb
 • wdrażania rozwiązań oszczędzających zużycie mediów. Nadzór nad realizacją umów zawieranych przez Zespół Konserwacji
 • poprzez tworzenie harmonogramów
 • nadzorowanie prac
 • dokonywanie odbiorów
 • branie udziału w dokonywaniu przeglądów technicznych nieruchomości
Pokaż więcej >>
od 3 864 do 4 563 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter Konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnej

Gdańsk
Wygasła: 29.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Bieżące przeglądy stanu technicznego instalacji wodno - kanalizacyjnych. Prace remontowe
 • konserwacyjne
 • naprawcze. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
Pokaż więcej >>
od 3 450 do 4 050 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert w zespole konserwacji

Gdańsk
Wygasła: 19.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Opracowywanie wniosków do Sekcji Zamówień Publicznych w zakresie zamówień na dostawę mediów
 • konserwację sprzętu
 • itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych poniżej progu ustawowego w zakresie mediów
 • przeglądów
 • konserwacji
 • itp. Przygotowywanie stosownej dokumentacji w celu zlecenia usunięcia stwierdzonych w czasie przeglądów zagrożeń dla właściwego użytkowania obiektów. Prowadzenie analiz potrzeb Oddziału
 • dotyczących zakupu mediów oraz wydatków ponoszonych w tym zakresie
 • celem optymalizacji opłat
 • określania potrzeb
 • wdrażania rozwiązań oszczędzających zużycie mediów. Nadzór nad realizacją umów zawieranych przez Zespół Konserwacji
 • poprzez tworzenie harmonogramów
 • nadzorowanie prac
 • dokonywanie odbiorów
 • branie udziału w dokonywaniu przeglądów technicznych nieruchomości. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
Pokaż więcej >>
od 3 864 do 4 536 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 14.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - 2 razy w roku. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 11.30
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w Wydziale Techniki Morskiej

Gdańsk
Wygasła: 30.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie oraz aktualizacja dokumentacji kadrowo - szkoleniowej w zakresie merytorycznym Wydziału Techniki Morskiej
 • w tym ewidencja czasu pracy funkcjonariuszy oraz pracowników komórki organizacyjnej. Obłsuga kancelaryjno - biurowa oraz administracyjna w zakresie erytorycznym Wydziału Techniki Morskiej oraz archiwizowanie i przekazywanie dokumentacji do Kancelarii Jawnej MOSG. Koordynowanie działalności szkoleniowej w Wydziale Techniki Morskiej. Wykonywanie
 • rejestrowanie i księgowanie dowodów materiałowych i przychodowo - rozchodowych celu prawidłowej realizacji zaopatrzenia dla granicznych jednostek organizacyjnych. Przygotowywanie ewidencji do inwentaryzacji
 • uzgadnianie ewidencji głównej rzeczowych składników majątku z granicznymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej gospodarki rzeczowej składnikami majątku. Udział w pracach zespołu w zakresie klasyfikowania
 • zbywania i likwidacji rzeczowych składników majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu prawidłowej realizacji zadań Wydziału Techniki Morskiej MOSG zgodnie z obowiązującymi przepisami. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
Pokaż więcej >>
od 3 438,5 do 4 036,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu ciężarowego

Gdańsk
Wygasła: 01.07.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Kierowanie służbowym sprzętem transportowym oraz mycie pojazdów służbowych. Zgłaszanie konieczności wykonania badania technicznego
 • obsługi okresowej oraz naprawy pojazdu kierownikowi Oddziałowej Stacji Obsługi. Prawidłowe i bezpieczne zabezpieczenie ładunku oraz jego ezpieczny przewóz. Sumienne i staranne wykonywanie obsługi codziennej w zakresie ustalonym w instrukcji obsługi codziennej w zakresie ustalonym w intrukcji obsługi pojazdów oraz przepisami wewnętrznymi. Zabezpieczenie pojazdu oraz ładunku przed samowolnym użyciem orasz uszkodzeniem lub kradzieżą
 • w szczególności zapewnienie odpowiedniego miejsca postoju lub garażowania pojazdu. Zaopatrywanie pojazdu na każdy miesiąc w książkę kontroli pracy pojazdu. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
Pokaż więcej >>
od 3 450 do 4 050 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka

Świnoujście
Wygasła: 01.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych
 • pokojach internetowo- gościnnych
 • na korytarzach
 • klatkach schodowych
 • w toaletach i piwnicy ( mycie podłóg
 • odkurzanie
 • opróżnianie koszy
 • wycieranie kurzu
 • mycie okień oraz urządzeń sanitarnych -
Pokaż więcej >>
od 3 272,9 do 3 842,1 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 15.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów. Mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach. Mycie okien - raz w roku w okresie wiosennym. Mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury. Mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych
 • usuwanie odpadów. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
od 3 272,9 do 3 842,1 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w Wydziale Kadr i Szkolenia

Gdańsk
Wygasła: 15.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wpinanie dokumentów kadrowych do teczek akt osobowych funkcjonariuszy. Przygotowywanie teczek akt osobowych funkcjonariuszy zwolnionych do rezerwy
 • celem przekazania do archiwum SG. Uzupełnianie wpisów w kartach ewidencyjnych funkcjonariuszy w zakresie danych z meldunków. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30
od 3 438,5 do 4 036,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Gdańsk
Wygasła: 20.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ścieranie kurzy z mebli biurowych i parapetów
 • mycie posadzki i wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych i korytarzach
 • mycie okien - 2 razy w roku
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych i armatury
 • mycie posadzek gresowych i ścian w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych ustępów z umywalkami
 • usuwanie odpadów. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 11.30
Pokaż więcej >>
od 1 636 do 1 921 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno- kanalizacyjnych

Gdańsk
Wygasła: 24.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Bieżące przeglądy stanu technicznego instalacji wodno - kanalizacyjnych. Prace remontowe
 • konserwacyjne
 • naprawcze. Spawanie gazowe. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.30
Pokaż więcej >>
od 3 450 do 4 050 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Gdańsk
Wygasła: 24.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiekcie Morskiego Oddziału SG. Wykonywanie różnego rodzaju instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy
 • kucie bruzd w scianach
 • przebijanie otworów w stropach
 • układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych instalacji elektrycznych
 • a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji
 • instalowanie dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystencji
 • uziemienia
 • rezystencji liniowej oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Praca na wysokości oraz prowadzenia pojazdów służbowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 -15.30
Pokaż więcej >>
od 3 565 do 4 185 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Gospodarz obiektu

Świnoujście
Wygasła: 20.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymywanie porządku na terenie obiektu oraz przyległym
 • - pielęgnowanie trawników oraz roślinności
 • - sprzątanie i utrzymywanie czystości terenów wokół budynków
 • w tym chodników
 • trawników i placów
 • - wykonywanie drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 576 do 4 172 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnych

Gdańsk
Wygasła: 30.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Bieżący przeglądy stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnych. Pracę remontowe
 • konserwacyjne
 • naprawcze. Spawanie gazowe. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 450 do 4 050 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Gdańsk
Wygasła: 30.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiekcie Morskiego Oddziału SG. Wykonywanie różnego rodzaju instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy
 • kucie bruzd w ścianach
 • przebijanie otworów w stropach
 • układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonywanie prac konserwacyjno-remontowych instalacji elektrycznych
 • a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji
 • instalowanie dodaktowych punktów zasilania odbiorników typu silowego i oświetleniowego. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystencji liniowej oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Praca na wysokości oraz prowadzenia pojazdów służbowych w ramach wykonywania obowiązków slużbowych. Praca od poniedziałku do piątku
 • w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 565 do 4 185 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Malarz- murarz

Świnoujście
Wygasła: 12.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prace konserwacyjne
 • malarskie
 • murarskie
 • glazurnicze
 • - prace remontowe i konserwacyjne
 • - prace na wysokości powyżej 3 m
Pokaż więcej >>
od 3 806,5 do 4 468,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w Zespole Techniki i Zaopatrzenia

Gdańsk
Wygasła: 05.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań statystyczno-analitycznych. Bieżące sporządzanie i prowadzenie dokumentacji materiałowej dotyczącej materiałów budowlanych
 • narzędzi
 • materiałów jednorazowego użytku oraz sprzętu kwaterunkowego. Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych. Zastępowanie w czasie nieobecności starszej księgowej Dywizjonu. Godziny pracy: 7-15
Pokaż więcej >>
od 3 438,5 do 4 036,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier

Świnoujście
Wygasła: 31.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie ewidencji magazynowej
 • - wydawanie i przyjmowanie sprzętu i materiałów
 • - prowadzenie konserwacji sprzętu i materiałów
 • - utrzymywanie porządku w magazynach
 • - uzgadnianie ewidencji magazynowej z ewidencją główną
 • - dbanie o właściwe zabezpieczenie magazynów
Pokaż więcej >>
od 3 438,5 do 4 036,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Gdańsk
Wygasła: 01.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Bieżące przeglądy stanu technicznego instalacji wodno- kanalizacyjnych. Prace remontowe
 • konserwacyjne
 • naprawcze. Spawanie gazowe. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 026,8 do 3 553,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Gdańsk
Wygasła: 01.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach Morskiego Oddziału SG. Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach
 • przebijanie otworów w stropach
 • układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych instalacji elektrycznych
 • a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie intalacji
 • instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji
 • uziemień
 • rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Praca na wysokości oraz prowadzenie pojazdów służbowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Pokaż więcej >>
od 3 285,6 do 3 833,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka)

Szczecin
Wygasła: 15.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych
 • - utrzymanie porządku na terenie budynków placówki
 • - utrzymanie czynności pomieszczeń higieniczno - sanitarnych
 • - utrzymanie porządku w pomieszczeniach sanitarnych internetowych
 • pomieszczeniach dla rodzin z dziećmi oraz dla osób zatrzymanych Kandydaci proszeni są o składanie kompletów dokumentów do dnia 15 marca 2022 r.: - CV i list motywacyjny
 • - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ofertę można składać: - na adres e-mail anna.pniewska@strazgraniczna.pl lub pocztą tradycyjną/osobiście: ul. Żołnierska 4
 • 71-210 Szczecin (tel. 91 466 56 54)
Pokaż więcej >>
od 3 010,7 do 3 534,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator w Zespole Techniki i Zaopatrzenia

Gdańsk
Wygasła: 15.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie ewidencji materiałowej oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań statystyczno-analitycznych. Bieżące sporządzanie i prowadzenie dokumentacji materiałowej dotyczącej materiałów budowlanych
 • narzędzi
 • materiałów jednorazowego użytku oraz sprzętu kwaterunkowego. Prowadzenie komputerowej ewidencji rzeczowych składników majątkowych. Zastępowanie w czasie nieobecności starszej księgowej Dywizjonu. Godziny pracy: 7-15
Pokaż więcej >>
od 3 026 do 3 553 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza pielęgniarka

Szczecin
Wygasła: 25.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie wywiadu medycznego oraz przygotowanie pacjentów do badań medycyny pracy. Wykonywanie szczepień ochronnych
 • zabiegów pielęgnacyjnych
 • badań EKG
 • pomiaru ciśnienia. Wykonywanie czynności w zakresie procedur higieniczno-sanitarnych
 • epidemiologicznych i poekspozycyjnych. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Oferty można składać również pocztą tradycyjną lub osobiście na adres ul. Żołnierska 4
 • 71-210 Szczecin
Pokaż więcej >>
od 4 149,2 do 4 903,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

starszy referent grupy operacyjno-śledczej

Ustka
Wygasła: 25.02.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Dbanie o właściwy obieg dokumentów jawnych i niejawnych
 • prowadzi i chroni depozyt
 • przeprowadza kontrolę dokumentów
 • bieżąca znajomość aktów prawnych i przepisów dot. funkcjonowania kancelarii
 • nadzór nad zbiorem danych osobowych w PSG w Ustce
 • zapewnianie bezpieczeństwa danych osobowych. Godz. pracy 7.30-15.30. Wynagrodzenie 3011
 • 36 zł brutto + dodatek za wysługę lat
Pokaż więcej >>
od 3 011,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Gdańsk
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiektach Morskiego Oddziału SG. Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy: kucie bruzd w ścianach
 • przebijanie otworów w stropach
 • układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych instalacji elektrycznych
 • a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie intalacji
 • instalowaniu dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystancji
 • uziemień
 • rezystancji liniowych oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Praca na wysokości oraz prowadzenie pojazdów służbowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30
Pokaż więcej >>
od 3 285 do 3 833 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Gdańsk
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Bieżące przeglądy stanu technicznego instalacji wodno- kanalizacyjnych. Prace remontowe
 • konserwacyjne
 • naprawcze. Spawanie gazowe. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 026,8 do 3 553,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert ds. inwestycji

Gdańsk
Wygasła: 04.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Koordynowanie
 • organizowanie
 • nadzorowanie czynności związanych z zapewnieniem właściwego nadzoru nad pracami projektowymi lub robotami budowlanymi w zakresie: inwestycji
 • remontów
 • rozbiórek
 • konserwacji obiektów
 • usuwania awarii. Sporządzanie wniosków do właściwych organów dotyczących zgłoszenia zakończenia robót
 • uzyskania decyzji dotyczącej pozwolenia na użytkowanie obiektu. Opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia
 • przedmiarów robót
 • kosztorysów inwestorskich dla robót budowlanych lub prac projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz sprawdzanie kosztorysów ofertowych. Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Koordynowanie
 • czynności związanych z realizacją kontroli stanu technicznego obiektów wynikającymi z przepisów ustawy Prawo Budowlane. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonywania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej. Przedstawianie propozycji do planu remontów
 • planu inwestycji
 • udział w sporządzaniu materiałów planistycznych związanych z przewidzianymi do realizacji zadaniami obejmujący określenie zakresu ich realizacji
 • koszty. Sporządzanie statystyk
 • ocen
 • analiz
 • i sprawozdań
 • informacji w związku z realizowanymi zadaniami. Udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień
Pokaż więcej >>
od 3 425,55 do 4 018,95 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

malarz - murarz

Świnoujście
Wygasła: 03.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prace konserwacyjne
 • malarskie
 • murarskie
 • glazurnicze
 • - prace remontowe i konserwacyjne
 • - prace na wysokości powyżej 3 m
Pokaż więcej >>
od 3 392,5 do 3 982,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

malarz- murarz

Świnoujście
Wygasła: 03.02.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prace konserwacyjne
 • malarskie
 • murarskie
 • glazurnicze
 • - prace remontowe i konserwacyjne
 • - prace na wysokości powyżej 3 m
Pokaż więcej >>
od 3 392,5 do 3 982,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert ds. inwestycji

Gdańsk
Wygasła: 08.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Koordynowanie czynności związanych z zapewnieniem właściwego nadzoru nad pracami projektowymi lub robotami budowlanymi. Sporządzanie wniosków do właściwych organów dot. robót
 • opracowywanie opisów przedmiotów zamówienia
 • kosztorysów inwestorskich lub prac projektowych
 • udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • koordynacja działań kontrolnych obiektów wynikających z Prawa budowlanego. Uczestnictwo w pracach zespołów koordynacyjnych w celu dokonania uzgodnień oraz sprawdzania dokumentacji projektowej
 • przedstawianie propozycji do planu remotnów
 • planu inwestycji. Sporządzanie materiałów planistycznych związanych z przewidzianymi do realizacji zadaniami obejmujący określenie zakresu ich realizacji i kosztów
 • sporządzanie statystyk
 • ocen
 • analiz
 • sprawozdań w związku z realizowanymi zadaniami
 • udział w pracach komisji powoływanych do oceny rozstrzygnięć technicznych i organizacyjnych w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (w tym wykonywanie czynności związanych z nadzorowaniem wykonywania robót budowlanych w zakresie posiadanych uprawnień). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 423,55 do 4 018 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Księgowy

Świnoujście
Wygasła: 04.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - Sporządzanie oraz księgowanie dowodów materiałowych w urzączeniach ewidencyjnych
 • - Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w celu określenia stanów faktycznych w magazynach i komórkach zaopatrywanych
 • - Uzgadnianie ewidencji księgowej z ewidencją główną WTM MOSG
 • - Opisanie otrzymanych rachunków - faktur oraz sporządzanie protokołów przyjęcia w celu zaprzychodowania zakupionego sprzętu
 • - Dokonywać wyceny w urządzeniach ewidencyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 011,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter konserwator urządzeń i sieci wodno - kanalizacyjnych

Gdańsk
Wygasła: 08.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Bieżące przeglądy stanu technicznego instalacji wodno- kanalizacyjnych. Prace remontowe
 • konserwacyjne
 • naprawcze. Spawanie gazowe. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 026,8 do 3 553,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Gdańsk
Wygasła: 08.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie pomiarów elektrycznych ochronnych w obiekcie Morskiego Oddziału SG. Wykonywanie różnego rodzaju instalacji elektrycznych w budynkach od przyłączy
 • kucie bruzd w ścianach
 • przebijanie otworów w stropach
 • układanie i łączenie przewodów zgodnie z dokumentacją techniczną. Wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych instalacji elektrycznych
 • a także dobieranie odpowiednich przekrojów i typów przewodów przy przebudowie instalacji
 • instalowanie dodatkowych punktów zasilania odbiorników typu siłowego i oświetleniowego. Diagnozowanie stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów rezystencji
 • uziemienia
 • rezystencji liniowej oraz skuteczności ochrony przeciwpożarowej. Praca na wysokości oraz prowadzenia pojazdów służbowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 3 285,6 do 3 833,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku, podziel się opinią i pomóż innym.