1. Pracodawca
 2. Szczecin
 3. REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE

Szczecin, ul. Gabriela Narutowicza

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (96) Aktualne ( 2 ) Archiwalne ( 94 )

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Szczecin
Ważna do: 10.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 502,75 do 6 819,75 PLN
Ważna do: 10.05.2024

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Ważna do: 09.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 6 366,4 do 7 473,6 PLN
Ważna do: 09.05.2024

SAMODZIELNY REFERENT

Szczecin
Wygasła: 12.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. ORGANIZOWANIE ZAOPATRYWANIA RZI W SPRZĘT I MATERIAŁY SŁUŻB LOGISTYCZNYCH POPRZEZ SKŁADANIE ZAPOTRZEBOWAŃ
 • POBIERANIE ZAKUPIONEGO SPRZĘTU I DOSTARCZANIE GO UŻYTKOWNIKOM
 • 2. PROWADZENIE EWIDENCJI I DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PRZYJĘTEGO SPRZĘTU I MATERIAŁÓW ORAZ UZGADNIANIE JEJ Z EWIDENCJĄ 15 WOG
 • 3. ZGŁASZANIE DO NAPRAWY
 • SERWISÓW GWARANCYJNYCH I POGWARANCYJNYCH USZKODZONEGO SPRZĘTU
 • 4. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM OBSŁUG TECHNICZNYCH
 • REMONTÓW ORAZ SERWISÓW I NAPRAW ELEKTRONICZNEGO I INFORMATYCZNEGO
 • 5. DZIAŁANIE NA RZECZ PEŁNEGO ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ
 • 6
 • NADZÓR NAD: a) SPRZĘTEM TELEINFORMATYCZNYM I MATERIAŁAMI DO MECHANIZACJI PRAC BIUROWYCH
 • b) TERMINOWYM PROWADZENIEM PRZEGLĄDÓW
 • KONSERWACJI
 • NAPRAW I REMONTÓW ZAINSTALOWANEGO SPRZĘTU
Pokaż więcej >>
od 4 275,52 do 5 111,37 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY REFERENT

Szczecin
Wygasła: 06.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PRZYGOTOWYWANIE ODPOWIEDNICH DRUKÓW FORMALNYCH NIEZBĘDNYCH DO PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. 2. PROWADZENIE REJESTRU POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 • 3. SPORZĄDZANIE I ARCHIWIZACJA ELABORATU ROZLICZENIOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 4. UCZESTNICTWO W NARADACH
 • PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ. 5. SPORZĄDZANIE MELDUNKÓW
 • ANEKSÓW I WYKAZÓW FUNKCJONUJĄCYCH W KOMÓRCE
Pokaż więcej >>
od 4 242 do 4 626 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 27.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości wojskowych w oparciu o przepisy prawa oraz przepisy wojskowe
 • w tym m.in. regulacje stanów formalnoprawnych nieruchomości
 • pozyskiwanie nieruchomości
 • przekazywanie nieruchomości poza resort obrony narodowej
 • - współpraca z komórkami wewnętrznymi
 • organami administracji rządowej i samorządowej
 • osobami fizycznymi i prawnymi
 • - przygotowywanie opinii i wniosków
 • - uczestniczenie w rekonesansach i spotkaniach dotyczących nieruchomości
 • - przygotowywanie wniosków na przeprowadzenie procedur przetargowych oraz kompletowanie i archiwizacja dokumentacji na procedury przetargowe
 • - wykonywanie zadań wynikających z bieżących potrzeb i decyzji przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska zgodnie z przepisami prawa
Pokaż więcej >>
od 4 459 do 5 178,24 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 02.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • OPRACOWYWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ
 • - PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWYWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAĆ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ
 • RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO
 • - OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 • - ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI
Pokaż więcej >>
od 6 204 do 7 084 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Szczecin
Wygasła: 02.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI
 • - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
 • - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 597,92 do 5 599,52 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 02.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI
 • - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
 • - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 239 do 6 214 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 02.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI
 • - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
 • - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 630,85 do 6 503,85 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 02.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBSZARU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI/PROCEDURAMI
 • 2. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYM WRAZ ZE SPRAWDZENIEM POSTĘPU ROBÓT NA BUDOWIE
 • 3. IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ I RYZYK W KONTROLOWANYM OBSZARZE ORAZ WSKAZYWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ W CELU ICH ELIMINACJI
 • 4. UZGADNIANIE
 • OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR
 • WYTYCZNYCH POD KĄTEM ICH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 762,8 do 4 993,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 6 180 do 7 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 6 180 do 7 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 20.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA ORAZ PRZEPISY WOJSKOWE
 • W TYM M. IN. REGULACJE STANÓW FORMALNOPRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
 • POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI
 • PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI POZA RESORT OBRONY NARODOWEJ
 • 2. WSPÓŁPRACA Z KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
 • OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI
 • 3. PRZYGOTOWYWANIE OPINII I WNIOSKÓW
 • 4. UCZESTNICZENIE W REKONESANSACH I SPOTKANIACH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
 • 5. PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW NA PRZEPROWADZENIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH ORAZ KOMPLETOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI NA PROCEDURY PRZETARGOWE
 • 6. WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH POTRZEB I DECYZJI PRZEŁOŻONYCH W RAMACH ZAJMOWANEGO STANOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 459 do 5 178,24 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBSZARU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI/PROCEDURAMI
 • 2. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYM WRAZ ZE SPRAWDZENIEM POSTĘPU ROBÓT NA BUDOWIE
 • 3. IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ I RYZYK W KONTROLOWANYM OBSZARZE ORAZ WSKAZYWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ W CELU ICH ELIMINACJI
 • 4. UZGADNIANIE
 • OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR
 • WYTYCZNYCH POD KĄTEM ICH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 762,8 do 4 993,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

KIEROWNIK W SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK

Szczecin
Wygasła: 27.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REGULOWANIEM STANÓW FORMALNOPRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
 • 2. PROWADZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE USTALONYM PRZEPISAMI PRAWA POWSZECHNEGO
 • RESORTOWEGO ORAZ WYTYCZNYMI PRZEŁOŻONYCH
 • 3. PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ I PRZEKAZYWANIE ZBĘDNYCH NIERUCHOMOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO LUB INNYM
 • WŁAŚCIWYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ
 • 4. NADZÓR NAD REALIZACJĄ SPRAW PROWADZONYCH W RAMACH SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 • W TYM GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI Z OBSZARU DZIAŁAŃ ZARZĄDU
Pokaż więcej >>
od 5 724,44 do 6 522,24 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 6 180 do 7 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI
 • - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
 • - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 597,92 do 5 599,52 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 07.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBSZARU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI/PROCEDURAMI
 • 2. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYM WRAZ ZE SPRAWDZENIEM POSTĘPU ROBÓT NA BUDOWIE
 • 3. IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ I RYZYK W KONTROLOWANYM OBSZARZE ORAZ WSKAZYWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ W CELU ICH ELIMINACJI
 • 4. UZGADNIANIE
 • OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR
 • WYTYCZNYCH POD KĄTEM ICH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 762,8 do 4 993,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 09.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA ORAZ PRZEPISY WOJSKOWE
 • W TYM M. IN. REGULACJE STANÓW FORMALNOPRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
 • POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI
 • PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI POZA RESORT OBRONY NARODOWEJ
 • 2. WSPÓŁPRACA Z KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
 • OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI
 • 3. PRZYGOTOWYWANIE OPINII I WNIOSKÓW
 • 4. UCZESTNICZENIE W REKONESANSACH I SPOTKANIACH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
 • 5. PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW NA PRZEPROWADZENIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH ORAZ KOMPLETOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI NA PROCEDURY PRZETARGOWE
 • 6. WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH POTRZEB I DECYZJI PRZEŁOŻONYCH W RAMACH ZAJMOWANEGO STANOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 459 do 5 178,24 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 07.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 6 180 do 7 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 07.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI
 • - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
 • - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 630,85 do 6 285,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY REFERENT

Szczecin
Wygasła: 07.10.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. PRZYGOTOWYWANIE ODPOWIEDNICH DRUKÓW FORMALNYCH NIEZBĘDNYCH DO PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
 • SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z POSTĘPOWANIA. 2. PROWADZENIE REJESTRU POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. 3. SPORZĄDZANIE I ARCHIWIZACJA ELABORATU ROZLICZENIOWEGO Z PRZEPROWADZANEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 4. ANALIZOWANIE TREŚCI SPORZĄDZANYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH Z PRZEPISAMI ZAWARTYMI W OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH. 5. UCZESTNICTWO W NARADACH
 • PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ. 6. SPORZĄDZANIE MELDUNKÓW
 • ANEKSÓW I WYKAZÓW FUNKCJONUJĄCYCH W KOMÓRCE
Pokaż więcej >>
od 3 855,16 do 4 166,06 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI

Szczecin
Wygasła: 06.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZY ORAZ NADZORU NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 597,92 do 5 599,52 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 04.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
Pokaż więcej >>
od 5 630,85 do 6 285,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 01.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
 • W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBSZARU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI/PROCEDURAMI 2. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH WRAZ ZE SPRAWDZENIEM POSTĘPU ROBÓT NA BUDOWIE 3. IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ I RYZYK W KONTROLOWANYM OBSZARZE ORAZ WSKAZYWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ W CELU ICH ELIMINACJI 4. UZGADNIANIE
 • OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR
 • WYTYCZNYCH POD KĄTEM ICH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI ORAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 762,8 do 4 993,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 01.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 6 180 do 7 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 28.08.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sporządzanie wycen inwestorskich
 • opracowanie programów inwestycji
 • opracowywanie harmonogramów
 • planów realizacji zadań
 • - przygotowywanie
 • opracowanie i ocena dokumentów w celu przygotowywania procedur przetargowych na zlecenie programów inwestycji
 • programów funkcjonalno-użytkowych
 • dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracować dokumentacyjnych a także robót budowlanych
 • - ścisła współpraca z biurami projektów lub innymi podmiotami realizującymi opracowania dokumentacyjne lub roboty budowlane a także z użytkownikami
 • administratorami w zakresie przydzielonych zadań
 • również w zakresie nadzoru autorskiego
 • - opiniowanie programów inwestycji
 • programów funkcjonalno - użytkowych
 • dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych
 • weryfikacja wymienionych opracowań w zakresie zgodności ich wykonania z umową oraz obowiązującymi przepisami
 • - analizowanie przebiegu opracowywania dokumentacyjnego oraz robót budowlanych w zakresie ich terminowości
Pokaż więcej >>
od 5 600 do 7 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Samodzielny/a Księgowy/a

Gabriela Narutowicza 17B, Szczecin
Wygasła: 06.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Obsługa obszaru wynagrodzeń/uposażeń dla pracowników/żołnierzy,
 • Sporządzanie listy wynagrodzeń/uposażeń do wypłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Sporządzanie listy dodatkowych należności wynikających z przepisów kodeksu pracy, ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla PWJOSB oraz ustawy o obronie ojczyzny
 • Ewidencja księgowa zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS, PPK, zaliczek na podatek dochodowy,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń/uposażeń oraz zasiłkowych dla pracowników
 • Prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PPK, PFRON, ZFŚS, krajowych oraz zagranicznych podróży służbowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego
 • Obsługa programu płatnik
 • Obsługa platformy SAP
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR

Szczecin
Wygasła: 07.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KONTROLI WEWNĘTRZNYCH
 • W SZCZEGÓLNOŚCI Z OBSZARU REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI/PROCEDURAMI 2. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH WRAZ ZE SPRAWDZENIEM POSTĘPU ROBÓT NA BUDOWIE 3. IDENTYFIKOWANIE ZAGROŻEŃ I RYZYK W KONTROLOWANYM OBSZARZE ORAZ WSKAZYWANIE PROPOZYCJI DZIAŁAŃ W CELU ICH ELIMINACJI 4. UZGADNIANIE
 • OPINIOWANIE WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR
 • WYTYCZNYCH POD KĄTEM ICH WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI OPRAZ ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA
Pokaż więcej >>
od 4 162,8 do 4 921,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY

Szczecin
Wygasła: 23.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • NADZÓR NAD WPŁYWEM PROCESU PLANISTYCZNO-PRZESTRZENNEGO JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH I/LUB PROCESU INWESTYCYJNEGO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA NIERUCHOMOŚCI RESORTU OBRONY NARODOWEJ I POTRZEBY OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA. NADZÓR NAD ŁADEM PRZESTRZENNYM I PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WOJSKOWE TERENY ZAMKNIĘTE. WYKONYWANIE OPRACOWAŃ PLANISTYCZNO-PRZESTRZENNYCH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH
od 4 702,8 do 5 486,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pozostali inżynierowie budownictwa/stanowisko: starszy specjalista w Sekcji Inwestycji Sojuszniczych i Programowych

Szczecin
Wygasła: 13.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - udział w opiniowaniu pod względem merytorycznym i formalno-prawnym dokumentów związanych z realizacją projektów wojsk sojuszniczych
 • - współpraca z przedstawicielami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych
 • odpowiedzialnymi za realizację infrastruktury projektów inwestycyjnych w języku angielskim
 • - wymiana korespondencji z przedstawicielami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych
 • - uczestniczenie w naradach służbowych
 • odprawach
 • rekonesansach
 • spotkaniach itp
 • w których poruszana jest problematyka związana z planowaniem i realizacją wojsk sojuszniczych
 • - prowadzenie dokumentacji projektów w języku angielskim i polskim
Pokaż więcej >>
od 4 860 do 5 340 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik budownictwa/stanowisko: starszy specjalista

Szczecin
Wygasła: 19.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprawowanie nadzoru nad prawidłowym technicznym utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości znajdującymi się w trwałym zarządzie
 • - uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót budowlanych
 • - podejmowanie systemowych działań zgodnych z wymogami prawa i przepisami resortowymi
 • obejmujących utrzymanie na odpowiednim poziomie technicznym nieruchomości
 • - nadzorowanie terminowego wykonywania przeglądów okresowych
 • pomiarów
 • prób i badań
 • realizowanych przez Administratorów
 • - współpraca z Administratorami przy ustalaniu potrzeb remontowych w oparciu o dokonane kontrole i przeglądy oraz przy opracowywaniu planu remontów
 • konserwacji i napraw
 • rozbiórek
 • ekspertyz oraz nadzór nad ich realizacją
 • - opiniowanie wniosków inwestycyjnych i programów organizacyjno-użytkowych
 • dokumentacji technicznej
 • kosztorysowej oraz organizacyjno-użytkowej dotyczącej konserwacji
 • remontów i modernizacji nieruchomości
Pokaż więcej >>
od 5 214 do 5 865,75 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN. 1. SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWYCH W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACOWNIKAMI MERYTORYCZNYMI
 • 2. PRZYGOTOWYWANIE ODPOWIEDNICH DRUKÓW FORMALNYCH NIEZBĘDNYCH DO PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
 • SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT I WNIOSKÓW ORAZ PROTOKOŁÓW Z POSTĘPOWANIA
 • 3. PROWADZENIE REJESTRU POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 • 4. SPORZĄDZANIE I ARCHIWIZACJA ELABORATU ROZLICZENIOWEGO Z PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 • 5. ANALIZOWANIE TREŚCI SPORZĄDZONYCH DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH Z PRZEPISAMI ZAWARTYMI W OBOWIĄZUJĄCYCH AKTACH PRAWNYCH
 • 6. UCZESTNICTWO W NARADACH
 • PRACACH KOMISJI PRZETARGOWEJ
Pokaż więcej >>
od 4 413,6 do 4 965,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
Pokaż więcej >>
od 5 010 do 5 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ
 • 2. PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWYWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH
 • 3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ
 • RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO
 • 4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 • 5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 700 do 6 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWDZANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM
 • NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW PRÓB I BADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 4 983,6 do 5 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pozostali inżynierowie budownictwa/stanowisko: starszy specjalista w Sekcji Inwestycji Sojuszniczych i Programowych

Szczecin
Wygasła: 23.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - udział w opiniowaniu pod względem merytorycznym i formalno - prawnym dokumentów związanych z realizacją projektów wojsk sojuszniczych
 • - współpraca z przedstawicielami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych
 • odpowiedzialnymi za realizację infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych w języku angielskim
 • - wymiana korespondencji z przedstawicielami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych
 • - uczestniczenie w naradach służbowych
 • odprawach
 • rekonesansach
 • spotkaniach itp
 • w których poruszana jest problematyka związana z planowaniem i realizacją projektów wojsk sojuszniczych
 • - prowadzenie dokumentacji projektów w języku angielskim i polskim
Pokaż więcej >>
od 4 860 do 5 340 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia/stanowisko: KOMENDANT OCHRONY

Szczecin
Wygasła: 23.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • m. in.: - organizowanie skutecznego systemu ochrony kompleksów RZI w m. Szczecin
 • - prowadzenie dokumentcji związanej z ochroną obiektu
 • - nadzór nad: utrzymaniem pełnej sprawności technicznej urządzeń wspomagających ochronę obiektów wojskowych (Systemów Alarmowych
 • Telewizyjnych Systemów Kontroli Dostępu); terminowym prowadzeniem przeglądów
 • konserwacji
 • napraw i remontówzainstalowanych systemów i urządzeń alarmowych oraz prowadzenie ewidencji tych czynności zgodnie z Normą Obronną
 • - kontrolowanie działania systemów ochrony technicznej oraz fizycznej (SUFO)
Pokaż więcej >>
od 3 990 do 4 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik budownictwa/ Stanowisko: STARSZY INSPEKTOR

Szczecin
Wygasła: 28.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • m. in. - prowadzenie kontroli wewnętrznych
 • w szczególności z obszaru realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami/procedurami
 • - kontrola realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wraz ze sprawdzeniem postępu robót na budowie
 • - identyfikowanie zagrożeń i ryzyka w kontrolowanym obszarze oraz wskazywanie propozycji działań w celu ich eliminacji
 • - uzgadnianie
 • opiniowanie wewnętrznych procedur
 • wytycznych pod kątem ich wzajemnej zgodności oraz zgodności z przepisami prawa
Pokaż więcej >>
od 4 162,8 do 4 921,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 15.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
 • - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNIE Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI
 • - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ
 • - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 4 530 do 5 570 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • m. in. - sporządzanie dokumentacji przetargowych w ścisłej współpracy z pracownikami merytorycznymi
 • - przygotowywanie odpowiednich druków formalnych niezbędnych do pracy komisji przetargowej
 • sporządzanie protokołu z otwarcia ofert i wniosków oraz protokołów z postępowania
 • - prowadzenie rejestru postępowań o zamówienie publiczne
 • - sporządzanie i archiwizacja elaboratu rozliczeniowego z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • - analizowanie treści sporządzonych dokumentów przetargowych z przepisami zawartymi w obowiązujących aktach prawnych
 • - uczestnictwo w naradach
 • pracach komisji przetargowej
Pokaż więcej >>
od 4 413,6 do 4 965,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR

Szczecin
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • m. in. - prowadzenie kontroli wewnętrznych
 • w szczególności z obszaru realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami/procedurami
 • - kontrola realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych wraz ze sprawdzeniem postępu robót na budowie
 • - identyfikowanie zagrożeń i ryzyka w kontrolowanym obszarze oraz wskazywanie propozycji działań w celu ich eliminacji
 • - uzgadnianie
 • opiniowanie wewnętrznych procedur
 • wytycznych pod kątem ich wzajemnej zgodności oraz zgodności z przepisami prawa
Pokaż więcej >>
od 4 162,8 do 4 921,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO-FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 700 do 6 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

KIEROWNIK SEKCJI INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH I PROGRAMOWYCH

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. KOORDYNOWANIE I MONITORING DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ KOMÓRKI WEWNĘTRZNE ZARZĄDU W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW WOJSK SOJUSZNICZYCH
 • 2. KOORDYNOWANIE PROCESU PLANOWANIA I PROWADZENIA INWESTYCJI I REMONTÓW
 • PODEJMOWANYCH PRZEZ WOJSKA SOJUSZNICZE W UZGODNIONYCH OBIEKTACH I TERENACH
 • 3. OPRACOWYWANIE PROCEDUR
 • INSTRUKCJI
 • REGULAMINÓW I INNYCH AKTÓW NORMUJĄCYCH PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTÓW WOJSK SOJUSZNICZYCH
 • 4. WSPÓŁPRACA Z PRZEDSTAWICIELAMI WOJSK SOJUSZNICZYCH
 • ODPOWIEDZIALNYMI ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI SIŁ ZBROJNYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH
 • W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • 5. WSPÓŁPRACA Z OSOBAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI JEDNOSTEK RESORTU OBRONY NARODOWEJ SZ RP ODPOWIEDZIALNYMI ZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SOJUSZNICZYCH ZE STRONY POLSKIEJ
Pokaż więcej >>
od 5 829,2 do 7 101,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ
 • 2. PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWYWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH
 • 3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ
 • RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO
 • 4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
 • 5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWYWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
Pokaż więcej >>
od 5 010 do 5 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

KOMENDANT OCHRONY

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN.: 1. ORGANIZOWANIE SKUTECZNEGO SYSTEMU OCHRONY KOMPLEKSÓW REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W SZCZECINIE
 • 2. PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ OBIEKTU
 • 3. NADZÓR NAD: - UTRZYMANIEM PEŁNEJ SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ OBIEKTÓW WOJSKOWYCH (SYSTEMÓW ALARMOWYCH
 • TELEWIZYJNYCH SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU); - TERMINOWYM PROWADZENIEM PRZEGLĄDÓW
 • KONSERWACJI
 • NAPRAW I REMONTÓW ZAINSTALOWANYCH SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ORAZ PROWADZENIE EWIDENCJI TYCH CZYNNOŚCI ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ
 • 4. KONTROLOWANIE DZIAŁANIA SYSTEMÓW OCHRONY TECHNICZNEJ ORAZ FIZYCZNEJ (SUFO)
Pokaż więcej >>
od 3 990 do 4 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

REFERENT

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z WYKONAWCAMI ROBÓT
 • BIURAMI PROJEKTÓW
 • ADMINISTRATORAMI
 • UŻYTKOWNIKAMI
 • ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I INNYMI STRONAMI POWIĄZANYMI Z PROCESAMI INWESTYCYJNYMI 2. OPRACOWANIE ZBIORCZEJ EWIDENCJI PRZYDZIELONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W FAZIE REALIZACYJNEJ I STOPNIA ICH ZAAWANSOWANIA 3. KOMPLETOWANIE W TECZKACH ZADAŃ
 • Z CHWILĄ WPROWADZENIA ZADAŃ DO ETAPU REALIZACJI DOKUMENTÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO 4. ROZLICZANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 5. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI RZI
 • ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
 • NADZOREM BUDOWLANYM
 • ADMINISTRATORAMI I UŻYTKOWNIKAMI W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 • WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWNICTWA NA TERENACH MIEJSKICH I W KOMPLEKSACH ZAMKNIĘTYCH
 • A TAKŻE W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH UWARUNKOWAŃ
 • ODDZIAŁUJĄCYCH W SPOSÓB ISTOTNY NA REALIZACJĘ ZADANIA
Pokaż więcej >>
od 3 400 do 3 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWDZANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM
 • NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW PRÓB I BADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO-UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 4 983,6 do 5 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

KIEROWNIK W SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK

Szczecin
Wygasła: 23.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN. - REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REGULOWANIEM STANÓW FORMALNOPRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
 • - PROWADZENIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W ZAKRESIE USTALONYM PRZEPISAMI PRAWA POWSZECHNEGO
 • RESORTOWEGO ORAZ WYTYCZNYMI PRZEŁOŻONYCH
 • - PRZEJMOWANIE NIERUCHOMOŚCI NA POTRZEBY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ I PRZEKAZYWANIE ZBĘDNYCH NIERUCHOMOŚCI AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO LUB INNYM
 • WŁAŚCIWYM ORGANOM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ LUB SAMORZĄDOWEJ
 • - NADZÓR NAD REALIZACJĄ SPRAW PROWADZONYCH W RAMACH SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 • W TYM GOSPODARKĄ NIERUCHOMOŚCIAMI Z OBSZARU DZIAŁANIA ZARZĄDU
Pokaż więcej >>
od 4 953,52 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWDZANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM
 • NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW PRÓB I BADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI
Pokaż więcej >>
od 4 983,6 do 5 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik geodeta/STANOWISKO: KIEROWNIK W SEKCJI GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W WYDZIALE NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK

Szczecin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • m. in. - realizacja zadań związanych z regulowaniem stanów formalnoprawnych nieruchomości
 • - prowadzenie gospodarki nieruchomościami w zakresie ustalonym przepisami prawa powszechnego
 • resortowego oraz wytycznymi przełożonych
 • - przejmowanie nieruchomości na potrzeby jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej i przekazywanie zbędnych nieruchomości Agencji Mienia Wojskowego lub innym
 • właściwym organom administracji rządowej lub samorządowej
 • - nadzór nad realizacją spraw prowadzonych w ramach Sekcji Geodezji I Gospodarki Nieruchomościami
 • w tym gospodarką nieruchomościami z obszaru działania Zarządu
Pokaż więcej >>
od 4 953,52 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik budownictwa/STANOWISKO: kierownik sekcji inwestycji sojuszniczych i programowych

Szczecin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - koordynowanie i monitoring działań prowadzonych przez komórki wewnętrzne Zarządu w zakresie realizacji programów i projektów wojsk sojuszniczych
 • - koordynowanie procesu planowania i prowadzenia inwestycji i remontów
 • podejmowanych przez wojska sojusznicze w uzgodnionych obiektach i terenach
 • - opracowywanie procedur
 • instrukcji
 • regulaminów i innych aktów normujących procedury związane z realizacją projektów wojsk sojuszniczych
 • - współpraca z przedstawicielami wojsk sojuszniczych
 • odpowiedzialnymi za realizację projektów w tym w szczególności Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych
 • w języku angielskim
 • - współpraca z osobami i komórkami organizacyjnymi jednostek resortu obrony narodowej SZ RP odpowiedzialnymi za realizację projektów sojuszniczych ze strony polskiej
Pokaż więcej >>
od 5 829,2 do 7 101,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA 4 . ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 700 do 6 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pozostali inżynierowie budownictwa/STANOWISKO: starszy specjalista

Szczecin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sporządzanie wycen inwestorskich
 • opracowanie harmonogramów
 • planów realizacji zadań
 • - przygotowywanie
 • opracowanie i ocena dokumentów w celu przygotowywania procedur przetargowych na zlecenie programów inwestycji
 • programów funkcjonalno - użytkowych
 • dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych a także robót budowlanych
 • - ścisła współpraca z biurami projektów lub innymi podmiotami realizującymi opracowania dokumentacyjne lub roboty budowlane a także z użytkownikami
 • administratorami w zakresie przydzielonych zadań
 • również w zakresie nadzoru autorskiego
 • - opiniowanie programów inwestycji
 • programów funkcjonalno - użytkowych
 • dokumentacji projektowych oraz innych wymaganych procesem inwestycyjnym opracowań dokumentacyjnych
 • weryfikacja wymienionych opracowań w zakresie zgodności ich wykonania z umową oraz obowiązującymi przepisami
 • - analizowanie przebiegu opracowywania dokumentacyjnego oraz robót budowlanych z zakresie ich terminowości
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

REFERENT

Szczecin
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z WYKONAWCAMI ROBÓT
 • BIURAMI PROJEKTÓW
 • ADMINISTRATORAMI
 • UŻYTKOWNIKAMI
 • ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I INNYMI STRONAMI POWIĄZANYMI Z PROCESAMI INWESTYCYJNYMI 2. OPRACOWANIE ZBIORCZEJ EWIDENCJI PRZYDZIELONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W FAZIE REALIZACYJNEJ I STOPNIA ICH ZAAWANSOWANIA 3. KOMPLETOWANIE W TECZKACH ZADAŃ
 • Z CHWILĄ WPROWADZENIA ZADAŃ DO ETAPU REALIZACJI DOKUMENTÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO 4. ROZLICZANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 5. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI RZI
 • ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
 • NADZOREM BUDOWLANYM
 • ADMINISTRATORAMI I UŻYTKOWNIKAMI W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 • WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWNICTWA NA TERENACH MIEJSKICH IW KOMPLEKSACH ZAMKNIĘTYCH A TAKŻE W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH UWARUNKOWAŃ
 • ODDZIAŁUJĄCYCH W SPOSÓB ISTOTNY NA REALIZACJĘ ZADANIA
Pokaż więcej >>
od 3 400 do 3 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 20.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO- UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE
Pokaż więcej >>
od 5 010 do 5 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Szczecin
Wygasła: 16.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - NADZOROWANIE DZIAŁALNOŚCI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W OBSZARZE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
 • A W RAZIE STWIERDZENIA USTEREK I NIEPRAWIDŁOWOŚCI WNIOSKOWANIE O ICH USUNIĘCIE - NADZOROWANIE WŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI OBIEKTÓW SOZOTECHNICZNYCH
 • ZGODNIE Z POSIADANYMI DECYZJAMI - PROWADZENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z DOKONYWANIEM ZGŁOSZEŃ ORAZ UZYSKIWANIE DECYZJI LUB POZWOLEŃ ADMINISTRACYJNYCH -INICJOWANIE PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZEZWALAJĄCYCH NA EKSPLOATACJĘ URZĄDZEŃ WODNO-ŚCIEKOWYCH - PRZYGOTOWYWANIE DANYCH NA POTRZEBY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA PROCEDUR PRZETARGOWYCH REALIZOWANYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ
Pokaż więcej >>
od 4 598,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR DS. ENERGETYKI CIEPLNEJ

Szczecin
Wygasła: 10.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. OPRACOWANIE I ROZLICZENIE PLANU ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ I OPAŁU W REJONIE DZIAŁANIA RZI
 • 2. NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ I OPAŁU
 • 3. ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ I OPAŁU ORAZ SPORZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCYCH SPRAWOZDAŃ
 • 4. KREOWANIE POLITYKI ENERGETYCZNEJ W ZAKRESIE ENERGII CIEPLNEJ
 • OPINIOWANIE PROJEKTÓW
 • WNIOSKÓW
 • 5. NADZÓR NAD ROZLICZENIEM SEZONU GRZEWCZEGO PRZEZ ADMINISTRATORÓW
 • 6. PROWADZENIE WYKAZU SYSTEMÓW CIEPLNYCH ORAZ ZESTAWIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
 • 7. OPINIOWANIE SPRAWOZDAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ORGANY TERENOWE INFRASTRUKTURY
Pokaż więcej >>
od 3 996 do 4 495,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik systemów zabezpieczeń technicznych osób i mienia/STANOWISKO: komendant ochrony

Szczecin
Wygasła: 03.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • m. in.: - organizowanie skutecznego systemu ochrony kompleksów Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną obiektu
 • - nadzór nad: utrzymaniem pełnej sprawności technicznej urządzeń wspomagających ochronę obiektów wojskowych (Systemów Alarmowych
 • Telewizyjnych Systemów Kontroli Dostępu); terminowym prowadzeniem przeglądów
 • konserwacji
 • napraw i remontów zainstalowanych systemów i urządzeń alarmowych oraz prowadzenie ewidencji tych czynności zgodnie z Normą Obronną
 • - kontrolowanie działania systemów ochrony technicznej oraz fizycznej (SUFO)
Pokaż więcej >>
od 3 990 do 4 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA ( SEKCJA GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI)

Szczecin
Wygasła: 15.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - PROWADZENIE SPRAW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY PRAWA ORAZ PRZEPISY WOJSKOWE
 • W TYM MIN. REGULACJE STANÓW FORMALNOPRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI
 • POZYSKIWANIE NIERUCHOMOŚCI
 • PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI POZA RESORT OBRONY NARODOWEJ - WSPÓŁPRACA Z KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ
 • OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI - PRZYGOTOWANIE OPINII I WNIOSKÓW - UCZESTNICZENIE W REKONESANSACH I SPOTKANIACH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI - PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW NA PRZEPROWADZENIE PROCEDUR PRZETARGOWYCH ORAZ KOMPLETOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI NA PROCEDURY PRZETARGOWE - WYKONYWANIE ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z BIEŻĄCYCH POTRZEB I DECYZJI PRZEŁOŻONYCH W RAMACH STANOWISKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE
 • SPECJALNOŚĆ GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI LUB POKREWNE UMIEJĘTNOŚCI : 1. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI W TYM MIN. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
 • EWIDENCJI GRUNTÓW
 • NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH
 • KSIĄG WIECZYSTYCH 2. ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA
 • ZNAJOMOŚĆ MS Office 3. PODSTAWOWA WIEDZA W ZAKRESIE SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ- UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PROGRAMAMI GIS 4. UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM W JĘZYKU POLSKIM 5. MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW RESORTOWYCH 6. SAMODZIELNOŚĆ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: ZAJMOWANIE PODOBNYCH STANOWISK W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI BĄDŹ POKREWNYCH
 • MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W DZIEDZINIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI BĄDŹ POKREWNYCH
 • MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
Pokaż więcej >>
od 3 400 do 3 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

REFERENT

Szczecin
Wygasła: 04.04.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. PROWADZENIE KORESPONDENCJI Z WYKONAWCAMI ROBÓT
 • BIURAMI PROJEKTÓW
 • ADMINISTRATORAMI
 • UŻYTKOWNIKAMI
 • ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I INNYMI STRONAMI POWIĄZANYMI Z PROCESEM INWESTYCYJNYM 2. OPRACOWYWANIE ZBIORCZEJ EWIDENCJI PRZYDZIELONYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W FAZIE REALIZACYJNEJ I STOPNIA ICH ZAAWANSOWANIA. 3. KOMPLETOWANIE W TECZKACH ZADAŃ
 • Z CHWILĄ WPROWADZENIA ZADAŃ DO ETAPU REALIZACJI DOKUMENTÓW PROCESU INWESTYCYJNEGO 4. ROZLICZANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 5. WSPÓŁPRACA Z INNYMI KOMÓRKAMI WEWNĘTRZNYMI RZI
 • ORGANAMI ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ
 • NADZOREM BUDOWLANYM
 • ADMINISTRATORAMI UŻYTKOWNIKAMI W ZAKRESIE USTALANIA WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA BUDOWNICTWA NA TERENACH MIEJSKICH I W KOMPLEKSACH ZAMKNIĘTYCH A TAKŻE W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH UWARUNKOWAŃ
 • ODDZIAŁUJĄCYCH W SPOSÓB ISTOTNY NA REALIZACJĘ ZADANIA. WYMAGANIA: WYKSZTAŁCENIE MIN. ŚREDNIE - BUDOWLANE
 • EKONOMICZNE) UMIEJĘTNOŚĆ ANALIZY
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
 • PRACA W ZESPOLE
 • DOŚWIADCZENIE NA PODOBNYM STANOWISKU
 • PRACA W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ- MILE WIDZIANE
Pokaż więcej >>
od 3 010 do 3 250 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI; PRACOWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ. 2. PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH. 3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ; RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO 4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI; OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ; 2. PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH. 3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ; RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO. 4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI; 5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI. 6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY BUDOWIE STACJI LUB BAZ PALIW
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INWESTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1) SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2) SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3) SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4) ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INWESTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1) SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2) SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3) SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4) ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INWESTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1) SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2) SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3) SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4) ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN.: - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE WYMAGANIA: - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE - BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA - ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE - UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM - UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ - UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH - MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ MINIMUM 3 LATA - MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH - PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Pokaż więcej >>
od 4 530 do 5 570 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN.: - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW OPERACYJNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI WYMAGANIA: - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE - BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA - ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE - UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM - UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH - UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ - MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
 • INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH
 • WENTYLACYJNYCH
 • GAZOWYCH
 • WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEŃ - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
 • INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH
 • WENTYLACYJNYCH
 • GAZOWYCH
 • WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - MINIMUM 3 LATA - MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH - PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Pokaż więcej >>
od 4 505,7 do 5 289,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA SEKCJI INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH

Szczecin
Wygasła: 21.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Współpraca z przedstawicielami wojsk sojuszniczych
 • odpowiedzialnymi za realizację projektów inwestycyjnych w języku angielskim; 2. Prowadzenie i uczestniczenie w wymianie korespondencji z wojskami sojuszniczymi
 • również poprzez dokonywanie tłumaczeń tekstów korespondencji z języka angielskiego na język polski i odwrotnie; 3. Udział w opiniowaniu pod względem merytorycznym i formalno - prawnym dokumentów związanych z realizacją projektów wojsk sojuszniczych; 4. Uzgadnianie koniecznych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania współpracy z przedstawicielami wojsk sojuszniczych; 5. Uczestniczenie w naradach służbowych
 • odprawach
 • rekonesansach
 • spotkaniach itp
 • w których poruszana jest problematyka związana z planowaniem i realizacją projektów wojsk sojuszniczych
Pokaż więcej >>
od 3 500 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

KIEROWNIK SEKCJI ROZLICZEŃ W WYDZIALE INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Szczecin
Wygasła: 09.03.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie i nadzór nad pracami podległego zespołu pracowników
 • - prawidłowe wykonywanie zadań związanych z realizacją planu rzeczowo - finansowego w zakresie przydzielonych zadań inwestycyjno - remontowych
 • - prowadzenie skutecznego nadzoru nad przygotowaniem dokumentów do procedur przetargowych na usługi
 • dostawy i roboty budowlane zgodnie z przydzielonymi limitami finansowymi
 • - opracowanie lub polecenie opracowania opinii fachowych do spraw arbitrażowych - opiniowanie umów i aneksów do umów dla zamówień związanych z realizacją przydzielonych zadań inwestycyjnych i remontowych
 • - udział w posiedzeniach komisji przetargowych rozpatrujących postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór na weryfikację złożonych ofert
 • - organizowanie i udział w spotkaniach roboczych
 • naradach
 • negocjacjach z wykonawcami
Pokaż więcej >>
od 6 644 do 7 372 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA SEKCJI INWESTYCJI SOJUSZNICZYCH

Szczecin
Wygasła: 16.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Współpraca z przedstawicielami wojsk sojuszniczych
 • odpowiedzialnymi za realizację projektów inwestycyjnych w języku angielskim; 2. Prowadzenie i uczestniczenie w wymianie korespondencji z wojskami sojuszniczymi
 • również poprzez dokonywanie tłumaczeń tekstów korespondencji z języka angielskiego na język polski i odwrotnie; 3. Udział w opiniowaniu pod względem merytorycznym i formalno - prawnym dokumentów związanych z realizacją projektów wojsk sojuszniczych; 4. Uzgadnianie koniecznych zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania współpracy z przedstawicielami wojsk sojuszniczych; 5. Uczestniczenie w naradach służbowych
 • odprawach
 • rekonesansach
 • spotkaniach itp
 • w których poruszana jest problematyka związana z planowaniem i realizacją projektów wojsk sojuszniczych
Pokaż więcej >>
od 3 500 do 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INSPEKTORA INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1. SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 07.07.1994 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2. SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3. SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4. ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI; PRACOWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ. 2. PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO- UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH. 3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ; RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO 4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. 5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. SPORZĄDZANIE WYCEN INWESTORSKICH
 • OPRACOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI; OPRACOWANIE HARMONOGRAMÓW
 • PLANÓW REALIZACJI ZADAŃ; 2. PRZYGOTOWYWANIE
 • OPRACOWANIE I OCENA DOKUMENTÓW W CELU PRZYGOTOWANIA PROCEDUR PRZETARGOWYCH NA ZLECENIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH A TAKŻE ROBÓT BUDOWLANYCH. 3. ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z BIURAMI PROJEKTÓW LUB INNYMI PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNE LUB ROBOTY BUDOWLANE A TAKŻE Z UŻYTKOWNIKAMI
 • ADMINISTRATORAMI W ZAKRESIE PRZYDZIELONYCH ZADAŃ; RÓWNIEŻ W ZAKRESIE NADZORU AUTORSKIEGO. 4. OPINIOWANIE PROGRAMÓW INWESTYCJI
 • PROGRAMÓW FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH ORAZ INNYCH WYMAGANYCH PROCESEM INWESTYCYJNYM OPRACOWAŃ DOKUMENTACYJNYCH
 • WERYFIKACJA WYMIENIONYCH OPRACOWAŃ W ZAKRESIE ZGODNOŚCI ICH WYKONANIA Z UMOWĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI; 5. ANALIZOWANIE PRZEBIEGU OPRACOWANIA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ICH TERMINOWOŚCI. 6. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROCESU INWESTYCYJNEGO PRZY BUDOWIE STACJI LUB BAZ PALIW
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN.: - SPRAWOWANIE NADZORU NAD PRAWIDŁOWYM TECHNICZNYM UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE
 • - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM NIERUCHOMOŚCI - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW OPERACYJNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI WYMAGANIA: - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE - BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA - ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE - UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM - UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH - UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ - MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
 • INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH
 • WENTYLACYJNYCH
 • GAZOWYCH
 • WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BEZ OGRANICZEŃ - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI
 • INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH
 • WENTYLACYJNYCH
 • GAZOWYCH
 • WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH - MINIMUM 3 LATA - MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH - PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Pokaż więcej >>
od 4 505,7 do 5 289,3 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY SPECJALISTA

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • M. IN.: - SPRAWOWANIE NADZORU TECHNICZNEGO NAD BUDOWLAMI HYDROTECHNICZNYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W TRWAŁYM ZARZĄDZIE - UCZESTNICZENIE W ODBIORACH CZĘŚCIOWYCH I KOŃCOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH - PODEJMOWANIE SYSTEMOWYCH DZIAŁAŃ ZGODNYCH Z WYMOGAMI PRAWA I PRZEPISAMI RESORTOWYMI
 • OBEJMUJĄCYCH UTRZYMANIE NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE TECHNICZNYM BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH - NADZOROWANIE TERMINOWEGO WYKONYWANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH
 • POMIARÓW
 • PRÓB I BADAŃ
 • REALIZOWANYCH PRZEZ ADMINISTRATORÓW - WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI PRZY USTALANIU POTRZEB REMONTOWYCH W OPARCIU O DOKONANE KONTROLE I PRZEGLĄDY ORAZ PRZY OPRACOWYWANIU PLANU REMONTÓW
 • KONSERWACJI I NAPRAW
 • ROZBIÓREK I EKSPERTYZ ORAZ NADZÓR NAD ICH REALIZACJĄ - OPINIOWANIE WNIOSKÓW INWESTYCYJNYCH I PROGRAMÓW ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWYCH
 • DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
 • KOSZTORYSOWEJ ORAZ ORGANIZACYJNO - UŻYTKOWEJ DOTYCZĄCEJ KONSERWACJI
 • REMONTÓW I MODERNIZACJI OBEJMUJĄCYCH BUDOWLE HYDROTECHNICZNE WYMAGANIA: - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE INŻYNIERYJNO - TECHNICZNE - BARDZO DOBRA ZNAJOMOŚĆ OBSŁUGI KOMPUTERA - ZNAJOMOŚĆ MS OFFICE - UMIEJĘTNOŚĆ REDAGOWANIA PISM - UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI I BARDZO DOBREJ ORGANIZACJI PRACY WŁASNEJ - UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ - ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW BRANŻOWYCH - MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW OGÓLNOWOJSKOWYCH - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE NA PODOBNYM STANOWISKU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ HYDROTECHNICZNEJ MINIMUM 3 LATA - MILE WIDZIANE DOŚWIADCZENIE W PRACY W JEDNOSTKACH I INSTYTUCJACH BUDŻETOWYCH - PREFEROWANA ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Pokaż więcej >>
od 4 530 do 5 570 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INWESTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1) SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2) SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3) SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4) ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZY INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Szczecin
Wygasła: 20.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE ORAZ PRZEWIDZIANE DLA STARSZEGO INWESTORA NADZORU INWESTORSKIEGO: 1) SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZOWANYMI INWESTYCJAMI W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEPISAMI USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI. 2) SPRAWOWANIE KONTROLI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAKRESU RZECZOWO- FINANSOWEGO
 • PRZYPADAJĄCEGO NA DANY ROK BUDŻETOWY
 • POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ. 3) SPRAWOWANIE NADZORU I KONTROLI NAD ZADANIAMI W TOKU REALIZACJI ZADANIA W ZAKRESIE JEGO PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA. 4) ROZLICZANIE ZADAŃ
Pokaż więcej >>
od 5 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Geodeta

zachodniopomorskie
Wygasła: 27.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Budowlanej

zachodniopomorskie
Wygasła: 27.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Drogowej

zachodniopomorskie
Wygasła: 27.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Elektrycznej

zachodniopomorskie
Wygasła: 27.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Specjalista w Wydziale Inwestycji Budowlanych

zachodniopomorskie
Wygasła: 27.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Umowa na zastępstwo
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Sekcji Planowania i Programowania

Szczecin
Wygasła: 09.02.2016
Kierownik
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Samodzielny Inspektor ds. PPOŻ

Szczecin
Wygasła: 08.01.2016
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor Branży Elektrycznej

Szczecin
Wygasła: 10.12.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor Branży Sanitarnej

Szczecin
Wygasła: 09.12.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Radca Prawny

Szczecin
Wygasła: 29.10.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor Branży Budowlano-Konstrukcyjnej

Szczecin
Wygasła: 29.10.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor branży elektrycznej

Szczecin
Wygasła: 29.10.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor branży sanitarnej

Szczecin
Wygasła: 29.10.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Sekcji Planowania i Programowania

Szczecin
Wygasła: 29.10.2015
Kierownik
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Specjalista Technicznego Utrzymania Nieruchomości w zakresie branży elektrycznej

zachodniopomorskie
Wygasła: 28.04.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Branży Elektrycznej

zachodniopomorskie
Wygasła: 28.04.2015
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne