1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (164) Aktualne ( 8 ) Archiwalne ( 156 )

Funkcjonariusz Straży Granicznej K/M

Warszawa
Ważna do: 13.07.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej; - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego; - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
od 6 697,9 PLN
Ważna do: 13.07.2024

Starszy inspektor w Referacie do spraw Obsługi Kadrowej w PSG w Lesznowoli (ogłoszenie nr 138327) K/M

Grójec
Ważna do: 14.06.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - prowadzi dokumentację dotyczącą spraw kadrowo-szkoleniowych pracowników i spraw szkoleniowych funkcjonariuszy; - współpracuje z Kierownikami Grup/Zespołów w zakresie sporządzania wniosków o dodatki zadaniowe
 • specjalne oraz podwyższenie/obniżenie premii dla pracowników placówki; - przekazuje informacje Kierownikom Grup/Zespołów o terminowości przygotowania przez nich skierowań na badania lekarskie dla podległych pracowników; - sporządza i sprawdza miesięczne listy obecności dla pracowników placówki; - opracowuje projekty wniosków o nagrody
 • medale
 • wyróżnienia oraz przekazuje pracownikom dokumentację otrzymaną z komórki właściwej w sprawach osobowych; - sporządza plan urlopów wypoczynkowych pracowników; - sporządza i prowadzi dokumentację dotyczącą spraw kadrowo-szkoleniowych funkcjonariuszy i pracowników Placówki oraz współpracuje z komórką właściwą do spraw szkoleniowych
 • tj. uzgadnia
 • zgłasza
 • zapoznaje z ofertami przesyłanych szkoleń
Pokaż więcej >>
od 5 125,65 PLN
Ważna do: 14.06.2024

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK (ogłoszenie nr 138262 ) K/M

Warszawa
Ważna do: 12.06.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne pracowników; 2.przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych; 3.przygotowuje dane do planowania miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych; 4.prowadzi ewidencję wynagrodzeń pracowników i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji; 5.prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe; 6.wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników w zakresie obsługi finansowej;
Pokaż więcej >>
od 5 125,65 PLN
Ważna do: 12.06.2024

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK K/M

Warszawa
Ważna do: 12.06.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1.sporządza deklarację wynikającą z obowiązków pracodawcy
 • imienne raporty miesięczne za pracowników i funkcjonariuszy oraz korekty raportów miesięcznych; 2.sporządza dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnianych pracowników
 • funkcjonariuszy
 • osób podlegających ubezpieczeniom z innych tytułów oraz wyrejestrowuje osoby
 • wobec których wygasł tytuł ubezpieczenia wystawia i koryguje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp-7 3.sporządza deklarację dotyczącą składek przekazywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe osób niebędących pracownikami
 • wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych 5.wystawia zaświadczenia dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników i funkcjonariuszy w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 5 125,65 PLN
Ważna do: 12.06.2024

Rzemieślnik specjalista w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku nr 35/05/2024

Otwock
Ważna do: 12.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • utrzymanie czystości i przygotowywanie Ośrodka do pobytu gości
 • obsługa kelnerska
od 4 242 PLN
Ważna do: 12.06.2024

Technik w Kierownictwie w Wydziale do Spraw Cudzoziemców K/M (Ogłoszenie nr 32/05/2024)

Warszawa
Ważna do: 05.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków: - samodzielne prowadzenie sekretariatu
 • - obsługa korespondencji przychodzącej do Wydziału i wychodzącej
 • - odbieranie telefonów
 • przyjmowanie i łączenie rozmów
 • - drukowanie
 • kopiowanie
 • faksowanie i kompletowanie dokumentów
 • - obsługa Wydziałowej poczty elektronicznej
 • - organizowanie i zaopatrywanie w materiały i artykuły biurowe potrzebne do funkcjonowania Wydziału
 • - realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi oraz działań w sytuacjach kryzysowych w zakresie właściwości Wydziału
 • - prawidłowe przyjmowanie
 • przekazywanie oraz archiwizowanie dokumentacji służbowej
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ważna do: 05.06.2024

Technik w Kierownictwie w Wydziale do Spraw Cudzoziemców K/M (ogłoszenie nr 33/05/2024)

Warszawa
Ważna do: 05.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY: - sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym umów zlecń i o dzieło; - sprawdzanie zgodności naliczeń wystawionych rachunków z zawartymi umowami zlecenia i o dzieło oraz realizacja ustaowywch potrąceń (ZUS
 • podatek dochodowy); - prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowywanie rocznych informacji podatkowych (umowy zlecenia
 • umowy o dzieło); - ustalenia i naliczanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącymi pracownikami; - prowadzenie dokumentacji do świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ważna do: 05.06.2024

Zastępca kierownika punktu żywienia w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym SG K/M (Otwock) (ogłoszenie 34/05/202)

Warszawa
Ważna do: 05.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie czynności administracyjno - biurowych
 • - obsługiwanie elektronicznych systemów Straży Granicznej
 • - prowadzenie nadzoru nad procesem produkcji potraw
 • - doraźne angażowanie w obsługę kelnerską również w formie cateringowej
 • - realizowanie zaopatrzenia przy wykorzystaniu pojazdu służbowego
 • - organizowanie przechowywania artykułów i towarów
Pokaż więcej >>
od 5 555,48 PLN
Ważna do: 05.06.2024

Zaopatrzeniowiec w Zespole ds. Obsługi w Placówce Straży Granicznej w Łodzi (ogłoszenie nr 31/05/2024) K/M

Łódź
Wygasła: 03.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - dyspozycja jako kierowca w godzinach pracy w celu realizacji zadań wskazanych przez przełożonego; - sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i użytkowaniem służbowych środków transportu
 • sprzętu i wyposażenia; - okresowe pobieranie i dystrybucja wody pitnej dla Placówki; - prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji służbowej; - realizacja dostaw artykułów służbowych; - przyjmowanie pojazdów
 • sprzętów przydzielonego do Placówki oraz przydzielanie i przekazywanie pojazdów innym użytkownikom Placówki; - nadzorowanie i przestrzeganie terminów okresowych obsług technicznych oraz przeglądów rejestracyjnych pojazdów służbowych będących na wyposażeniu Placówki; - znajomość obsługi przydzielonego sprzętu
 • dbałosć o jego stan techniczny
 • w przypadku awarii - natychmiastowe meldowanie bzpośredniemu przełożonemu
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (ogłoszenie nr 29/05/2024) k/m

Warszawa
Wygasła: 31.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 30/05/2024) K/M

Warszawa
Wygasła: 31.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Grupie Ochronnej w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli nr 28/05/2024

Grójec
Wygasła: 27.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu; - utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań interwencyjnych i alarmowych; zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem; - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektów
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole Planowania i Rozliczeń w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościam (ogłoszenie nr 137118) K/M

Warszawa
Wygasła: 17.05.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - przygotowuje plany inwestycji i remontów
 • na podstawie zgłaszanych potrzeb i dokonywanych przeglądów technicznych obiektów; - opracowuje wymaganą dokumentację do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zakupu materiałów i usług; - przygotowuje korespondencję związaną z realizowanymi zadaniami w zakresie terminowości oraz treści merytorycznej; - uczestniczy przy odbiorze dokumentacji projektowej w zakresie posiadanych uprawnień; - przygotowuje dokumenty z zakończonej inwestycji
od 5 257,08 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier w Sekcji Mundurowo-Żywnościowej w WZM NR 27/04/2024

Warszawa
Wygasła: 16.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - magazynowanie
 • - przechowywanie oraz przyjmowanie i wydawanie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i artykułów żywnościowych; - prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej artykułów i sprzętu żywnościowego oraz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego
 • - uzgadnianie stanu ewidencji magazynowej z ewidencją główną prowadzoną w sekcji oraz porównywanie stanów faktycznych ze stanami ewidencyjnymi; - bieżące monitorowanie okresów gwarancji artykułów żywnościowych przechowywanych w magazynie
 • - prowadzenie wzorcowni w zakresie deponowania wzorów przedmiotów mundurowych pochodzących z postępowań o udzielenie zamówień publicznych; - przygotowywanie przedmiotów objętych gospodarką mundurową i żywnościową do wybrakowania oraz przejmowanie i magazynowanie w osobnym pomieszczeniu magazynowym wyodrębnionym miejscu ruchome składniki majątku przeznaczone do likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik specjalista w Ośrodku Konferencyjno Szkoleniowym SG w Otwocku nr 27/04/2024

Otwock
Wygasła: 16.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • utrzymanie czystości i przygotowywanie Ośrodka do pobytu gości
 • obsługa kelnerska
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Sekcji Administracji w WBiGN (ogłoszenie nr 136870) k/m

Warszawa
Wygasła: 10.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU - koordynuje prace w zakresie utrzymania czystości w obiektach i terenu wokół obiektów
 • prawidłowego wykorzystania powierzonego sprzętu
 • urządzeń i innego mienia - nadzoruje prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń służbowych
 • w tym pomieszczeń czasowo wolnych - przygotowuje projekty wniosków w zakresie drobnych zakupów i usług dotyczących potrzeb obsługi obiektów - organizuje i nadzoruje wywóz zniszczonych dokumentów-makulatury z obiektów administrowanych przez Oddział - współpracuje z komórkami organizacyjnymi Oddziału i Komendy Głównej SG w zakresie konserwacji i napraw powierzonego mienia
 • organizowania transportu osób i mienia Wydziału pomiędzy obiektami SG - kontroluje bieżące operacje gospodarcze w zakresie sprawdzania dostaw i wykonanych usług dotyczących gospodarki sprzętem kwaterunkowym
 • ppoż. i środkami do utrzymania czystości oraz związanych z nimi dokumentami
Pokaż więcej >>
od 4 731,37 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (ogłoszenie nr 24/4/2024) k/m

Warszawa
Wygasła: 08.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

technik w Sekcji Księgowości i Rozliczeń w Pionie Głównego Księgowego

Warszawa
Wygasła: 08.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej w zakresie budżetu zadaniowego
 • - prowadzenie ksiąg rachunkowych (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej w układzie rzeczowo - finansowym
 • - prowadzenie ewidencji w sprawach szkód i strat w majątku Oddziału
 • sprawowanie nadzoru nad analityczną ewidencją księgową prowadzoną w układzie zadaniowym przez komórki organizacyjne Oddziału
 • - prowadzenie ewidencji księgowej w ramach planu i wydatków w układzie tradycyjnym na kontach pozabilansowych
 • - kompletowanie dokumentacji księgowej dotyczącej operacji gospodarczych
 • - przygotowywanie projektów ugód oraz zbieranie dokumentacji związanej z rozłożeniem wierzytelności na raty
 • - sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno rachunkowym
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca autobusu w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 22/04/2024) K/M

Warszawa
Wygasła: 07.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego; - wykonywanie wszystkich czynności kontrolnych i obsługowych pojazdu obowiązujących po powrocie z trasy
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca autobusu w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 23/04/2024) K/M

Warszawa
Wygasła: 07.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • - opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • - odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: - zakładanie trawników
 • - nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • - wycinka i konserwacja drzewostanu
 • - koszenie trawników
 • - przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej w Wydziale Ochrony Informacji (ogłoszenie nr 21/04/2024)

Warszawa
Wygasła: 19.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - nadzór i ochrona powierzonego mienia
 • - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektu
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca kierownika punktu żywienia w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG - Otwock (ogłoszenie nr 19/03/2024)

Otwock
Wygasła: 12.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie czynności administracyjno - biurowych
 • - obsługiwanie elektronicznych systemów Straży Granicznej
 • - prowadzenie nadzoru nad procesem produkcji potraw
 • - doraźne angażowanie w obsługę kelnerską również w formie cateringowej
 • - realizowanie zaopatrzenia przy wykorzystaniu pojazdu służbowego
 • - organizowanie przechowywania artykułów i towarów
Pokaż więcej >>
od 5 555,48 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (ogłoszenie nr 20/03/2024)

Warszawa
Wygasła: 12.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • - opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • - odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik specjalista w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku (Ogłoszenie nr 18/03/2024)

Otwock
Wygasła: 09.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymanie czystości i przygotowywanie Ośrodka do pobytu gośc; - obsługa kelnerska;
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku

Otwock
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie prac remontowych i porządkowych na terenie obiektu
 • - bieżąca obsługa
 • - konserwacja i nadzór nad urządzeniami będącymi na wyposażeniu ośrodka
 • - prowadzenie niezbędnej dokumentacji w formie elektronicznej i tradycyjnej
 • - doraźne wsparcie zespołu przy obsłudze żywieniowej konsumentów
 • - prowadzenie pojazdów służbowych
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego - ogłoszenie nr 135390

Warszawa
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - sporządza deklarację wynikającą z obowiązków pracodawcy
 • imienne raporty miesięczne za pracowników i funkcjonariuszy oraz korekty raportów miesięcznych - sporządza dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnianych pracowników
 • funkcjonariuszy
 • osób podlegających ubezpieczeniom z innych tytułów oraz wyrejestrowuje osoby
 • wobec których wygasł tytuł ubezpieczenia - wystawia i koryguje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp-7 - sporządza deklarację dotyczącą składek przekazywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe osób niebędących pracownikami
 • wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych - wystawia zaświadczenia dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników i funkcjonariuszy w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 5 125,65 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Kierownictwie Wydziału ds.Cudzoziemców - ogłoszenie nr 135395

Warszawa
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - opracowuje dokumentację dotyczącą spraw kadrowych oraz prowadzi i koordynuje rozliczanie czasu pracy i służby pracowników oraz funkcjonariuszy Wydziału - koordynuje funkcjonowanie sekretariatu kierownictwa( rozdziela dokumentację zgodnie z dekretacją kierownictwa Wydziału
 • prowadzi samodzielnie rejestr dokumentacji Wydziału) - wspiera w realizacji zadań w zakresie opiniowania cudzoziemców ubiegających się o tytuł pobytowy na terytorium RP - redaguje projekty korespondencji Wydziału do komórek organizacyjnych Straży Granicznej oraz urzędów administracji państwowej i organów ścigania - uzgadnia i typuje osoby na poszczególne szkolenia specjalistyczne organizowane w ośrodkach szkolenia SG z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwego toku służby i pracy oraz monitoruje powstałe zmiany - przygotowuje dokumenty wytworzone w Wydziale do archiwum zakładowego
od 5 125,65 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy iInspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego- ogłoszenie nr 135394

Warszawa
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG
 • - przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych - przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych - prowadzi ewidencję uposażeń funkcjonariuszy SG i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe funkcjonariuszy SG - wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla funkcjonariuszy SG w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 5 125,65 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego w zastępstwie za nieobecnego członka korpusu służby cywilnej - ogłoszenie nr 135393

Warszawa
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne pracowników
 • - przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US I firm ubezpieczeniowych - przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych - prowadzi ewidencję wynagrodzeń pracowników oraz dokumentację naliczanych wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumentację do archiwizacji - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe pracowników - wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 5 257,08 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego - ogłoszenie nr 135392

Warszawa
Wygasła: 08.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne pracowników
 • - przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych - przygotowuje dane do planowania miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych - prowadzi ewidencję wynagrodzeń pracowników i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe - wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 5 125,65 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier w Sekcji Mundurowo-Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego - ogłoszenie 16/03/2024

Warszawa
Wygasła: 03.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - magazynowanie
 • przechowywanie oraz przyjmowanie i wydawanie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i artykułów żywnościowych; - prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej artykułów i sprzętu żywnościowego oraz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego; - uzgadnianie stanu ewidencji magazynowej z ewidencją główną prowadzoną w sekcji oraz porównywanie stanów faktycznych ze stanami ewidencyjnymi; - bieżące monitorowanie okresów gwarancji artykułów żywnościowych przechowywanychw magazynie
 • - prowadzenie wzorcowni w zakresie deponowania wzorów przedmiotów mundurowych pochodzacych z postępowań o udzielenie zamówień publicznych; - przygotowywanie przedmiotów objętych gospodarką mundurową i żywnościową do wybrakowania oraz przejmowanie i magazynowanie w osobnym pomieszczeniu magazynowymwy odrębnionym miejscu ruchome składniki majatku przeznaczone do likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Grupie Ochronnej W Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli nr 15/03/2024 (praca w Grójcu)

Grójec
Wygasła: 27.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu; - utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań interwencyjnych i alarmowych; - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem; - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektów
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Samodzielnym Zespole Postępowań Administracyjnych w Wydziale Operacyjno - Śledczym

Warszawa
Wygasła: 13.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - dokonywanie i ewidencjonowanie w systemie teleinformatycznym CBD EWIDA II czynności związanych z realizowaniem procedury weryfikacji na podstawie ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r
 • - dokonywanie ustaleń i przygotowowywanie informacji o braku negatywnych przesłanek bądź ich wystąpieniu w opraciu o Prawo Lotnicze
 • - dokonywanie sprawdzeń weryfikacyjnych w organach władzy publicznej
 • administracji publicznej oraz w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 • - opracowywanie i przygotowywanie korespondencji elektronicznej i papierowej z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • - przeprowadzanie rozmów z osobami objętymi wnioskami
 • mające na celu poszerzenie informacji niezbędnych dla podjęcia przez Komendanta NwOSG decyzji o udzieleniu informacji zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze
 • - przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
 • - prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadaną kategorią
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej w Wydziale Ochrony Informacji (Ogłoszenie nr 13/02/2024)

Warszawa
Wygasła: 11.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - nadzór i ochrona powierzonego mienia
 • - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektu
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 11/02/2024)

Warszawa
Wygasła: 05.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 12/02/2024)

Warszawa
Wygasła: 05.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu; - pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Sekcji Organizacyjno - Ekonomicznej w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 28.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - uczestnictwo w opracowaniu projektu planu zamówień publicznych
 • - udział w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych
 • sprawozdań i analiz finansowych w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału
 • - udział w uzgadnianiu wydatków budżetowych z komórką finansową oraz w sporządzaniu zapotrzebowania na środki finansowe
 • wydatki w podziale na miesiące i dekady
 • - obsługa dowodów księgowych w ramach właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Grupie Ochronnej w Placówce Straży Granicznej w Lesznowolii (ogłoszenie nr 09/02/2024)

Grójec
Wygasła: 26.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu; - utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań interwencyjnych i alarmowych; - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem; - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektów
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Samodzielnym Zespole Postępowań Administracyjnych w Wydziale Operacyjno - Śledczym (ogłoszenie nr 08/02/2024)

Warszawa
Wygasła: 19.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: - dokonywanie i ewidencjonowanie w systemie teleinformatycznym CBD EWIDA II czynności związanych z realizowaniem procedury weryfikacji na podstawie ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r
 • - dokonywanie ustaleń i przygotowowywanie informacji o braku negatywnych przesłanek bądź ich wystąpieniu w opraciu o Prawo Lotnicze
 • - dokonywanie sprawdzeń weryfikacyjnych w organach władzy publicznej
 • administracji publicznej oraz w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 • - opracowywanie i przygotowywanie korespondencji elektronicznej i papierowej z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • - przeprowadzanie rozmów z osobami objętymi wnioskami
 • mające na celu poszerzenie informacji niezbędnych dla podjęcia przez Komendanta NwOSG decyzji o udzieleniu informacji zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze
 • - przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
 • prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadaną kategorią
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik Sekcji Serwisu w Wydziale Łącznosci Informatyki

Warszawa
Wygasła: 15.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Branża: Straż Graniczna Miejsce wykonywania pracy: Warszawa-Włochy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 wykształcenie średnie zawodowe
 • dwa lata doświadczenia zawodowego
 • komunikatywna znajomość j. polskiego ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: prowadzenie gospodarki materiałowej jednostek i komórek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu NwOSG
 • w zakresie mienia łączności i informatyki
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem likwidacji sprzętu w Wydziale
 • prowadzenie ewidencji materiałów i pozostałych środków trwałych w programie FT-GM oraz MAXIMO
 • uzgadnianie ewidencji ilościowo - wartościowej z danymi magazynu Wydziału Łączności i Informatyki na koniec okresu sprawozdawczego
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie pozostałych środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 lutego 2024 r. Pełna treść ogłoszenia znajduje się na str: https://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/s07/wolne-stanowiska-pracy/inne-wolne-stanowiska/20721
 • Ogloszenie-07022024-starszy-technik-w-Sekcji-Serwisu-w-Wydziale-Lacznosci-i-Info.html
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej w Wydziale Ochrony Informacji (Ogłoszenie nr 06/01/2024)

Warszawa
Wygasła: 13.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - nadzór i ochrona powierzonego mienia
 • - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • -nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektu
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 05/01/2024)

Warszawa
Wygasła: 17.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 17.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • ochrona granicy państwowej; organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego; zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Miejsce wykonywania pracy: Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (w Warszawie
 • w Radomiu
 • w Lesznowoli
 • w Łodzi
 • w Bydgoszczy
 • w Nowym Dworze Mazowieckim)
Pokaż więcej >>
od 4 545,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Sekcji Organizacyjno-Ekonomicznej w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami(ogłoszenie 04/01/2024)

Warszawa
Wygasła: 23.01.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - uczestniczy w opracowaniu projektu planu zamówień publicznych
 • - bierze udział w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych
 • sprawozdań i analiz finansowych w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału
 • - bierze udział w uzgadnianiu wydatków budżetowych z komórką finansową oraz w sporządzaniu zapotrzebowania na środki finansowe
 • wydatki w podziale na miesiące i dekady
 • - zajmuje się obsługą dowodów księgowych w ramach właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 02/01/2024)

Warszawa
Wygasła: 17.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • - odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • - mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • - opróżnianie koszy na śmieci
 • - mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Grupie Ochronnej w Placówce Straży Granicznej w Lesznowolii (ogłoszenie nr 01/01/2024)

Grójec
Wygasła: 17.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu; - utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań interwencyjnych i alarmowych; - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem; - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektów
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Recepcjonista w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 03/01/2024)

Warszawa
Wygasła: 17.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - obsługa recepcyjna internatu
 • - nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu i porządku obowiązującego w internacie
 • - wydawanie mieszkańcom internatu oraz przybyłym gościom kluczy od pokoi oraz kodów uprawniających do wejścia na teren internatu
 • - ewidencjonowanie przybyłych gości w książce ewidencji osób czasowo zakwaterowanych w pokojach internatowych i gościnnych NwOSG
 • - odbieranie i odpisywanie zgłoszeń o noclegi z poczty intranetowej
 • - pobieranie opłat za korzystanie z pokoi internatowych i gościnnych
Pokaż więcej >>
od 4 242,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 72/12/2023)

Warszawa
Wygasła: 05.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • - odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • - mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • - opróżnianie koszy na śmieci
 • - mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 14.01.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • ochrona granicy państwowej; organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego; zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji. Miejsce wykonywania pracy: Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej (w Warszawie
 • w Radomiu
 • w Lesznowoli
 • w Łodzi
 • w Bydgoszczy
 • w Nowym Dworze Mazowieckim)
Pokaż więcej >>
od 4 545 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby Pracy (ogłoszenie nr 131561)

Warszawa
Wygasła: 29.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w związku ze służbą oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i zachorowań na choroby zawodowe a także bierze udział w kontroli tych wniosków
 • - przeprowadza i nadzoruje przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby - uczestniczy w pracach
 • powołanej przez pracodawcę
 • komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby - pracy
 • zapobieganiem chorobom zawodowych i wypadkom przy pracy - bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Oddziale - bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • w ocenie założeń
 • przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów albo ich części
 • przedstawia propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno- organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP - przeprowadza szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy
 • udziela instruktaży ogólnych dla nowo przyjętych pracowników i funkcjonariuszy SG - prowadzi dokumentację dotyczącą BHSP oraz uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych przepisów BHSP i ustala zadania kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie bezpieczeństwa higieny służby -pracy - sporządza i przedstawia Komendantowi Oddziału okresowa analizę stanu bezpieczeństwa i higieny słuzby - pracy w Oddziale zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 818,99 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

technik w Zespole ds. Obsługi w Placówce SG w Łodzi (ogłoszenie nr 69/12/2023)

Łódź
Wygasła: 18.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - konfiguracja sprzętu teleinformatycznego zgodnie z polityką bezpieczeństwa Straży Granicznej
 • - usuwanie drobnych awarii sprzętu związanych z oprogramowaniem lub infrastrukturą okablowania
 • - współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki w usuwaniu awarii i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego
 • - nadzór nad zgłaszanymi zleceniami usług w systemie wewnętrznym
 • - aktualizacja i prowadzenie dokumentacji w celu zapewnienia ciągłości i bezawaryjności funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Placówki
 • - prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu
 • wyposażenia i materiałów przydzielonych do Placówki
 • w tym - - prowadzenie indywidualnych kart wyposażenia sprzętu i wyposażenia wydanego dla funkcjonariuszy przez uprawnione osoby
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Referacie Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Budownictwa (ogłoszenie nr 70/12/2023)

Warszawa
Wygasła: 18.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Starszy technik w Referacie Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Budownictwa: uczestniczy w opracowaniu projektu planu zamówień publicznych
 • bierze udział w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych
 • sprawozdań i analiz finansowych w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału
 • bierze udział w uzgadnianiu wydatków budżetowych z komórką finansową oraz w sporządzaniu zapotrzebowania na środki finansowe
 • wydatki w podziale na miesiące i dekady
 • zajmuje się obsługą dowodów księgowych w ramach właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

elektromechanik w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 71/12/2023)

Warszawa
Wygasła: 18.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • wykonywanie napraw i obsług sprzętu transportowego zgodnie z technologią producenta pojazdów; rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu części zamiennych; utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej przydzielonego wyposażenia i narzędzi; dokładna znajomość zakresów czynności obsługowych sprzętu transportowego; wykonywanie napraw kół jezdnych i ogumienia pojazdów; wymiana opon i kół przed sezonem zimowym oraz letnim; dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy; przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
od 4 243,2 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 68/11/2023)

Warszawa
Wygasła: 07.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu osobowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 67/11/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej
 • zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Samodzielnym Zespole Postępowań Administracyjnych w Wydziale Operacyjno - Śledczym (ogłoszenie nr 66/11/2023)

Warszawa
Wygasła: 01.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: - dokonywanie i ewidencjonowanie w systemie teleinformatycznym CBD EWIDA II czynności związanych z realizowaniem procedury weryfikacji na podstawie ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r
 • - dokonywanie ustaleń i przygotowowywanie informacji o braku negatywnych przesłanek bądź ich wystąpieniu w opraciu o Prawo Lotnicze
 • - dokonywanie sprawdzeń weryfikacyjnych w organach władzy publicznej
 • administracji publicznej oraz w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 • - opracowywanie i przygotowywanie korespondencji elektronicznej i papierowej z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • - przeprowadzanie rozmów z osobami objętymi wnioskami
 • mające na celu poszerzenie informacji niezbędnych dla podjęcia przez Komendanta NwOSG decyzji o udzieleniu informacji zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze
 • - przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
 • prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadaną kategorią
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 07.12.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
od 4 545,2 do 5 553 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego (ogłoszenie nr 129805)

Warszawa
Wygasła: 23.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG
 • - przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych - przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych - prowadzi ewidencję uposażeń funkcjonariuszy SG i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe funkcjonariuszy SG - wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla funkcjonariuszy SG w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 4 271,38 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego - w zastępstwie za nieobecnego członka korpusu słuzby cywilnej (ogłoszenie nr 129806)

Warszawa
Wygasła: 23.11.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne pracowników
 • - przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US I firm ubezpieczeniowych - przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych - prowadzi ewidencję wynagrodzeń pracowników oraz dokumentację naliczanych wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumentację do archiwizacji - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe pracowników - wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników
Pokaż więcej >>
od 4 380,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista-inspektor nadzoru robót elektrycznych w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 129807)

Warszawa
Wygasła: 23.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - sprawuje funkcję inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień - rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie posiadanych uprawnień - uczestniczy w opracowaniu programów formalno - użytkowych dla zadań inwestycyjno - remontowych oraz dokonuje ich uzgodnień z odpowiednimi komórkami/jednostkami Oddziału
 • przyszłym użytkownikiem oraz jednostką nadrzędną - uczestniczy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji formalno- prawnej na udzielenie zamówienia publicznego - uczestniczy w przeglądach technicznych obiektów budowlanych SG - sprawdza i dokonuje oceny projektów technicznych w zakresie posiadanych uprawnień wraz z ich pisemnym opiniowaniem - uczestniczy w komisjach odbioru robót budowlanych oraz komisjach w sprawie udzielania zamówienia publicznego na wykonanie usług na roboty budowlane
od 6 461,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Zespole ds. Obsługi w Placówce SG w Łodzi (ogłoszenie nr 64/10/2023)

Warszawa
Wygasła: 17.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - konfiguracja sprzętu teleinformatycznego zgodnie z polityką bezpieczeństwa Straży Granicznej
 • - usuwanie drobnych awarii sprzętu związanych z oprogramowaniem lub infrastrukturą okablowania
 • - współpraca z Wydziałem Łączności i Informatyki w usuwaniu awarii i konfiguracji sprzętu teleinformatycznego
 • - nadzór nad zgłaszanymi zleceniami usług w systemie wewnętrznym
 • - aktualizacja i prowadzenie dokumentacji w celu zapewnienia ciągłości i bezawaryjności funkcjonowania sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu Placówki
 • - prowadzenie ewidencji pomocniczej sprzętu
 • wyposażenia i materiałów przydzielonych do Placówki
 • w tym prowadzenie indywidualnych kart wyposażenia sprzętu i wyposażenia wydanego dla funkcjonariuszy przez uprawnione osoby
Pokaż więcej >>
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Referacie Organizacyjno - Ekonomicznym w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 65/10/2023)

Warszawa
Wygasła: 21.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - uczestniczy w opracowaniu projektu planu zamówień publicznych
 • - bierze udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych
 • sprawozdań i analiz finansowych w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału
 • - bierze udział w uzgadnianiu wydatków budżetowych z komórką finansową oraz w sporządzaniu zapotrzebowania na środki finansowe
 • wydatki w podziale na miesiące i dekady
 • - zajmuje się obsługą dowodów księgowych w ramach właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu ciężarowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 63/10/2023)

Warszawa
Wygasła: 13.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego; WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ: - praca o charakterze wykonawczym
 • w systemie czasu pracy 8-godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim
 • - pracownik zobowiązany do prowadzenia pojazdów służbowych
Pokaż więcej >>
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Kancelarii Ogólnej w GZL w PSG w-wa Okęcie

Warszawa
Wygasła: 09.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • przyjmuje
 • ewidencjonuje
 • przekazuje i wysyła dokumenty i materiały niejawne oraz jawne
 • weryfikuje sposób wytwarzania
 • przez wykonawców merytorycznych i technicznych
 • dokumentów niejawnych i jawnych
 • przygotowuje dokumenty wytworzone w Placówce do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • bierze udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji dokumentów niejawnych i jawnych zarejestrowanych w kancelarii
Pokaż więcej >>
od 3 833,29 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

specjalista w Sekcji Księgowości i Rozliczeń w PGK

Warszawa
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • prowadzi księgi rachunkowe (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej w zakresie budżetu zadaniowego
 • prowadzi księgi rachunkowe (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej w zakresie budżetu w układzie rzeczowo- finansowym
 • prowadzi ewidencję w sprawach szkód i strat w majątku Oddziału
 • sprawuje nadzór nad analityczną ewidencją księgową prowadzoną w układzie zadaniowym przez komórki organizacyjne Oddziału
 • prowadzi ewidencję księgową w ramach planu i wydatków w układzie tradycyjnym na kontach pozabilansowych
 • kompletuje dokumentację księgową dotyczącą operacji gospodarczych
 • przygotowuje projekty ugód oraz zbiera dokumentację zawiązaną z rozłożeniem wierzytelności na raty
 • sprawdza dowody księgowe pod względem formalno - rachunkowym
Pokaż więcej >>
od 4 380,9 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

inspektor w Sekcji Administracji w WBIGN

Warszawa
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • nadzoruje utrzymanie czystości w obiektach i terenu wokół obiektów
 • prawidłowe wykorzystanie powierzonego sprzętu
 • urządzeń i innego mienia nadzoruje prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń służbowych
 • w tym pomieszczeń czasowo wolnych opracowuje tabelę opłat za korzystanie z pokoi internatowych i gościnnych nadzoruje i organizuje wywóz zniszczonych dokumentów-makulatury z obiektów administrowanych przez Oddział współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Oddziału i Komendy Głównej SG w zakresie konserwacji i napraw powierzonego mienia
 • organizowania transportu osób i mienia Wydziału pomiędzy obiektami SG określa planowane wydatki finansowe ich celowości w zakresie utrzymania obiektów administrowanych oraz sprawdza wykonanie usług i związanych z nimi dokumentów przygotowuje projekty wniosków w zakresie drobnych zakupów i usług dotyczących potrzeb obsługi obiektów
Pokaż więcej >>
od 3 942,81 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 62/10/2023)

Warszawa
Wygasła: 30.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Sekcji Mundurowo - Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego (ogłoszenie nr 61/10/2023)

Warszawa
Wygasła: 30.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: - sporządzanie planu przeglądów
 • konserwacji i legalizacji sprzętu będącego we właściwości Sekcji w celu zapewnienia terminowego zgodnego z instrukcjami ich wykonania
 • - przekazywanie i odbieranie sprzętu do/z naprawy z serwisu oraz z innych upoważnionych podmiotów do - wykonywania napraw sprzętu będącego we właściwości Sekcji Mundurowo - Żywnościowej w celu wykonania napraw
 • - współuczestniczenie w przygotowywaniu planów rzeczowo - finansowych w zakresie realizacji obsług technicznych
 • przeglądów
 • konserwacji
 • legalizacji oraz ewentualnych ekspertyz i napraw sprzętu będącego we właściwości Sekcji w celu zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków finansowych
 • - współuczestniczenie w realizowaniu procedury wybrakowania mienia będącego we właściwości Sekcji w celu zakwalifikowania ich do kategorii zbędne lub zużyte zgodnie z obowiązującą procedurą w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem
 • - analizowanie
 • prowadzenie kart pracowników w zakresie dancyh niezbędnych do właściwej realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia w odzież
 • obuwie
 • środki hihieny osobistej oraz środki ochrony indywidualnej
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Referacie Organizacyjno - Ekonomicznym w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 60/10/2023)

Warszawa
Wygasła: 23.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - uczestniczy w opracowaniu projektu planu zamówień publicznych
 • - bierze udział w opracowywaniu planów rzeczowo - finansowych
 • sprawozdań i analiz finansowych w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału
 • - bierze udział w uzgadnianiu wydatków budżetowych z komórką finansową oraz w sporządzaniu zapotrzebowania na środki finansowe
 • wydatki w podziale na miesiące i dekady
 • - zajmuje się obsługą dowodów księgowych w ramach właściwości Wydziału
 • WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ: - praca o charakterze o charakterze administracyjno-biurowym w systemie 8 godzinnym
 • jednozmianowym (7:30-15:30); - praca w siedzibie Oddziału
Pokaż więcej >>
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 128258)

Warszawa
Wygasła: 20.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - prowadzi postępowania administracyjne w zakresie prawa do lokalu mieszkalnego i świadczeń pieniężnych z tym prawem związanych w stosunku do funkcjonariuszy SG oraz emerytów i rencistów policyjnych; - przygotowuje projekty rozstrzygnięć w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w zakresie realizacji uprawnień mieszkaniowych funkcjonariuszy SG oraz emerytów i rencistów policyjnych; - przyjmuje
 • rozpatruje wnioski z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy SG i dokonuje stosownych naliczeń; - przygotowuje dokumenty finansowe do realizacji wypłaty świadczeń przez komórkę finansową
 • wynikających z prawa do lokalu mieszkalnego; - przygotowuje projekty pism
 • postanowień
 • zaświadczeń w zakresie spraw mieszkaniowych prowadzi
 • zakłada
 • na bieżąco uaktualnia teczki mieszkaniowe oraz przygotowuje dokumentację archiwalną i przekazuje ją do archiwum zakładowego; - przygotowuje dane do opracowania dokumentów sprawozdawczych z zakresu lokali mieszkalnych i świadczeń pieniężnych
Pokaż więcej >>
od 3 942,81 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista - inspektor nadzoru robót elektrycznych w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (ogłoszenie nr 128260)

Warszawa
Wygasła: 20.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - sprawuje funkcję inspektora nadzoru w zakresie posiadanych uprawnień; - rozlicza zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie posiadanych uprawnień; - uczestniczy w opracowaniu programów formalno-użytkowych dla zadań inwestycyjno-remontowych oraz dokonuje ich uzgodnień z odpowiednimi komórkami/jednostkami Oddziału
 • przyszłym użytkownikiem oraz jednostką nadrzędną; - uczestniczy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej na udzielenie zamówienia publicznego; - uczestniczy w przeglądach technicznych obiektów budowlanych SG; - sprawdza i dokonuje oceny projektów technicznych w zakresie posiadanych uprawnień wraz z ich pisemnym opiniowaniem; - uczestniczy w komisjach odbioru robót budowlanych oraz komisjach w sprawie udzielania zamówienia publicznego na wykonanie usług na roboty budowlane
od 6 461,83 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu ciężarowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 58/09/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego; - wykonywanie wszystkich czynności kontrolnych i obsługowych pojazdu obowiązujących po powrocie z trasy. WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ: - praca o charakterze wykonawczym
 • w systemie czasu pracy 8-godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim
 • - pracownik zobowiązany do prowadzenia pojazdów służbowych
Pokaż więcej >>
od 3 770 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Sekcji do spraw Działań Weryfikacyjnych w Wydziale do spraw Cudzoziemców (ogłoszenie nr 57/09/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prawidłowe przetwarzanie danych osobowych wynikających z realizacji zadań Sekcji
 • w tym w zbiorach danych przez niego prowadzonych oraz zapewnienie im ochrony
 • - sprawdzanie osób podczas wykonywania czynności służbowych w zbiorach ewidencji SG
 • Policji
 • Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 • SIS i innych instytucji
 • - odbieranie poczty przez Platformę Usług Aministacji Publicznej (e-PUAP) z Mazowieckiego
 • Kujawsko - Pomorskiego
 • Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
 • dotyczących wniosków cudzoziemców ubiegających się o zalegalizwoanie pobytu na terytorium RP
 • - archiwizowanie dokumentacji opiniowanych cudzoziemców
 • - wspieranie Sekcji do Spraw Migracji w przypadku dużego napływu cudzoziemców
 • - zapoznanie się z dokumentami
 • zbiorami dokumentów i danym niezbędnymi do realizacji zadań Sekcji oraz nadzór nad ich realizacją
 • - znajomość i prawidłowe zastosowanie ustaw
 • zarządzeń
 • decyzji
 • instrukcji oraz innych aktów normatywnych regulujących prawidłowe funkcjonowanie Sekcji
 • - utrzymywanie służbowych kontaktów z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego
 • instytucjami państwowymi
 • organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących cudzoziemców. WARUNKI DOTYCZĄCE CHARAKTERU PRACY NA STANOWISKU I SPOSOBU WYKONYWANIA ZADAŃ: - praca o charakterze administracyjno-biurowym w systemie 8-godzinnym
 • jednozmianowym (7:30-15:30); - praca w siedzibie Oddziału bez konieczności prowadzenia pojazdów służbowych
 • bez kontaktu z cudzoziemcami oraz interesantami
Pokaż więcej >>
od 4 062,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Sekcji Mundurowo-Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego (ogłoszenie nr 56/09/2023)

Warszawa
Wygasła: 05.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sporządzanie planu przeglądów
 • konserwacji i legalizacji sprzętu będącego we właściwości Sekcji w celu zapewnienia terminowego zgodnego z instrukcjami ich wykonania
 • - przekazywanie i odbieranie sprzętu do/z naprawy z serwisu oraz z innych upoważnionych podmiotów do wykonywania napraw sprzętu będącego we właściwości Sekcji Mundurowo - Żywnościowej w celu wykonania napraw
 • - współuczestniczenie w przygotowywaniu planów rzeczowo-finansowych w zakresie realizacji obsług technicznych
 • przeglądów
 • konserwacji
 • legalizacji oraz ewentualnych ekspertyz i napraw sprzętu będącego we właściwości Sekcji w celu zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków finansowych
 • - współuczestniczenie w realizowaniu procedury wybrakowania mienia będącego we właściwości Sekcji w celu zakwalifikowania ich do kategorii zbędne lub zużyte zgodnie z obowiązującą procedurą w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem
 • - analizowanie
 • prowadzenie kart pracowników w zakresie danych niezbędnych do właściwej realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia w odzież
 • obuwie
 • środki hihieny osobistej oraz środki ochrony indywidualnej. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - prace magazynowo-biurowe wykonywane w systemie jednozmianowym 8-godzinnym (7:30-15:30); - praca w siedzibie Oddziału
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu osobowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (ogłoszenie nr 55/09/2023)

Warszawa
Wygasła: 05.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej
 • zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego
od 3 601 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego (ogłoszenie nr 127326)

Warszawa
Wygasła: 03.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - sporządza deklarację wynikającą z obowiązków pracodawcy
 • imienne raporty miesięczne za pracowników i funkcjonariuszy oraz korekty raportów miesięcznych - sporządza dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych nowo zatrudnianych pracowników
 • funkcjonariuszy
 • osób podlegających ubezpieczeniom z innych tytułów oraz wyrejestrowuje osoby
 • wobec których wygasł tytuł ubezpieczenia - wystawia i koryguje zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku Rp-7 - sporządza deklarację dotyczącą składek przekazywanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe osób niebędących pracownikami
 • wykonującymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych - wystawia zaświadczenia dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz sporządza inne dokumenty dla pracowników i funkcjonariuszy w zakresie obsługi finansowej *godziny pracy: 07:30-15:30
Pokaż więcej >>
od 4 271,38 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny służby-pracy (ogłoszenie nr 126552)

Warszawa
Wygasła: 20.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w związku ze służbą oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i zachorowań na choroby zawodowe a także bierze udział w kontroli tych wniosków; - przeprowadza i nadzoruje przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby; - uczestniczy w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby-pracy
 • zapobieganiem chorobom zawodowych i wypadkom przy pracy; - bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Oddziale; - bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • w ocenie założeń
 • przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów albo ich części
 • przedstawia propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP; - przeprowadza szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby-pracy
 • udziela instruktaży ogólnych dla nowo przyjętych pracowników i funkcjonariuszy SG; - prowadzi dokumentację dotyczącą BHSP oraz uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych przepisów BHSP i ustala zadania kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie bezpieczeństwa higieny służby-pracy; - sporządza i przedstawia Komendantowi Oddziału okresową analizę stanu bezpieczeństwa i higieny słuzby-pracy w Oddziale zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
Pokaż więcej >>
od 4 818,99 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 23.09.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.)
od 3 996 do 5 553 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu ciężarowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (49/08/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego; - wykonywanie wszystkich czynności kontrolnych i obsługowych pojazdu obowiązujących po powrocie z trasy
od 3 770 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Zespole Spraw Osobowych Funkcjonariuszy w Sekcji Spraw Osobowych w Wydziale Kadr i Szkolenia (50/08/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - archiwizacja dokumentacji wytworzonej w Sekcji Spraw Osobowych
 • - uzupełnianie i porządkowanie teczek akt osobowych funkcjonariuszy
od 1 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik specjalista (elektromonter) w Zespole Konserwacji i Remontów w Sekcji Budownictwa i Remontów w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościam (51/08/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - utrzymywanie w ciągłej sprawności instalacji elektrycznych poprzez wykonywanie przeglądów oraz niezwłoczne usuwanie zaobserwowanych usterek i awarii; - wymiana uszkodzonych elementów instalacji
 • urządzeń i osprzętu
 • ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo; - wykonywanie napraw i usuwanie usterek przy pomocy narzędzi
 • urządzeń i materiałów dostarczonych przez pracodawcę; - dokonywanie napraw
 • przywracanie sprawności technicznej z zapewnieniem należytego wyglądu estetycznego; - utrzymanie należytego porządku w miejscu i na stanowisku pracy oraz dbanie o właściwą konserwację
 • zabezpieczenie i użytkowanie powierzonych urządzeń
 • sprzętu i narzędzi; - używanie przydzielonej odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z przeznaczeniem i przepisami BHP
 • przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca autobusu w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (48/08/2023)

Warszawa
Wygasła: 06.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy; - przewożenie osób i ładunków; - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego; - wykonywanie wszystkich czynności kontrolnych i obsługowych pojazdu obowiązujących po powrocie z trasy
od 3 770 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej w Wydziale Ochrony Informacji (47/08/2023 )

Warszawa
Wygasła: 31.08.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - nadzór i ochrona powierzonego mienia
 • - zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • - nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektu
 • - kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 29.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 54/09/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - nalicza wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy Straży Granicznej - dokonuje potraceń obowiązkowych składek z uposażeń funkcjonariuszy SG - przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych itp
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy

Warszawa
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - bierze udział w ustalaniu okoliczności wypadków przy pracy/w służbie - kontroluje warunki pracy i służby - uczestniczy w komisjach BHP - dokonuje oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk w NwOSG - przeprowadza szkolenia w zakresie BHP
 • itp
od 3 901,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

technik w Placówce Straży Granicznej w Radomiu

Warszawa
Wygasła: 27.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 360 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 14.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik specjalista w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku

Otwock
Wygasła: 13.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (nr 49/08/2022)

Warszawa
Wygasła: 14.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Technik w Referacie Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Budownictwa (ogłoszenie nr 46/08/2022)

Warszawa
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Referacie organizacyjno-ekonomicznym

Warszawa
Wygasła: 12.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - rozlicznie faktur oraz rachunków - prowadzenie analizy wydatków - opracowywanie projektów planów rzeczowo - finansowych - prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik Specjalista (Malarz-Murarz) w Zespole Konserwacji i Remontów (nr ref. 45/08/2022)

Warszawa
Wygasła: 25.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Łączności i Informatyki (ogłoszenie nr 103241)

Warszawa
Wygasła: 12.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - prowadzi rejestr ewidencji budżetu podstawowego
 • zadaniowego i strukturalnego - opracowuje sprawozdania i analizy finansowe - uzgadnia wydatki budżetowe z komórka finansową - opracowuje projekt planu zamówień publicznych
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 42/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 40/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 43/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 09.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 44/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, podziel się opinią i pomóż innym.