1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (145) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 145 )

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (nr 27/04/2023)

Warszawa
Wygasła: 08.05.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • - odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • - mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • - opróżnianie koszy na śmieci
 • - mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • - mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromechanik w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu (nr 25/04/2023)

Warszawa
Wygasła: 05.05.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie napraw i obsług sprzętu transportowego zgodnie z technologią producenta pojazdów; - rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu części zamiennych; - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej przydzielonego wyposażenia i narzędzi; - dokładna znajomość zakresów czynności obsługowych sprzętu transportowego; - wykonywanie napraw kół jezdnych i ogumienia pojazdów; - wymiana opon i kół przed sezonem zimowym oraz letnim; - dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy; - przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
od 3 640 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

technik w Samodzielnym Zespole Postępowań Administracyjnych w WOŚ (nr 26/04/2023)

Warszawa
Wygasła: 05.05.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU: - dokonywanie i ewidencjonowanie w systemie teleinformatycznym CBD EWIDA II czynności związanych z realizowaniem procedury weryfikacji na podstawie ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r
 • - dokonywanie ustaleń i przygotowowywanie informacji o braku negatywnych przesłanek bądź ich wystąpieniu w opraciu o Prawo Lotnicze
 • - dokonywanie sprawdzeń weryfikacyjnych w organach władzy publicznej
 • administracji publicznej oraz w służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
 • - opracowywanie i przygotowywanie korespondencji elektronicznej i papierowej z przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
 • - przeprowadzanie rozmów z osobami objętymi wnioskami
 • mające na celu poszerzenie informacji niezbędnych dla podjęcia przez Komendanta NwOSG decyzji o udzieleniu informacji zgodnie z ustawą Prawo Lotnicze
 • - przestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobowych
 • prowadzenie pojazdów służbowych zgodnie z posiadaną kategorią
Pokaż więcej >>
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (nr 23/04/2023)

Warszawa
Wygasła: 21.04.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • - odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • - mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • - opróżnianie koszy na śmieci
 • - mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • - mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole Spraw Osobowych Pracowników w Wydziale Kadr i Szkolenia (ogłoszenie nr 118326)

Warszawa
Wygasła: 13.04.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • prowadzenie obsługi kadrowej pracowników Oddziału
 • prowadzenie ewidencji
 • sporządzanie dokumentacji
 • opiniowanie pod względem kadrowym
Pokaż więcej >>
od 4 599,95 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Sekcji Księgowości i Rozliczeń w Pionie Głównego Księgowego (ogłoszenie nr 118286)

Warszawa
Wygasła: 13.04.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • prowadzenie kart inwentarzowych
 • prowadzenie gospodarki mandatowej
 • weryfikacja dokumentów księgowych itp
Pokaż więcej >>
od 4 271,38 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

starszy inspektor w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Łączności i Informatyki (ogłoszenie nr 118284)

Warszawa
Wygasła: 13.04.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • pracownik na ww. stanowisku opracowuje plany zamówień publicznych
 • prowadzi rejestr ewidencji budżetu
 • opracowuje sprawozdania i analizy
 • zajmuje się obsługą dowodów księgowych
Pokaż więcej >>
od 4 030,43 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 24.04.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.)
od 3 996 do 5 553 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (19/03/2023)

Warszawa
Wygasła: 29.03.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu osobowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu (18/03/2023)

Warszawa
Wygasła: 27.03.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - kierowanie pojazdami służbowymi Straży Granicznej
 • zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy - przewożenie osób i ładunków - wykonywanie obsługi codziennej pojazdu służbowego
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Planowania w PGK

Warszawa
Wygasła: 27.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Sporządza plany rezerw celowych w okresie rocznym
 • Sporządza plany rzeczowo-finansowe Oddziału
 • Sporządza wnioski o zapewnienie finansowania zadań Oddziału
 • Sporządza wnioski o uruchamianie rezerw celowych
 • Sporządza materiały w zakresie planowania i realizacji wydatków ze środków zagranicznych
Pokaż więcej >>
od 3 759,13 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Sekcji Księgowości i Rozliczeń w PGK

Warszawa
Wygasła: 27.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku pracy: prowadzi księgi rachunkowe (ewidencja syntetyczna i analityczna) dla działalności budżetowej dokonuje na podstawie dostarczonych przez komórki zaopatrujące jednostki organizacyjnej dokumentów przyjęć
 • likwidacji
 • umorzeń lub aktualizacji wartości środków trwałych
 • wartości niematerialnych i prawnych oraz uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • weryfikacji zasadności zdarzenia w systemie komputerowym środków trwałych FT-ST prowadzi księgi rachunkowe (ewidencja syntetyczna i analityczna)dla działalności budżetowej w zakresie ewidencji środków trwałych Oddziału w systemie finansowo-księgowym Ft-FK nadzoruje prowadzoną przez komórki organizujące Oddziału ewidencję (karty inwentarzowe) analityczną podstawowych środków trwałych
 • uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz wartości niematerialnych i prawnych przy pomocy programu komputerowego prowadzi gospodarkę mandatową
 • w szczególności pobiera i rozlicza bloczki mandatowe przy użyciu platformy usług elektronicznych sprawdza dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym i przedkłada do zatwierdzenia weryfikuje dokumenty księgowe pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi kompletuje dokumenty księgowe dotyczące operacji gospodarczych
Pokaż więcej >>
od 3 962,32 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 27.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG; przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych; prowadzi ewidencję uposażeń funkcjonariuszy SG i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji; prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe funkcjonariuszy SG; wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla funkcjonariuszy SG w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 3 860,72 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Grupie Zabezpieczenia Logistycznego w Placówce SG w Lesznowoli (nr 11/02/2023)

Grójec
Wygasła: 24.02.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - zamiatanie podłóg
 • mycie podłóg z wykładziny i płytek
 • - przecieranie ściereczką mebli
 • lamperii olejnych i płytek
 • - odkurzanie dywanów i wykładzin chodnikowych
 • mycie parapetów okiennych
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - uzupełnianie środków dezynfekcyjnych w pomieszczeniach sanitariatów
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

starszy magazynier w Sekcji Mundurowo-Żywnościowej w Wydziale Zaopatrzenia Materiałowego

Warszawa
Wygasła: 21.02.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - magazynowanie
 • przechowywanie oraz przyjmowanie i wydawanie przedmiotów zaopatrzenia mundurowego oraz sprzętu i artykułów żywnościowych; - prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej artykułów i sprzętu żywnościowego oraz przedmiotów zaopatrzenia mundurowego przy użyciu specjalistycznego programu komputerowego; - uzgadnianie stanu ewidencji magazynowej z ewidencją główną prowadzoną w sekcji oraz porównywanie stanów faktycznych ze stanami ewidencyjnymi; - bieżące monitorowanie okresów gwarancji artykułów żywnościowych przechowywanychw magazynie
 • - prowadzenie wzorcowni w zakresie deponowania wzorów przedmiotów mundurowych pochodzacych z postępowań o udzielenie zamówień publicznych; - przygotowywanie przedmiotów objętych gospodarką mundurową i żywnościową do wybrakowania oraz - przejmowanie i magazynowanie w osobnym pomieszczeniu magazynowymwyodrębnionym miejscu ruchome składniki majatku przeznaczone do likwidacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
Pokaż więcej >>
od 3 490 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (nr 10/02/2023)

Warszawa
Wygasła: 22.02.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 549,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej w Wydziale Ochrony Informacji

Warszawa
Wygasła: 21.02.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Nadzór i ochrona powierzonego mienia; zabezpieczenie mienia przed kradzieżą
 • dewastacją
 • uszkodzeniem lub zniszczeniem; nadzór nad prawidłową eksploatacją systemów wspomagających zabezpieczenie obiektu; kontrola wejścia/wyjścia osób oraz wjazdu pojazdów do/z obiektu
Pokaż więcej >>
od 3 490 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromechanik w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu (nr 07/02/2023)

Warszawa
Wygasła: 21.02.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie napraw i obsług sprzętu transportowego zgodnie z technologią producenta pojazdów; - rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu części zamiennych; - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej przydzielonego wyposażenia i narzędzi; - dokładna znajomość zakresów czynności obsługowych sprzętu transportowego; - wykonywanie napraw kół jezdnych i ogumienia pojazdów; - wymiana opon i kół przed sezonem zimowym oraz letnim; - dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy; - przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
od 3 549 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (ogłoszenie 06/02/2023)

Warszawa
Wygasła: 20.02.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (nr ref. 04/01/2023)

Warszawa
Wygasła: 31.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu - pielęgnacja zieleni: a) zakładanie trawników b) nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja c) wycinka i konserwacja drzewostanu d) koszenie trawników e) przycinanie żywopłotów - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami (ogłoszenie 05/01/2023)

Warszawa
Wygasła: 31.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (nr ref. 03/01/2023)

Warszawa
Wygasła: 26.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu - pielęgnacja zieleni: a) zakładanie trawników b) nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja c) wycinka i konserwacja drzewostanu d) koszenie trawników e) przycinanie żywopłotów - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromechanik w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu (nr 02/01/2023)

Warszawa
Wygasła: 19.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie napraw i obsług sprzętu transportowego zgodnie z technologią producenta pojazdów; - rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu części zamiennych; - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej przydzielonego wyposażenia i narzędzi; - dokładna znajomość zakresów czynności obsługowych sprzętu transportowego; - wykonywanie napraw kół jezdnych i ogumienia pojazdów; - wymiana opon i kół przed sezonem zimowym oraz letnim; - dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy; - przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 04.02.2023
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.)
od 3 703 do 5 147 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zaopatrzeniowiec w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu (nr 01/01/2023)

Warszawa
Wygasła: 16.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - realizacja zakupów części zamiennych do pojazdów
 • materiałych technicznych
 • narzędzi
 • elektronarzędzi
 • - prowadzenie pojazdów służbowych (kat. B)
 • - przygotowywanie ofert
 • wniosków i umów celem realizacji zakupów
Pokaż więcej >>
od 3 491,1 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 03.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu - pielęgnacja zieleni: a) zakładanie trawników b) nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja c) wycinka i konserwacja drzewostanu d) koszenie trawników e) przycinanie żywopłotów - wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; - wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromechanik w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu (nr 74/12/2022 )

Warszawa
Wygasła: 22.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie napraw i obsług sprzętu transportowego zgodnie z technologią producenta pojazdów; - rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu części zamiennych; - utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej przydzielonego wyposażenia i narzędzi; - dokładna znajomość zakresów czynności obsługowych sprzętu transportowego; - wykonywanie napraw kół jezdnych i ogumienia pojazdów; - wymiana opon i kół przed sezonem zimowym oraz letnim; - dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy; - przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Zespole Ochronnym w Grupie Konwojowo-Ochronnej (nr ref. 72/12/2022)

Grójec
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Sekcji Ochrony Fizycznej w Wydziale Informacji Niejawncyh (nr ref. 73/12/2022)

Warszawa
Wygasła: 20.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 490 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Referacie Organizacyjno Ekonomicznym WBIGN (nr 111646)

Warszawa
Wygasła: 14.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • OSOBA NA TYM STANOWISKU: - bezpośrednio zaopatruje ( rozpoznanie rynku
 • złożenie zamówienia
 • bezpośredni zakup w sklepach/hurtowniach) w materiały budowlane
 • narzędzia
 • sprzęt kwaterunkowy
 • środki do utrzymania czystości komórki organizacyjne Oddziału - planuje zakupy i prowadzi rozpoznanie rynku w celu oszacowania potrzeb finansowych - zbiera i przeprowadza analizy zapotrzebowań złożonych przez komórki organizacyjne Oddziału i przygotowuje plan finansowy w tym zakresie
 • - przygotowuje wnioski o wszczęcie zamówienia publicznego
 • zamówienia
 • zlecenia i składa do wykonawców w celu terminowego zrealizowania zamówienia - rozlicza w terminie otrzymane do dyspozycji środki finansowe
 • składa zapotrzebowanie na środki finansowe w celu realizacji płatności za dostawy
Pokaż więcej >>
od 3 555,93 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Referacie organizacyjno-ekonomicznym WZM

Warszawa
Wygasła: 14.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: prowadzi ewidencję wydatków budżetowych Wydziału; rozlicza i opracowuje faktury oraz rachunki za zrealizowane zakupy i usługi będące we właściwości Wydziału prowadzi analizy wydatków i zaangażowania środków finansowych przydzielonych dla wydziału w poszczególnych paragrafach klasyfikacji analitycznej oraz współpracuje w tym zakresie z komórką finansową; opracowuje projekty planów rzeczowo - finansowych oraz plany zamówień publicznych na dany rok i lata następne dla Wydziału na podstawie wniosków kierowników sekcji; sporządza analizy i sprawozdania w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału( w tym funduszy zagranicznych i celowych); prowadzi ewidencję wniosków i zamówień będących we właściwości Wydziału; współpracuje z kierownikami Sekcji w zakresie sporządzania zapotrzebowań na środki finansowe oraz planowania dodatkowych potrzeb i zmian w "Planie wydatków budżetowych Wydziału"
od 3 738,81 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy

Warszawa
Wygasła: 14.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w związku ze służbą oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i zachorowań na choroby zawodowe a także bierze udział w kontroli tych wniosków
 • przeprowadza i nadzoruje przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby uczestniczy w pracach
 • powołanej przez pracodawcę
 • komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby - pracy
 • zapobieganiem chorobom zawodowych i wypadkom przy pracy; bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Oddziale; bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • w ocenie założeń
 • przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów albo ich części
 • przedstawia propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno- organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP; Przeprowadza szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy
 • udziela instruktaży ogólnych dla nowo przyjętych pracowników i funkcjonariuszy SG; prowadzi dokumentację dotyczącą BHSP oraz uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych przepisów BHSP i ustala zadania kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie bezpieczeństwa higieny służby pracy; sporządza i przedstawia Komendantowi Oddziału okresowa analizę stanu bezpieczeństwa i higieny służby - pracy w Oddziale zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 901,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka (70/12/2022)

Warszawa
Wygasła: 19.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka (71/12/2022)

Warszawa
Wygasła: 19.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

recepcjonista w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa

Warszawa
Wygasła: 09.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • recepcjonista będzie odpowiedzialny za: obsługę recepcyjną internatu
 • nadzór nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu i porządku obowiązującego w internacie
 • wydawanie mieszkańcom internatu oraz przybyłym gościom kluczy od pokoi oraz kodów uprawniających do wejścia na teren internatu
 • ewidencjonowanie przybyłych gości w książce ewidencji osób czasowo zakwaterowanych w pokojach internatowych i gościnnych NwOSG
 • odbieranie i odpisywanie zgłoszeń o noclegi z poczty intranetowej
 • pobieranie opłat za korzystanie z pokoi internatowych i gościnnych
Pokaż więcej >>
od 3 614 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

robotnik gospodarczy w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 09.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • sprzątanie i utrzymanie w czystości terenu
 • opróżnianie rozstawionych pojemników na śmieci
 • odśnieżanie terenu; pielęgnacja zieleni: zakładanie trawników
 • nasadzanie drzew
 • roślin i krzewów i ich pielęgnacja
 • wycinka i konserwacja drzewostanu
 • koszenie trawników
 • przycinanie żywopłotów; wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych na terenie obiektów oraz naprawa sprzętu kwaterunkowego; wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych przy transporcie sprzętu kwaterunkowego oraz jego transport wewnątrz budynków
Pokaż więcej >>
od 3 490,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Sekcji Rachuby i Płac w Pionie Głównego Księgowego

Warszawa
Wygasła: 08.12.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Sprawdzanie pod względem formalno - rachunkowym umów zleceń i o dzieło; sprawdzanie zgodności naliczeń wystawionych rachunków z zawartymi umowami zlecenia i o dzieło oraz realizacja ustawowych potrąceń (ZUS
 • podatek dochodowych); prowadzenie dokumentacji związanej z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowywanie rocznych informacji podatkowych (umowy zlecenie
 • umowy o dzieło); ustalanie i naliczanie podstawy wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy; ustalanie i naliczanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącymi pracownikami; prowadzenie dokumentacji do świadczeń z ubezpieczenia społecznego; przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
Pokaż więcej >>
od 3 614 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole spraw Osobowych Pracowników w WKISZ

Warszawa
Wygasła: 08.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Prowadzenie obsługi kadrowej pracowników Oddziału
 • w szczególności przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem
 • trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy; opiniowanie pod względem kadrowym prośby i wnioski w sprawach osobowych; prowadzenie ewidencji sporządzonych pierwszych ocen
 • okresowych w służbie cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej
 • jak również weryfikowanie składanej dokumentacji pod względem poprawności i terminowości; wprowadzanie do systemu kadrowego wniosków urlopowych pracowników oraz weryfikowanie ewidencji i rozkładu czasu pracy pracowników zatrudnionych w Oddziale; przygotowywanie dokumentacji w zakresie wyróżnień pracowników Oddziału oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie; przygotowywanie listy pracowników Oddziału
 • z zakresu ważności profilaktycznych badań okresowych i przygotowywanie skierowań na badania wstępne
 • kontrolne i okresowe; przygotowywanie i sporządzanie miesięcznych
 • kwartalnych i rocznych sprawozdań i statystyk
Pokaż więcej >>
od 4 267,12 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Zespole Spraw Osobowych Funkcjonariuszy SG WKISZ

Warszawa
Wygasła: 07.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy Oddziału; przygotowuje projekty rozkazów personalnych
 • decyzji administracyjnych oraz innych pism dotyczących spraw kadrowych funkcjonariuszy; opiniuje pod względem kadrowym prośby
 • wnioski w sprawach osobowych funkcjonariuszy; prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy Oddziału; realizuje czynności związane z ustalaniem uprawnień emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Oddziału; przygotowuje zestawienia statystyczne w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 02.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG; przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych; prowadzi ewidencję uposażeń funkcjonariuszy SG i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji; prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe funkcjonariuszy SG; wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla funkcjonariuszy SG w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 3 860,72 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole do spraw Migracji w PSG w Warszawie

Warszawa
Wygasła: 02.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: rozmawia z cudzoziemcami w celu przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP; sporządza fotografie oraz pobiera odciski linii papilarnych od osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP; obsługuje systemy teleinformatyczne w zakresie dokumentowania czynności związanych z przyjęciem wniosków; przygotowuje projekty korespondencji tj. pism do stron postepowania administracyjnego
 • zaświadczeń; sporządza zestawienia statystyczne w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół do spraw Migracji i Wstępnych Procedur Uchodźczych; archiwizuje dokumentację służbową wytworzoną przez funkcjonariuszy i pracowników Zespołu do spraw Migracji i Wstępnych Procedur Uchodźczych
od 3 816,02 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromechanik w Sekcji Serwisu w Wydziale Transportu

Warszawa
Wygasła: 30.11.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw i obsług sprzętu transportowego zgodnie z technologią producenta pojazdów; rozliczanie się z pobranych i uzyskanych z demontażu części zamiennych; utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej przydzielonego wyposażenia i narzędzi; dokładna znajomość zakresów czynności obsługowych sprzętu transportowego; wykonywanie napraw kół jezdnych i ogumienia pojazdów; wymiana opon i kół przed sezonem zimowym oraz letnim; dbałość o czystość i porządek na stanowisku pracy; przestrzeganie zasad
 • instrukcji i przepisów BHP i PPOŻ
od 3 490,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy

Warszawa
Wygasła: 18.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w związku ze służbą oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków i zachorowań na choroby zawodowe a także bierze udział w kontroli tych wniosków
 • przeprowadza i nadzoruje przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby uczestniczy w pracach
 • powołanej przez pracodawcę
 • komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby - pracy
 • zapobieganiem chorobom zawodowych i wypadkom przy pracy; bierze udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk w Oddziale; bierze udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
 • w ocenie założeń
 • przekazywaniu nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów albo ich części
 • przedstawia propozycje dotyczące uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno- organizacyjnych zapewniających poprawę stanu BHP; Przeprowadza szkolenia wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby - pracy
 • udziela instruktaży ogólnych dla nowo przyjętych pracowników i funkcjonariuszy SG; prowadzi dokumentację dotyczącą BHSP oraz uczestniczy w opracowywaniu wewnętrznych przepisów BHSP i ustala zadania kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących zespołami funkcjonariuszy i pracowników SG w zakresie bezpieczeństwa higieny służby pracy; sporządza i przedstawia Komendantowi Oddziału okresowa analizę stanu bezpieczeństwa i higieny służby - pracy w Oddziale zawierającą propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
Pokaż więcej >>
od 3 901,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Referacie Organizacyjno Ekonomicznym WBIGN

Warszawa
Wygasła: 18.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: bezpośrednio zaopatruje ( rozpoznanie rynku
 • złożenie zamówienia
 • bezpośredni zakup w sklepach/hurtowniach) w materiały budowlane
 • narzędzia
 • sprzęt kwaterunkowy
 • środki do utrzymania czystości komórki organizacyjne Oddziału; planuje zakupy i prowadzi rozpoznanie rynku w celu oszacowania potrzeb finansowych; zbiera i przeprowadza analizy zapotrzebowań złożonych przez komórki organizacyjne Oddziału i przygotowuje plan finansowy w tym zakresie
 • przygotowuje wnioski o wszczęcie zamówienia publicznego
 • zamówienia
 • zlecenia i składa do wykonawców w celu terminowego zrealizowania zamówienia; rozlicza w terminie otrzymane do dyspozycji środki finansowe
 • składa zapotrzebowanie na środki finansowe w celu realizacji płatności za dostawy
Pokaż więcej >>
od 3 555,93 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

st. inspektor w Referacie organizacyjno-ekonomicznym WZM

Warszawa
Wygasła: 18.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: prowadzi ewidencję wydatków budżetowych Wydziału; rozlicza i opracowuje faktury oraz rachunki za zrealizowane zakupy i usługi będące we właściwości Wydziału prowadzi analizy wydatków i zaangażowania środków finansowych przydzielonych dla wydziału w poszczególnych paragrafach klasyfikacji analitycznej oraz współpracuje w tym zakresie z komórką finansową; opracowuje projekty planów rzeczowo - finansowych oraz plany zamówień publicznych na dany rok i lata następne dla Wydziału na podstawie wniosków kierowników sekcji; sporządza analizy i sprawozdania w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału( w tym funduszy zagranicznych i celowych); prowadzi ewidencję wniosków i zamówień będących we właściwości Wydziału; współpracuje z kierownikami Sekcji w zakresie sporządzania zapotrzebowań na środki finansowe oraz planowania dodatkowych potrzeb i zmian w "Planie wydatków budżetowych Wydziału"
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

starszy inspektor w Zespole Spraw Osobowych Funkcjonariuszy SG WKISZ

Warszawa
Wygasła: 10.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku: prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy Oddziału; przygotowuje projekty rozkazów personalnych
 • decyzji administracyjnych oraz innych pism dotyczących spraw kadrowych funkcjonariuszy; opiniuje pod względem kadrowym prośby
 • wnioski w sprawach osobowych funkcjonariuszy; prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy Oddziału; realizuje czynności związane z ustalaniem uprawnień emerytalno-rentowych funkcjonariuszy Oddziału przygotowuje zestawienia statystyczne w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 04.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG; przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych; prowadzi ewidencję uposażeń funkcjonariuszy SG i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji; prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe funkcjonariuszy SG; wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla funkcjonariuszy SG w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 04.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy SG; przyjmuje do realizacji oraz dokonuje potrąceń z wynagrodzeń i innych należności składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • podatek dochodowy i innych oraz rozlicza wierzytelności osób trzecich
 • banków
 • komorników
 • ZUS
 • US i firm ubezpieczeniowych; przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych
 • półrocznych i rocznych wydatków budżetowych a w szczególności wydatków płacowych; prowadzi ewidencję uposażeń funkcjonariuszy SG i dokumentację w zakresie innych świadczeń pieniężnych oraz przygotowuje dokumenty do archiwizacji; prowadzi dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz przygotowuje roczne informacje podatkowe funkcjonariuszy SG; wystawia zaświadczenia o zarobkach oraz sporządza inne dokumenty dla funkcjonariuszy SG w zakresie obsługi finansowej
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

st. inspektor w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Łączności i Informatyki

Warszawa
Wygasła: 04.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: opracowuje projekt planu zamówień publicznych oraz dokonuje ich korekt; prowadzi rejestr ewidencji budżetu podstawowego
 • budżetu zadaniowego i budżetu strukturalnego w zakresie właściwości Wydziału; klasyfikuje wydatki w ramach budżetu podstawowego
 • budżetu zadaniowego i budżetu strukturalnego w zakresie właściwości Wydziału; uzgadnia wydatki budżetowe z komórką finansową oraz sporządza zapotrzebowania na środki finansowe
 • wydatki w podziale na miesiące i dekady; opracowuje sprawozdania i analizy finansowe w zakresie stanu wydatkowania środków finansowych przydzielonych dla Wydziału; zajmuje się obsługą dowodów księgowych w ramach właściwości Wydziału
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole do spraw Migracji w PSG w Warszawie

Warszawa
Wygasła: 28.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - sporządzanie fotografii oraz pobieranie linii papilarnych oraz rozmowa z cudzoziemcami w celu przyjmowania wniosków od osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej
 • - obsługa systemów teleinformatycznych
od 3 816,02 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole do spraw Migracji w PSG Modlin

Nowy Dwór Mazowiecki
Wygasła: 31.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - realizowanie tłumaczeń ustnych i pisemnych dokumentacji służbowej
 • - uczestniczenie w posiedzeniach sądu
 • - przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP
Pokaż więcej >>
od 4 267,12 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 20.10.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 20.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 21.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

specjalista w Zespole spraw Osobowych Pracowników w WKISZ

Warszawa
Wygasła: 24.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Pełna oferta znajduje się na stronie internetowej:bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl zakres zadań: prowadzenie obsługi kadrowej pracowników Oddziału
 • prowadzenie ewidencji
 • statystyk i sprawozdań z zakresu obsługi kadrowej
Pokaż więcej >>
od 3 816,02 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Zespole Ochronnym w Grupie Konwojowo-Ochronnej (nr ref. 61/10/2022)

Grójec
Wygasła: 21.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 03.11.2022
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.)
od 3 703 do 5 147 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 06.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 58/09/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

starszy inspektor w Zespole Spraw Osobowych Funkcjonariuszy SG WKISZ (ogłoszenie nr 106675)

Warszawa
Wygasła: 07.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: prowadzi sprawy osobowe funkcjonariuszy Oddziału
 • prowadzi akta osobowe
 • przygotowuje projekty rozkazów personalnych
 • opiniuje prośby i wnioski w sprawach osobowych
 • realizuje czynności związane z ustalaniem uprawnień emerytalno-rentowym funkcjonariuszy Oddziału. Przed złożeniem oferty pracy należy zapoznać się z całą treścią ogłoszenia nr 106675 na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Łączności i Informatyki (ogłoszenie nr 106609)

Warszawa
Wygasła: 07.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - prowadzi rejestry ewidencji budżetu - klasyfikuje wydatki - uzgadnia wydatki budżetowe z komórka finansowo - zajmuje się obsługą dowodów księgowych - opracowuje sprawozdania i analizy finansowe
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 07.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - nalicza wynagrodzenia oraz inne świadczenia pieniężne pracowników Oddziału - dokonuje potrąceń z wynagrodzeń - prowadzi ewidencję wynagrodzeń - przygotowuje dane do planowań wydatków budżetowych - wystawia zaświadczenia z zakresu wynagrodzeń
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 30.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 55/09/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

kierowca samochodu osobowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu

Warszawa
Wygasła: 03.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 56/09/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

technik w Zespole Spraw Osobowych Funcjoanriuszy w Sekcji Spraw Osobowych w WKiS

Warszawa
Wygasła: 03.10.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 57/09/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 29.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 54/09/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - nalicza wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne funkcjonariuszy Straży Granicznej - dokonuje potraceń obowiązkowych składek z uposażeń funkcjonariuszy SG - przygotowuje dane do planowań miesięcznych
 • kwartalnych itp
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy

Warszawa
Wygasła: 28.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - bierze udział w ustalaniu okoliczności wypadków przy pracy/w służbie - kontroluje warunki pracy i służby - uczestniczy w komisjach BHP - dokonuje oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk w NwOSG - przeprowadza szkolenia w zakresie BHP
 • itp
od 3 901,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

technik w Placówce Straży Granicznej w Radomiu

Warszawa
Wygasła: 27.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 360 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 15.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 14.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik specjalista w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku

Otwock
Wygasła: 13.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami (nr 49/08/2022)

Warszawa
Wygasła: 14.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - mycie i pastowanie podłóg
 • odkurzanie dywanów i wykładzin dywanowych
 • mycie parapetów okiennych
 • biurek
 • szaf
 • opróżnianie koszy na śmieci
 • mycie okien w pomieszczeniach
 • - dbanie o pomieszczenia sanitarne
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • podłóg i ścian
 • - codzienne sprzątanie przydzielonych ciągów komunikacyjnych
 • - dbanie o stan techniczny przydzielonego sprzętu do utrzymywania czystości
Pokaż więcej >>
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Technik w Referacie Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Budownictwa (ogłoszenie nr 46/08/2022)

Warszawa
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Referacie organizacyjno-ekonomicznym

Warszawa
Wygasła: 12.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - rozlicznie faktur oraz rachunków - prowadzenie analizy wydatków - opracowywanie projektów planów rzeczowo - finansowych - prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik Specjalista (Malarz-Murarz) w Zespole Konserwacji i Remontów (nr ref. 45/08/2022)

Warszawa
Wygasła: 25.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Referacie Ekonomicznym w Wydziale Łączności i Informatyki (ogłoszenie nr 103241)

Warszawa
Wygasła: 12.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: - prowadzi rejestr ewidencji budżetu podstawowego
 • zadaniowego i strukturalnego - opracowuje sprawozdania i analizy finansowe - uzgadnia wydatki budżetowe z komórka finansową - opracowuje projekt planu zamówień publicznych
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 42/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 40/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 43/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 09.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 44/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik gospodarczy w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 02.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 37/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik specjalista w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku

Otwock
Wygasła: 03.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym SG w Otwocku

Otwock
Wygasła: 03.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,4 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu osobowego w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu

Warszawa
Wygasła: 02.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 36/07/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Referacie organizacyjno-ekonomicznym WZM

Warszawa
Wygasła: 29.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - rozlicznie faktur oraz rachunków - prowadzenie analizy wydatków - opracowywanie projektów planów rzeczowo - finansowych - prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 14.08.2022
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.)
od 3 703 do 5 147 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca autobusu w Sekcji Eksploatacji w Wydziale Transportu

Warszawa
Wygasła: 25.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 510 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy technik w Kancelarii Ogólnej w Placówce SG w Warszawie

Warszawa
Wygasła: 27.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole do spraw Migracji w PSG Modlin (Nowy Dwór Mazowiecki)

Nowy Dwór Mazowiecki
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Realizacja tłumaczeń ustnych i pisemnych dokumentacji służbowej
 • przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy
 • uczestniczenie w posiedzeniach Sądu itp
Pokaż więcej >>
od 4 019,22 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w SOiN w Wydziale Kadr i Szkolenia

Warszawa
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Wprowadzanie danych do systemu kadrowego
 • prowadzenie procesu naboru do pracy
 • sporządzanie zestawień
 • statystyk
 • obsługa platformy ZUS
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor w Sekcji Rachuby i Płac w PGK

Warszawa
Wygasła: 26.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • dokonuje potraceń z wynagrodzeń należności wynikających z przepisów
 • przygotowuje dane do planowania itp
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Neruchomościami

Warszawa
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 33/06/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby - Pracy

Warszawa
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Przeprowadzanie i nadzorowanie przeprowadzanie kontroli warunków pracy i służby
 • udział w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 • przeprowadzanie szkolenia wstępne w zakresie BHP
Pokaż więcej >>
od 3 901,36 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Funkcjonariusz Straży Granicznej

Warszawa
Wygasła: 13.07.2022
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Obowiązki:
 • - ochrona granicy państwowej - organizowanie i kontrolowanie ruchu granicznego - zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji Ogólny zakres obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej określa rozdział 11 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12.10.1990r. (Dz.U. z 2019r. poz. 147 ze zm.)
od 3 703 do 5 147 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sprzątaczka w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 21.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ogłoszenie nr 24/05/2022 pełna oferta znajduję się na stronie internetowej: bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl w zakładce wolne stanowiska pracy/inne wolne stanowiska pracy
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa w Sekcji Administracji w Wydziale Budownictwa i Gospodarowania Nieruchomościami

Warszawa
Wygasła: 21.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270,8 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technika w Grupie Zabezpieczenia w Placówce Straży Granicznej w Lesznowoli

Grójec
Wygasła: 21.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik ochrony w Zespole Ochronnym w Grupie Konwojowo-Ochronnej (nr ref. 29/06/2022)

Grójec
Wygasła: 21.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
od 3 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

St.inspektor w Referacie organizacyjno-ekonomicznym WZM

Warszawa
Wygasła: 22.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Rozliczanie i opracowywanie faktur i rachunków
 • analizy wydatków
 • prowadzenie ewidencji
 • sporządzanie analiz
 • sprawozdań w zakresie działalności Wydziału
Pokaż więcej >>
od 3 612,82 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, podziel się opinią i pomóż innym.