1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063

Warszawa, ul. Stefana Banacha

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (93) Aktualne ( 6 ) Archiwalne ( 87 )

Starszy asystent (3/4 etatu) K/M

Warszawa
Ważna do: 17.07.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością z zakresu służby medycyna pracy
 • - profilaktyczna opieka medyczna pracowników jednostki
 • - udzielanie pomocy lekarskiej w stanach zagrożenia zdrowotnego w miejscu pracy i służby osób poszkodowanych
 • - badania sanitarno-epidemiologiczne
 • - wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych
Pokaż więcej >>
od 9 675 PLN
Ważna do: 17.07.2024

Referent - Sekcja współpracy cywilno-wojskowej, Wydział rekrutacji i promocji K/M

Warszawa
Ważna do: 25.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Koordynowanie prowadzonej przez WCR promocji obronności i służby wojskowej
 • w tym
 • w szczególności
 • do szkół prowadzących oddziały OPW
 • Cyber-mil
 • Akademia Cyber-mil. 2. Realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem dla wnioskujących organów administracyjnych postanowień o utworzenie w szkole oddziałów przygotowania wojskowego. 3. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem rekrutacji kandydatów do szkół prowadzących oddziały OPW
 • Cyber-mil z klasą przez wydziały rekrutacji i promocji w WCR. 4. Koordynacja realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach projektu Legii Akademickiej. 5. Przygotowywanie dla potrzeb przełożonych materiałów analitycznych i sprawozdawczych związanych z programami edukacyjnymi związanymi z obronnością państwa
 • nadzorowanymi przez MON. 6. Nadzór nad kwalifikowaniem i powoływaniem studentów i absolwentów szkół wyższych ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego
 • w tym sprawowanie nadzoru nad realizacją uzupełnienia jednostek wojskowych osobami zdolnymi do czynnej służby wojskowej
 • absolwentami i studentami wyższych uczelni cywilnych
 • a także składanie stosownych meldunków Szefowi MO CWCR o możliwościach realizacji otrzymanych zadań uzupełnieniowych
Pokaż więcej >>
od 4 750 PLN
Ważna do: 25.06.2024

Pomoc kuchenna K/M

Warszawa
Ważna do: 10.07.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza. 2. Właściwa obróbka wstępna surowców do produkcji. 3. Zmywanie naczyń stołowych i kuchennych. 4. Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowania posiłków. 5. Utrzymywanie w należnym porządku i czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych. 6. Ścisłe przestrzeganie przepisów zgodnych z wprowadzonym systemem HACCP
od 5 400 PLN
Ważna do: 10.07.2024

Starszy magazynier gospodarczy k/m

Warszawa
Ważna do: 30.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej będącej na stanie DEW (w programie komputerowym EXCEL)
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rzetelne przyjmowanie do magazynu pod względem jakościowym i ilościowym wyposażenia i sprzętu dla DEW oraz przechowywanie go i wydawanie. 3. Przestrzeganie normatywów magazynowych i właściwe zabezpieczenie przyjmowanego sprzętu. 4. Przestrzeganie obowiązku właściwej oceny dostarczonych towarów pod względem jakościowym i ilościowym oraz przestrzeganie terminów użytkowania sprzętu. 5. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych. 6. Prowadzenie ewidencji jakościowo - ilościowej środków czystości. 7. Opracowywanie i przygotowywanie pism dotyczących bieżącej pracy sekcji w sprawach gospodarczych. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 9. Dbanie o powierzony sprzęt
 • w tym właściwe przechowywanie sprzętu
 • środków czystości
Pokaż więcej >>
od 5 016 PLN
Ważna do: 30.06.2024

Starszy referent (zastępstwo) K/M

Warszawa
Ważna do: 10.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - profesjonalna obsługa kandydatów do różnych form służby wojskowej; - wystawianie Mobilnych Punktów Rekrutacyjnych zleconych przez Szefa WCR; - promowanie różnych form służby wojskowej; - rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej; - udział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej; - obsługa social mediów
od 5 076 PLN
Ważna do: 10.06.2024

Specjalista K/M

Warszawa
Ważna do: 10.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - planowanie i realizacja przedsięwzięć w zakresie uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych oficerami
 • podoficerami i szeregowymi rezerwy jednostek wojskowych stacjonujących na terenie działania WCR (lub przewidzianych do formowania) oraz jednostek nakazanych do uzupełnienia; - powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe; - opracowywanie wyciągów z zapotrzebowań; - współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie realizacji zadań mobilizacyjnego uzupełniania rezerwami osobowymi; - prowadzenie roboczych
 • merytorycznych uzgodnień z upoważnienia Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji z przedstawicielami jednostek wojskowych oraz opracowywanie protokołów uzgodnień; - prowadzenie analiz statystycznych oraz analiz doręczalności dokumentów powołania i stawiennictwa żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych; - wykonywanie innych zadań związanych z uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych żołnierzami rezerwy
Pokaż więcej >>
od 5 670 PLN
Ważna do: 10.06.2024

Kelner K/M (zastępstwo)

Warszawa
Wygasła: 20.06.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Rzetelna i kompleksowa obsługa mieszkańców w trakcje wydawania posiłków. 2. Utrzymanie czystości na przydzielonych odcinkach pracy w tym sprzątanie i nakrywanie stołów konsumenckich oraz sprzątanie jadalni. 3. Transportowanie posiłków z kuchni do mieszkańców. 4. Zmywanie naczyń stołowych. 5. Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowywania posiłków. 6. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP
od 4 807,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SAMODZIELNY REFERNT W WYDZIALE REKRUTACJI I KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Lublin
Wygasła: 21.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Osoba na tym stanowisku: Koordynuje realizację zadań w zakresie rekrutacji i naboru osób do pełnienia zasadniczej służby wojskowej przez wojskowe centra rekrutacji z terenu działania Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w tym: - monitoruje powołania i stawiennictwa osób do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w tym do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej oraz przygotowuje meldunki i sprawozdania w tym zakresie; - prowadzi bazę danych dotyczącą ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji administracyjnych; - nadzoruje i koordynuje współpracę realizowaną przez wojskowe centra rekrutacji z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie powoływania osób do zasadniczej służby wojskowej w tym do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Monitoruje stany osobowe i wakujących stanowisk służbowych w jednostkach i instytucjach wojskowych
 • zasobów ochotników do pełnienia służby wojskowej i ewidencji osób podlegających obowiązkowi obrony Ojczyzny. Monitoruje i sprawuje nadzoru nad prowadzeniem ewidencji wojskowej przez wojskowe centra rekrutacji w systemie ewidencji wojskowej w zakresie zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku służbowym. Uczestniczy w planowaniu i organizacji kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz prowadzeniu działalności promocyjnej Sił Zbrojnych RP na administrowanym terenie w zakresie naboru do wszystkich form czynnej służby wojskowej. Sporządza i przedstawia propozycję decyzji administracyjnych Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Lublinie w trybie odwoławczym
 • jako organu drugiej instancji w zakresie wynikającym z posiadanych kompetencji
Pokaż więcej >>
od 4 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy asystent k/m

Warszawa
Wygasła: 09.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością z zakresu wojskowej służby medycyny pracy
 • - profilaktyczna opieka medyczna pracowników jednostki
 • - udzielanie pomocy lekarskiej w stanach zagrożenia zdrowotnego w miejscu pracy i służby osób poszkodowanych
 • - badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych
Pokaż więcej >>
od 9 675 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pomoc kuchenna K/M

Warszawa
Wygasła: 08.06.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza. 2. Właściwa obróbka wstępna surowców do produkcji. 3. Zmywanie naczyń stołowych i kuchennych. 4. Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowania posiłków. 5. Utrzymywanie w należnym porządku i czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych. 6. Ścisłe przestrzeganie przepisów zgodnych z wprowadzonym systemem HACCP
od 5 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista K/M

Warszawa
Wygasła: 17.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Merytoryczny nadzór nad badaniami psychologicznymi prowadzonymi w Wojskowych Pracowniach Psychologicznych Ośrodków Zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz Wojskowych Centrach Rekrutacji. 2. Przeprowadzanie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia czynnej służby zawodowej
 • kandydatów do szkolnictwa wojskowego oraz do poszczególnych specjalności wojskowych w Wojskowych Pracowniach Psychologicznych OZ CWCR
 • WCR. 3. Wydawanie opinii i orzeczeń psychologicznych w ramach posiadanych uprawnień. 4. Przygotowywanie analiz i sprawozdań oraz proponowanie Szefowi Wydziału Orzecznictwa rekomendowanych rozwiązań w zakresie orzecznictwa psychologicznego
Pokaż więcej >>
od 5 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza pielęgniarka/Starszy pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 29.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych mieszkańcom DEW 2. umożliwienie mieszkańcom DEW korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez placówki opieki zdrowotnej 3. podawanie leków oraz wykonywanie innych czynności pielęgniarskich 4. prowadzenie indywidualnych kart informacyjnych mieszkańców 5. wykonywanie zleceń lekarskich 6. pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych stosownie do poziomu ich sprawności w tym kąpiele
 • toalety i pielęgnacja mieszkańców DEW 7. udzielanie pierwszej pomocy mieszkańcom w stanach zagrożenia życia i zdrowia 8. zapewnienie bezpieczeństwa chorym wymagającym szczególnego nadzoru 9. udzielanie pomocy mieszkańcom w ubieraniu się
 • 10. prowadzenie raportów z przebiegu dyżurów 11. powiadamianie właściwej sekcji ds. żywienia o długotrwałej nieobecności mieszkańca 12. udział w opracowywaniu zapotrzebowania na leki oraz środki opatrunkowe 13. powiadamianie bezpośredniego przełożonego
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
 • 14. dbanie o powierzony sprzęt
 • w tym właściwe przechowywanie sprzętu
 • środków czystości i dezynfekcyjnych
Pokaż więcej >>
od 5 740 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent ds. ewidencji żywienia (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 29.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej artykułów żywnościowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w służbie żywnościowej. 2. Prowadzenie stałego nadzoru nad wykorzystaniem środków żywnościowych przeznaczonych na żywienie mieszkańców DEW. 3. Prowadzenie ewidencji ilościowej wody profilaktycznej
 • pobieranej z magazynów żywnościowych JW 2063. 4. Organizowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający prawidłowe rozliczanie operacji finansowych. 5. Uczestnictwo w prowadzeniu inwentaryzacji sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji żywnościowej. 6. Pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji żywnościowej. 7. Uczestnictwo w inwentaryzacji magazynu żywnościowego. 8. Przestrzeganie procedur zgodnych z prowadzonym systemem HACCP
od 5 104,08 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kucharz K/M

Warszawa
Wygasła: 10.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przygotowanie
 • porcjowanie i wydawanie posiłków zgodnie z jadłospisem
 • - planowanie jadłospisów
 • - udzielanie instruktażu personelowi kuchni
 • - informowanie kierownika o niesprawnym sprzęcie
 • - uczestniczenie w miesięcznych remanentach produktów spożywczych
 • - pobieranie próbek żywnościowych
Pokaż więcej >>
od 3 840 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pomoc kuchenna K/M

Warszawa
Wygasła: 10.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - obróbka wstępna warzyw i owoców
 • obieranie
 • krojenie i szatkowanie warzyw i owoców
 • - utrzymanie czystości w obrębie kuchni
 • magazynu
 • pomieszczeń przykuchennych i zaplecza sanitarnego
 • - dbanie o dostępność środków czystości w kuchni
Pokaż więcej >>
od 3 360 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kelner K/M

Warszawa
Wygasła: 10.05.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przygotowanie sali do przyjęcia i obsługi konsumentów (sprzątanie
 • mycie i polerowanie sztućców oraz szkła)
 • - uzupełnianie przypraw
 • serwetek i pieczywa
 • - rozliczenia się z pobranych w kuchni potraw
 • napojów i towarów handlowych
 • - obsługa kasy fiskalnej w stołówce
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kelner K/M (zastępstwo)

Warszawa
Wygasła: 17.05.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Rzetelna i kompleksowa obsługa mieszkańców w trakcje wydawania posiłków. 2. Utrzymanie czystości na przydzielonych odcinkach pracy w tym sprzątanie i nakrywanie stołów konsumenckich oraz sprzątanie jadalni. 3. Transportowanie posiłków z kuchni do mieszkańców. 4. Zmywanie naczyń stołowych. 5. Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowywania posiłków. 6. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP
od 4 807,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Strarszy asysent K/M (3/4 Etatu)

Warszawa
Wygasła: 26.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością z zakresu wojskowej służby medycyny pracy; - profilaktyczna opieka medyczna pracowników jednostki; - udzielanie pomocy lekarskiej w stanach zagrożenia zdrowotnego w miejscu pracy i służby osób poszkodowanych; - wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych;
od 9 675 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent

Warszawa
Wygasła: 19.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z ruchem służbowym żołnierzy
 • - zakładanie i prowadzenie akt osobowych
 • - przygotowanie akt do archiwizacji
 • - wprowadzanie zwolnień lekarskich
 • urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności do programu ewidencyjnego SEW-online
 • - przygotowywanie zaświadczeń dla żołnierzy zawodowych
 • - pisanie rozkazów dziennych oraz rozkazów specjalnych
 • - podawanie punktów do rozkazu
Pokaż więcej >>
od 2 160 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 19.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Udzielanie pomocy szkołom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych i wychowawczych w zakresie realizacji programu BOW
 • OPW oraz CYBER. MIL z klasą. 2. Inspirowanie nauczycieli-koordynatorów z BOW
 • OPW oraz CYBER. MIL z klasą do wdrażania nowych rozwiązań w procesie kształcenia
 • przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych
 • organizacyjnych
 • w tym koordynowanie szkolenia dla nauczycieli uczestniczących w projektach edukacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. 3. Monitorowanie procesu szkolenia uczniów klas uczestniczących w projekcie BOPW
 • OPW oraz CYBER. MIL z klasą w wyznaczonych jednostkach wojskowych zgodnie z programem szkolenia. 4. Udział w konferencjach
 • naradach
 • warsztatach oraz szkoleniach specjalistycznych dedykowanych nauczycielom szkół ponadpodstawowych prowadzących BOPW
 • OPW oraz CYBER. MIL z klasą. 5. Gromadzenie i przetwarzanie danych o liczbie uczniów uczestniczących w projektach edukacyjnych
 • wynikach maturalnych i innych aktywnościach szkół ponadpodstawowych pozwalających na ocenę zaangażowania w dany projekt. 6. Planowanie i koordynacja udziału szkół ponadpodstawowych prowadzących klasy wojskowe w przedsięwzięciach z udziałem Ministra. 7. Współorganizowanie przedsięwzięć dedykowanych uczniom szkół ponadpodstawowych uczestniczącym w projektach BOW
 • OPW oraz CYBER. MIL z klasą
 • w tym: a. zawodów sportowo-obronnych
 • b. ogólnopolskiego forum szkół Edukacja obronna młodzieży
 • c. centralnego zlotu klas mundurowych
 • d. warsztatów CYBER.MIL z klasą
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent

Warszawa
Wygasła: 12.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych; - sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz rozwiązaniem stosunku pracy; - realizowanie zadań w zakresie spraw pracowniczych; - prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników- obsługa programu Sew on-line;
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kucharz (zastępstwo)

Warszawa
Wygasła: 28.04.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców
 • porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej
 • higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet
 • liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie
Pokaż więcej >>
od 5 283,6 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza pielęgniarka/Starszy pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 26.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych mieszkańcom DEW 2. umożliwienie mieszkańcom DEW korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego realizowanych przez placówki opieki zdrowotnej 3. podawanie leków oraz wykonywanie innych czynności pielęgniarskich 4. prowadzenie indywidualnych kart informacyjnych mieszkańców 5. wykonywanie zleceń lekarskich 6. pomoc mieszkańcom w podstawowych czynnościach życiowych stosownie do poziomu ich sprawności w tym kąpiele
 • toalety i pielęgnacja mieszkańców DEW 7. udzielanie pierwszej pomocy mieszkańcom w stanach zagrożenia życia i zdrowia 8. zapewnienie bezpieczeństwa chorym wymagającym szczególnego nadzoru 9. udzielanie pomocy mieszkańcom w ubieraniu się
 • 10. prowadzenie raportów z przebiegu dyżurów 11. powiadamianie właściwej sekcji ds. żywienia o długotrwałej nieobecności mieszkańca 12. udział w opracowywaniu zapotrzebowania na leki oraz środki opatrunkowe 13. powiadamianie bezpośredniego przełożonego
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
 • 14. dbanie o powierzony sprzęt
 • w tym właściwe przechowywanie sprzętu
 • środków czystości i dezynfekcyjnych
Pokaż więcej >>
od 5 740 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent ds. ewidencji żywienia (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 26.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji ilościowo wartościowej artykułów żywnościowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w służbie żywnościowej. 2. Prowadzenie stałego nadzoru nad wykorzystaniem środków żywnościowych przeznaczonych na żywienie mieszkańców DEW. 3. Prowadzenie ewidencji ilościowej wody profilaktycznej
 • pobieranej z magazynów żywnościowych JW 2063. 4. Organizowanie obiegu dokumentów w sposób zapewniający prawidłowe rozliczanie operacji finansowych. 5. Uczestnictwo w prowadzeniu inwentaryzacji sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji żywnościowej. 6. Pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu będącego na wyposażeniu sekcji żywnościowej. 7. Uczestnictwo w inwentaryzacji magazynu żywnościowego. 8. Przestrzeganie procedur zgodnych z prowadzonym systemem HACCP
od 5 104,08 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 13.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 13.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie czystości na przydzielonym odcinku pracy
 • w tym sprzątanie mieszkań minimum raz w tygodniu w tym mycie podłóg
 • odkurzanie dywanów
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • wyrzucanie śmieci
 • dezynfekcja basenów i kaczek. 2. Codzienne sprzątanie węzłów higieniczno sanitarnych w mieszkaniach. 3. Mycie stolarki drzwiowej raz w tygodniu. 4. Mycie okien w mieszkaniach dwa razy w roku oraz wymiana zasłon i firan. 5. Wynoszenie pielucho majtek. 6. Dokonywanie zmian bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców i przekazywanie do magazynu brudnej bielizny oraz odbieranie z magazynu czystej bielizny. 7. Okazywanie życzliwego stosunku do mieszkańców
 • przełożonych i współpracowników. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Pokaż więcej >>
od 4 243,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pomoc kuchenna (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 16.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza. 2. Właściwa obróbka wstępna surowców wydawanych do produkcji. 3. Zmywanie naczyń stołowych i kuchennych. 4. Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowywania posiłków. 5. Utrzymanie w należytym porządku i czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych 6. Ścisłe przestrzeganie przepisów zgodnych z wprowadzonym systemem Haccp
od 4 243,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Referent Sekcji Uzupełnień

Warszawa
Wygasła: 14.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Zakres obowiazków: -planowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie uzupełniania potrzeb mobilizacyjnych oficerami
 • podoficerami i szeregowymi rezerwy jednostek wojskowych stacjonujących na terenie działania WCR (lub przewidzianych do formowania) oraz jednostek nakazanych do uzupełnienia; -powoływanie żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe; -opracowywanie wyciągów z zapotrzebowań; -współdziałanie z jednostkami wojskowymi w zakresie realizacji zadań mobilizacyjnego uzupełniania rezerwami osobowymi; -prowadzenie roboczych
 • merytorycznych uzgodnień z upoważnienia Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji
 • z przedstawicielami jednostek wojskowych oraz opracowywanie protokołów uzgodnień; -prowadzenie analiz statystycznych oraz analiz doręczalności dokumentów powołania i stawiennictwa żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych; -wykonywanie innych zadań związanych z uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych żołnierzami rezerwy;
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 16.02.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - analiza potrzeb w zakresie ilości i asortymentu materiałów promocyjnych i wydawniczych w celu zakupu odpowiednich materiałów; - nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych i wydawniczych; - udział w działaniach promocyjnych w kraju i zagranicą (pod względem merytorycznym
 • organizacyjnym i logistycznym); - udział w opracowywaniu dokumentacji prawno-finansowej w zakresie realizacji zamówień publicznych na potrzeby promocji
od 4 150 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista

Warszawa
Wygasła: 16.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - Nadzorowanie i koordynowanie realizacji przez terenowe organy wykonawcze MON przedsięwzięć związanych z postępowaniami o mianowanie żołnierzy rezerwy na wyższe stopnie wojskowe. - Weryfikacja pod względem formalno-prawnym wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy pasywnej na pierwszy stopień oficerski i kolejne stopnie wojskowe w korpusie oficerów i podoficerów. - Rozpatrywanie wniosków
 • skarg i zażaleń dotyczących mianowania na kolejne stopnie wojskowe. - Współpraca z przedstawicielami innych resortów i instytucji w zakresie pozyskiwania danych na potrzeby prowadzenia ewidencji wojskowej. - Przygotowywanie dla potrzeb przełożonych materiałów analitycznych i sprawozdawczych związanych z administrowaniem zasobami rezerw osobowych objętych ewidencją wojskową
od 4 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 06.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 06.03.2024
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie czystości na przydzielonym odcinku pracy
 • w tym sprzątanie mieszkań minimum raz w tygodniu w tym mycie podłóg
 • odkurzanie dywanów
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • wyrzucanie śmieci
 • dezynfekcja basenów i kaczek. 2. Codzienne sprzątanie węzłów higieniczno sanitarnych w mieszkaniach. 3. Mycie stolarki drzwiowej raz w tygodniu. 4. Mycie okien w mieszkaniach dwa razy w roku oraz wymiana zasłon i firan. 5. Wynoszenie pielucho majtek. 6. Dokonywanie zmian bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców i przekazywanie do magazynu brudnej bielizny oraz odbieranie z magazynu czystej bielizny. 7. Okazywanie życzliwego stosunku do mieszkańców
 • przełożonych i współpracowników. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Pokaż więcej >>
od 4 243,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Krawcowa/krawiec

Warszawa
Wygasła: 16.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prasowanie - wykonywanie poprawek krawieckich (skracanie
 • zwężanie itp.)
od 3 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 11.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Krawcowa/krawiec

Warszawa
Wygasła: 05.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prasowanie - wykonywanie poprawek krawieckich (skracanie
 • zwężanie itp.)
od 3 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 31.12.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych z pełnieniem służby wojskowej
 • w tym przygotowanie propozycji w sprawie wyznaczenia na stanowisko służbowe
 • mianowania na wyższy stopień wojskowy itp. 2. Sporządzanie dokumentów żołnierzy zawodowych nie będących w dyspozycji Szefa MO CWCR zwalnianych z zawodowej służby wojskowej
 • w tym świadectw służby. 3. Przygotowywanie dokumentów żołnierzy zawodowych ubywających do innych jednostek wojskowych oraz przybyłych z innych jednostek wojskowych
 • w celu pełnienia dalszej służby. 4. Czuwanie nad posiadaniem przez kadrę MO CWCR oraz podległych Szefów Wojskowych Centrów Rekrutacji aktualnych badań lekarskich oraz wydawanie skierowań na badania wstępne
 • okresowe
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 08.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Warszawa
Wygasła: 22.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych
 • dokonywanie bieżących
 • okresowych i doraźnych przeglądów instalacji elektrycznych
 • samodzielne podejmowanie działań w przypadku awarii instalacji i urządzeń elektrycznych
 • prowadzenie na bieżąco ewidencji zużytych do konserwacji materiałów elektrycznych
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referent - kancelaria tajna

Warszawa
Wygasła: 07.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • PODSTAWOWE ZADANIA: 1. Terminowe przyjmowanie
 • rejestrowanie przechowywanie oraz przekazywanie dokumentów jawnych i niejawnych; 2. Współudział w kompletowaniu dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz przygotowanie akt do archiwizacji; 3. Rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów niejawnych; 4. Przyjmowanie od wykonawców dokumentów przeznaczonych do wysłania po uprzednim sprawdzeniu ich pod względem formalnym
od 3 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 08.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej będącej na stanie DEW (w programie komputerowym EXCEL)
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rzetelne przyjmowanie do magazynu pod względem jakościowym i ilościowym wyposażenia i sprzętu dla DEW oraz przechowywanie go i wydawanie. 3. Przestrzeganie normatywów magazynowych i właściwe zabezpieczenie przyjmowanego sprzętu. 4. Przestrzeganie obowiązku właściwej oceny dostarczonych towarów pod względem jakościowym i ilościowym oraz przestrzeganie terminów użytkowania sprzętu. 5. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych. 6. Prowadzenie ewidencji jakościowo - ilościowej środków czystości. 7. Opracowywanie i przygotowywanie pism dotyczących bieżącej pracy sekcji w sprawach gospodarczych. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 9. Dbanie o powierzony sprzęt
 • w tym właściwe przechowywanie sprzętu
 • środków czystości
Pokaż więcej >>
od 4 160 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent - praca na zastępstwo

Warszawa
Wygasła: 08.12.2023
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - profesjonalna obsługa kandydatów do różnych form służby wojskowej; - wystawianie Mobilnych Punktów Rekrutacyjnych zleconych przez Szefa WCR; - promowanie różnych form służby wojskowej; - rekrutacja i nabór ochotników do czynnej służby wojskowej; - obsługa social mediów
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kucharz

Warszawa
Wygasła: 20.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców
 • porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej
 • higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet
 • liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie
Pokaż więcej >>
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 03.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca

Warszawa
Wygasła: 18.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie ruchu drogowego
 • eksploatacji i obsługi przydzielonego pojazdu
 • oraz ich ścisłe przestrzeganie; 2. utrzymanie pojazdu służbowego w pełnej sprawności technicznej; 3. realizacja wyjazdów zgodnie z otrzymanymi dokumentami przewozowymi i poleceniami przełożonych; 4. prowadzenie pojazdu służbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 5. wykonywanie codziennej obsługi technicznej pojazdu przed i po zakończeniu pracy oraz uczestnictwo w wykonywaniu napraw przydzielonego pojazdu; 6. prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej pojazdu
 • rozliczenie dokumentów
 • rozkazów wyjazdów oraz kart usług technicznych
 • przekazywania i odbierania pojazdu z napraw warsztatowych i serwisowych
Pokaż więcej >>
od 3 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 04.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Koordynacja działalności promocyjnej w zakresie służby wojskowej oraz projektów edukacyjnych nadzorowanych przez MON. 2. Przygotowywanie dla potrzeb przełożonych materiałów analitycznych i sprawozdawczych związanych z programami edukacyjnymi nadzorowanymi przez MON. 3. Sprawowanie nadzoru nad kwalifikowaniem i powoływaniem studentów i absolwentów uczelni i szkół wyższych ochotników do odbycia przeszkolenia wojskowego
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją uzupełnienia jednostek wojskowych absolwentami i studentami
 • a także przygotowywanie sprawozdań w tym zakresie. 4. Organizowanie uroczystości oraz wydarzeń o charakterze wojskowym dla klas wojskowych m.in. zawodów strzeleckich
 • przeglądów musztry
 • zawodów sportowo-obronnych. 5. Udział w promowaniu czynnych form służby wojskowej w czasie obchodów świąt państwowych
 • wojskowych
 • rocznic
 • oraz uroczystości patriotycznych
 • a także przedsięwzięć wspieranych ujętych w Planie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi
Pokaż więcej >>
od 4 150 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista - psycholog

Warszawa
Wygasła: 15.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Rzetelne
 • terminowe i zgodne z metodykami prowadzenie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia czynnej służby wojskowej - w trybie odwoławczym - od orzeczeń wydanych przez pracownie psychologiczne Wojskowych Centrów Rekrutacji. 2. Udział w planowaniu i wdrażaniu procedur usprawniających i dostosowujących działalność psychologiczną do potrzeb CWCR
 • 3. Prowadzenie ewidencji i gospodarowanie metodami do badań
 • 4. Zgłaszanie bieżących potrzeb w zakresie zakupu metod i urządzeń do badań; 5. Prowadzenie dokumentacji badań psychologicznych.; 6. Udział w kontrolach merytorycznych w pracowniach psychologicznych WCR. 7. Sprawowanie opieki merytorycznej nad stażystami i praktykantami
Pokaż więcej >>
od 4 100 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 02.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warszawa
Wygasła: 10.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających i wydawanie decyzji administracyjnych w tej sprawie; - zapewnienie nadzoru nad zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; - prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent

Warszawa
Wygasła: 11.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - sporządzanie sprawozdań i meldunków z zakresu działalności bieżącej
 • - planowanie potrzeb w systemie SI LBPP służb logistycznych
 • - współpraca z oddziałem gospodarczym w zakresie prowadzenie służb logistycznych
 • - planowanie potrzeb i zaopatrywanie żołnierzy i pracowników w sprzęt i materiały eksploatacyjne wybranych służb logistycznych oraz prowadzenie ewidencji i nadzór nad właściwym ich wykorzystywaniem
 • - uczestniczenie w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w zakresie prowadzonych służb logistycznych
 • - zastępstwo za samodzielnego referenta w czasie jego nieobecności w zakresie obsługi interesantów
Pokaż więcej >>
od 3 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Samodzielny referent

Warszawa
Wygasła: 11.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - opracowywanie i aktualizowanie terminarza przedsięwzięć Szefostwa (plany odpraw
 • spotkań itp.); - telefoniczny kontakt z interesantami oraz obsługa skrzynki e-mailowowej oraz bieżąca korespondencja (również w języku angielskim); - udział w opracowaniu i realizacji wydatków
 • w części funduszu reprezentacyjnego Szefa; - wykonywanie dokumentów oraz pism dotyczących bezpośredniej działalności Szefostwa; - prowadzenie ewidencji w zakresie przyjęć interesantów Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego; - zbieranie potrzeb na zabezpieczenie przejazdów pojazdami służbowymi i koordynowanie spraw związanych z terminarzem dyspozycji pojazdu; - przyjmowanie
 • rejestrowanie oraz przekazywanie materiałów niejawnych otrzymywanych
 • wysyłanych oraz wytwarzanych na potrzeby Szefostwa w ramach Punktu Ewidencyjnego
Pokaż więcej >>
od 3 620 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Warszawa
Wygasła: 15.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających i wydawanie decyzji administracyjnych w tej sprawie; - zapewnienie nadzoru nad zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych; - prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pomoc kuchenna (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 30.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - postepowanie zgodnie z instrukcjami zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP - właściwa obróbka wstępna surowców wydawanych do produkcji - zmywanie naczyń stołowych i kuchennych - utrzymywanie w należytym porządku i czystości wszystkich pomieszczeń produkcyjnych - pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków oraz w nakrywaniu i sprzątaniu stołów
od 3 936 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 30.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starsza Pielęgniarka/Starszy Pielęgniarz (Warszawa-Bemowo)

Warszawa
Wygasła: 31.08.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - świadczenie usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych dla mieszkańców domu emeryta wojskowego
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kelner / Kelnerka (w Domu Emeryta Wojskowego)

Warszawa
Wygasła: 31.08.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Rzetelna i kompleksowa obsługa mieszkańców w trakcie wydawania posiłków. 2. Utrzymanie czystości na przydzielonym odcinku pracy w tym sprzątanie i nakrywanie stołów konsumenckich oraz sprzątanie jadalni. 3. Transportowanie posiłków z kuchni do mieszkań. 4. Zmywanie naczyń stołowych. 5. Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowywania posiłków. 6. Ścisłe przestrzeganie przepisów zgodnych z wprowadzonym systemem Haccp
od 3 948 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1) wyznaczanie kierunków działania
 • określanie zasadniczych celów
 • stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania
 • stwarzając jednocześnie podwładnym warunki zapewniające niezbędną samodzielność oraz inicjatywę w działaniu; 2) Kierowanie i udział w przedsięwzięciach
 • w tym z zakresu pomocy psychologicznej żołnierzom
 • pracownikom ron
 • weteranom i ich rodzinom po przeżyciu zdarzeń o charakterze traumatycznym lub funkcjonującym w sytuacji chronicznego stresu; 3) Kierowanie Wojskową Pracownią Psychologiczną zapewniając realizację zadań z zakresu gotowości mobilizacyjnej i bojowej; 4) Kierowanie szkoleniem w Wojskowej Pracowni Psychologicznej
 • określanie perspektywicznych i bieżących zadań szkoleniowych w oparciu o polecenia
 • wytyczne i decyzje przełożonych;
Pokaż więcej >>
od 4 933,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Informatyk

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1) Nadzorowanie planowanie potrzeb materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WCR; 2) Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WCR; 3) Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WCR dla użytkowników systemów teleinformatycznych; 4) Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych w WCR 5) Konfiguracja komputerów
 • nadawanie uprawnień użytkownikom). 6) Zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych resortu obrony na narodowej
 • znajdujących się na wyposażeniu WCR oraz ich bieżącą obsługą. 7) Pisanie procedur
Pokaż więcej >>
od 3 645 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista Psycholog

Warszawa
Wygasła: 09.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - prowadzenie badań selekcyjno-kwalifikacyjnych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej i powoływanych do czynnej służby wojskowej; - badanie kandydatów do poszczególnych specjalności wojskowych
 • stanowisk i pełnionych funkcji; -badanie kandydatów do wojskowego szkolnictwa zawodowego; -prowadzenie badań psychologicznych
 • dla których pracownia nie jest podmiotem odwoławczym; - udział w realizacji prac badawczych i wdrożeniowych mających na celu usprawnienie działalności usługowej. - wykonywanie badań psychologicznych w ramach działalności naukowo-badawczej
Pokaż więcej >>
od 3 998,5 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kucharz

Warszawa
Wygasła: 03.10.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców
 • porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej
 • higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet
 • liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZA PIELĘGNIARKA/STARSZY PIELĘGNIARZ

Warszawa
Wygasła: 12.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Opiekunka/Opiekun osób starszych

Warszawa
Wygasła: 12.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne
 • wieczorne
 • kąpiele
 • zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków
 • karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy
 • urzędy
 • realizacja recept)
Pokaż więcej >>
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownika Kancelarii

Warszawa
Wygasła: 04.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Przyjmowanie
 • rejestrowanie
 • przechowywanie oraz przekazywanie korespondencji otrzymywanej. Wysyłanej oraz wytwarzanej; Zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek wewnętrznych i osób na samodzielnych stanowiskach służbowych; Zapewnienie funkcjonowania kancelarii jawnej w zakresie przechowywania
 • przetwarzania wytwarzania
 • przekazywania i prowadzenia ewidencji materiałów jawnych; Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych
 • w tym dzienniki korespondencji wchodzącej i wychodzącej; Odbieranie oraz wysyłanie elektronicznych wersji dokumentów finalnych poprzez kancelarię elektroniczną; Rozliczanie wykonawców z powierzonych im dokumentów; Przestrzeganiu przepisów w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją niearchiwalną; Kompletowanie dokumentów oraz przygotowanie akt do archiwizacji;
Pokaż więcej >>
od 3 645 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Informatyk

Warszawa
Wygasła: 04.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Nadzorowanie planowania potrzeb materiałowo - technicznych w zakresie sprzętu łączności i informatyki niezbędnych dla sprawnej realizacji zadań przez WCR; Zapewnienie właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego będącego na wyposażeniu WCR; Prowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania specjalistycznego oprogramowania eksploatowanego w WCR dla użytkowników systemów teleinformatycznych; Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz ochrona systemów teleinformatycznych w WCR Konfiguracja komputerów
 • nadawanie uprawnień użytkownikom). Zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych resortu obrony na narodowej
 • znajdujących się na wyposażeniu WCR oraz ich bieżącą obsługą
Pokaż więcej >>
od 3 645 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ratownik medyczny k/m

Warszawa
Wygasła: 31.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia oraz współpraca lekarzem przy udzielaniu pomocy medycznej
 • 2. zabezpieczenie medyczne imprez
 • wizyt
 • gości
 • odpraw
 • szkoleń
 • ćwiczeń
 • 3. współudział w dysponowaniu środkami transportu sanitarnego
 • 4. prowadzenie szkoleń specjalistycznych
 • pokazowych
 • innych
Pokaż więcej >>
od 5 322,77 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 24.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1) pełnienie dyżuru zgodnie z Harmonogramem czasu pracy WDKRW w systemie 12-godzinnym; 2) monitorowanie sytuacji transportowej w zakresie transportu lądowego z wykorzystaniem teleinformatycz-nego systemu SI KONWÓJ oraz monitorowanie trans-portu kolejowego
 • morskiego i lotniczego; 3) dyspozytorskie kierowanie transportem i ruchem wojsk
 • w tym podejmowanie natychmiastowych działań w sytuacjach wystąpienia zakłóceń w ruchu oraz prze-wozach wojsk własnych i wojsk państw obcych; 4) współdziałanie i wymiana informacji z przedstawicie-lami jednostek organizacyjnych resortu obrony narodo-wej oraz przemieszczających się wojsk obcych w spra-wach dotyczących realizacji transportów wojskowych
Pokaż więcej >>
od 3 010 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kucharz

Warszawa
Wygasła: 05.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców
 • porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej
 • higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet
 • liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZA PIELĘGNIARKA/STARSZY PIELĘGNIARZ

Warszawa
Wygasła: 13.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Opiekunka/Opiekun osób starszych

Warszawa
Wygasła: 12.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne
 • wieczorne
 • kąpiele
 • zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków
 • karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy
 • urzędy
 • realizacja recept)
Pokaż więcej >>
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 29.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1) pełnienie dyżuru zgodnie z Harmonogramem czasu pracy WDKRW w systemie 12-godzinnym; 2) monitorowanie sytuacji transportowej w zakresie transportu lądowego z wykorzystaniem teleinformatycz-nego systemu SI KONWÓJ oraz monitorowanie trans-portu kolejowego
 • morskiego i lotniczego; 3) dyspozytorskie kierowanie transportem i ruchem wojsk
 • w tym podejmowanie natychmiastowych działań w sytuacjach wystąpienia zakłóceń w ruchu oraz prze-wozach wojsk własnych i wojsk państw obcych; 4) współdziałanie i wymiana informacji z przedstawicie-lami jednostek organizacyjnych resortu obrony narodo-wej oraz przemieszczających się wojsk obcych w spra-wach dotyczących realizacji transportów wojskowych
Pokaż więcej >>
od 3 010 do 5 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista

Warszawa
Wygasła: 15.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień oraz innych dokumentów dotyczących prowadzonych w WCR postępowań administracyjnych; Prowadzenie spraw personalnych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m. in. prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • spraw urlopowych
 • akt osobowych oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracowników; Prowadzenie spraw kadrowych żołnierzy WCR
 • realizowanie przedsięwzięć kadrowych dotyczących rozmieszczenia
 • szkolenia
 • mianowania
 • odznaczania
 • opiniowania
 • przeprowadzania oceny sytuacji kadrowej oraz prowadzenia ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami; Popularyzacja prawa
 • udzielanie informacji i wyjaśnień w świetle obowiązujących przepisów prawa; Sporządzanie planu zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń pracowników WCR
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kucharz

Warszawa
Wygasła: 04.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Postępowanie zgodnie z instrukcjami
 • zgodnymi z wprowadzonym systemem HACCP. 2. Właściwe wykorzystanie pobranych surowców
 • porcjowanie i wydawanie posiłków konsumentom. 3. Przestrzeganie higieny osobistej
 • higieny produkcji oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 4. Właściwe obsługiwanie sprzętu i urządzeń technicznych znajdujących się w kuchni. 5. Przygotowywanie i wydawanie terminowo posiłków zgodnie z jadłospisem i reżimami technologicznymi produkcji posiłków. 6. Znajomość stosowanych w DEW diet
 • liczby żywionych w danym dniu oraz przepisów dotyczących gospodarki kuchennej. 7. Pobieranie próbek żywnościowych oraz prawidłowe ich przechowywanie
Pokaż więcej >>
od 3 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

samodzielny referent ds. finansowo - osobowych k/m

Warszawa
Wygasła: 04.08.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu. 2. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie. 3. Przygotowanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW. 4. Windykacja należności finansowych. 5. Sporządzanie oraz składanie deklaracji PFRON (w zastępstwie). 6. Przygotowanie umów cywilno prawnych zawieranych przez Jednostkę Wojskową
 • na której zaopatrzeniu znajduje się DEW. 7. Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - prowadzenie dokumentacji oraz posiedzeń zespołu socjalnego
od 3 650 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista Wydziału Rekrutacji

Warszawa
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku: 1.Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie powoływania do czynnej służby wojskowej 2.Gromadzi i przetwarza dane osobowe objęte ewidencją wojskową w resortowych systemach teleinformatycznych 3.Sporządza meldunki
 • sprawozdania i analizy z rekrutacji i naboru do czynnej służby wojskowej Uczestniczy w kwalifikacji wojskowej jako przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. 4.Bierze udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej 5.Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach żołnierzy do czynnej służby wojskowej 6.Uczestniczy w imprezach masowych organizowanych przez władze samorządowe
 • stowarzyszenia na terenie administrowania
Pokaż więcej >>
od 4 070 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA OBSŁUGI PRAWNEJ

Warszawa
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wsparcie komórek merytorycznych w bieżącej działalności w przypadku konieczności przygotowania do zaopiniowania pod względem formalno-prawnym: pism wychodzących
 • formułowanych stanowisk oraz opracowywanie opinii prawnych i innych dokumentów. Wsparcie Wydziału w analizie judykatury i orzecznictwa w przypadku wystąpienia problemu interpretacyjnego w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. Organizacja szkoleń wewnętrznych z zakresu stosowania przepisów prawa przez żołnierzy i pracowników w działalności bieżącej
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

INSPEKTOR BHP

Warszawa
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Systematyczna kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce wojskowej. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp. Prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników
 • żołnierzy oraz poprawę warunków służby i pracy. Prowadzenie szkoleń wstępnych. Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SPECJALISTA

Warszawa
Wygasła: 08.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Sprawdzanie zgodności danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz sporządzanie raportu pokontrolnego i przedkładanie go pracodawcy. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji normującej ochronę danych osobowych w zakładzie pracy. Zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Reprezentowanie pracodawcy w czasie kontroli UODO
od 3 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista

Warszawa
Wygasła: 01.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracowników wojska Prowadzenie spraw kadrowych żołnierzy zawodowych
 • w tym prowadzenie dokumentacji związanej z pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz rozkazów personalnych w sprawach żołnierzy zawodowych
 • Realizacja bieżących spraw pracowników oraz żołnierzy zawodowych wynikających ze stosunku pracy (służby). Przygotowanie planu zatrudnienia bazowego i funduszu wynagrodzeń pracowników oraz monitorowanie wydatków funduszu wynagrodzeń. Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych opracowywanych przez pracowników. (stosunku służby). Udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i pracownikom w realizacji zadań wynikających z obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Planowanie i prowadzenie szkoleń z zagadnień prawnych wynikających z działalności WCR
Pokaż więcej >>
od 4 265 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Warszawa
Wygasła: 30.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem
 • trwaniem i rozwiązywaniem umów o pracę. 2. Prowadzenie i aktualizacja Teczek Akt Osobowych Pracowników oraz dokumentacji pracowniczej. 3. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników (w tym wejść i wyjść z pracy oraz dokonywanie kontroli obecności). 4. Przygotowywanie projektów opinii do wniosków wnoszonych przez pracowników lub ich przełożonych
od 3 200 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy referent

Warszawa
Wygasła: 03.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Do zadań starszego referenta należy w szczególności: 1) wykonywanie czynności kancelaryjnych
 • związanych z ewidencjonowaniem i obiegiem dokumentów (materiałów) jawnych w punkcie ewidencyjnym materiałów jawnych; 2) terminowe przekazywanie dokumentów do innych kancelarii zgodnie z rozdzielnikiem lub dekretacją upoważnionych osób; 3) przygotowywanie dokumentów (materiałów) jawnych do wysyłki
 • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji wchodzącej i wychodzącej oraz rozliczanie przesyłek wydanych; 4) obsługiwanie skrzynek poczty elektronicznej w sieciach MILNET-Z i MILNET-I oraz transferowanie informacji do SI ARCUS; 5) przygotowania poczty jawnej do wysłania oraz odbiór poczty jawnej od doręczycieli Poczty Polskiej oraz innych korporacji pocztowych; 6) przygotowanie do zniszczenia nieaktualnych dokumentów (materiałów) i ich rozliczanie
 • w oparciu o sporządzone protokoły; 7) wykonywanie zleconych zadań w ramach swoich obowiązków w czasie kryzysu i wojny
 • według ustaleń zawartych w osobnych przepisach
Pokaż więcej >>
od 4 700 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

samodzielny referent ds. finansowo - osobowych k/m

Warszawa
Wygasła: 01.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu. 2. Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie. 3. Przygotowanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW. 4. Windykacja należności finansowych. 5. Sporządzanie oraz składanie deklaracji PFRON (w zastępstwie). 6. Przygotowanie umów cywilno prawnych zawieranych przez Jednostkę Wojskową
 • na której zaopatrzeniu znajduje się DEW. 7. Obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - prowadzenie dokumentacji oraz posiedzeń zespołu socjalnego
od 3 650 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista

Warszawa
Wygasła: 03.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. Przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracownicze. Prowadzenie spraw kadrowych żołnierzy zawodowych
 • w tym prowadzenie dokumentacji związanej z pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz rozkazów personalnych w sprawach żołnierzy zawodowych
 • Realizacja bieżących spraw pracowników oraz żołnierzy zawodowych wynikających ze stosunku pracy (służby). Przygotowanie planu zatrudnienia bazowego I funduszu wynagrodzeń pracowników oraz monitorowanie wydatków funduszu wynagrodzeń. Opiniowanie projektów decyzji administracyjnych opracowywanych przez pracowników. (stosunku służby). Udzielanie pomocy prawnej żołnierzom i pracownikom w realizacji zadań wynikających z obowiązków na zajmowanych stanowiskach. Planowanie i prowadzenie szkoleń z zagadnień prawnych wynikających z działalności WCR
Pokaż więcej >>
od 4 265 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Opiekunka/Opiekun osób starszych

Warszawa
Wygasła: 19.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. pomaganie nowoprzyjętym mieszkańcom w adaptacji do warunków życia w DEW; 2. rozpoznawanie problemów opiekuńczych mieszkańca; 3. współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad mieszkańcem; 4. pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich oraz wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki; 5. pomaganie mieszkańcowi w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości: toalety poranne
 • wieczorne
 • kąpiele
 • zmiana pampersów; 6. wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki łóżka oraz najbliższego otoczenia mieszkańca; 7. pomaganie mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem: roznoszenie i podawanie posiłków
 • karmienie; 8. pomaganie mieszkańcom w utrzymaniu aktywności ruchowej: wyjście na spacer; 9. zapewnienie mieszkańcom DEW opieki podczas konsultacji u lekarzy specjalistów; 10. nawi ązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną mieszkańca; 11. pomoc mieszkańcom DEW w załatwianiu spraw osobistych (zakupy
 • urzędy
 • realizacja recept)
Pokaż więcej >>
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa k/m

Warszawa
Wygasła: 12.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie czystości na przydzielonym odcinku pracy
 • w tym sprzątanie mieszkań minimum raz w tygodniu w tym mycie podłóg
 • odkurzanie dywanów
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • wyrzucanie śmieci
 • dezynfekcja basenów i kaczek. 2. Codzienne sprzątanie węzłów higieniczno sanitarnych w mieszkaniach. 3. Mycie stolarki drzwiowej raz w tygodniu. 4. Mycie okien w mieszkaniach dwa razy w roku oraz wymiana zasłon i firan. 5. Wynoszenie pielucho majtek. 6. Dokonywanie zmian bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców i przekazywanie do magazynu brudnej bielizny oraz odbieranie z magazynu czystej bielizny. 7. Okazywanie życzliwego stosunku do mieszkańców
 • przełożonych i współpracowników. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Pokaż więcej >>
od 2 460 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZA PIELĘGNIARKA/STARSZY PIELĘGNIARZ

Warszawa
Wygasła: 12.06.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pomoc kuchenna

Warszawa
Wygasła: 27.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Obróbka wstępna warzyw i owoców
 • czyszczenie sprzętu kuchennego
 • powierzchni stołów
 • doraźna pomoc kucharzom
 • utrzymanie czystości w kuchni
 • magazynach
 • znajomość i przestrzeganie procedur systemu HACCP oraz instrukcji GHP i GMP
Pokaż więcej >>
od 2 747 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa

Warszawa
Wygasła: 25.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie czystości na przydzielonym odcinku pracy
 • w tym sprzątanie mieszkań minimum raz w tygodniu w tym mycie podłóg
 • odkurzanie dywanów
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • wyrzucanie śmieci
 • dezynfekcja basenów i kaczek. 2. Codzienne sprzątanie węzłów higieniczno sanitarnych w mieszkaniach. 3. Mycie stolarki drzwiowej raz w tygodniu. 4. Mycie okien w mieszkaniach dwa razy w roku oraz wymiana zasłon i firan. 5. Wynoszenie pielucho majtek. 6. Dokonywanie zmian bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców i przekazywanie do magazynu brudnej bielizny oraz odbieranie z magazynu czystej bielizny. 7. Okazywanie życzliwego stosunku do mieszkańców
 • przełożonych i współpracowników. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Pokaż więcej >>
od 2 460 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

STARSZA PIELĘGNIARKA/STARSZY PIELĘGNIARZ

Warszawa
Wygasła: 12.05.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ŚWIADCZENIE USŁUG PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA MIESZKAŃCÓW DOMU EMERYTA WOJSKOWEGO; SPRAWOWANIE OPIEKI NAD OSOBAMI STRASZYMI O ZRÓŻNICOWANYM STOPNIU SPRAWNOŚCI
od 2 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa k/m

Warszawa
Wygasła: 08.05.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie czystości na przydzielonym odcinku pracy
 • w tym sprzątanie mieszkań minimum raz w tygodniu w tym mycie podłóg
 • odkurzanie dywanów
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • wyrzucanie śmieci
 • dezynfekcja basenów i kaczek. 2. Codzienne sprzątanie węzłów higieniczno sanitarnych w mieszkaniach. 3. Mycie stolarki drzwiowej raz w tygodniu. 4. Mycie okien w mieszkaniach dwa razy w roku oraz wymiana zasłon i firan. 5. Wynoszenie pielucho majtek. 6. Dokonywanie zmian bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców i przekazywanie do magazynu brudnej bielizny oraz odbieranie z magazynu czystej bielizny. 7. Okazywanie życzliwego stosunku do mieszkańców
 • przełożonych i współpracowników. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Pokaż więcej >>
od 2 460 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pomoc kuchenna

Warszawa
Wygasła: 18.02.2022
Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Obowiązki:
 • Obróbka wstępna warzyw i owoców
 • czyszczenie sprzętu kuchennego
 • powierzchni stołów
 • doraźna pomoc kucharzom
 • utrzymanie czystości w kuchni
 • magazynach
 • znajomość i przestrzeganie procedur systemu HACCP oraz instrukcji GHP i GMP
Pokaż więcej >>
od 2 747 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kelner

Warszawa
Wygasła: 11.02.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1) Rzetelna i kompleksowa obsługa mieszkańców w trakcie wydawania posiłków. 2) Utrzymanie czystości na przydzielonym odcinku pracy w tym sprzątanie i nakrywanie stołów konsumenckich oraz sprzątanie jadalni i wydawalni. 3) Transportowanie posiłków z kuchni do mieszkań. 4) Zmywanie naczyń stołowych. 5) Współpraca z pracownikami kuchni w zakresie przygotowywania posiłków. 6) Ścisłe przestrzeganie przepisów zgodnie z wprowadzonym systemem HACCP
od 2 670 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy magazynier gospodarczy

Warszawa
Wygasła: 31.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej będącej na stanie DEW (w programie komputerowym EXCEL)
 • przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rzetelne przyjmowanie do magazynu pod względem jakościowym i ilościowym wyposażenia i sprzętu dla DEW oraz przechowywanie go i wydawanie. 3. Przestrzeganie normatywów magazynowych i właściwe zabezpieczenie przyjmowanego sprzętu. 4. Przestrzeganie obowiązku właściwej oceny dostarczonych towarów pod względem jakościowym i ilościowym oraz przestrzeganie terminów użytkowania sprzętu. 5. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach magazynowych. 6. Prowadzenie ewidencji jakościowo - ilościowej środków czystości. 7. Opracowywanie i przygotowywanie pism dotyczących bieżącej pracy sekcji w sprawach gospodarczych. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 9. Dbanie o powierzony sprzęt
 • w tym właściwe przechowywanie sprzętu
 • środków czystości
Pokaż więcej >>
od 2 960 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa k/m

Warszawa
Wygasła: 14.01.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Utrzymywanie czystości na przydzielonym odcinku pracy
 • w tym sprzątanie mieszkań minimum raz w tygodniu w tym mycie podłóg
 • odkurzanie dywanów
 • mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych
 • wyrzucanie śmieci
 • dezynfekcja basenów i kaczek. 2. Codzienne sprzątanie węzłów higieniczno sanitarnych w mieszkaniach. 3. Mycie stolarki drzwiowej raz w tygodniu. 4. Mycie okien w mieszkaniach dwa razy w roku oraz wymiana zasłon i firan. 5. Wynoszenie pielucho majtek. 6. Dokonywanie zmian bielizny pościelowej i osobistej mieszkańców i przekazywanie do magazynu brudnej bielizny oraz odbieranie z magazynu czystej bielizny. 7. Okazywanie życzliwego stosunku do mieszkańców
 • przełożonych i współpracowników. 8. Powiadamianie bezpośredniego przełożonego Kierownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej
 • o każdym fakcie zaginięcia
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia
Pokaż więcej >>
od 2 460 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

ul. Nowowiejska 26
Wygasła: 22.12.2019
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne