1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. TRAMWAJE WARSZAWSKIE sp. z o.o.
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

TRAMWAJE WARSZAWSKIE sp. z o.o.

Warszawa, ul. Siedmiogrodzka

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (549) Aktualne ( 7 ) Archiwalne ( 542 )

Inspektor w Dziale Realizacji Przewozów

Annopol 1, Białołęka, Warszawa
Ważna do: 20.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • prowadzenie rejestru oraz przygotowywanie dokumentacji do wpływających skarg i wniosków,
 • prawidłowe rozliczenia wozokilometrów, przygotowanie sprawozdawczości z eksploatacji taboru tramwajowego na mieście,
 • prowadzenie kartoteki personalnej wszystkich pracowników służby ruchu,
 • prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych i przekazywanie ich do Biura Rzeczy Znalezionych,
 • prowadzenie bazy punktów karnych w systemie SOOP – System Okresowych Ocen Pracowników,
 • prowadzenie gospodarki apteczkami na wyposażeniu wagonu i przekazywanie informacji do Biura Administracyjno-Gospodarczego
Pokaż więcej >>
Ważna do: 20.03.2024

Specjalista ds. zarządzania projektami- zastępstwo

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Ważna do: 17.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • opracowywanie i weryfikacja realizacji zasad stosowania w Spółce metodyki zarządzania projektami,
 • opracowywanie i weryfikacja dokumentów bazowych projektów tj. Karty Projektu, Harmonogramu Projektu i Rejestru Ryzyk,
 • monitorowanie projektów realizowanych w Spółce za pomocą narzędzi oraz stosowanych procesów zarządzania projektami,
 • weryfikacja raportów z realizowanych projektów przez Kierowników Projektów w oparciu o  dokumenty bazowe,
 • opracowywanie analiz, zestawień i raportów w zakresie prowadzonych zadań,
 • wspieranie Kierowników Projektów oraz komórek organizacyjnych Spółki w realizacji zadań z zakresu zarządzania projektami,
 • realizowanie zadań administracyjno – biurowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Zespołu Zarządzania Projektami
Pokaż więcej >>
Ważna do: 17.03.2024

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót torowych- zastępstwo

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Ważna do: 17.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior), ekspert
Obowiązki:
 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży torowej,
 • uczestnictwo w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę, protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • rejestracja dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do Wykonawcy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarzadzania inwestycjami,
 • sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży torowej przygotowanej przez Wykonawców pod katem spełnienia wymagań przed przekazaniem obiektu użytkownikowi,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikacja kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez Wykonawcę,
 • kontrola umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo finansowym,
 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w tychże odbiorach,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami niskocennymi
Pokaż więcej >>
Ważna do: 17.03.2024

Specjalista ds. techniki taboru

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Ważna do: 16.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • praca przy realizacji umów prowadzonych przez Biuro Taboru i Nadzoru Technicznego,
 • udział w odbiorach technicznych tramwajów,
 • nadzór nad jakością wykonywanych napraw i przeglądów tramwajów poprzez opiniowanie dostarczonej dokumentacji technicznej z zakresu naprawy oraz kontrole wykonywanych napraw i przeglądów technicznych tramwajów,
 • uczestniczenie w działaniach walidacyjnych, testach i badaniach nowych produktów,
 • określanie wymagań dla materiałów i podzespołów pozyskiwanych na potrzeby cykli przeglądowo-naprawczych oraz napraw głównych taboru,
 • uczestniczenie w określaniu wymagań technicznych, nadzór nad zmianami i wdrażaniem cykli przeglądowo-naprawczych taboru,
 • przygotowywanie projektów: pism, opisów technicznych, sprawozdań, instrukcji, poleceń, zarządzeń oraz dokumentów przetargowych w zakresie technicznym dotyczącym nowego taboru oraz taboru eksploatowanego
Pokaż więcej >>
Ważna do: 16.03.2024

Elektromonter (Zakład "Annopol")

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Ważna do: 10.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • wykonywanie napraw i wymian: podzespołów elektrycznych, elektromechanicznych i energoelektronicznych napędu trakcyjnego, układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym, taborowych urządzeń elektrycznych i aparatury elektrycznej, okablowania w tramwaju,
 • pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu,
 • obsługa techniczna taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
 • obsługa pogotowia technicznego,
 • diagnozowanie usterek elektrycznych w taborze tramwajowym,
 • usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście
Pokaż więcej >>
Ważna do: 10.03.2024

Główny specjalista ds. analiz zakupów

Aleja Prymasa Tysiąclecia 102, Wola, Warszawa
Ważna do: 28.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie analiz i badań rynku (w tym analiz trendów, cen materiałów),
 • analiza prowadzonej bazy; dokonywanie oceny obecnych dostawców i poszukiwanie nowych,
 • przygotowywanie analiz potrzeb klientów wewnętrznych,
 • przygotowywanie analiz dotyczących zużycia materiałów i ich odchyleń,
 • opracowywanie analiz strategicznych związanych z przyjmowanymi strategiami zakupowymi,
 • sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby zarzadzania zakupami i zapasami,
 • tworzenie bieżących raportów zarządczych i wskaźników logistycznych,
 • nadzór nad prowadzonymi rejestrami dotyczącymi zakupów,
 • współpraca przy opracowywaniu projektów dokumentów i procedur,
 • bieżąca współpraca z pozostałymi pracownikami biura oraz innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Spółki w celu realizacji zadań,
 • przygotowywanie analiz i rekomendacji niezbędnych do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących obszaru działania biura
Pokaż więcej >>
Ważna do: 28.02.2024

Specjalista ds. zakupów

Aleja Prymasa Tysiąclecia 102, Wola, Warszawa
Ważna do: 23.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • realizowanie zakupów w ramach wybranej kategorii zakupowej (np. części tramwajowe, materiały torowo- budowlane),
 • terminowa realizacja zapotrzebowania pod planowane zużycie materiałów,
 • opracowanie harmonogramów dostaw, regulowanie terminów dostaw,
 • analiza stanów magazynowych, kontrola i optymalizacja ich poziomu,
 • przygotowywanie dokumentów formalno-prawnych w zakresie udzielonych zamówień publicznych, przebiegu ich realizacji oraz prowadzenie pełnej ewidencji,
 • kompleksowy nadzór nad realizacją zawartych umów,
 • prowadzenie negocjacji warunków zakupowych z dostawcami,
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami za wykonane dostawy (sprawdzanie i kontrola faktur),
 • obsługa procesu zakupu w systemach informatycznych stosowanych w Spółce,
 • raportowanie,
 • poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia na rynku krajowym i zagranicznym
Pokaż więcej >>
Ważna do: 23.02.2024

Specjalista ds. BHP

Jana Pawła Woronicza 27, Mokotów, Warszawa
Wygasła: 15.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • realizowanie zadań służby BHP wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów w Zakładzie Realizacji Przewozów „Mokotów”,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej, wsparcie we wdrażaniu odpowiedniego planu działań naprawczych,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu BHP,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, w tym takich, gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe oraz współpraca w doborze środków ochrony zbiorowej/ indywidualnej,
 • kontrolę warunków pracy i opracowywanie na jej podstawie planów działań korygujących,
 • udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz jej okresową aktualizację,
 • konsultowanie i doradzanie kierownictwu w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik w Zakładzie

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 07.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • naprawa, wymiana elementów układów energoelektronicznych napędu trakcyjnego w taborze tramwajowym,
 • naprawa i wymiana układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym,
 • naprawa i wymiana elektronicznych urządzeń taborowych,
 • naprawa i wymiana okablowania w tramwajach,
 • napraw i wymiana podzespołów: Systemu Rejestracji Obrazu Systemu Emisji Reklam, Systemu Informacji Liniowej, Systemu Mesit, rejestratora przebiegu parametrów jazdy (ATM),
 • obsługa techniczna taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
 • usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście,
 • pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu (opcjonalnie w zależności od wykonywanych zadań),
 • obsługa pogotowia technicznego (opcjonalnie w zależności od wykonywanych zadań)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik w Zakładzie

Zgrupowania AK "Kampinos" 10, Bielany, Warszawa
Wygasła: 07.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • naprawa, wymiana elementów układów energoelektronicznych napędu trakcyjnego w taborze tramwajowym,
 • naprawa i wymiana układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym,
 • naprawa i wymiana elektronicznych urządzeń taborowych,
 • naprawa i wymiana okablowania w tramwajach,
 • napraw i wymiana podzespołów: Systemu Rejestracji Obrazu Systemu Emisji Reklam, Systemu Informacji Liniowej, Systemu Mesit, rejestratora przebiegu parametrów jazdy (ATM),
 • obsługa techniczna taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
 • usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście,
 • pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu (opcjonalnie w zależności od wykonywanych zadań),
 • obsługa pogotowia technicznego (opcjonalnie w zależności od wykonywanych zadań)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. eksploatacji tramwajów/ ds. obsługi floty

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Wygasła: 18.01.2024
pełny etat
umowa na zastępstwo
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • współpraca z innymi działami i firmami zewnętrznymi w zakresie przygotowania i realizacji umów serwisowych i w sprawach związanych z eksploatacją taboru tramwajowego,
 • rozliczanie umów zawartych z wykonawcami zewnętrznymi świadczącymi usługi specjalistyczne związane z eksploatacja taboru, serwisem i naprawami pogwarancyjnymi taboru i części do taboru,
 • analiza zdarzeń i wydarzeń za rejestrowych przez systemy taborowe,
 • analizowanie usterek taboru oraz przygotowywanie opracowań statystycznych i sprawozdań dot. wskaźników eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie perspektywicznych i rocznych planów napraw głównych,
 • nadzorowanie procesu planowania części zamiennych do tramwajów,
 • współpraca z innymi działami firmy przy tworzeniu dokumentacji technicznej dla nowych tramwajów,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego, inicjowanego w Dziale, a następnie udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad wdrożeniem i działaniem wewnętrznego systemu informatycznego służącego do obsługi taboru tramwajowego,
 • przygotowanie projektów zarządzeń, regulaminów, instrukcji i komunikatów dot. działalności Biura Realizacji Przewozów,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski pasażerów dot. eksploatacji taboru i jakości świadczonych usług
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik - serwisant

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 10.01.2024
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • zapewnienie ciągłej sprawności i gotowości technicznej taboru tramwajowego do wykonywania zadań przewozowych,
 • obsługa techniczna taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym i elektronicznym,
 • naprawy i wymiany elementów układów energoelektronicznych napędu trakcyjnego oraz układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym w oparciu o dokumentację techniczną,
 • naprawy i wymiany elektronicznych urządzeń taborowych oraz okablowania w tramwajach,
 • obsługa, naprawy i wymiany podzespołów: Systemu Rejestracji Obrazu, Systemu Emisji Reklam, Systemu Informacji Liniowej, rejestratora przebiegu parametrów jazdy, diagnozowanie sieci CAN i innych wewnętrznych układów elektronicznych,
 • diagnozowanie i usuwanie usterek elektronicznych i energoelektronicznych w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe po zjeździe technicznym,
 • obsługa urządzeń diagnostycznych, oprogramowania serwisowego i analizę pokładowej diagnostyki tramwajowej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter linii kablowych

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Wygasła: 31.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • przeglądy i naprawy bieżące linii kablowych trakcyjnych,
 • przeglądy i naprawy bieżące punktów zasilających i powrotnych,
 • wymiana punktów zasilających i powrotnych w ramach remontów kapitalnych odcinków sieci trakcyjnej,
 • przeglądy i naprawy układów sterowania odłącznikami trakcyjnymi,
 • budowa zasilania dwustronnego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter linii kablowych

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 01.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • przeglądy i naprawy bieżące linii kablowych trakcyjnych,
 • przeglądy i naprawy bieżące punktów zasilających i powrotnych,
 • wymianę punktów zasilających i powrotnych w ramach remontów kapitalnych odcinków sieci trakcyjnej,
 • przeglądy i naprawy układów sterowania odłącznikami trakcyjnymi,
 • budowę zasilania dwustronnego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik projektu - zastępstwo

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 31.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
kierownik / koordynator
Obowiązki:
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przydzielonymi projektami w zakresie:
 • zaplanowania i zapewnienia zgodności przebiegu opracowania dokumentacji i realizacji robót zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • podejmowania niezbędnych działań w celu realizacji zadań, m.in. w zakresie decyzji administracyjnych, koordynacji robót, usuwania kolizji, zgłoszeń i zawiadomień organów i urzędów;
 • zapewnienia odbiorów na poszczególnych etapach realizacji zadań;
 • zapewnienia bieżącego nadzoru nad budżetem zadania, w tym kontrola rozliczeń;
 • koordynacji działań związanych ze sprawdzeniem i dopuszczeniem do eksploatacji obiektów lub urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
 • przygotowywania okresowych raportów z realizacji zadań;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. techniki taboru

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Wygasła: 30.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • praca przy realizacji umów prowadzonych przez Biuro Taboru i Nadzoru Technicznego,
 • udział w odbiorach technicznych tramwajów,
 • nadzór nad jakością wykonywanych napraw i przeglądów tramwajów poprzez opiniowanie dostarczonej dokumentacji technicznej z zakresu naprawy oraz kontrole wykonywanych napraw i przeglądów technicznych tramwajów,
 • uczestniczenie w działaniach walidacyjnych, testach i badaniach nowych produktów,
 • określanie wymagań dla materiałów i podzespołów pozyskiwanych na potrzeby cykli przeglądowo-naprawczych oraz napraw głównych taboru,
 • uczestniczenie w określaniu wymagań technicznych, nadzór nad zmianami i wdrażaniem cykli przeglądowo-naprawczych taboru,
 • przygotowywanie projektów: pism, opisów technicznych, sprawozdań, instrukcji, poleceń, zarządzeń oraz dokumentów przetargowych w zakresie technicznym dotyczącym nowego taboru oraz taboru eksploatowanego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 29.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior), ekspert
Obowiązki:
 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych i usług w zakresie branży elektrycznej,
 • udział w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,
 • rejestracja i przekazywanie wykonawcy dzienników budowy, protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów,
 • sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży elektrycznej,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikacja kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikacja obmiarów prac przygotowywanych przez wykonawcę
 • kontrola umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • przygotowanie odbiorów technicznych, prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym i przekazaniem zakończonych obiektów,
 • udział w rozliczeniu inwestycji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter linii kablowych

Warszawa
Wygasła: 17.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • przeglądy i naprawy bieżące linii kablowych trakcyjnych
 • przeglądy i naprawy bieżące punktów zasilających i powrotnych
 • wymianę punktów zasilających i powrotnych w ramach remontów kapitalnych odcinków sieci trakcyjnej
 • przeglądy i naprawy układów sterowania odłącznikami trakcyjnymi
 • budowę zasilania dwustronnego
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik taboru szynowego

Warszawa
Wygasła: 17.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przeglądy tramwajów
 • wagonów gospodarczych
 • historycznych zgodnie z Instrukcją planowo-zapobiegawczych obsług technicznych
 • - naprawy tramwajów
 • wagonów gospodarczych
 • historycznych
 • - obsługa pogotowia technicznego (hakowy)
 • - naprawy pokolizyjne tramwajów
 • - naprawy lub wymiany podzespołów tramwajowych
 • a w szczególności: wózków napędowych i tocznych
 • przekładni
 • silników trakcyjnych
 • kół biegowych
 • wałów napędowych
 • luzowników
 • hamulców szynowych
 • przetwornic
 • rozruszników
 • sprzęgów
 • poszycia zewnętrznego wyłożeń wewnętrznych wagonów
 • drzwi i ich napędów
 • poręczy
 • szyb
 • urządzeń na dachu i pantografów
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz torowy

Warszawa
Wygasła: 17.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • zapewnienie sprawności infrastruktury torowej w celu zapewnienia wykonywania przez spółkę usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym przy zachowaniu wszelkich parametrów bezpieczeństwa tych przewozów związanego z utrzymaniem infrastruktury torowej
 • w tym: - napawanie regeneracyjne elementów rozjazdów
 • zwrotnic tramwajowych i innych części infrastruktury torowej
 • trakcyjnej oraz wykonywanie złączy spawanych zgodnie z dokumentacją techniczną
 • - wykonywanie innych prac spawalniczych na potrzeby Zakładu
 • - utrzymanie torowisk w pełnej gotowości eksploatacyjnej w okresie zimowym
Pokaż więcej >>
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz torowy

Jana Pawła Woronicza 27, Mokotów, Warszawa
Wygasła: 15.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Zapewnienie sprawności infrastruktury torowej w celu zapewnienia wykonywania przez spółkę usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym przy zachowaniu wszelkich parametrów bezpieczeństwa tych przewozów związanego z utrzymaniem infrastruktury torowej, w tym:
 • napawanie regeneracyjne elementów rozjazdów, zwrotnic tramwajowych i innych części infrastruktury torowej, trakcyjnej oraz wykonywanie złączy spawanych zgodnie z dokumentacją techniczną,
 • wykonywanie innych prac spawalniczych na potrzeby Zakładu,
 • utrzymanie torowisk w pełnej gotowości eksploatacyjnej w okresie zimowym
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny specjalista ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 07.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • opracowanie kompleksowej dokumentacji przetargowej niezbędnej dla wdrożenia procedur przetargowych,
 • pozyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji,
 • weryfikowanie zakresu rzeczowo-finansowego kontraktu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji kontraktu,
 • uzgadnianie dokumentów (w tym faktur) dotyczących płatności dla Wykonawcy w celu ich weryfikacji i ustalenia kwalifikowalności kosztów,
 • koordynowanie działań związanych z planowaniem stałej oraz tymczasowej organizacji ruchu w aspekcie zakładanych harmonogramów robót,
 • koordynowanie działań związanych z opiniowaniem dokumentacji przedprojektowej i projektowej celem przyjęcia jej do realizacji, opiniowanie propozycji optymalizacji rozwiązań projektowych przy wsparciu działów merytorycznych,
 • monitorowanie i raportowanie bieżącego stanu przygotowania i realizacji kluczowych procesów inwestycyjnych dla przydzielonych inwestycjach strategicznych realizowanych przez Biuro,
 • współdziałanie z innymi komórkami wewnętrznymi i podmiotami zewnętrznymi w zakresie przydzielonych inwestycji strategicznych, w tym w zakresie odbioru inwestycji przez społeczeństwo (udział w akcjach marketingowych, udzielanie odpowiedzi na wystąpienia interesariuszy),
 • monitorowanie oraz minimalizację wystąpienia (mitygację) ryzyka w zakresie przydzielonych inwestycji strategicznych,
 • wprowadzanie i aktualizację danych w systemach informatycznych w zakresie przydzielonych projektów inwestycyjnych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz energoelektronik

Jana Pawła Woronicza 27, Mokotów, Warszawa
Wygasła: 02.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
kierownik / koordynator
Obowiązki:
 • utrzymywanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń oraz systemów elektronicznych i energoelektronicznych w tramwajach poprzez koordynowanie obsług technicznych, przeglądów oraz napraw bieżących i awaryjnych,
 • kierowanie i kontrola nad procesami diagnozowania i usuwania awarii, usterek układów elektronicznych i energoelektronicznych,
 • współpraca z różnymi działami i komórkami Spółki w zakresie rozwiązywania wad systemowych i usterek urządzeń energoelektronicznych w wagonach,
 • planowanie i kierowanie pracami modernizacyjnych taborowych układów energoelektronicznych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. BHP

Kawęczyńska 16, Praga-Północ, Warszawa
Wygasła: 29.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostkach organizacyjnych Spółki,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • wsparcie we wdrażaniu odpowiedniego planu działań naprawczych,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu BHP,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, w tym takich, gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe oraz współpraca w doborze środków ochrony zbiorowej/ indywidualnej,
 • kontrola warunków pracy i opracowywanie na jej podstawie planów działań korygujących,
 • udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz jej okresową aktualizację
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter (Zakład "Mokotów")

Jana Pawła Woronicza 27, Mokotów, Warszawa
Wygasła: 26.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • wykonywanie napraw i wymian: podzespołów elektrycznych, elektromechanicznych i energoelektronicznych napędu trakcyjnego, układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym, taborowych urządzeń elektrycznych i aparatury elektrycznej, okablowania w tramwaju,
 • diagnozowanie usterek elektrycznych w taborze tramwajowym,
 • obsługa techniczna taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
 • usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście,
 • obsługa pogotowia technicznego,
 • pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 26.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz torowy​

Warszawa
Wygasła: 25.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter sieci trakcyjnej

Warszawa
Wygasła: 24.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter linii kablowych

Warszawa
Wygasła: 24.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa
Wygasła: 22.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik w Zakładzie

Warszawa, Żoliborz
Wygasła: 16.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. wsparcia technicznego (IT)

Warszawa
Wygasła: 15.11.2023
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. wsparcia technicznego IT/ sevice desk

Aleja Prymasa Tysiąclecia 102, Wola, Warszawa
Wygasła: 15.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego użytkowanego w spółce (komputery przenośne i stacjonarne, sprzęt drukujący, sprzęt multimedialny, skanery itp.),
 • instalacja i aktualizacja oprogramowania systemowego oraz użytkowego na wszystkich komputerach,
 • rozwiązywanie problemów i zgłoszeń dotyczących awarii i usterek sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania systemowego i użytkowego,
 • udzielanie instruktażu stanowiskowego pracownikom w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania,
 • weryfikacja i aktualizacja zabezpieczeń logicznych sprzętu komputerowego (kontrola haseł użytkowników, kontrola definicji antywirusowych itp.),
 • aktywne uczestnictwo w komisjach przetargowych dotyczących sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania systemowego i użytkowego oraz materiałów eksploatacyjnych a także opracowywanie opisu przedmiotów zamówień,
 • informowanie przełożonego i/lub ABI o ewentualnych nieprawidłowościach związanych z wykorzystaniem sprzętu komputerowego lub oprogramowania,
 • analiza rynku sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz narządzi diagnostycznych na potrzeby czynności serwisowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Warszawa
Wygasła: 11.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 11.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, przy udziale innych jednostek organizacyjnych Spółki, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży elektrycznej,
 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,
 • rejestracja dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do Wykonawcy,
 • protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarządzania inwestycjami,
 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej, a następnie powykonawczej w zakresie branży elektrycznej przygotowanej przez Wykonawców pod kątem spełnienia wymagań przed przekazaniem obiektu użytkownikowi,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikację kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez Wykonawcę
 • kontrolę umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • archiwizację dokumentów budowy, stanowiących podstawę do dokonania odbiorów
 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w nich,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami niskocennymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter - elektryk w serwisie

Warszawa, Wola
Wygasła: 10.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik systemów zajezdniowych

Warszawa
Wygasła: 10.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. logistyki / zakupów

Warszawa
Wygasła: 09.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor ds. koordynacji robót

Warszawa
Wygasła: 09.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter- elektryk

Warszawa
Wygasła: 09.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter - elektryk w nowym Zakładzie "Annopol"

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 09.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • wykonywanie napraw i wymian: podzespołów elektrycznych, elektromechanicznych i energoelektronicznych napędu trakcyjnego, układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym, taborowych urządzeń elektrycznych i aparatury elektrycznej, okablowania w tramwaju,
 • pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu,
 • obsługa techniczną taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
 • obsługa pogotowia technicznego,
 • diagnozowanie usterek elektrycznych w taborze tramwajowym,
 • usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik w Zakładzie

Warszawa, Wola
Wygasła: 08.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny specjalista ds. realizacji projektów inwestycyjnych

Warszawa
Wygasła: 08.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
starszy specjalista (senior)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz energoelektronik

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 06.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
kierownik/koordynator
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik w Zakładzie

Warszawa, Wola
Wygasła: 06.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter stacji trakcyjnej

Warszawa
Wygasła: 06.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz w Dziale Obsługi Taboru

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 05.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
kierownik/koordynator
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik (Zakład "Wola") ​​

Młynarska 2, Wola, Warszawa
Wygasła: 05.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • naprawy i wymiany elementów układów energoelektronicznych napędu trakcyjnego oraz układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym,
 • zapewnienie ciągłej gotowości technicznej taboru tramwajowego,
 • naprawy i wymiany elektronicznych urządzeń taborowych oraz okablowania w tramwajach,
 • naprawy i wymiany podzespołów: Systemu Rejestracji Obrazu, Systemu Emisji Reklam, Systemu Informacji Liniowej, , rejestratora przebiegu parametrów jazdy,
 • obsługa techniczna taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym,
 • usuwanie usterek w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe na mieście,
 • pozyskiwanie materiału z tramwajowego Systemu Rejestracji Obrazu,
 • analiza pokładowej diagnostyki tramwajowej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa
Wygasła: 04.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter trakcji elektrycznej

Warszawa, Żoliborz
Wygasła: 04.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa, Żoliborz
Wygasła: 04.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 03.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży sanitarnej,
 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,
 • rejestrację dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do Wykonawcy,
 • protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarzadzania inwestycjami,
 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży sanitarnej przygotowanej przez Wykonawców pod katem spełnienia wymagań przed przekazaniem obiektu użytkownikowi,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikację kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez Wykonawcę,
 • kontrolę umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo finansowym,
 • archiwizację dokumentów budowy, stanowiących podstawę do dokonania odbiorów,
 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w nich,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami nisko cennymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. dokumentacji branży budowlanej

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 03.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Będziesz odpowiadać za:
 • przygotowywanie danych wyjściowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej, w tym opisu merytorycznego, w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem kompletnych dokumentacji projektowych,
 • nadzór nad realizacją umowy na wykonanie dokumentacji,
 • uzgadnianie dokumentacji w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • odbiór dokumentacji,
 • załatwianie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • załatwianie formalności niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych (pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej - ZRID),
 • udział w konsultacjach społecznych,
 • przygotowywanie okresowych raportów z realizacji inwestycji i remontów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 04.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Będziesz odpowiadać za:
 • przygotowywanie wsadu merytorycznego do opisu przedmiotu zamówienia, do zlecania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, usług (m.in. nadzoru) w zakresie branży sanitarnej,
 • uczestniczenie w procesie zatwierdzania dokumentacji projektowej przez właściwe organy,
 • przekazywanie wykonawcom robót kompletnej dokumentacji projektowej i pozwoleń na budowę,
 • rejestrację dzienników budowy zgodnie z przepisami i terminowe przekazywanie ich do Wykonawcy,
 • protokolarne wprowadzanie wykonawców na teren budowy,
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami kontraktowymi oraz podejmowanie interwencji i decyzji w przypadkach zagrożeń terminów zgodnie z obowiązującymi procedurami zarzadzania inwestycjami,
 • sprawdzanie i weryfikację dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej w zakresie branży sanitarnej przygotowanej przez Wykonawców pod katem spełnienia wymagań przed przekazaniem obiektu użytkownikowi,
 • przygotowanie projektów pism do interesariuszy projektów,
 • weryfikację kosztorysów, przygotowanie przedmiarów robót w swojej branży, szacowanie kosztów inwestycji, weryfikację obmiarów prac przygotowywanych przez Wykonawcę,
 • kontrolę umów o podwykonawstwo w zakresie zgodności z harmonogramem rzeczowo finansowym,
 • archiwizację dokumentów budowy, stanowiących podstawę do dokonania odbiorów,
 • przygotowanie odbiorów technicznych, częściowych i niezbędnych dokumentów oraz uczestnictwo w nich,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorem końcowym inwestycji oraz przekazaniem zakończonych obiektów lub urządzeń właściwym jednostkom organizacyjnym Spółki,
 • udział w rozliczeniu inwestycji i przygotowaniu dokumentów finansowych związanych ze środkami trwałymi i zakupami nisko cennymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. techniki taboru

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Wygasła: 02.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Będziesz odpowiadać za:
 • pracę przy realizacji umów prowadzonych przez Biuro Taboru i Nadzoru Technicznego,
 • udział w odbiorach technicznych tramwajów,
 • nadzór nad jakością wykonywanych napraw i przeglądów tramwajów poprzez opiniowanie dostarczonej dokumentacji technicznej z zakresu naprawy oraz kontrole wykonywanych napraw i przeglądów technicznych tramwajów,
 • uczestniczenie w działaniach walidacyjnych, testach i badaniach nowych produktów,
 • określanie wymagań dla materiałów i podzespołów pozyskiwanych na potrzeby cykli przeglądowo-naprawczych oraz napraw głównych taboru,
 • uczestniczenie w określaniu wymagań technicznych, nadzór nad zmianami i wdrażaniem cykli przeglądowo-naprawczych taboru,
 • przygotowywanie projektów: pism, opisów technicznych, sprawozdań, instrukcji, poleceń, zarządzeń oraz dokumentów przetargowych w zakresie technicznym dotyczącym nowego taboru oraz taboru eksploatowanego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. techniki taboru

Warszawa
Wygasła: 02.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik - serwisant

Warszawa
Wygasła: 01.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter- elektryk

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 01.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik w Zakładzie

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 01.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator systemów biznesowych i baz danych

Warszawa
Wygasła: 30.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Wartownik konwojent

Warszawa
Wygasła: 30.10.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Diagnosta torów ​

Warszawa
Wygasła: 30.10.2023
umowa o pracę / na zastępstwo
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik (Zakład "Mokotów")

Jana Pawła Woronicza 27, Mokotów, Warszawa
Wygasła: 29.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwacji tramwajów, wagonów gospodarczych, historycznych zgodnie z instrukcją planowo - zapobiegawczą obsług technicznych,
 • wykonywanie napraw tramwajów, wagonów gospodarczych i historycznych,
 • obsługa pogotowia technicznego (hakowy),
 • wykonywanie napraw pokolizyjnych tramwajów,
 • wykonywanie napraw lub wymianę podzespołów tramwajowych, a w szczególności: wózków napędowych i tocznych, przekładni, silników trakcyjnych, kół biegowych, wałów napędowych, luzowników, hamulców szynowych, hydraulicznych układów hamulcowych, sprzęgów, poszycia zewnętrznego wyłożeń wewnętrznych wagonów, drzwi i ich napędów, poręczy, szyb, urządzeń na dachu i pantografów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator systemów biznesowych i baz danych

Aleja Prymasa Tysiąclecia 102, Wola, Warszawa
Wygasła: 29.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • nadzór i administrowanie systemami/aplikacjami biznesowymi (m. in. ERP),
 • parametryzacja systemów/aplikacji biznesowych,
 • wsparcie użytkowników i utrzymanie systemów/aplikacji biznesowych,
 • przeprowadzanie szkoleń dla końcowych użytkowników systemów/aplikacji biznesowych,
 • monitorowanie wydajności systemów/aplikacji biznesowych,
 • rejestrowanie użytkowników, nadawanie i zmiana uprawnień,
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemów/aplikacji biznesowych poprzez kontrolę dostępu do systemu/aplikacji,
 • testowanie wprowadzanych zmian do systemów/aplikacji biznesowych,
 • proponowanie usprawnień systemów/aplikacji biznesowych​
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik- serwisant

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 29.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • zapewnienie ciągłej sprawności i gotowości technicznej taboru tramwajowego do wykonywania zadań przewozowych,
 • obsługa techniczną taboru tramwajowego w zakresie elektrycznym i elektronicznym,
 • naprawy i wymiany elementów układów energoelektronicznych napędu trakcyjnego oraz układów sterowania napędem trakcyjnym w taborze tramwajowym w oparciu o dokumentację techniczną,
 • naprawy i wymiany elektronicznych urządzeń taborowych oraz okablowania w tramwajach,
 • obsługa, naprawy i wymiany podzespołów: Systemu Rejestracji Obrazu, Systemu Emisji Reklam, Systemu Informacji Liniowej, rejestratora przebiegu parametrów jazdy, diagnozowanie sieci CAN i innych wewnętrznych układów elektronicznych,
 • diagnozowanie i usuwanie usterek elektronicznych i energoelektronicznych w taborze tramwajowym realizującym zadania przewozowe po zjeździe technicznym,
 • obsługa urządzeń diagnostycznych, oprogramowania serwisowego i analizę pokładowej diagnostyki tramwajowej
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Wydawca narzędzi

Warszawa
Wygasła: 29.10.2023
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Projektant branży sanitarnej

Warszawa
Wygasła: 29.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter sieci trakcyjnej

Warszawa
Wygasła: 29.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik w Zakładzie

Warszawa, Żoliborz
Wygasła: 28.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Projektant branży sanitarnej

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 28.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Będziesz odpowiadać za:
 • sporządzanie inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie branży sanitarnej,
 • sporządzanie dokumentacji projektowych, rysunków, opisów technicznych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) w zakresie branży sanitarnej,
 • prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem kompletnych dokumentacji projektowych,
 • zapewnienie koordynacji międzybranżowej,
 • załatwianie formalności niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje robót budowlanych (Pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę, Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej -ZRID),
 • przygotowywanie okresowych raportów z realizacji inwestycji i remontów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. dokumentacji branży budowlanej

Warszawa
Wygasła: 27.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

Warszawa
Wygasła: 27.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa
Wygasła: 26.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. planowania

Warszawa
Wygasła: 25.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik torowy​

Warszawa
Wygasła: 19.10.2023
pełny etat
umowa na zastępstwo
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter linii kablowych

Warszawa
Wygasła: 14.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. BHP

Warszawa
Wygasła: 12.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. BHP

Siedmiogrodzka 20, Wola, Warszawa
Wygasła: 11.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostkach organizacyjnych Spółki,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • wsparcie we wdrażaniu odpowiedniego planu działań naprawczych,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości z zakresu BHP,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach, w tym takich, gdzie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe oraz współpraca w doborze środków ochrony zbiorowej/ indywidualnej,
 • kontrola warunków pracy i opracowywanie na jej podstawie planów działań korygujących,
 • udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego oraz jej okresową aktualizację
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter stacji trakcyjnej

Warszawa
Wygasła: 08.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Spawacz torowy​

Warszawa
Wygasła: 07.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter trakcji elektrycznej

Warszawa, Wola
Wygasła: 06.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych

Warszawa
Wygasła: 06.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa
Wygasła: 05.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Warszawa, Targówek
Wygasła: 02.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik

Warszawa
Wygasła: 02.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik projektu - zastępstwo

Skierniewicka 10a, Wola, Warszawa
Wygasła: 01.10.2023
pełny etat
umowa na zastępstwo
praca stacjonarna
kierownik / koordynator
Obowiązki:
 • Prowadzenie całokształtu spraw związanych z przydzielonymi projektami w zakresie:
 • zaplanowania i zapewnienia zgodności przebiegu opracowania dokumentacji i realizacji robót zgodnie z ustalonym harmonogramem;
 • podejmowania niezbędnych działań w celu realizacji zadań, m.in. w zakresie decyzji administracyjnych, koordynacji robót, usuwania kolizji, zgłoszeń i zawiadomień organów i urzędów;
 • zapewnienia odbiorów na poszczególnych etapach realizacji zadań;
 • zapewnienia bieżącego nadzoru nad budżetem zadania, w tym kontrola rozliczeń;
 • koordynacji działań związanych ze sprawdzeniem i dopuszczeniem do eksploatacji obiektów lub urządzeń oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie;
 • przygotowywania okresowych raportów z realizacji zadań;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Projektu

Warszawa
Wygasła: 01.10.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
kierownik/koordynator
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sprzątający

Warszawa
Wygasła: 01.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter trakcji elektrycznej

Warszawa
Wygasła: 30.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa
Wygasła: 28.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. logistyki / zakupów

Warszawa
Wygasła: 28.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik Taboru Szynowego

Warszawa
Wygasła: 27.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Działu Obsługi Taboru

Warszawa
Wygasła: 27.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
kierownik/koordynator
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektronik w Zakładzie

Warszawa, Żoliborz
Wygasła: 27.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid) / pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Projektant branży sanitarnej

Warszawa
Wygasła: 27.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik

Warszawa
Wygasła: 27.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Robotnik torowy​

Warszawa
Wygasła: 24.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny Specjalista ds. analiz zakupów

Warszawa
Wygasła: 24.09.2023
umowa o pracę
specjalista mid / senior
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca pojazdów powyżej 3,5 ton

Warszawa
Wygasła: 24.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator sprzętu budowlanego

Warszawa
Wygasła: 22.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie TRAMWAJE WARSZAWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, podziel się opinią i pomóż innym.