1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. PKP CARGO S. A.
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

PKP CARGO S. A.

WARSZAWA, GRÓJECKA 17

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (661) Aktualne ( 12 ) Archiwalne ( 649 )

Operator handlowy w COK

Skarżysko-Kamienna
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - rejestrowanie w OHPT danych z listów przewozowych
 • w tym również opłat dodatkowych naniesionych do listu przewozowego
 • - obsługa w zakresie dokumentacji i systemów informatycznych związanych z przyjęciem do przewozu i wydaniem przesyłek przy wykorzystaniu elektronicznego zgłoszenia danych z listu przewozowego
 • - wyliczanie i rejestracja w OHPT wszystkich opłat dodatkowych powstałych na stacji nadania
 • pośredniej lub wydania pobieranych na podstawie wykazów należności
 • - przyjmowanie od Klientów zamówień na wagony i rejestrowanie ich w EKL
 • - obsługa w OHPT przesyłek z wydania we wszystkich rodzajach komunikacji - przekazywanie na stację wydania drogą elektroniczną listu przewozowego wydrukowanego z modułu OHPT
 • - rejestrowanie w OHPT zdarzeń związanych z przewozem
 • - odbieranie od pracownika Sekcji obsługującego stację nadania informacji o zakłóceniach w przewozie
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Mechanik przy naprawie i utrzymaniu lokomotyw

Lublin
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie przeglądów okresowych i kontrolnych
 • napraw bieżących po stronie mechanicznej oraz doraźnych zadań z zakresu utrzymania i napraw pojazdów trakcyjnych Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem taboru trakcyjnego po stronie mechanicznej
 • obsługa komputera
 • zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących utrzymania taboru trakcyjnego
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Rzemieślnik naprawy pojazdów kolejowych

Lublin
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • -naprawa podzespołów układu jezdnego
 • układu cięgłowo-zderznego
 • hamulcowego i pneumatycznego
 • naprawa wagonów towarowych
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Elektromonter przy utrzymaniu maszyn, urządzeń i infrastruktury

Lublin
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie przeglądów okresowych i kontrolnych
 • napraw bieżących instalacji i urządzeń elektrycznych oraz doraźnych zadań z zakresu utrzymania i naprawy pojazdów trakcyjnych
 • czytanie schematów układów elektrycznych lokomotyw
 • prowadzenie dokumentacji związane z eksploatacją i utrzymaniem taboru trakcyjnego po stronie elektrycznej
 • obsługa komputera
 • zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących utrzymania taboru trakcyjnego
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Rzemieślnik przy utrzymaniu maszyn i urządzeń

Lublin
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie w zakresie mechanicznym przeglądów okresowych maszyn i urządzeń
 • przygotowanie rewizji
 • organizacja prób oraz odbioru urządzeń w zakresie mechanicznym
 • przeprowadzanie napraw maszyn i urządzeń - obsługa urządzeń technicznych będących na wyposażeniu grupy robót - prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń technicznych - zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących eksploatowanych urządzeń technicznych - znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań obowiązków służbowych
 • w szczególności: regulaminu pracy
 • przepisów BHP i PPOŻ - dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Mechanik przy utrzymaniu lokomotyw

Chełm
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie przeglądów okresowych i kontrolnych
 • napraw bieżących po stronie mechanicznej oraz doraźnych zadań z zakresu utrzymania i napraw pojazdów trakcyjnych
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem taboru trakcyjnego po stronie mechanicznej
 • - obsługa komputera
 • - zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących utrzymania taboru trakcyjnego
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Elektromonter przy naprawie i utrzymaniu lokomotyw

Chełm
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie przeglądów okresowych i kontrolnych
 • napraw bieżących instalacji i urządzeń elektrycznych oraz doraźnych zadań z zakresu utrzymania i napraw pojazdów trakcyjnych. Czytanie schematów układów elektrycznych lokomotyw. Prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem taboru trakcyjnego po stronie elektrycznej. Obsługa komputera. Zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących utrzymania taboru trakcyjnego
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

operator handlowy z COK (Centrum Obsługi Klienta)

Dorohusk
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Rejestrowanie w OHPT danych z listów przewozowych
 • w tym również opłat dodatkowych naniesionych do listu przewozowego
 • obsługa w zakresie dokumentacji i systemów informatycznych związanych z przyjęciem do przewozu i wydaniem przesyłek przy wykorzystaniu elektronicznego zgłoszenia danych z listu przewozowego
 • wyliczanie i rejestracja w OHPT wszystkich opłat dodatkowych powstałych na stacji nadania
 • pośredniej lub wydania pobieranych na podstawie wykazów należności
 • przyjmowanie od Klientów zamówień na wagony i rejestrowanie ich w EKL
 • obsługa w OHPT przesyłek z wydania we wszystkich rodzajach komunikacji
 • przekazywanie na stację wydania drogą elektroniczną listu przewozowego wydrukowanego z modułu OHPT
 • rejestrowanie w OHPT zdarzeń związanych z przewozem
 • odbieranie od pracownika Sekcji obsługującego stację nadania informacji o zakłóceniach w przewozie
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Spawacz

Kielce
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Naprawa poszycia wagonów. Przygotowanie materiałów do spawania. Obróbka mechaniczna i termiczna
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Rzemieślnik/Operator urządzenia HADIAG-T

Kielce
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie badań urządzeniem HADIAG-T i naprawa hamulca na taborze wagonowym
 • prowadzenie dokumentacji wykonuwanych badań
 • praca przy utrzymaniu i naprawie taboru wagonowego
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Magazynier

Lublin
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przyjmowanie przesyłek od dostawców oraz dokonywanie ich odbiorów
 • przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu
 • sprawdzenie zgodności ilości przyjmowanych materiałów z dokumentacją zakupową (zamówieniem)
 • sporządzanie prawidłowej dokumentacji przychodowej w systemie SAP GM na podstawie zamówień i sprawdzonych dokumentów dostawy ze stanem faktycznym
 • podpisywanie dokumentów przyjęcia
 • sporządzanie protokołów reklamacyjnych na niezgodności ujawnione w czasie odbioru ilościowego i jakościowego
 • rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów wmagazynie
 • zaopatrzenie materiałów w wywieszki oraz bieżąca aktualizacja zapisów na tych wywieszkach
 • zabezpieczenie zapasów materiałowych przed ubytkami i zniszczeniem
 • stosowanie odpowiednich zabiegówkonserwacyjnych oraz utrzymywanie porządku i czystości w magazynie
 • wydawanie materiałów na podstawie prawidłowo sporządzonych rezerwacji
 • ustalenie ilości przyjmowanych i wydawanych materiałów przez dokładne ich liczenie
 • ważenie i mierzenie - przy zastosowaniu dostępnych miar
 • urządzeń lub metod
 • prowadzenie ścisłej ewidencji materiałów w systemie SAP GM
 • zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją oraz innych wymaganych ewidencji
 • rejestrów
 • wykazów i sprawozdań
 • bieżące analizowanie stanów zapasów i podejmowanie odpowiednich działań
 • przez zgłaszanie materiałów gospodarczo nieuzasadnionych do upłynnienia lub ponaglenie dostaw materiałów
 • przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji zgodnie z Instrukcją Eksploatacji SAP Gospodarka Materiałowa Cm-3 (zwaną dalej Instrukcją Cm- 3") i poprawności przechowywania dokumentów magazynowych
 • okresowe ustalanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym (tzw. samokontrole)
 • rozliczanie się z powierzonych zapasów
 • na podstawie inwentaryzacji
 • składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
 • utrzymanie ładu i porządku oraz należytego stanu wyposażenia pomieszczeń magazynowych
 • zabezpieczenie pomieszczeń i obiektów magazynowych przed pożarem i włamaniem
 • gospodarowanie opakowaniami w zakresie powierzonych materiałów
 • znajomość obsługi i umiejętność korzystania z systemu infonnatycznego SAP GM w zakresie gospodarki magazynowej i obrotu materiałowego
 • wykonywanie innych czynności i załatwianie spraw wvsteouiacych w magazynie wynikających zzarządzeń i poleceń zwierzchników
 • obsługa depozytów magazynowych i opakowań nie będących własnością zakładu lub Centrali Spółki
 • wykonywanie czynności związanych z segregowaniem
 • czyszczeniem
 • wietrzeniem
 • myciem
 • izolowaniem
 • uszczelnianiem
 • zabezpieczaniem przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zapobieganie pogarszaniu się właściwości fizyko-chemicznych składowanych zapasów
 • wykonywanie robót za i wyładunkowych
 • prowadzenie ewidencji i obrotu odpadami w systemie BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Obsługa Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) przesyłanie
 • uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania drogowego orzewozu towarów - SENT
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Referendarz ds. analiz i nadzoru

Lublin
Ważna do: 29.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Nadzór nad utrzymaniem i naprawą taboru w sekcjach oraz podmiotach zewnętrznych i sporządzanie statystyk w tym zakresie koordynacja zamówień części zamiennych do taboru
 • rozliczanie kosztów materiałów i części zamiennych do napraw taboru
 • prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem i rozliczaniem przeglądów napraw bieżących i awaryjnych taboru wykonywanych systemem zleconym
 • prowadzenie spraw związanych z wypadkami i wydarzeniami kolejowymi
 • prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą usług utrzymania
 • prowadzenie spraw związanych z naprawą wagonów obcych na podstawie umowy AVV
 • sporządzanie wniosków w zakresie planowania i realizacji inwestycji oraz wniosków na zakup środków trwałych oraz niskiej wartości dla potrzeb związanych z procesem utrzymania taboru
 • gospodarka rezerwą obiegową
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie nieprawidłowości dotyczących jakości napraw
 • utrzymania i usług świadczonych w tym zakresie
 • prowadzenie spraw związanych z reklamacjami i naprawami gwarancyjnymi taboru
 • koordynacja i realizacja wymagań systemu zarządzania utrzymaniem (MMS)
 • sporządzanie planów i analizowanie bieżącego wykorzystania budżetu w zakresie utrzymania taboru i zaplecza technicznego
 • wystawianie i potwierdzanie faktur VAT i innych dowodów księgowych
 • kontrola merytoryczna dowodów księgowych
 • wystawianie i podpisywanie zgodnie z instrukcją Cf-6
 • wystawianie oraz prowadzenie rejestru faktur VAT oraz not księgowych
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ważna do: 29.02.2024

Rewident taboru

Szczecin
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • REWIDENT TABORU JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WERYFIKACJE STANU TECHNICZNEGO ORAZ DROBNĄ NAPRAWĘ TABORU KOLEJOWEGO. WYKONUJE PRÓBY HAMULCÓW ZESPOLONYCH PRZED ODJAZDEM POCIĄGU. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Sekcja Utrzymania i Napraw w Szczecinie ul. Kanał Parnicki 1D
 • Szczecinek ul. Waryńskiego 29
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz

Szczecin
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • USTAWIACZ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PRAC DRUŻYNY MANEWROWEJ. KOORDYNUJE PRACE LOKOMOTYW PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZY ZESTAWIANIU WAGONÓW W SKŁADY POCIĄGOWE ZGODNIE Z ZASADAMI PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYGNALIZACJI. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Sekcja Utrzymania i Napraw w Szczecinie ul. Kanał Parnicki 1D
 • Szczecinek ul. Waryńskiego 29
od 4 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik taboru kolejowego

Szczecin
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • MECHANIK W SEKCJI UTRZYMANIA WYKONUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM I NAPRAWĄ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH ZABUDOWANYCH NA POJAZDACH TRAKCYJNYCH MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Sekcja Utrzymania i Napraw w Szczecinie ul. Kanał Parnicki 1D
 • Szczecinek ul. Waryńskiego 29
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manewrowy

Szczecin
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • MANEWROWY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ŁĄCZENIE I ROZŁĄCZENIE WAGONÓW I POJAZDÓW TRAKCYJNYCH
 • OBSŁUGIWANIE ZWROTNIC
 • WYKONYWANIE PRAC BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z ZESTAWIANIEM
 • ODSTAWIANIEM I DOSTAWIANIEM WAGONÓW
Pokaż więcej >>
od 4 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

ELEKTROMONTER

Szczecin
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ELEKTROMONTER W SEKCJI UTRZYMANIA I NAPRAW WYKONUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM
 • DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWĄ INSTALACJI
 • URZĄDZEŃ I APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZABUDOWANYCH NA POJAZDACH TRAKCYJNYCH. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Sekcja Utrzymania i Napraw w Szczecinie ul. Kanał Parnicki 1D
 • Szczecinek ul. Waryńskiego 29
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manewrowy

Poznań
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Manewrowy jest odpowiedzialny za łączenie i rozłączanie wagonów i pojazdów trakcyjnych
 • obsługiwanie zwrotnic
 • wykonywanie prac bezpośrednio związanych z zestawieniem
 • odstawieniem i dostawieniem wagonów
Pokaż więcej >>
od 4 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz

Poznań
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ustawiacz jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac drużyny manewrowej. Koordynuje prace lokomotyw podczas wykonywania czynności przy zestawianiu wagonów w składy pociągowe zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Miejsce pracy: Poznań
od 4 270 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik utrzymania taboru kolejowego

Poznań
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przeglądy i naprawy taboru trakcyjnego- lokomotywy elektryczne i spalinowe. Praca na jedną zmianę w godz. pomiędzy 6-16 (8h/dzień)
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru (szkolenie)

Poznań
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Rewident taboru jest odpowiedzialny za weryfikowanie stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu. Adres miejsca pracy: Poznań
 • Ostrów Wielkopolski. Wynagrodzenie 4242 zł brutto/miesiąc podczas szkolenia
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Poznań
Wygasła: 09.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przegląd i naprawy taboru trakcyjnego- lokomotywy elektryczne i spalinowe. Wykonywanie pomiarów elektrycznych
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

REWIDENT TABORU

Świerże Górne
Wygasła: 15.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów
 • jeżeli wynika to z post. regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej; kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i napraw; dokonywania napraw i uwuwanie usterek w rewidowanym taborze; odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

ODPRAWIACZ POCIĄGÓW

Świerże Górne
Wygasła: 15.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • obsługa klientów w wzakresie dokumentacji przewozowej oraz ewidencyjnej związanej z przyjęciem przesyłki do przewozu
 • w trakcie realizacji przewozu oraz wydaniem przesyłki po przewozie; prowadzenie dokumentacji przewozowej i ewidencyjnej; udzielanie klientom informacji związanych z przewozem i ekspedycją przesyłek
 • przyjęcie przesyłki od klientów i wydanie jej klinetom na punktach ładunkowych
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru

Braniewo
Wygasła: 07.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów
 • - kwalifikacja wagonów do przewozów i napraw
 • - odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi
 • - sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonów i innej wymaganej dokumentacji
 • - sporządzanie zbiorczych statystyk i analiz dotyczących usterek wagonów
 • - wykonywanie innych czynności określonych w Regulaminie posterunku rewizji technicznej
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referendarz ds. płac

Lublin
Wygasła: 08.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz rozliczanie podróży służbowych
 • Naliczanie i odprowadzanie należności pracowniczych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązań wobec ZUS
 • Obsługa systemu SAP w obszarze płace
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie płac
 • Obsługa płatności z tytułu rent cywilnych
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referendarz ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju

Lublin
Wygasła: 08.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Organizacja i realizacja procesu rekrutacji
 • Opracowanie planów i realizacja szkoleń w zakresie przygotowania i doskonalenia zawodowego oraz prowadzenie praktyk i staży
 • Obsługa systemu SAP w obszarze szkolenia
 • Realizacja zadań wynikających z ekspozycji zawodowej
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. wynagrodzeń i analiz HR

Warszawa
Wygasła: 03.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Tworzenie i kontrolowanie planu zatrudnienia oraz budżetowanie kosztów pracowniczych
 • Przygotowywanie analiz kosztów pracowniczych
 • Wsparcie procesu okresowych przeglądów wynagrodzeń, w tym porównania wynagrodzeń do rynku, dbanie o spójność wynagrodzeń
 • Udział w projektach dotyczących wdrażania systemów motywacyjnych
 • Monitorowanie trendów rynkowych z zakresu wynagrodzeń oraz systemów motywacyjnych a także przygotowywanie rekomendacji i wdrażanie zmian
 • Wsparcie przy zagadnieniach i wyzwaniach związanych z polityką wynagrodzeń
 • Współtworzenie analiz i raportów na potrzeby zarządcze Spółki, przygotowywanie prezentacji
 • Podnoszenie efektywności procesów HR
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyspozytor ds wagonowych

Lublin
Wygasła: 31.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Sporządzanie wspólnie ze stanowiskiem ds. zamówień logistycznych oraz zamówień na wagony dobowego zapotrzebowania na wagony na podstawie potwierdzonych harmonogramów przewozów oraz otrzymanych zamówień na wagony
 • a także przygotowanie bilansu wagonowego oraz wstępnego planu zabezpieczenia wagonów próżnych pod złożone zamówienia na wagony na terenie zakładu na dobę bieżącą i następną; operatywne przekierowania składów próżnych do zabezpieczenia podstawienia wagonów na punktach ładunkowych pod złożone zamówienia na wagony; koordynowanie wewnętrznego przesuwu wagonów próżnych na własnym terenie; wydawanie dyspozycji na przesuw wagonów wewnątrz zakładu; koordynowanie przekazywania i przyjęcia pociągów na przejściach granicznych we współpracy z właściwym stanowiskiem w Dyspozyturze Głównej PKP CARGO S.A
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyspozytor ds. koordynacji pracy międzyobszarowej

Lublin
Wygasła: 31.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Uzgadnianie prowadzenia pociągów trasami objazdowymi w przypadku zakłóceń eksploatacyjnych; uzgadnianie planowania uruchomienia pociągów w trasach innych zakładów Spółki lub Centrali PKP CARGO S.A.; uzgadnianie z dyspozytorami liniowymi PKP PLK S.A. stacji podmian drużyn trakcyjnych na podstawie informacji pozyskiwanych między innymi z aplikacji EKL-GPS i przekazywanie ustaleń do Terenowych Centrów Logistyczno-Dyspozytorskich w sekcjach; koordynowanie akcji usuwania skutków zdarzeń oraz wydarzeń
 • a także skutków powstałych zakłóceń eksploatacyjnych na styku obszarów sąsiadujących zakładów Spółki; współpraca ze stanowiskami dyspozytorskimi w Centrach innych zakładów Spółki oraz Dyspozyturą Główną PKP CARGO S.A. w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji przewozów;
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referendarz ds. zakupów

Skarżysko-Kamienna
Wygasła: 31.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Dokonywanie zakupów zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami dotyczącymi udzielania zamówień
 • w tym przygotowywanie wniosków zakupowych
 • strategii zakupowych
 • uczestnictwo w pracach komisji powołanych do przygotowywania i udzielania zamówień
 • współpraca z innymi Zakładami oraz komórką organizacyjną ds. zakupów Centrali w zakresie optymalizacji kosztów zakupu materiałów i usług
 • prowadzenia wspólnych postępowań o udzielenie zamówień oraz centralizacji kategorii zakupowych
 • weryfikacja i bilansowanie zapotrzebowań zgłoszonych przez komórki merytoryczne zakładu pracy
 • rozpoznanie i analiza rynku dostawców materiałów i części zamiennych
 • w tym dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia
 • poszukiwanie nowych dostawców
 • analiza cen i trendów zmian cen
 • tworzenie bazy informacji oraz przygotowywanie raportów o źródłach zakupów
 • prowadzenie uzgodnień i negocjacji z kontrahentami w zakresie przygotowania i realizacji zakupów oraz dostaw towarów
 • dokonywanie czynności związanych z realizacją zawartych umów
 • w tym umów zawieranych centralnie
 • analiza i kontrola podległego budżetu
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu dostawczego do 3,5t

Zamość
Wygasła: 09.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia
 • - eksploatacja pojazdów drogowych znajdujących się na wyposażeniu zakładu na podstawie otrzymanej karty drogowej
 • - dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy obsługi pojazdów samochodowych
 • - wykonywanie codziennej obsługi samochodu oraz utrzymywanie pojazdu w stanie sprawności technicznej i czystości
 • - znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych
 • w szczególności: regulaminu pracy
 • przepisów bhp i ppoż
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

ELEKTROMONTER

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ELEKTROMONTER Z SEKCJI UTRZYMANIA I NAPRAW WYKONUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM
 • DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWĄ INSTALACJI
 • URZĄDZEŃ I APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZABUDOWANYCH NA POJAZDACH TRAKCYJNYCH. MIEJSCE PRACY: SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINIE UL. KANAŁ PARNICKI 1D
 • SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINKU UL. WARYŃSKIEGO 29
Pokaż więcej >>
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik taboru kolejowego

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • MECHANIK W SEKCJI UTRZYMANIA WYKONUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM I NAPRAWĄ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH ZABUDOWANYCH NA POJAZDACH TRAKCYJNYCH MIEJSCE PRACY: SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINIE UL. KANAŁ PARNICKI 1D
 • SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINKU UL. WARYŃSKIEGO 29
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manewrowy

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • MANEWROWY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ŁĄCZENIE I ROZŁĄCZANIE WAGONÓW I POJAZDÓW TRAKCYJNYCH
 • OBSŁUGIWANIE ZWROTNIC
 • WYKONYWANIE PRAC BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z ZESTAWIANIEM
 • ODSTAWIANIEM I DOSTAWIANIEM WAGONÓW. MIEJSCE PRACY: SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINIE UL. KANAŁ PARNICKI 1D
 • SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINKU UL. WARYŃSKIEGO 29
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • USTAWIACZ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PRAC DRUŻYNY MANEWROWEJ. KOORDYNUJE PRACE LOKOMOTYW PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZY ZESTAWIANIU WAGONÓW W SKŁADY POCIĄGOWE ZGODNIE Z ZASADAMI PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYGNALIZACJI. MIEJSCE PRACY: SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINIE UL. KANAŁ PARNICKI 1D
 • SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINKU UL. WARYŃSKIEGO 29`
od 3 860 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru (szkolenie)

Szczecin
Wygasła: 08.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • REWIDENT TABORU JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WERYFIKACJĘ STANU TECHNICZNEGO ORAZ DROBNĄ NAPRAWĘ TABORU KOLEJOWEGO. WYKONUJE PRÓBY HAMULCÓW ZESPOLONYCH PRZED ODJAZDEM POCIĄGU. MIEJSCE PRACY: SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINIE UL. KANAŁ PARNICKI 1D
 • SEKCJA PRZEWOZÓW I EKSPLOATACJI W SZCZECINKU UL. WARYŃSKIEGO 29
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. ochrony środowiska i ESG w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego

Katowice
Wygasła: 05.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Wsparcie zespołu ds. Ochrony środowiska i Zielonego Ładu w tworzeniu raportów środowiskowych, wewnętrznych regulacji dotyczących kwestii ochrony środowiska
 • Udział w projektach dotyczących obliczania śladu węglowego i wodnego dla organizacji i produktów
 • Weryfikacja, analizowanie, opracowywanie i przygotowywanie informacji do raportu zrównoważonego rozwoju w zakresie kwestii środowiskowych
 • Przygotowywanie odpowiedzi do ankiet i zapytań skierowanych od zainteresowanych (klienci Spółki, instytucje itp.) w zakresie związanym z obszarem ochrony środowiska
 • Budowanie bazy danych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej organizacji (ujęcia wody, kolektory zrzutowe, oczyszczalnie ścieków itp.)
 • Analizowanie zgodności prawnej w zakresie wymaganych i posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz zawartych w nich zapisów
 • Ilościowe i jakościowe monitorowanie gospodarowania wodami i ściekami, ocena znaczenia niniejszego aspektu w Spółce wraz z oceną ryzyka i monitorowaniem realizacji wyznaczonych zadań i celów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Energii i Klimatu w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego

Katowice
Wygasła: 05.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru

Puławy
Wygasła: 10.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów
 • obserwacja przyjeżdżających pociągów
 • jeżeli wynika to z post. Regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej; kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i do napraw; dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w rewidowanym taborze; odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktów obsługi; sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonu i innej wymaganej dokumentacji
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru (szkolenie)

Poznań
Wygasła: 27.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Rewident taboru jest odpowiedzialny za weryfikowanie stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu. Adres miejsca pracy: Poznań
 • Leszno
 • Konin
 • Ostrów Wielkopolski Wynagrodzenie 3950 zł brutto/miesiąc podczas szkolenia
Pokaż więcej >>
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manewrowy

Poznań
Wygasła: 27.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Manewrowy jest odpowiedzialny za łączenie i rozłączanie wagonów i pojazdów trakcyjnych
 • obsługiwanie zwrotnic
 • wykonywanie prac bezpośrednio związanych z zestawieniem
 • odstawieniem i dostawieniem wagonów. Wynagrodzenie 3800 zł brutto/miesiąc podczas szkolenia
Pokaż więcej >>
od 3 800 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz

Poznań
Wygasła: 27.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ustawiacz jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac drużyny manewrowej. Koordynuje prace lokomotyw podczas wykonywania czynności przy zestawianiu wagonów w składy pociągowe zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Miejsce pracy: Poznań
 • Leszno
 • Konin
 • Ostrów Wielkopolski
Pokaż więcej >>
od 3 860 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik utrzymania taboru kolejowego

Poznań
Wygasła: 27.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przeglądy i naprawy taboru trakcyjnego- lokomotywy elektryczne i spalinowe
od 3 950 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik sekcji utrzymania taboru

Warszawa
Wygasła: 24.10.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Wykonywanie czynności przeglądowo-naprawczych lokomotyw i wagonów
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru (miejsce pracy: Dorohusk)

Dorohusk
Wygasła: 10.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów
 • obserwacja przejeżdżających pociągów
 • jeżeli wynika to z post. Regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej; kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i do napraw; dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w rewidowanym taborze; odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi; sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonu i innej wymaganej dokumentacji
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru (miejsce pracy: Chełm)

Chełm
Wygasła: 10.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Dokonywanie oględzin technicznych i prób hamulców pociągów
 • obserwacja przejeżdżających pociągów
 • jeżeli wynika to z post. Regulaminu technicznego posterunku rewizji technicznej; kwalifikacja wagonów do przewozów specjalnych i do napraw; dokonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek w rewidowanym taborze; odbiór wagonów pod względem technicznym od klientów na wyznaczonych punktach obsługi; sporządzanie protokołów uszkodzenia wagonu i innej wymaganej dokumentacji
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ajent zdawczy

Dorohusk
Wygasła: 10.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • · sporządzanie wykazów zdawczych na pociągi przekazywane kolei UZ
 • · przekazywanie i odbiór dokumentów przewozowych do i z pociągów granicznych
 • · sprawdzanie i ustalanie stanu przesyłek
 • sporządzanie protokołów na ujawnione nieprawidłowości
 • · zgłaszanie wagonów przybyłych z towarami podlegającymi ochronie pod nadzór SOK
 • · przekazywanie i odbieranie dokumentów przewozowych i wykazów zdawczych z Urzędu Celnego
 • · wykonywanie ważenia i tarowania wagonów na wadze elektronicznej szerokotorowej
 • sporządzanie dokumentacji w tym zakresie
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Tokarz/ frezer

Lublin
Wygasła: 13.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Obróbka skrawaniem części wagonowych w tym zestawów kołowych i innych w procesie naprawy/produkcji
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referendarz ds. techniczno-administracyjnych

Lublin
Wygasła: 13.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - Sporządzanie sprawozdań (GUS
 • wewnętrzne) i analiz bieżącej sytuacji z zakresu spraw prowadzonych przez Dział Utrzymania Nieruchomości
 • - Sporządzanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi
 • - Realizowanie zadań związanych z identyfikacją ryzyka w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy
 • Koordynacja i realizacja wymagań i stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS
 • Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) w zakresie dotyczącym Działu
 • - Gospodarowanie i prowadzenie ewidencji ilościowej i wartościowej środków trwałych właściwych dla obszaru nieruchomości
 • - Dokonywanie obrotu środkami trwałymi
 • - Udział w pracach komisji inwentaryzacyjnych
 • likwidacyjnych
 • - Likwidacja bądź spis środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Referendarz ds. zarządzania nieruchomościami

Lublin
Wygasła: 13.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - Nadzór nad majątkiem własnym oraz użytkowanym na podstawie umów dzierżawy i najmu
 • - Weryfikacja przedmiotu umów dotyczących nieruchomości
 • - Racjonalna gospodarka budynkami i pomieszczeniami wraz z ich wyposażeniem technicznym
 • obiektami inżynierii lądowej
 • tj. torami
 • rozjazdami
 • budowlami inżynierskimi
 • placami ładunkowymi
 • rampami
 • drogami kołowymi
 • itp
 • wraz z ich instalacjami
 • - Administrowanie nieruchomościami
 • - Uzgadnianie obrotu nieruchomości
 • - Organizowanie i koordynowanie przeglądów infrastruktury obiektów
 • - Planowanie
 • organizowanie i koordynowanie diagnostyki torów i rozjazdów
 • - Opracowywanie regulaminów pracy bocznic kolejowych PKP CARGO S.A
 • -Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • w tym dokumentacji z przeglądów okresowych budynków i budowli
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator systemów informatycznych

Lublin
Wygasła: 06.10.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - prowadzenie i realizacja czynności administratorów lokalnych LAN/WAN/VOIP/Video
 • - prowadzenie i realizacja czynności administratorów lokalnych technologii Microsoft w tym: administrowanie obiektami w usłudze katalogowej Active Directory; administrowanie fizycznymi urządzeniami serwerowymi; administrowanie serwerami członkowskimi; administrowanie usługą serwera plików; administrowanie usługą aktualizacji (WSUS) systemów operacyjnych i programów; obsługa certyfikatów administrowanych użytkowników; administrowanie użytkownikami poczty elektronicznej Exchange; obsługa szyfrowania dysków w technologii BitLocker; administrowanie oprogramowaniem antywirusowym na zarządzanych komputerach; - Rozwiązywanie problemów i udzielanie pomocy użytkownikom końcowym w zakresie obsługiwanych i administrowanych usług oraz systemów (Help Desk)
 • - Administrowanie systemami dostępowymi; Administrowanie depozytariuszem kluczy
 • prowadzenie zagadnień związanych z radiołącznością pociągową i manewrową w tym: konfiguracja sprzętu radiołączności zgodnie z potrzebami zakładu oraz wymaganiami przepisów w tym zakresie; - serwisowanie sprzętu teleinformatycznego
Pokaż więcej >>
od 7 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier

Lublin
Wygasła: 29.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - przyjmowanie przesyłek od dostawców oraz dokonywanie ich odbiorów
 • - przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu
 • sprawdzenie zgodności ilości przyjmowanych materiałów z dokumentacją zakupową (zamówieniem)
 • sporządzanie prawidłowej dokumentacji przychodowej w systemie SAP GM na podstawie zamówień i sprawdzonych dokumentów dostawy ze stanem faktycznym
 • podpisywanie dokumentów przyjęcia
 • - sporządzanie protokołów reklamacyjnych na niezgodności ujawnione w czasie odbioru ilościowego i jakościowego
 • - rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie
 • - zaopatrzenie materiałów w wywieszki oraz bieżąca aktualizacja zapisów na tych wywieszkach
 • - zabezpieczenie zapasów materiałowych przed ubytkami i zniszczeniem
 • stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych oraz utrzymywanie porządku i czystości w magazynie
 • - wydawanie materiałów na podstawie prawidłowo sporządzonych rezerwacji
 • - ustalenie ilości przyjmowanych i wydawanych materiałów przez dokładne ich liczenie
 • ważenie i mierzenie przy zastosowaniu dostępnych miar
 • urządzeń lub metod
 • - prowadzenie ścisłej ewidencji materiałów w systemie SAP GM
 • zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją oraz innych wymaganych ewidencji
 • rejestrów
 • wykazów i sprawozdań
 • - bieżące analizowanie stanów zapasów i podejmowanie odpowiednich działań
 • przez zgłaszanie materiałów gospodarczo nieuzasadnionych do upłynnienia lub ponaglenie dostaw materiałów
 • - przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji zgodnie z Instrukcją Eksploatacji SAP Gospodarka Materiałowa Cm-3 (zwaną dalej Instrukcją Cm-3) i poprawności przechowywania dokumentów magazynowych
 • - okresowe ustalanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym (tzw. samokontrole)
 • - rozliczanie się z powierzonych zapasów
 • na podstawie inwentaryzacji
 • - składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
 • - utrzymanie ładu i porządku oraz należytego stanu wyposażenia pomieszczeń magazynowych
 • - zabezpieczenie pomieszczeń i obiektów magazynowych przed pożarem i włamaniem
 • - gospodarowanie opakowaniami w zakresie powierzonych materiałów
 • - znajomość obsługi i umiejętność korzystania z systemu informatycznego SAP GM w zakresie gospodarki magazynowej i obrotu materiałowego
 • - wykonywanie innych czynności i załatwianie spraw występujących w magazynie wynikających z zarządzeń i poleceń zwierzchników
 • - obsługa depozytów magazynowych i opakowań nie będących własnością zakładu lub Centrali Spółki
 • - wykonywanie czynności związanych z segregowaniem
 • czyszczeniem
 • wietrzeniem
 • myciem
 • izolowaniem
 • uszczelnianiem
 • zabezpieczaniem przed działaniem czynników atmosferycznych oraz zapobieganie pogarszaniu się właściwości fizyko-chemicznych składowanych zapasów
 • - wykonywanie robót za i wyładunkowych
 • - prowadzenie ewidencji i obrotu odpadami w systemie BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. - Obsługa Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC)-przesyłanie
 • uzupełnianie i aktualizacja zgłoszeń do systemu monitorowania drogowego przewozu towarów - SENT
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. obsługi płacowej

Katowice
Wygasła: 05.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Energii i Klimatu w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego

Katowice
Wygasła: 02.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert ds. projektów międzynarodowych

Warszawa
Wygasła: 01.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
starszy specjalista (Senior), ekspert
Obowiązki:
 • Współpraca z organami administracji państwowej w zakresie realizacji transportowych projektów międzynarodowych
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi
 • Analiza wpływu regulacji unijnych na bieżącą działalność PKP CARGO S.A
 • Monitorowanie inicjatyw i działań instytucji unijnych w zakresie polityki transportowej
 • Analiza projektów w obszarze międzynarodowej współpracy PKP CARGO S.A., w szczególności:
 • śledzenie inicjatyw międzynarodowych odnośnie propozycji projektów
 • analiza zasadności i możliwości udziału Spółki w projekcie
 • analiza korzyści wynikających z udziału Spółki w projekcie
 • Koordynacja projektów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik przy utrzymaniu budynków i obiektów budowlanych

Lublin
Wygasła: 29.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie prac naprawczo-remontowych budynków i obiektów budowlanych na terenie Zakładu - prace związane z naprawą instalacji i armatury hydraulicznej (naprawa kranów
 • spłuczek
 • wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej
 • udrażnianie instalacji itp.) - dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia
 • drzwi
 • okna
 • ich zamknięcia
 • zamki) - prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania
 • szpachlowania i malowania) - obsługa elektronarzędzi - bieżące utrzymanie placów i dróg wewnątrzzakładowych - znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań obowiązków służbowych
 • w szczególności: regulaminu pracy
 • przepisów BHP i PPOŻ - dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Analityk

Warszawa
Wygasła: 27.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzemieślnik przy utrzymaniu maszyn i urządzeń

Lublin
Wygasła: 29.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie w zakresie mechanicznym przeglądów okresowych maszyn i urządzeń
 • przygotowanie rewizji
 • organizacja prób oraz odbioru urządzeń w zakresie mechanicznym
 • przeprowadzanie napraw maszyn i urządzeń - obsługa urządzeń technicznych będących na wyposażeniu grupy robót - prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń technicznych - zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących eksploatowanych urządzeń technicznych - znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań obowiązków służbowych
 • w szczególności: regulaminu pracy
 • przepisów BHP i PPOŻ - dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter przy utrzymaniu maszyn, urządzeń i infrastruktury

Lublin
Wygasła: 29.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • - wykonywanie pomiarów instalacji energetycznych oraz odgromowych - wykonywanie kontroli okresowych stanu technicznego instalacji energetycznych oraz odgromowych - naprawy i konserwacja instalacji energetycznych oraz odgromowych - utrzymanie i naprawy urządzeń elektrycznych
 • instalacji elektrycznej oraz sterowniczej maszyn i urządzeń - wykonywanie badań okresowych elektronarzędzi - prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją i utrzymaniem instalacji energetycznych - zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących utrzymania urządzeń i instalacji elektrycznych
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. ochrony środowiska i ESG w Biurze Taboru i Wsparcia Technicznego

Katowice
Wygasła: 25.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierownik Projektów IT

Warszawa
Wygasła: 24.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
kierownik / koordynator
Obowiązki:
 • Kierowanie projektami w obszarze IT, w tym:
 • Planowanie oraz nadzór nad pracami zespołu projektowego
 • Zapewnienie realizacji projektu zgodnie z uzgodnionym zakresem, budżetem i harmonogramem
 • Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projekcie
 • Weryfikacja i odbiór dokumentacji technicznej systemów informatycznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami
 • Rozliczanie projektów, w tym m.in. przygotowywanie raportu zamknięcia oraz dbanie o zgodność realizacji prac z metodyką wytwarzania, standardami technologicznymi obowiązującymi w Spółce
 • Ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opracowywania wymagań wobec nowych oraz obecnie eksploatowanych systemów informatycznych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspert ds. projektów międzynarodowych

Warszawa
Wygasła: 18.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
ekspert
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz

Szczecin
Wygasła: 17.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • USTAWIACZ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ORGANIZOWANIE I NADZOROWANIE PRAC DRUŻYNY MANEWROWEJ. KOORDYNUJE PRACE LOKOMOTYW PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZY ZESTAWIANIU WAGONÓW W SKŁADY POCIĄGOWE ZGODNIE Z ZASADAMI PROWADZENIA RUCHU KOLEJOWEGO I SYGNALIZACJI
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manewrowy

Szczecin
Wygasła: 17.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • MANEWROWY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ŁĄCZENIE I ROZŁĄCZANIE WAGONÓW I POJAZDÓW TRAKCYJNYCH
 • OBSŁUGIWANIE ZWROTNIC
 • WYKONYWANIE PRAC BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANYCH Z ZESTAWIANIEM
 • ODSTAWIANIEM I DOSTAWIANIEM WAGONÓW
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru ( szkolenie)

Szczecin
Wygasła: 17.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • REWIDENT TABORU JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WERYFIKACJĘ STANU TECHNICZNEGO ORAZ DROBNĄ NAPRAWĘ TABORU KOLEJOWEGO. WYKONUJE PRÓBY HAMULCÓW ZESPOLONYCH PRZED ODJAZDEM POCIĄGU
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Manewrowy

Poznań
Wygasła: 18.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Manewrowy jest odpowiedzialny za łączenie i rozłączanie wagonów i pojazdów trakcyjnych
 • obsługiwanie zwrotnic
 • wykonywanie prac bezpośrednio związanych z zestawieniem
 • odstawieniem i dostawieniem wagonów. Wynagrodzenie 3600 zł brutto/miesiąc podczas szkolenia
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rewident taboru (szkoleniowiec)

Poznań
Wygasła: 18.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Rewident taboru jest odpowiedzialny za weryfikowanie stanu technicznego oraz drobną naprawę taboru kolejowego. Wykonuje próby hamulców zespolonych przed odjazdem pociągu. Adres miejsca pracy: Poznań
 • Leszno
 • Konin
 • Ostrów Wielkopolski Wynagrodzenie 3600 zł brutto/miesiąc podczas szkolenia
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik utrzymania taboru kolejowego

Poznań
Wygasła: 18.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przeglądy i naprawy taboru trakcyjnego- lokomotywy elektryczne i spalinowe
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Poznań
Wygasła: 18.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Przeglądy i naprawy taboru trakcyjnego - lokomotywy elektryczne i spalinowe. Wykonywanie pomiarów elektrycznych
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ustawiacz

Poznań
Wygasła: 18.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Ustawiacz jest odpowiedzialny za organizowanie i nadzorowanie prac drużyny manewrowej. Koordynuje prace lokomotyw podczas wykonywania czynności przy zestawianiu wagonów w składy pociągowe zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Miejsce pracy: Poznań
 • Leszno
 • Konin
 • Ostrów Wielkopolski
Pokaż więcej >>
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Elektromonter

Szczecin
Wygasła: 17.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • ELEKTROMONTER Z SEKCJI UTRZYMANIA I NAPRAW WYKONUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM
 • DIAGNOSTYKĄ I NAPRAWĄ INSTALACJI
 • URZĄDZEŃ I APARATÓW ELEKTRYCZNYCH ZABUDOWANYCH NA POJAZDACH TRAKCYJNYCH
Pokaż więcej >>
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik taboru kolejowego

Szczecin
Wygasła: 17.09.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • MECHANIK W SEKCJI UTRZYMANIA WYKONUJE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZEGLĄDEM I NAPRAWĄ URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH ZABUDOWANYCH NA POJAZDACH TRAKCYJNYCH
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Analityk biznesowy / architekt w Biurze Teleinformatyki

Katowice
Wygasła: 16.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Udział w procesie Zarządzania Zmianą (Change Management) dotyczącą IT w Spółce,
 • Współtworzenie modelu architektury IT i bieżące definiowanie usług biznesowych, przypisanych do procesów i aplikacji w kontekście zidentyfikowanych wymagań
 • Udział w identyfikowaniu problemów (biznesowych i związanych z IT) oraz wypracowaniu najlepszych możliwych rozwiązań z uwzględnieniem pryncypiów biznesowych i architektonicznych PKP CARGO
 • Uczestniczenie i wsparcie realizacji projektów, w tym stosowanie witryny projektowej do komunikacji projektowej, aktualizacja harmonogramów projektowych i wsparcie przy prowadzeniu rejestru ryzyk
 • Przygotowanie, weryfikowanie i archiwizowanie oraz zapewnianie kompletności i odpowiedniej jakości dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z obowiązującą polityką zarządzania projektami
 • Opracowywania wymagań wobec nowych i eksploatowanych systemów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Analityk biznesowy / architekt w Biurze Teleinformatyki

Warszawa
Wygasła: 16.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Udział w procesie Zarządzania Zmianą (Change Management) dotyczącą IT w Spółce,
 • Współtworzenie modelu architektury IT i bieżące definiowanie usług biznesowych, przypisanych do procesów i aplikacji w kontekście zidentyfikowanych wymagań
 • Udział w identyfikowaniu problemów (biznesowych i związanych z IT) oraz wypracowaniu najlepszych możliwych rozwiązań z uwzględnieniem pryncypiów biznesowych i architektonicznych PKP CARGO
 • Uczestniczenie i wsparcie realizacji projektów, w tym stosowanie witryny projektowej do komunikacji projektowej, aktualizacja harmonogramów projektowych i wsparcie przy prowadzeniu rejestru ryzyk
 • Przygotowanie, weryfikowanie i archiwizowanie oraz zapewnianie kompletności i odpowiedniej jakości dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z obowiązującą polityką zarządzania projektami
 • Opracowywania wymagań wobec nowych i eksploatowanych systemów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator Systemów Informatycznych

Bydgoszcz
Wygasła: 16.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie systemów i aplikacji, a w szczególności:
 • administrowanie systemami (Red Hat, Windows Server)
 • administrowanie systemami biznesowymi (np. technologia Microsoft, IBM, opensource)
 • monitorowanie zdarzeń, wydajności, obsługa błędów w systemach biznesowych
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymywanych środowisk
 • współpraca z analitykami SOC w celu weryfikacji i usuwania podatności
 • udział w procesie wyboru oraz wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu IT
 • wdrażanie polityk dotyczących bezpieczeństwa, aktualizacji, zarządzania zmianą systemów będących w utrzymaniu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator Systemów Informatycznych

Katowice
Wygasła: 16.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie systemów i aplikacji, a w szczególności:
 • administrowanie systemami (Red Hat, Windows Server)
 • administrowanie systemami biznesowymi (np. technologia Microsoft, IBM, opensource)
 • monitorowanie zdarzeń, wydajności, obsługa błędów w systemach biznesowych
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymywanych środowisk
 • współpraca z analitykami SOC w celu weryfikacji i usuwania podatności
 • udział w procesie wyboru oraz wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu IT
 • wdrażanie polityk dotyczących bezpieczeństwa, aktualizacji, zarządzania zmianą systemów będących w utrzymaniu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator Systemów Informatycznych

Warszawa
Wygasła: 16.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie systemów i aplikacji, a w szczególności:
 • administrowanie systemami (Red Hat, Windows Server)
 • administrowanie systemami biznesowymi (np. technologia Microsoft, IBM, opensource)
 • monitorowanie zdarzeń, wydajności, obsługa błędów w systemach biznesowych
 • współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie utrzymywanych środowisk
 • współpraca z analitykami SOC w celu weryfikacji i usuwania podatności
 • udział w procesie wyboru oraz wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu IT
 • wdrażanie polityk dotyczących bezpieczeństwa, aktualizacji, zarządzania zmianą systemów będących w utrzymaniu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny Specjalista w Zespole Cen Transferowych

Warszawa
Wygasła: 16.09.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom PKP CARGO S.A oraz Spółek Zależnych przy planowaniu i ustalaniu warunków transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności wyboru metody ustalania cen transferowych oraz przedziału marż rynkowych;
 • Sporządzanie, wraz z zespołem pracowników dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, analiz porównawczych, pozostałej sprawozdawczości związanej z transakcjami z podmiotami powiązanymi, udzielanie merytorycznego wsparcia w tym zakresie pracownikom PKP CARGO oraz Spółek zależnych;
 • Udział w aktualizacji regulacji wewnętrznych Spółki dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi;
 • Wyszukiwanie orzecznictwa sądowego i interpretacji w zakresie prawa podatkowego w obszarze cen transferowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole ds. księgowań i zamknięcia okresu w Wydziale Sprawozdawczości i Księgi Głównej

Katowice
Wygasła: 21.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole ds. rozliczeń z tytułu użytkowania wagonów

Bydgoszcz
Wygasła: 18.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy Specjalista w Wydziale Relacji Inwestorskich

Warszawa
Wygasła: 16.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista junior / mid
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista (Back Office) w zespole ds. obsługi klientów w Biurze Handlowym - Rynek Przewozów Konwencjonalnych

Warszawa
Wygasła: 14.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w zespole ds. modelu marżowego w Biurze Kontrolingu w Wydziale Kontrolingu Operacyjnego

Warszawa
Wygasła: 08.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w zespole ds. modelu marżowego w Biurze Kontrolingu w Wydziale Kontrolingu Operacyjnego

Warszawa
Wygasła: 08.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Analiza kodów transformacji źródeł danych w celu ich rozwoju lub poszukiwaniu błędów
 • Aktualizacja baz danych MSSQL o rzeczywiste dane przewozu
 • Analizy Ad-hoc
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kalkulacji kosztów w Biurze Polityki Handlowej i Wsparcia Sprzedaży

Katowice
Wygasła: 08.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Analityk bezpieczeństwa IT (SOC)

Kraków
Wygasła: 18.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Monitorowanie zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym,
 • Wyszukiwanie zależności pomiędzy zdarzeniami, kategoryzowanie zdarzeń
 • Współpraca z administratorami technicznymi
 • Zbieranie kluczowych informacji i opisywanie ich na potrzeby wsparcia
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. uzgodnień cenowych w Biurze Handlowym – Rynek Przewozów Konwencjonalnych

Katowice
Wygasła: 06.05.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyspozytor ds. międzynarodowych

Katowice
Wygasła: 16.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. sieci trakcyjnej i pantografów

Kraków
Wygasła: 16.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Wydziale Nadzoru Biznesowego

Warszawa
Wygasła: 15.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole ds. rozliczeń z tytułu użytkowania wagonów

Bydgoszcz
Wygasła: 14.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole ds. uzupełniania należności przewozowych

Bydgoszcz
Wygasła: 13.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator Systemów Informatycznych

Katowice
Wygasła: 12.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

SAP Basis Administrator (Administrator Systemów Informatycznych)

Warszawa
Wygasła: 10.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. ochrony informacji i analiz

Warszawa
Wygasła: 09.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Analityk bezpieczeństwa IT (SOC)

Kraków
Wygasła: 29.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Monitorowanie zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym,
 • Wyszukiwanie zależności pomiędzy zdarzeniami, kategoryzowanie zdarzeń
 • Współpraca z administratorami technicznymi
 • Zbieranie kluczowych informacji i opisywanie ich na potrzeby wsparcia
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator Systemów Informatycznych

Kraków
Wygasła: 25.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Administrowanie, utrzymanie oraz rozwój systemów bezpieczeństwa IT (SIEM, AV, XDR, IDS/IPS, PIM/PAM)
 • Utrzymanie wysokiej dostępności i wydajności powierzonych systemów
 • Monitorowanie wydajności i pojemności
 • Instalacja i utrzymywanie systemów w środowiskach Linux oraz Windows
 • Tworzenie i modyfikacja reguł bezpieczeństwa, zarządzanie zmianą
 • Współpraca z dostawcami w zakresie administrowanych systemów
 • Integracja procesów bezpieczeństwa z procesami biznesowymi
 • Udział w procesie wyboru oraz wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Audytor wewnętrzny

Katowice
Wygasła: 25.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Realizacja zadań audytowych
 • Badanie zgodności procesów z regulacjami wewnętrznymi w Spółce
 • Przygotowywanie raportów z zadań audytowych w oparciu o standardy
 • Biura Bezpieczeństwa i Audytu
 • Monitorowanie zaleceń poaudytowych
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji zadania audytowego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Audytor wewnętrzny

Warszawa
Wygasła: 25.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Realizacja zadań audytowych
 • Badanie zgodności procesów z regulacjami wewnętrznymi w Spółce
 • Przygotowywanie raportów z zadań audytowych w oparciu o standardy
 • Biura Bezpieczeństwa i Audytu
 • Monitorowanie zaleceń poaudytowych
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji zadania audytowego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne