1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. Polska Akademia Nauk
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

Polska Akademia Nauk

Warszawa, pl. Defilad 1

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (141) Aktualne ( 6 ) Archiwalne ( 135 )

Główny księgowy – pełny etat w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Ważna do: 28.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor, menedżer
Obowiązki:
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych, a także nadzór nad księgami jednostek bez osobowości prawnej;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych do KAS, US, GUS;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, JKP-VAT, VAT – UE, PIT, PFRON, ZUS, prowadzenie rozliczeń podatków i opłat lokalnych;
 • Nadzór nad ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych;
 • Rozliczanie należności i zobowiązań;
 • Koordynacja przebiegu badania sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie;
 • Nadzór finansowy bezpośredni i pośredni na projektami i grantami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej;
 • Prowadzenie spraw dotyczących płac pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne w Kancelarii PAN;
 • Kierowanie i nadzór nad pracami działu finansowo-księgowego, w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej obsługi finansowej Akademii
Pokaż więcej >>
Ważna do: 28.06.2023

Główny/starszy specjalista ds. promocji i wydarzeń w Biurze ds. Komunikacji i Informacji Naukowej

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Ważna do: 28.06.2023
pełny etat
umowa na zastępstwo
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior), ekspert
Obowiązki:
 • Organizacja i promocja wydarzeń (konferencji, wykładów, spotkań),
 • Koordynacja i realizacja projektów, m.in. nagrywanie podcastów, wydawanie magazynu „Academia”,
 • Rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji oraz szukanie nowych możliwości promowania PAN,
 • Rozliczanie i nadzór nad finansami projektów,
 • Kontakt z podwykonawcami i utrzymywanie relacji z interesariuszami
Pokaż więcej >>
Ważna do: 28.06.2023

Specjalista ds. płac w Biurze Finansów i Budżetu, Dział Finansowo-Księgowy

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Ważna do: 28.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • obsługa systemu płacowego Kancelarii PAN;
 • samodzielne sporządzanie list płac i kontrola dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 • przygotowywanie, weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji kadrowo- płacowej;
 • współpraca z urzędami i organami kontroli, w tym korespondencja z komornikami;
 • samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik;
 • kontakt z ZUS;
 • obsługa zapytań pracowniczych;
 • przygotowywanie raportów zarządczych na potrzeby kierownictwa;
 • weryfikacja i przygotowywanie danych do kalkulacji/wyceny aktuarialnej;
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta wewnętrznego
Pokaż więcej >>
Ważna do: 28.06.2023

Specjalista ds. działalności wydawniczej w Biurze ds. Komunikacji i Informacji Naukowej

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Ważna do: 25.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • prowadzenie spraw związanych z działalności wydawniczą Polskiej Akademii Nauk, w tym bieżąca współpraca z firmami wyłonionymi w drodze przetargów nieograniczonych w zakresie usług składu i łamania oraz druku publikacji Akademii;
 • koordynacja prac związanych z nadzorem oraz rozliczaniem wykonania usług przygotowania do druku oraz druku publikacji Polskiej Akademii Nauk (m.in. bieżąca współpraca z redakcjami czasopism, ocena poprawności przygotowania plików na poszczególnych etapach prac, kontrola terminów wykonania prac, obliczanie objętości materiałów według przyjętych norm branżowych, konsultacje z wykonawcami i przedstawicielami redakcji celem nadzoru nad prawidłową realizacją umów);
 • przygotowywanie i prowadzenie przetargów na wykonanie usług opracowania graficznego, składu i łamania oraz druku publikacji;
 • koordynowanie procesu dystrybucji wydawnictw
Pokaż więcej >>
Ważna do: 25.06.2023

Inspektor w Biurze ds. Komunikacji i Informacji Naukowej

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Ważna do: 23.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
asystent, młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • pozyskiwanie, redagowanie i publikacja informacji na stronie WWW oraz w kanałach komunikacji elektronicznej PAN,
 • wykonywanie projektów graficznych do wykorzystania w kanałach komunikacji elektronicznej PAN oraz na potrzeby wydarzeń organizowanych przez PAN,
 • wsparcie zespołu mediów społecznościowych PAN,
 • udział w realizacji działań z zakresu relacji z mediami, PR i marketingu 360 stopni,
 • współpraca z jednostkami oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych PAN w ww. zakresie
Pokaż więcej >>
Ważna do: 23.06.2023

Specjalista ds. administracyjno-finansowych w Biurze ds. Komunikacji i Informacji Naukowej

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Ważna do: 22.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie planów finansowych w zakresie działań biura oraz realizacja finansów biura, w tym obsługa karty służbowej,
 • prowadzenie procedury oraz zakup towarów i usług zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w PAN,
 • procedowanie umów oraz przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał i innej dokumentacji związanej z bieżąca działalnością biura,
 • prowadzenie spraw związanych z wnioskami o udzielenie patronatu prezesa PAN,
 • obsługa sekretariatu biura i archiwizacja dokumentów
Pokaż więcej >>
Ważna do: 22.06.2023

Specjalista ds. BIP w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 16.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej PAN, jako główny redaktor;
 • dbanie o zgodność działań ze standardami dostępności cyfrowej (WCAG);
 • zamieszczenie informacji o Akademii, a także dbanie o ich aktualność;
 • współpraca z jednostkami oraz pracownikami innych komórek organizacyjnych w ww. zakresie;
 • aktualizowanie wewnętrznych regulacji dot. BIP;
 • obsługa korespondencji ogólnej (m.in. rejestracja, przygotowywanie pism, w tym odpowiedzi do instytucji, archiwizacja)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 14.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Wiceprezesa/ów PAN, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie zadań Wiceprezesa/ów PAN,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym narad i wyjazdów służbowych,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z Wydziałami PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem;
 • inne zadania przypisane do sekretariatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

specjalista w Biurze Organizacyjno-Majątkowym, Dział Obrotu Nieruchomościami

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 01.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Prowadzenie, pozyskiwanie, weryfikacja i aktualizacja dokumentacji formalno-prawnej i geodezyjnej dotyczącej nieruchomości
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości
 • Analiza i kontrola stanu formalno-prawnego nieruchomości
 • Przygotowywanie procesu dzierżawy w szczególności nieruchomości rolnych
 • Przygotowywanie procesu najmu oraz sprzedaży nieruchomości zbędnych w tym lokali mieszkalnych zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2020 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa
 • Przygotowywanie materiałów oraz współpraca z komisja przetargową powołana do przeprowadzania postepowań przetargowych dotyczących zbycia lub dzierżawy oraz najmu nieruchomości
 • Prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem służebności, zrzekaniem lub przekazywaniem nieruchomości w związku z racjonalną gospodarką mieniem
 • Opracowywanie analiz potencjału rynkowego nieruchomości, przygotowywanie raportów i prezentacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/Starszy specjalista w Biurze Finansów i Budżetu, Dział Planowania i Kontroli Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 01.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i kontrolą budżetu Akademii i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności:
 • analiza i ocena złożonych przez jednostki projektów planów finansowych na wszystkich etapach opracowania projektu planu finansowego Akademii,
 • uczestniczenie w pracach nad opracowaniem projektu budżetu PAN (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), a także prowadzenie spraw związanych ze zmianami planów w ciągu roku budżetowego,
 • opiniowanie planów zamówień publicznych w kontekście planów finansowych ustalonych przez Kanclerza Akademii,
 • kompletowanie dokumentów związanych z wnioskowaniem o dotację podmiotową oraz sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym i rachunkowym, wypełnianie kart jednostkowych podsumowujących zebrane opinie,
 • okresowa ocena realizacji przez w/w jednostki planu finansowego oraz wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
 • Sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu cz. 67 PAN
 • Koordynacja przyjęcia rocznych sprawozdań z realizacji planów przez jednostki, w tym weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 01.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane na podstawie umowy Pzp;
 • współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu postępowań z zastosowaniem ustawy Pzp;
 • udział w pracach komisji przetargowej w charakterze sekretarza komisji;
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji zamówienia zgonie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • prowadzenie rejestru zamówień
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 17.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Wiceprezesa/ów PAN, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie zadań Wiceprezesa/ów PAN,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym narad i wyjazdów służbowych,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z Wydziałami PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem;
 • inne zadania przypisane do sekretariatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

radca prawny w Zespole Prawnym

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 08.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • świadczenie pomocy prawnej, w tym:
 • reprezentowanie organów Akademii przed sądami, prokuratorem, organami administracji państwowej i samorządowej w każdym trybie postępowania i w każdej instancji na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów, porozumień i wewnętrznych aktów prawnych, a także udzielanie pomocy w ich redagowaniu,
 • uzgadnianie pod względem formalno-prawnym projektów decyzji administracyjnych,
 • udzielanie konsultacji, opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, Kierownictwu i pracownikom Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator/ka z j. francuskim

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 28.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • 1) Ścisła współpraca z dyrektorem PAN SN w Paryżu w zarządzaniu finansami Stacji, w szczególności:
 • a) opracowywanie projektów planu finansowego,
 • b) przygotowywanie korekt planu finansowego i zadaniowego Stacji,
 • c) monitorowanie stanu realizacji planu finansowego
 • 2) Prowadzenie spraw finansowych Stacji i pokoi gościnnych:
 • a) nadzór nad prawidłowością formalno-rachunkową dokumentów finansowych,
 • b) przygotowywanie i opisywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • c) prowadzenie rejestru umów,
 • d) prowadzenie rejestru dokumentów finansowych i administracyjnych,
 • e) dokonywanie płatności,
 • f) rozliczanie zaliczek i umów,
 • g) obsługa systemu bankowego
 • 3) Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Kancelarii PAN w Warszawie, a w szczególności z pełnomocnikiem prowadzącym księgi rachunkowe w zakresie związanym z zdaniami administratora:
 • a) dokonywanie okresowej analizy przychodów i kosztów,
 • b) wymiana dokumentów księgowych,
 • c) uzyskiwanie kontrasygnat,
 • d) konsultowanie spraw majątkowych
 • 4) Administrowanie majątkiem Stacji:
 • a) administrowanie nieruchomością,
 • b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz spisu z natury,
 • c) nadzór nad organizacją okresowych przeglądów instalacji,
 • d) przedstawianie planów remontów pomieszczeń i budynków,
 • e) zlecanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń i instalacji,
 • f) zlecanie zakupów i wymiany wyposażenia pomieszczeń Stacji, w tym biur i pokoi gościnnych,
 • g) przygotowanie koncepcji w zakresie modernizacji stanu technicznego i estetycznego budynków Stacji
 • 5) Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
 • a) przygotowywanie dokumentacji postępowań,
 • b) monitorowanie wydatków pod kątem limitów obligujących do zastosowania procedur wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznymi regulacjami Kancelarii PAN,
 • c) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy zawieraniu umów
 • 6) Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem prac remontowych i dokonywanie ich odbiorów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Płac w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 23.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • obsługa systemu płacowego Kancelarii PAN;
 • samodzielne sporządzanie list płac i kontrola dokumentacji niezbędnej do naliczania wynagrodzeń pracowników oraz zleceniobiorców;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, GUS;
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
 • przygotowywanie, weryfikacja i archiwizowanie dokumentacji kadrowo-płacowej;
 • współpraca z urzędami i organami kontroli, w tym korespondencja z komornikami;
 • samodzielne sporządzanie i korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w programie Płatnik;
 • kontakt z ZUS;
 • obsługa zapytań pracowniczych;
 • przygotowywanie raportów zarządczych na potrzeby kierownictwa;
 • weryfikacja i przygotowywanie danych do kalkulacji/wyceny aktuarialnej;
 • zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta wewnętrznego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/Starszy specjalista w Biurze Finansów i Budżetu, Dział Planowania i Kontroli Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 23.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i kontrolą budżetu Akademii i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności:
 • analiza i ocena złożonych przez jednostki projektów planów finansowych na wszystkich etapach opracowania projektu planu finansowego Akademii,
 • uczestniczenie w pracach nad opracowaniem projektu budżetu PAN (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), a także prowadzenie spraw związanych ze zmianami planów w ciągu roku budżetowego,
 • opiniowanie planów zamówień publicznych w kontekście planów finansowych ustalonych przez Kanclerza Akademii,
 • kompletowanie dokumentów związanych z wnioskowaniem o dotację podmiotową oraz sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym i rachunkowym, wypełnianie kart jednostkowych podsumowujących zebrane opinie,
 • okresowa ocena realizacji przez w/w jednostki planu finansowego oraz wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
 • Sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu cz. 67 PAN
 • Koordynacja przyjęcia rocznych sprawozdań z realizacji planów przez jednostki, w tym weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy/Główny specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 23.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • księgowanie dokumentów;
 • monitoring należności;
 • controlling jednostek pomocniczych;
 • przygotowywanie CIT;
 • rozliczenia VAT;
 • weryfikacja i monitoring wykonania cząstkowych planów finansowych;
 • przygotowywanie prezentacji danych finansowych dla Kierownictwa PAN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Gabinecie Prezesa, Dział ds. Instytutów Naukowych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 17.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek naukowych Akademii, w tym: dotyczących finansowania działalności statutowej instytutów naukowych PAN; kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej instytutów PAN; szczególnie ważnych osiągnięć instytutów PAN;
 • przygotowywanie materiałów oraz sporządzanie zbiorczych informacji na podstawie danych zebranych z instytutów Akademii;
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o działalności jednostek naukowych PAN;
 • przygotowywanie i obsługa ogólnych spotkań Kierownictwa PAN z dyrektorami jednostek naukowych PAN;
 • przygotowywanie materiałów i obsługa prac organów doradczych Prezesa PAN;
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z innymi komórkami Kancelarii PAN w zakresie realizacji zadań służbowych;
 • wykonywanie innych zadań służbowych objętych zakresem działania Działu ds. Instytutów Naukowych zleconych doraźnie przez przełożonego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista

Wrocław
Wygasła: 31.01.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Fakturowanie zadań z zakresu wynajmu pomieszczeń
 • prowadzenie kasy
 • w tym przyjmowanie wpłat
 • dokonywanie wypłat
 • dekretowanie i księgowanie
 • sporządzanie raportów kasowych
 • bieżąca kontrola
 • odprowadzanie gotówki do banku
 • sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz dokonywanie rozliczeń finansowych w zakresie zadań realizowanych przez Oddział
 • prowadzenie rejestrów przychodów
 • kosztów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie działalności Oddziału
 • sporządzanie deklaracji w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych harmonogramów dot. zapotrzebowania na środki budżetowe
 • współdziałanie w prowadzeniu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Oddziału
 • współdziałanie w zakresie realizacji zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z obsługą działalności statutowej Oddziału (konferencje
 • sympozja
 • posiedzenia naukowe oraz wydarzenia popularyzujące naukę)
 • zadania w zakresie obiegu dokumentów oraz ich archiwizacja. Praca w godzinach: 8:15-16:15. Zatrudnienie na okres próbny
 • następnie umowa na czas określony do 33 miesięcy
 • docelowo umowa na czas nieokreślony. Zapraszamy na stronę PAN: www.pan.pl Kontakt z pracodawcą: kadry@pan.pl
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator/ka w PAN Stacji Naukowej w Paryżu z j. francuskim

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 14.01.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Do obowiązków Administratora należeć będzie:
 • 1) Ścisła współpraca z dyrektorem SN PAN w Paryżu w zarządzaniu finansami Stacji, w szczególności:
 • a) opracowywanie projektów planu finansowego,
 • b) przygotowywanie korekt planu finansowego i zadaniowego Stacji,
 • c) monitorowanie stanu realizacji planu finansowego
 • 2) Prowadzenie spraw finansowych Stacji i pokoi gościnnych:
 • a) nadzór nad prawidłowością formalno-rachunkową dokumentów finansowych,
 • b) przygotowywanie i opisywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 • c) prowadzenie rejestru umów,
 • d) prowadzenie rejestru dokumentów finansowych i administracyjnych,
 • e) dokonywanie płatności,
 • f) rozliczanie zaliczek i umów,
 • g) obsługa systemu bankowego
 • 3) Ścisła współpraca z komórkami organizacyjnymi Kancelarii PAN w Warszawie, a w szczególności z pełnomocnikiem prowadzącym księgi rachunkowe w zakresie związanym z zdaniami administratora:
 • a) dokonywanie okresowej analizy przychodów i kosztów,
 • b) wymiana dokumentów księgowych,
 • c) uzyskiwanie kontrasygnat,
 • d) konsultowanie spraw majątkowych
 • 4) Administrowanie majątkiem Stacji:
 • a) administrowanie nieruchomością,
 • b) prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz spisu z natury,
 • c) nadzór nad organizacją okresowych przeglądów instalacji,
 • d) przedstawianie planów remontów pomieszczeń i budynków,
 • e) zlecanie bieżących napraw i konserwacji urządzeń i instalacji,
 • f) zlecanie zakupów i wymiany wyposażenia pomieszczeń Stacji, w tym biur i pokoi gościnnych,
 • g) przygotowanie koncepcji w zakresie modernizacji stanu technicznego i estetycznego budynków Stacji
 • 5) Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych:
 • a) przygotowywanie dokumentacji postępowań,
 • b) monitorowanie wydatków pod kątem limitów obligujących do zastosowania procedur wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych lub wewnętrznymi regulacjami Kancelarii PAN,
 • c) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy zawieraniu umów
 • 6) Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem prac remontowych i dokonywanie ich odbiorów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka w PAN Stacji Naukowej w Paryżu z j. francuskim

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 14.01.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • planowanie oraz kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,
 • udział w wydarzeniach naukowych w roli prelegenta lub moderatora,
 • monitorowanie polsko francuskiej współpracy naukowej i badawczej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi we Francji i w Polsce,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie strony internetowej i profilu Stacji w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie wniosków o dotację na działalność upowszechniającą naukę,
 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z realizacji przyznanych dotacji na działalność upowszechniającą naukę,
 • obsługa korespondencji urzędowej,
 • wsparcie administracyjne sekretariatu Stacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Projektów ERC w Biurze ds. Doskonałości Naukowej PAN

Hrubieszowska 6A, Wola, Warszawa
Wygasła: 30.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o konkursach Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC), m.in: filmy, prezentacje multimedialne, artykuły, broszury, przewodniki
 • Przygotowywanie i redakcja tekstów na strony internetowe i media społecznościowe
 • Wsparcie naukowców z polskich jednostek naukowych w dopracowywaniu pomysłów badawczych oraz projektów składanych do ERC
 • Udział w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym programu stypendialnego PASIFIC
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących Programu PASIFIC we współpracy z Instytutami PAN oraz stypendystami Programu
 • Współpraca innymi komórkami Kancelarii PAN w zakresie realizacji zadań służbowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Gabinecie Prezesa, Dział ds. Instytutów Naukowych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 25.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • prowadzenie spraw związanych z działalnością jednostek naukowych Akademii, w tym: dotyczących finansowania działalności statutowej instytutów naukowych PAN; kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo- rozwojowej instytutów PAN; szczególnie ważnych osiągnięć instytutów PAN;
 • przygotowywanie materiałów oraz sporządzanie zbiorczych informacji na podstawie danych zebranych z instytutów Akademii;
 • tworzenie i aktualizacja bazy danych o działalności jednostek naukowych PAN;
 • przygotowywanie i obsługa ogólnych spotkań Kierownictwa PAN z dyrektorami jednostek naukowych PAN;
 • przygotowywanie materiałów i obsługa prac organów doradczych Prezesa PAN;
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z innymi komórkami Kancelarii PAN w zakresie realizacji zadań służbowych;
 • wykonywanie innych zadań służbowych objętych zakresem działania Działu ds. Instytutów Naukowych zleconych doraźnie przez przełożonego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 22.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Wiceprezesa/ów PAN, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie zadań Wiceprezesa/ów PAN,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym narad i wyjazdów służbowych,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z Wydziałami PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem;
 • inne zadania przypisane do sekretariatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 08.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • prowadzenie realizowanych w Biurze projektów międzynarodowych,
 • prowadzenie dokumentacji programów finansowania pobytów badawczych w PAN, w tym rozliczanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami oraz instytucjami finansującymi,
 • procedowanie umów – analiza i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w strukturach PAN,
 • działania komunikacyjne i informacyjne dotyczące oferty Biura w języku angielskim i polskim,
 • tworzenie prezentacji oraz tekstów w języku polskim i angielskim do publikacji na stronie PAN i w mediach społecznościowych,
 • organizacja konferencji i spotkań międzynarodowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa, Wydział

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 03.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i prowadzenie sekretariatu Wydziału, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie realizowanych zadań,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • realizowanie spraw związanych z działalnością naukową i organizacyjną komitetów naukowych, problemowych i narodowych, Rady Kuratorów, w tym przygotowywanie i koordynacja wyborów,
 • udział w pracach związanych z okresowa oceną komitetów naukowych, obsługa spraw instytutów naukowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości komitetów i Wydziału,
 • organizacja i udział w zebraniach planarnych Wydziału,
 • prowadzenie spraw wydawniczych komitetów i Wydziału,
 • współdziałanie w realizacji wydatków budżetowych,
 • przygotowywanie materiałów na stronę internetową,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów,
 • współpraca z sekretariatem Wiceprezesa PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem,
 • inne zadania przypisane do sekretariatu, które zapewnią sprawne funkcjonowanie Wydziału
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 18.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor
Obowiązki:
 • art. 23 ust. 7 oraz art. 24 ustawy o PAN;
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie

mazowieckie
Wygasła: 21.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
praca zdalna
dyrektor
Obowiązki:
 • Organizacja działalności merytorycznej stacji polegająca na:
 • realizacji projektów Przedstawicielstwa oraz koordynowaniu zadań pracowników Przedstawicielstwa PAN,
 • wsparciu realizacji projektów badawczych naukowców z Ukrainy finansowanych przez Polską Akademię Nauk we współpracy z partnerami zewnętrznymi,
 • wspieraniu korporacji PAN, instytutów PAN oraz naukowców realizujących badania naukowe w Polsce w:
 • realizacji projektów,
 • poszukiwaniu ukraińskich partnerów,
 • poszukiwaniu zagranicznych źródeł finansowania i ofert stypendialnych,
 • popularyzacji w ukraińskim środowisku naukowym wyników badań realizowanych w polskich instytucjach naukowych
 • Współpraca z Radą Programową w celu uzgadniania kierunków działalności merytorycznej Przedstawicielstwa
 • Opracowywanie finansowych i zadaniowych planów działalności Przedstawicielstwa oraz ich korekt
 • Racjonalna gospodarka środkami finansowymi i materialnymi
 • Nadzór nad realizacją planu finansowego i zadaniowego Przedstawicielstwa
 • Zarządzanie zespołem pracowników, organizacja pracy i nadzór na wykonaniem powierzonych zadań
 • Nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Sporządzanie sprawozdań
 • Zawieranie umów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 20.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • prowadzenie realizowanych w Biurze projektów międzynarodowych,
 • prowadzenie dokumentacji programów finansowania pobytów badawczych w PAN, w tym rozliczanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami oraz instytucjami finansującymi,
 • procedowanie umów – analiza i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w strukturach PAN,
 • organizacja konferencji i spotkań międzynarodowych,
 • działania komunikacyjne i informacyjne dotyczące oferty Biura w języku angielskim i polskim,
 • tworzenie tekstów w języku polskim i angielskim do publikacji w mediach społecznościowych oraz prezentacjach
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy/Główny specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 03.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • księgowanie dokumentów;
 • monitoring należności;
 • controlling jednostek pomocniczych;
 • przygotowywanie CIT;
 • rozliczenia VAT;
 • weryfikacja i monitoring wykonania cząstkowych planów finansowych;
 • przygotowywanie prezentacji danych finansowych dla Kierownictwa PAN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa, Wydział

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 16.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i prowadzenie sekretariatu Wydziału, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie realizowanych zadań,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • realizowanie spraw związanych z działalnością naukową i organizacyjną komitetów naukowych, problemowych i narodowych, Rady Kuratorów, w tym przygotowywanie i koordynacja wyborów,
 • udział w pracach związanych z okresowa oceną komitetów naukowych, obsługa spraw instytutów naukowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości komitetów i Wydziału,
 • organizacja i udział w zebraniach planarnych Wydziału,
 • prowadzenie spraw wydawniczych komitetów i Wydziału,
 • współdziałanie w realizacji wydatków budżetowych,
 • przygotowywanie materiałów na stronę internetową,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów,
 • współpraca z sekretariatem Wiceprezesa PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem,
 • inne zadania przypisane do sekretariatu, które zapewnią sprawne funkcjonowanie Wydziału
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 18.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • monitorowanie polsko francuskiej współpracy naukowej i badawczej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi we Francji i w Polsce,
 • planowanie oraz kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie strony internetowej i profilu Stacji w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje na działalność upowszechniającą naukę,
 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z realizacji przyznanych dotacji na działalność upowszechniającą naukę,
 • obsługa korespondencji urzędowej,
 • wsparcie administracyjne sekretariatu Stacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Współpracy z Zagranicą

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 06.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • prowadzenie realizowanych w Biurze projektów międzynarodowych,
 • prowadzenie dokumentacji programów finansowania pobytów badawczych w PAN, w tym rozliczanie i prowadzenie korespondencji z wnioskodawcami oraz instytucjami finansującymi,
 • procedowanie umów – analiza i nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów w strukturach PAN,
 • organizacja konferencji i spotkań międzynarodowych,
 • działania komunikacyjne i informacyjne dotyczące oferty Biura w języku angielskim i polskim,
 • tworzenie tekstów w języku polskim i angielskim do publikacji w mediach społecznościowych oraz prezentacjach
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa Akademii

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Akademii Młodych Uczonych PAN, w tym:
 • - prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących,
 • - koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • - redakcja i obsługa korespondencji,
 • - opracowywanie raportów i protokołów,
 • - przygotowanie i koordynacja głosowań,
 • - koordynacja organizacji spotkań i wyjazdów służbowych,
 • - koordynacja rozliczeń finansowych i zakupów,
 • wsparcie i koordynacja realizacji zadań statutowych Akademii Młodych Uczonych PAN, w tym:
 • - wsparcie logistyczne i promocyjne wydarzeń, tj. konferencji, warsztatów, debat itp.,
 • - poszukiwanie i opracowywanie danych na potrzeby raportów, opinii i bieżącej działalności AMU,
 • - redakcja językowa oraz współpraca w zakresie redakcji merytorycznej opinii i innych dokumentów AMU,
 • - wsparcie i koordynacja współpracy AMU z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi w kraju i za granicą;
 • promocja działań Akademii Młodych Uczonych PAN i jej członków, w tym:
 • - komunikacja z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi AMU w Polsce i za granicą,
 • - obsługa strony internetowej AMU PAN, w tym redakcja informacji bieżących oraz podstron,
 • - redakcji treści i obsługa mediów społecznościowych AMU PAN, w tym profilu Facebook oraz Twitter;
 • koordynacja współpracy Akademii Młodych Uczonych PAN z jednostkami organizacyjnymi PAN i Instytutami PAN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 10.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i kontrolą budżetu Akademii i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności:
 • analiza i ocena złożonych przez jednostki projektów planów finansowych na wszystkich etapach opracowania projektu planu finansowego Akademii,
 • uczestniczenie w pracach nad opracowaniem projektu budżetu PAN (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), a także prowadzenie spraw związanych ze zmianami planów w ciągu roku budżetowego,
 • opiniowanie planów zamówień publicznych w kontekście planów finansowych ustalonych przez Kanclerza Akademii,
 • kompletowanie dokumentów związanych z wnioskowaniem o dotację podmiotową oraz sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym i rachunkowym, wypełnianie kart jednostkowych podsumowujących zebrane opinie,
 • okresowa ocena realizacji przez w/w jednostki planu finansowego oraz wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
 • Sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu cz. 67 PAN
 • Koordynacja przyjęcia rocznych sprawozdań z realizacji planów przez jednostki, w tym weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 10.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • obsługa zadań z zakresu Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej (UiPDN) zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem oraz obowiązującymi procedurami,
 • obsługa naboru oraz weryfikacja wniosków o dofinasowanie zadań z zakresu UiPDN złożonych przez jednostki PAN,
 • przyjmowanie i ocena formalna raportów z realizacji zadań z zakresu UiPDN,
 • nadzorowanie rozliczeń zadań z zakresu UiPDN,
 • wsparcie Dyrektora Biura w sprawach przygotowania planów finansowych, budżetu i kontroli ich realizacji,
 • wsparcie Dyrektora Biura w sprawach przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji zadań z zakresu UiPDN,
 • pozyskiwanie informacji od zespołu obsługującego UiPDN oraz monitoring prac, w tym nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji,
 • dokonywanie wyboru wykonawców zadań z zakresu UiPDN zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami PAN,
 • przygotowywanie dokumentów, m.in. korespondencji bieżącej, umów cywilno-prawnych, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi PAN oraz strukturami korporacyjnymi,
 • wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą zadań z zakresu UiPDN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 04.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
umowa na zastępstwo
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Wiceprezesa/ów PAN, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie zadań Wiceprezesa/ów PAN,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym narad i wyjazdów służbowych,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z Wydziałami PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem;
 • inne zadania przypisane do sekretariatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspertka/Ekspert w Centrum Badań Historycznych - nabór na 2 stanowiska

Berlin, Majakowskiring 47, Niemcy
Wygasła: 30.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
ekspert
Obowiązki:
 • realizacja przydzielonych projektów naukowych, popularnonaukowych i wydawniczych prowadzonych przez CBH PAN;
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez CBH PAN;
 • publikacja artykułów naukowych i popularnonaukowych w języku polskim i językach obcych;
 • nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi instytucjami naukowymi (w tym niemieckimi i polskimi);
 • aktywny udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych;
 • realizacja własnych projektów naukowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca / Zastępczyni dyrektora PAN Stacji Naukowej w Wiedniu

Warszawa
Wygasła: 22.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor
Obowiązki:
 • Dyrektor PAN Stacji Naukowej w Wiedniu
 • ogłasza nabór na stanowisko
 • zastępcy / zastępczyni dyrektora
 • w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Miejsce pracy: PAN Stacja Naukowa w Wiedniu
 • Przewidywany termin zatrudnienia: I kwartał 2023
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (w tym okres próbny), łączny maksymalny czas pracy w formule delegowania - 36 miesięcy; Pracodawca zapewnia mieszkanie służbowe w ramach użyczenia
 • Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 • Zastępowanie dyrektora Stacji;
 • Bieżąca weryfikacja/dostosowywanie regulacji wewnętrznych jednostki do obowiązujących przepisów;
 • Wsparcie dyrektora w przygotowaniu planów finansowych, budżetów i kontrola ich realizacji, w tym sporządzanie stosownych wniosków i sprawozdań;
 • Współpraca z księgową Stacji w zakresie przygotowania dokumentacji finansowej, planów i sprawozdań finansowych Stacji;
 • Wsparcie dyrektora w sprawach kadrowych, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 • Kontrola ewidencji majątku ruchomego;
 • Opracowywanie dokumentów wykonawczych i sprawozdań z działalności administracyjnej Stacji i przedkładanie ich dyrektorowi;
 • Kierowanie pracą personelu technicznej i administracyjnej obsługi Stacji;
 • Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów remontowo-inwestycyjnych;
 • Przygotowywanie dokumentów m.in. z zakresu zamówień publicznych, prawa pracy; umów cywilno-prawnych; współpraca z zewnętrzną kancelarią prawną;
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • Prowadzenie wszelkich spraw gospodarczych i administracyjnych Stacji; w tym systematyczny nadzór nad budynkiem i sprawnością techniczną obiektu oraz zlecanie koniecznych napraw i prac konserwatorskich;
 • Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów księgowych oraz umów;
 • Kierowanie logistycznym przygotowaniem przedsięwzięć merytorycznych organizowanych przez Stację, nadzór nad udostępnianiem pokoi gościnnych i sal konferencyjnych;
 • Współpraca z odpowiednimi komórkami Kancelarii PAN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 19.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • monitorowanie polsko francuskiej współpracy naukowej i badawczej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi we Francji i w Polsce,
 • planowanie oraz kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie strony internetowej i profilu Stacji w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje na działalność upowszechniającą naukę,
 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z realizacji przyznanych dotacji na działalność upowszechniającą naukę,
 • obsługa korespondencji urzędowej,
 • wsparcie administracyjne sekretariatu Stacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Prace porządkowe / sprzątanie

Warszawa
Wygasła: 22.07.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Sprzątanie przestrzeni wystawienniczych
 • ciągów komunikacyjnych
 • magazynów muzealnych
 • pomieszczeń socjalnych i toalet oraz pomieszczeń biurowych w budynkach Muzeum Ziemi; bieżące uzupełnianie materiałów i środków czystości w pomieszczeniach; mycie okien (praca na wysokości do 3 metrów); wynoszenie śmieci; utrzymanie czystości w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Muzeum Ziemi na terenie ogrodów; inne dodatkowe prace
 • w tym prace porządkowe podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Ziemi
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Mediów Społecznościowych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 29.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • zarządzanie profilami PAN w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram),
 • tworzenie kampanii reklamowych m.in. na Facebooku i Instagramie,
 • tworzenie treści na podstawie materiałów dostarczonych i pozyskiwanie ich samodzielnie,
 • przekładanie złożonych problemów naukowych na atrakcyjne teksty,
 • moderowanie komentarzy w social mediach,
 • przeprowadzanie analizy internetowej i rekomendacja działań,
 • współpraca z zespołem prasowym i graficznym,
 • analiza i raportowanie efektów prowadzonych działań w mediach społecznościowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 20.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Wiceprezesa/ów PAN, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie zadań Wiceprezesa/ów PAN,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym narad i wyjazdów służbowych,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z Wydziałami PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem;
 • inne zadania przypisane do sekretariatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 07.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • obsługa zadań z zakresu Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej (UiPDN) zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem oraz obowiązującymi procedurami,
 • obsługa naboru oraz weryfikacja wniosków o dofinasowanie zadań z zakresu UiPDN złożonych przez jednostki PAN,
 • przyjmowanie i ocena formalna raportów z realizacji zadań z zakresu UiPDN,
 • nadzorowanie rozliczeń zadań z zakresu UiPDN,
 • wsparcie Dyrektora Biura w sprawach przygotowania planów finansowych, budżetu i kontroli ich realizacji,
 • wsparcie Dyrektora Biura w sprawach przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji zadań z zakresu UiPDN,
 • pozyskiwanie informacji od zespołu obsługującego UiPDN oraz monitoring prac, w tym nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji,
 • dokonywanie wyboru wykonawców zadań z zakresu UiPDN zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami PAN,
 • przygotowywanie dokumentów, m.in. korespondencji bieżącej, umów cywilno-prawnych, dbanie o prawidłowy obieg dokumentów,
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi PAN oraz strukturami korporacyjnymi,
 • wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą zadań z zakresu UiPDN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 02.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i kontrolą budżetu Akademii i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności:
 • analiza i ocena złożonych przez jednostki projektów planów finansowych na wszystkich etapach opracowania projektu planu finansowego Akademii,
 • uczestniczenie w pracach nad opracowaniem projektu budżetu PAN (w układzie tradycyjnym i zadaniowym), a także prowadzenie spraw związanych ze zmianami planów w ciągu roku budżetowego
 • opiniowanie planów zamówień publicznych w kontekście planów finansowych ustalonych przez Kanclerza Akademii,
 • kompletowanie dokumentów związanych z wnioskowaniem o dotację podmiotową oraz sprawdzanie złożonych wniosków pod względem formalnym i rachunkowym, wypełnianie kart jednostkowych podsumowujących zebrane opinie,
 • okresowa ocena realizacji przez w/w jednostki planu finansowego oraz wykorzystania przyznanej dotacji podmiotowej
 • Sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu cz. 67 PAN
 • Koordynacja przyjęcia rocznych sprawozdań z realizacji planów przez jednostki, w tym weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym oraz sporządzanie zbiorczego sprawozdania z wykonania planu Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/specjalistka w Stacji Naukowej PAN

Rzym, Włochy
Wygasła: 20.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Poszukujemy osoby, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw administracyjno-organizacyjnych Stacji, w tym za przygotowanie i monitorowanie jej budżetu, a także za organizację bądź współorganizację konferencji, spotkań czy warsztatów i zamieszczanie informacji na stronie internetowej. W zakresie kompetencji pracownika będzie także prowadzenie spraw organizacyjnych jednostki, dbałość o obieg korespondencji i dokumentów formalno-finansowych
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Prawnym

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 11.06.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
asystent, młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie projektów pism oraz kompletowanie dokumentacji spraw bieżących, w tym archiwizowanie;
 • przygotowywanie projektów i ewidencja upoważnień;
 • przygotowywanie projektów pism oraz decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • uczestniczenie w opracowaniu projektu oraz realizacji planu finansowego Zespołu, przygotowywanie zleceń finansowych opłat sądowych i skarbowych oraz innych należności;
 • odbiór i rejestracja dokumentów wpływających do Zespołu;
 • obsługa komisji dyscyplinarnej II instancji dla pracowników naukowych Akademii;
 • kontakt z podmiotami zewnętrznymi (w tym urzędami, sądami i komornikami);
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor zagranicznej stacji naukowej

Berlin, Niemcy
Wygasła: 30.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor
Obowiązki:
 • Organizacja działalności merytorycznej stacji polegająca na: 1) realizacji własnych projektów (badań) naukowych oraz koordynowanie badań pracowników CBH PAN z zakresu historii stosunków polsko-niemieckich; 2) wspieraniu korporacji PAN, instytutów PAN oraz naukowców realizujących badania naukowe w Polsce w: - realizacji projektów międzynarodowych; - poszukiwaniu partnerów zagranicznych; - poszukiwaniu zagranicznych źródeł finansowania i ofert stypendialnych; - popularyzacji wyników badań realizowanych w polskich instytucjach naukowych
 • Współpraca z Radą Naukową w celu uzgadniania kierunków działalności merytorycznej Centrum
 • Opracowywanie finansowych i zadaniowych planów działalności stacji oraz ich korekt
 • Racjonalna gospodarka środkami finansowymi i materialnymi
 • Nadzór nad realizacją planu finansowego i zadaniowego stacji
 • Zarządzanie zespołem pracowników, organizacja pracy i nadzór na wykonaniem powierzonych zadań
 • Nadzór nad przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Sporządzanie sprawozdań
 • Zawieranie umów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole Spraw Pracowniczych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 19.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Kancelarii Akademii, w tym dbałość o poprawność merytoryczną dokumentów, weryfikacja uprawnień wynikających z ustaw i rozporządzeń,
 • prowadzenie spraw zlikwidowanych jednostek Akademii, w tym przygotowywanie dokumentów np.Rp-7, świadectw pracy, byłym pracownikom, współpraca w tym zakresie z Archiwami,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie do i z ubezpieczeń (znajomość programu płatnik) oraz współpraca z ZUS,
 • prowadzenie ewidencji, kontrola i rozliczanie czasu pracy,
 • wprowadzanie danych do systemu,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, w tym archiwizacja,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • prowadzenie ewidencji badań medycyny pracy, obsługa e-skierowań, obsługa PPK
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Recepcjonistka

Świnoujście
Wygasła: 06.05.2022
Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Obowiązki:
 • Obsługa gości
od 19,7 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pokojowa

Świnoujście
Wygasła: 06.05.2022
Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Obowiązki:
 • - sprzątanie pokoi
 • - sprzątanie pomieszczeń ogólnodostępnych
 • - mycie okien
Pokaż więcej >>
od 3 010 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej

Hrubieszowska 6A, Wola, Warszawa
Wygasła: 07.05.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
dyrektor, menedżer
Obowiązki:
 • 1. Kierowanie pracami Biura w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji zadań, do których będzie należało m.in.:
 • - wsparcie najlepszych naukowców z polskich jednostek naukowych w dopracowywaniu pomysłów badawczych oraz wniosków projektowych składanych w najbardziej prestiżowych konkursach grantowych w Europie (konkursy European Research Council – ERC);
 • - przygotowanie kandydatów zaproszonych do drugiego etapu oceny wniosków ERC do interview z ekspertami ERC;
 • - wsparcie laureatów ERC w realizacji projektów;
 • - ułatwianie współpracy aplikujących o granty ERC z panelistami i laureatami ERC;
 • - prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji dot. grantów ERC;
 • - organizacja szkoleń dot. przygotowania grantów ERC z najlepszymi jednostkami naukowymi w Europie;
 • - przygotowywanie opinii i stanowisk dot. grantów ERC;
 • - prowadzenie działań, których celem jest ułatwienie realizacji projektów ERC w Polsce (współpraca z MEiN, Komisja Europejską, Scientific Council ERC, jednostkami naukowymi, w których realizowane są granty)
 • 2. Współpraca z ekspertami ERC oraz instytucjami w innych krajach UE, zajmującymi się projektami ERC;
 • 3. Reprezentowanie PAN na zewnątrz w ramach udzielonego pełnomocnictwa, w tym wyjazdy służbowe poza siedzibę Kancelarii PAN;
 • 4. Udział w pisaniu i realizacji projektów przygotowanych przez BDN PAN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 18.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • monitorowanie polsko francuskiej współpracy naukowej i badawczej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi we Francji i w Polsce,
 • planowanie oraz kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie strony internetowej i profilu Stacji w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje na działalność upowszechniającą naukę,
 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z realizacji przyznanych dotacji na działalność upowszechniającą naukę,
 • obsługa korespondencji urzędowej,
 • wsparcie administracyjne sekretariatu Stacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 29.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane po stronie Zamawiającego;
 • udział w pracach komisji przetargowej jako sekretarz;
 • sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • współpraca z działami merytorycznymi przy przygotowaniu postępowań z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • prowadzenie rejestru zamówień
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole Gospodarczym

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 14.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Współpraca biurowa i gospodarcza z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Kancelarii oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii
 • Udzielanie informacji na zapytania interesantów (w tym e-mail)
 • Prowadzenie ewidencji realizowanych spraw w Excelu, przygotowywanie zestawień, obsługa innych systemów
 • Planowanie kosztów, wnioskowanie o zabezpieczenie środków, w tym planowanie budżetu na kolejny rok
 • Wykonywanie wszelkich prac techniczno-fizycznych o charakterze usługowym i transportowym. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w siedzibie, w tym dbanie o zaopatrzenie miejsc wspólnych
 • Wykonywanie drobnych napraw sprzętu biurowego i gospodarczego
 • Ewidencja majątku ruchomego, gospodarka majątkiem, likwidacja, przekazywanie środków
 • Obsługa magazynu materiałów biurowych
 • Wsparcie i pomoc w zakresie obsługi pocztowej realizowanej przez Dziennik Podawczy w Kancelarii
 • Pełnienie dyżurów w celu zapewnienia zabezpieczenia mienia Kancelarii
 • Planowanie remontów rocznych pomieszczeń biurowych – procedura przetargowa
 • Przygotowanie dokumentacji likwidacyjnej likwidowanego wyposażenia, współpraca z firmami utylizującymi zużyte wyposażenie biur i pomieszczeń
 • Monitorowanie mediów (prasa) PAN – tylko faktury
 • Prowadzenie, uaktualnianie wykazu osób pracujących w pokojach na podstawie książki tel. otrzymywanej od IT
 • Obsługa pojazdu służbowego, współpraca z komórką transportu, w tym wykonywanie transportu mienia na terenie Warszawy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Biurze ds. Doskonałości Naukowej

Hrubieszowska 6A, Wola, Warszawa
Wygasła: 09.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
umowa na zastępstwo
specjalista (Mid / Regular), młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • przygotowanie dokumentacji związanej z bieżącą działalnością biura (raporty projektowe, zestawienia, sprawozdania),
 • rejestrowanie dokumentacji księgowej (faktury, noty, inne),
 • organizacja i rozliczanie delegacji pracowników biura,
 • zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów związanych z działaniem biura,
 • rejestracja i archiwizowanie dokumentów,
 • tworzenie dokumentacji z zakresu zamówień publicznych poniżej progów ustawowych (szacowanie kosztów, zapytania ofertowe, inne procedury),
 • wsparcie administracyjne zespołu w pozostałych zadaniach,
 • wsparcie w organizacji szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Projektów ERC w Biurze ds. Doskonałości Naukowej PAN

Hrubieszowska 6A, Wola, Warszawa
Wygasła: 09.04.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wsparcie najlepszych naukowców z polskich jednostek naukowych w dopracowywaniu pomysłów badawczych oraz projektów składanych w najbardziej prestiżowych konkursach grantowych w Europie (konkursy European Research Council – ERC),
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów dotyczących przygotowania i realizacji projektów finansowanych przez ERC,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o ERC (filmy, prezentacje multimedialne, artykuły, broszury, przewodniki),
 • organizacja szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą,
 • współpraca z najlepszymi naukowcami europejskimi realizującymi i oceniającymi granty ERC,
 • współpraca z instytucjami w innych krajach wspierającymi przygotowanie i realizację projektów ERC m.in. z University of Oxford, University of Cambridge, CNRS, Imperial College, Max Planck,
 • współpraca z Komisją Europejską, MEiN oraz innymi krajowymi i europejskimi agendami wspierającymi badania naukowe,
 • reprezentowanie PAN w tym wyjazdy służbowe poza siedzibę Kancelarii PAN,
 • udział w pisaniu i realizacji projektów przygotowanych przez BDN PAN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 27.03.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Naliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych
 • Sporządzanie deklaracji do ZUS, US, PEFRON
 • Sporządzanie PIT i innych dokumentów dla pracowników właściwych dla płac
 • Obsługa programu Płatnik
 • Prowadzenie spraw wynagrodzeń po zmarłych pracownikach i członkach korporacji
 • Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze
 • Kompletowanie i weryfikacja danych dla celów sprawozdawczych w tym dla GUS
 • Prowadzenie korespondencji w sprawach bieżących związanych z wymienionym zakresem czynności
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 06.03.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • obsługa zadań z zakresu Upowszechniania i Promocji Działalności Naukowej (UiPDN) zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem oraz obowiązującymi procedurami,
 • obsługa naboru oraz weryfikacja wniosków o dofinasowanie zadań z zakresu UiPDN złożonych przez jednostki PAN,
 • przyjmowanie i ocena formalna raportów z realizacji zadań z zakresu UiPDN,
 • nadzorowanie rozliczeń zadań z zakresu UiPDN,
 • wsparcie Dyrektora Biura w sprawach przygotowania planów finansowych, budżetu i kontroli ich realizacji,
 • wsparcie Dyrektora Biura w sprawach przygotowania sprawozdań finansowych i merytorycznych z realizacji zadań z zakresu UiPDN,
 • pozyskiwanie informacji od zespołu obsługującego UiPDN oraz monitoring prac, w tym nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji,
 • dokonywanie wyboru wykonawców zadań z zakresu UiPDN zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i procedurami PAN,
 • przygotowywanie dokumentów, m.in. korespondencji bieżącej, umów cywilno-prawnych, dbanie o prawidłowy ich obieg,
 • bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi PAN oraz strukturami korporacyjnymi,
 • wykonywanie innych obowiązków związanych z obsługą zadań z zakresu UiPDN
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy Inspektor w Gabinecie Prezesa

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 04.03.2022
pełny etat
umowa o pracę
asystent, młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • organizacja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania sekretariatu Wiceprezesa/ów PAN, w tym:
 • prowadzenie bazy informacyjnej spraw bieżących w zakresie zadań Wiceprezesa/ów PAN,
 • koordynowanie przepływu dokumentacji i informacji,
 • obsługa korespondencji (m.in. ewidencja, przygotowywanie odpowiedzi na pisma),
 • przygotowywanie pod względem organizacyjnym narad i wyjazdów służbowych,
 • archiwizacja pozyskanych dokumentów;
 • współpraca z Wydziałami PAN, zgodnie ze sprawowanym nadzorem;
 • inne zadania przypisane do sekretariatu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 18.02.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Prowadzenie kwartalnika „Academia” Magazyn Polskiej Akademii Nauk
 • w wersji polskiej i angielskiej – pełnienie funkcji redaktora prowadzącego, w tym:
 • tworzenie założeń organizacyjnych, merytorycznych i edytorskich;
 • nadzorowanie i koordynacja prac Redakcji związanych z opracowaniem i przygotowaniem do druku materiałów redakcyjnych;
 • współpraca z Radą Naukową czasopisma;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z autorami;
 • kontakty z instytutami PAN oraz jednostkami spoza Akademii w celu pozyskiwania materiałów do publikacji;
 • przeprowadzanie wywiadów z naukowcami; redakcja i autoryzacje tekstów wywiadów;
 • współpraca z fotografem i grafikiem; współpraca z tłumaczem (wersja angielska „Academii”);
 • wybór ilustracji do czasopisma, kontrola materiałów graficznych (wydawnictwo papierowe i elektroniczne);
 • koordynacja współpracy redakcji z innymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii PAN;
 • utrzymywanie kontaktów z organizatorami konferencji i wydarzeń naukowych, udział w nich;
 • reprezentowanie magazynu „Academia” poza instytucją;
 • dbałość o rozwój czasopisma;
 • dbałość o dystrybucję czasopisma w wersji papierowej oraz elektronicznej;
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem m.in. umów i zleceń oraz specyfikacji na potrzeby wydawnicze;
 • nadzór nad terminowym ukazywaniem się czasopisma
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Rzecznik prasowy

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 18.02.2022
pełny etat
umowa o pracę
starszy specjalista (Senior), ekspert
Obowiązki:
 • budowanie dobrego wizerunku Polskiej Akademii Nauk i kierownictwa PAN w mediach oraz kształtowanie polityki informacyjnej Akademii;
 • reprezentowanie Polskiej Akademii Nauk i kierownictwa PAN w środkach masowego przekazu; przygotowywanie wystąpień publicznych dla kierownictwa PAN;
 • tworzenie i wdrażanie polityki informacyjnej oraz budowanie wizerunku Akademii w mediach;
 • inicjowanie artykułów, wywiadów i innych informacji w mediach;
 • przedstawianie opinii publicznej za pośrednictwem mediów, w tym mediów społecznościowych, oficjalnego stanowiska Akademii;
 • monitorowanie, reagowanie oraz informowanie mediów o bieżącej działalności PAN, udzielanie odpowiedzi na zapytania dziennikarzy, budowanie dobrych relacji z przedstawicielami mediów, tworzenie informacji prasowych;
 • dbanie o spójność komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Akademii, w tym opiniowanie działań podejmowanych przez jednostki Kancelarii w zakresie wpływu podejmowanych przez nie inicjatyw na wizerunek PAN;
 • wsparcie komunikacji jednostek PAN w zakresie ich aktywności naukowej i upowszechniającej naukę w ramach dostępnych narzędzi;
 • dbanie o relacje z szeroko rozumianym środowiskiem naukowym w Polsce, korporacją uczonych PAN oraz komitetami Akademii;
 • pośredniczenie w kontaktach dziennikarzy z naukowcami PAN, organizacja konferencji prasowych i obsługa prasowa wydarzeń;
 • przygotowanie treści publikowanych na stronach internetowych Akademii;
 • prowadzenie oficjalnych kont i profili PAN w mediach społecznościowych;
 • współtworzenie biuletynu informacyjnego (newsletteru) PAN;
 • monitoring mediów, w tym mediów społecznościowych ;
 • zarządzanie komunikacją PAN w sytuacjach kryzysowych;
 • nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem znaku PAN;
 • koordynacja patronatów medialnych i patronatów Akademii
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Praca Dyrektor Stacji Naukowej PAN

Wieden
Wygasła: 09.02.2022
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Stacji Naukowej PAN

zagranica
Wygasła: 28.01.2022
Pełny etat
Umowa o pracę
Dyrektor
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Ekspertka / Ekspert w Centrum Badań Historycznych PAN

Berlin, Niemcy
Wygasła: 07.01.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
ekspert
Obowiązki:
 • realizowanie przydzielonych projektów naukowych, popularnonaukowych i wydawniczych prowadzonych przez CBH PAN;
 • udział w wydarzeniach organizowanych przez CBH PAN;
 • publikacja artykułów naukowych i recenzji w języku polskim i językach obcych;
 • nawiązywanie współpracy z niemieckimi i polskimi instytucjami naukowymi;
 • aktywny udział w konferencjach, seminariach i dyskusjach panelowych;
 • realizacja własnych projektów naukowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Zespole Spraw Pracowniczych

plac Defilad 1, Śródmieście, Warszawa
Wygasła: 31.12.2021
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Akademii, w tym dbałość o poprawność merytoryczną dokumentów, weryfikacja uprawnień wynikających z ustaw i rozporządzeń,
 • prowadzenie spraw zlikwidowanych jednostek Akademii, w tym przygotowywanie dokumentów np.Rp-7, świadectw pracy, byłym pracownikom, współpraca w tym zakresie z Archiwami,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie do i z ubezpieczeń (znajomość programu płatnik) oraz współpraca z ZUS,
 • kontrola ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 • wprowadzanie danych do systemu,
 • prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, w tym archiwizacja,
 • sporządzanie sprawozdań GUS
Pokaż więcej >>
od 4500 do 5600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Stacji Naukowej PAN

zagranica
Wygasła: 11.12.2021
Pełny etat
Umowa o pracę
Dyrektor
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 23.10.2021
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • monitorowanie polsko francuskiej współpracy naukowej i badawczej,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi we Francji i w Polsce,
 • planowanie oraz kompleksowa organizacja konferencji, sympozjów oraz innych wydarzeń naukowych i kulturalnych,
 • opracowywanie materiałów promocyjnych oraz prowadzenie strony internetowej i profilu Stacji w mediach społecznościowych,
 • przygotowywanie wniosków o dotacje na działalność upowszechniającą naukę,
 • przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z realizacji przyznanych dotacji na działalność upowszechniającą naukę,
 • obsługa korespondencji urzędowej,
 • wsparcie administracyjne sekretariatu Stacji
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista/ka

Stacja Naukowa w Paryżu, 74 rue Lauriston, Francja
Wygasła: 23.10.2021
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • obsługiwanie recepcji, rezerwacji oraz dokumentów księgowych i administracyjnych związanych z zakwaterowaniem gości w pokojach gościnnych Stacji,
 • wykonywanie obowiązków kasjera oraz sprawowanie odpowiedzialności materialnej za wpływy gotówkowe z wynajmu pokoi gościnnych,
 • sprawowanie pieczy nad właściwym utrzymaniem pokojów gościnnych oraz pomieszczeń wspólnych Stacji, a także planowanie pracy ekipy sprzątającej,
 • obsługa logistyczna wydarzeń naukowych i kulturalnych organizowanych przez Stację,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • bieżąca współpraca z Kancelarią PAN w Warszawie
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor PAN Muzeum Ziemi

aleja Na Skarpie 20/26, 00-488 Warszawa, Polska
Wygasła: 01.09.2021
Pełny etat
Umowa o pracę
Dyrektor
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Stacji Naukowej PAN

zagranica
Wygasła: 07.07.2021
Pełny etat
Umowa o pracę
Dyrektor
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

Paryż, Francja
Wygasła: 28.03.2021
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw i bieżących konserwacji urządzeń i instalacji w Stacji i jej pokojach gościnnych oraz zgłaszanie potrzeb w zakresie remontów
 • Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń i instalacji, bieżąca współpraca z firmami dokonującymi konserwacji posiadanego sprzętu i urządzeń oraz zgłaszanie nieprawidłowości wymagających decyzji przełożonych
 • Przygotowywanie sali konferencyjnej do organizowanych przez Stację spotkań naukowych i konferencji, pomoc w obsłudze tych spotkań oraz porządkowanie po ich zakończeniu
 • Dokonywanie zakupów środków czystości i artykułów gospodarczych zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem
 • Prowadzenie magazynu pościeli, w szczególności: • przygotowywanie i wydawanie kompletów pościeli personelowi sprzątającemu, • cotygodniowe przygotowywanie brudnej pościeli do pralni i przyjmowanie czystej, • weryfikacja ilości dostarczonej pościeli oraz zgłaszanie dostawcy ew. różnic
 • Prowadzenie magazynu środków czystości i artykułów gospodarczych oraz prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów
 • Dbanie o zieleńce znajdujące się na terenie Stacji i o porządek w obejściu Stacji oraz wystawianie pojemników z odpadami
 • Zapewnienie przewozu osób i mienia stosownie do potrzeb Stacji
 • Dbanie o właściwy stan techniczny i utrzymanie w czystości samochodu służbowego
 • Coroczne przygotowywanie ewidencji przejechanych kilometrów i zużytego paliwa w samochodzie służbowym
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator

zagranica
Wygasła: 20.11.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista (Mid / Regular)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w sekretariacie

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 31.05.2020
Specjalista (Mid / Regular)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. projektów ERC

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 03.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista (Mid / Regular)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Biurze ds. Doskonałości Naukowej

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 03.05.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista (Mid / Regular)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka

zagranica
Wygasła: 26.12.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. administracyjno-finansowych

zagranica
Wygasła: 26.12.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Likwidator Spółki

Lelewela 4, 53-505 Wrocław, Polska
Wygasła: 27.11.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Radca Prawny

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 25.09.2019
Pełny etat, Część etatu
Umowa o pracę
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor/Specjalista W Biurze Organizacyjno-Majątkowym, Dział Nadzoru Właścicielskiego

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 15.10.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. projektów ERC

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 13.10.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 13.10.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Jednostki

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 28.09.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Dyrektor/Prezes
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Biurze Współpracy z Zagranicą

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 27.08.2019
Pełny etat
Umowa na zastępstwo
Specjalista
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista w Biurze Finansów i Budżetu

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 27.08.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor Jednostki Działającej

plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, Polska
Wygasła: 29.08.2019
Pełny etat
Umowa o pracę
Dyrektor/Prezes
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Gabinecie Prezesa

Warszawa
Wygasła: 11.07.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. biurowych

warmińsko-mazurskie
Wygasła: 19.06.2019
Specjalista
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny Specjalista w Biurze Upowszechniania i Promocji Nauki

Warszawa
Wygasła: 13.06.2019
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Gospodarczym

Warszawa
Wygasła: 21.05.2019
Specjalista
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektora/Specjalista W Biurze Organizacyjno-Majątkowym, Dział Nadzoru Właścicielskiego

Warszawa
Wygasła: 11.05.2019
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektora/Specjalista w Biurze Organizacyjno-Majątkowym, Dział Inwestycji i Remontów

Warszawa
Wygasła: 26.04.2019
Specjalista
od 4000 do 6000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik

zagranica
Wygasła: 14.04.2019
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kierowca samochodu osobowego

Warszawa
Wygasła: 28.01.2019
Pracownik fizyczny
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych

Warszawa
Wygasła: 07.02.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds administracyjnych

Wrocław
Wygasła: 07.02.2019
Specjalista
od 2000 do 4000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technik Informatyczny

Warszawa
Wygasła: 06.12.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk

Warszawa
Wygasła: 14.11.2018
Kierownik
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. administracji

warmińsko-mazurskie
Wygasła: 09.11.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne