1. Pracodawca
 2. Gdańsk
 3. GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC sp. z o.o.
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC sp. z o.o.

GDAŃSK, UL. NA OSTROWIU 15/20

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (252) Aktualne ( 3 ) Archiwalne ( 249 )

Traser pomiarowy (geodeta)

Gdańsk
Ważna do: 10.05.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Wykonywanie międzyoperacyjnych i końcowych pomiarów prefabrykowanych konstrukcji i trasowanie
 • Wykonywanie końcowych pomiarów prefabrykowanych konstrukcji
 • Tworzenie dokumentacji ( raportów  międzyoperacyjnych  i końcowych)
 • Opisywanie prefabrykowanych elementów w celu identyfikacji,
 • Ścisła współpraca z zespołami prefabrykującymi konstrukcje stalowe i okrętowe
 • Ścisła współpraca z działem technologicznym
Pokaż więcej >>
Ważna do: 10.05.2024

Monter

Gdańsk
Ważna do: 22.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
 • zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą
od 35 do 40 PLN/godz
Ważna do: 22.04.2024

Mechanik hydrauliki siłowej

Gdańsk
Ważna do: 22.04.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym. Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. Praca w systemie trzyzmianowym. Dni i godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą
od 4 242 PLN
Ważna do: 22.04.2024

Asystent trasera/ technologa

Gdańsk
Wygasła: 20.04.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
asystent, młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Wykonywanie dokumentacji obróbczej elementów (kart wykrojów, szkiców profili, szablonów do gięcia);
 • Generowanie programów CNC;
 • Wykonywanie szkiców montażowo-pomiarowych;
 • Bieżąca współpraca z technologiem prowadzącym w zakresie wprowadzania zmian, poprawek oraz usuwania błędów wykrytych w dokumentacji;
 • Wykonywanie Kart Zmian
 • Wykonywanie schematów montażowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kosztorysowania konstrukcji off-shore

Gdańsk
Wygasła: 11.04.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Coating Manager

Gdynia
Wygasła: 11.04.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
kierownik / koordynator
Obowiązki:
 • - Nadzór nad Coating Method Statement;
 • - Sporządzanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczeń antykorozyjnych;
 • - Doradztwo oraz uczestnictwo w spotkaniach związanimi z  umownymi specyfikacjami klienta i określonymi normami dotyczącymi wymagań w projekcie;
 • - Razem z zespołem ds. jakości wykonywanie niezbędnych prac, aby zapewnić terminowe zatwierdzenie wymaganych dokumentów projektowych przez klienta;
 • - Monitorowanie oraz wdrażanie zatwierdzonych dokumentów powłokowych w organizacji poprzez:
 • - Organizację określonej procedury malowania/powłok malarskich, testów (CPT), Coating Method Statement, ITP;
 • - Monitorowanie jakości powłoki produktów w różnych lokalizacjach produkcyjnych i na wszystkich etapach produkcji, tj. sprawdzając, czy jest ona zgodna z zatwierdzonymi ITP/procedurami dotyczącymi powlekania i najbardziej opłacalną metodą pracy;
 • - Spotkania z firmami malarskimi, negocjacje;
 • - Uczestniczenie w spotkaniach projektowych wewnętrznych;
 • - Uczestniczenie w spotkaniach projektowych z Klientem (język angielski);
 • - Uczestnictwo w inspekcjach;
 • - Zarządzanie ludźmi/pracami malarskimi;
 • - Nadzór/przygotowywanie na czas raportów i dokumentacji zdawczej zgodnie z wymaganiami Klienta;
 • - Dokładne zapoznanie się z wymaganiami Klienta odnośnie do specyfikacji malarskiej i stosowanie się do nich
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Prawnik / Radca Prawny / Adwokat

Gdańsk
Wygasła: 06.04.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wsparcie Działu Handlowego w negocjacji warunków kontraktu oraz wsparcie w kwestiach formalno-prawnych w trakcie realizacji kontraktów;
 • udział w spotkaniach negocjacyjnych z kontrahentem oraz podwykonawcami i dostawcami;
 • identyfikacja ryzyk w projekcie kontraktu oraz opracowywanie propozycji ich wyłączenia lub ograniczenia;
 • opracowywanie bądź uczestniczenie w opracowywaniu dokumentów kluczowych dla kontraktu, takich jak umowy podwykonawcze, aneksy,
 • na etapie realizacji tworzenie i analiza korespondencji kontraktowej, w tym dotyczącej roszczeń i zmian kontraktowych,
 • uczestniczenie w opracowywaniu rozwiązań i strategii mających na celu ograniczenie negatywnych skutków zdarzeń na kontrakcie;
 • sporządzanie odpowiedzi na zapytania prawne, sporządzanie opinii prawnych
 • wsparcie procesów przygotowywania umów z podwykonawcami i dostawcami, z uwzględnieniem postanowień kontraktu głównego;
 • współpraca z innymi działami;
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor Spawalnictwa IWI

Gdańsk
Wygasła: 30.03.2024
pełny etat
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • 1. Nadzorowanie procesów spawalniczych prowadzonych na wydziałach produkcyjnych:
 • Wyrywkowa kontrola bieżąca polegać będzie na:
 • a) Kontroli przygotowania do spawania:
 • wyposażenie stanowiska spawalniczego, wyposażenie spawacza, sposób przechowywania materiałów spawalniczych na stanowisku,
 • b) Kontroli przygotowania konstrukcji do spawania:
 • przygotowanie brzegów rowka spawalniczego, wymagane dokumentacją gatunki materiałów dodatkowych do spawania, prawidłowe wykonanie spoin sczepnych, mocowanie klamer i uchwytów, uprawnienia wytypowanych spawaczy odpowiednie do realizacji procesów spawalniczych, warunki otoczenia, w których będzie odbywać się spawanie
 • c) Kontrola przebiegu procesu spawania:
 • zabezpieczenia miejsca spawania przed wpływem negatywnych warunków atmosferycznych, temperatury podgrzania wstępnego/ temperatury międzyściegowej, dostępność instrukcji i procedur spawalniczych na stanowisku pracy, zgodność stosowanych parametrów spawania z parametrami narzuconymi instrukcją WPS, czystość, kształt ściegów i warstw spoin, poprawność prowadzenia operacji żłobienia warstwy graniowej, stosowanie właściwej kolejności spawania, poprawność opisu spoin, wykonywania prac na stanowisku, zgodnych z uprawnieniami danego spawacza
 • d) Kontrola ostateczna po spawaniu:
 • dokonywanie zapisów w Dzienniku Spawania, oznaczenie spoin numerem spawacza, kontrola jakości wykonania spoin
 • 2. Wystawianie raportów z inspekcji w przypadku stwierdzenia niezgodności
 • 3. Przestrzeganie, obowiązujących procedur i instrukcji systemu zarządzania zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • 4. Wykonywanie wydawanych przez przełożonych poleceń, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa
 • 5. Wymagane sprawdzenie umiejętności w warunkach produkcyjnych, min. 2h
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy specjalista ds. obsługi kancelaryjnej

Gdańsk
Wygasła: 28.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • obsługa centrali telefonicznej;
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej wewnętrznej;
 • obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej zewnętrznej;
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji;
 • obsługa interesantów w Kancelarii ogólnej oraz współpraca z innymi spółkami z Grupy w zakresie obiegu korespondencji i wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów;
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi pocztowe i kurierskie;
 • przygotowanie sali konferencyjnej/pomieszczenia wraz z niezbędnym wyposażeniem do odbycia spotkań służbowych wewnątrz Spółki GPB;
 • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego, mieszczących się w ramach pracy działu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter

Gdańsk
Wygasła: 21.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
 • zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą
od 35 do 40 PLN/godz
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Gdańsk
Wygasła: 21.03.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym. Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. Praca w systemie trzyzmianowym. Dni i godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Koordynator materiałowy

Gdańsk
Wygasła: 16.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • - Rejestracja materiałów w systemie ERP – IFS na podstawie dokumentów dostaw,
 • - Obsługa obrót materiału odpadowego użytkowego w systemie ERP,
 • - Rezerwacja oraz wydawanie materiału w systemie ERP,
 • - Wystawianie dokumentów wywozowych,
 • - Codzienna współpraca z pozostałymi działami w spółce
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier

Gdańsk
Wygasła: 15.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • - Przyjęcia dostaw na magazynie od dostawców, rozładowywanie aut, składowanie i sortowanie przyjętych materiałów, terminowe wydawanie materiałów na produkcję,
 • - Bieżące prowadzenie dokumentacji magazynowej, raportowanie dostaw i wydań w systemie ERP –IFS,
 • - Codzienna współpraca z pozostałymi działami w spółce,
 • - Dokonywanie regularnych przeglądów stanów magazynowych, prowadzenie inwentaryzacji,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Traser - monter wyposażenia

Gdańsk
Wygasła: 15.03.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • - Trasowanie miejsc montażu wyposażenia
 • - Montaż elementów wyposażenia wież wiatrowych i innych konstrukcji przestrzennych na podstawie dokumentacji warsztatowej
 • - Wiercenie otworów
 • - Znakowanie konstrukcji
 • - Wykonywanie pomiarów międzyoperacyjnych
 • - Przygotowywanie konstrukcji do odbioru montażu wyposażenia przez Dział Kontroli Jakości
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. wyposażenia

Gdańsk
Wygasła: 24.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wykonywanie inspekcji/odbiorów jakościowych na zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją materiałową, kryteriami akceptacji, tolerancjami pomiarowymi, przepisami towarzystw kwalifikacyjnych lub innych jednostek nadzoru, wymaganiami klienta;
 • wykonywanie raportów z wykonanych inspekcji/odbiorów jakościowych;
 • wystawianie dokumentów niezgodności produktów w razie stwierdzenia niezgodności;
 • przygotowywanie instrukcji oraz procedur związanymi z procesami Systemu Zarządzania Jakością;
 • staranne i efektywne planowanie i zarządzanie swoim czasem pracy;
 • sporządzanie dokumentacji zdawczej i odbiorczej;
 • nadzór nad wyrobem niezgodnym;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kooperacji

Gdańsk
Wygasła: 23.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • zapoznanie się i ciągłe doskonalenie umiejętności pracy przy pomocy narzędzi informatycznych wykorzystywanych w Grupie i spółkach zależnych
 • zapoznanie się z obowiązującymi procedurami i instrukcjami Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności z procedurami zakupowymi oraz ich przestrzeganie
 • współpraca z klientem wewnętrznym w zakresie specyfikacji potrzebnych usługi
 • sporządzanie i wysyłanie zapytań ofertowych
 • prowadzenie negocjacji handlowych
 • rejestrowanie - z wykorzystaniem uzyskanych ofert - zamówień na usługi
 • monitorowanie realizacji umów/zamówień zakupu usług zgodnie z przyjętymi standardami
 • terminowa - zgodna z datami określonymi w zapotrzebowania zakupu - realizacja zamówień  usługowych zgodnie z obowiązującymi standardami
 • zawieranie umów z  podwykonawcami w zakresie swoich kompetencji; raportowanie poczynionych działań
 • monitorowanie realizacji umowy ramowych po jej podpisaniu, analiza i raportowanie istotnych wniosków zgodnie z przyjętym standardem w zakresie przydzielonego asortymentu
 • budowanie i utrzymywanie relacji z obecnymi lub potencjalnymi dostawcami, podwykonawcami;
 • współpraca z działem kalkulacji i działem handlowym w zakresie budżetowania kosztów i wycen materiałów lub usług
 • współpraca z innymi działami w zależności od zaistniałej potrzeby
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. BHP

Gdynia
Wygasła: 17.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w audytach klientów i jednostki certyfikującej
 • realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu BHP
 • dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP
 • dbanie o promocję i wizerunek firmy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Gdańsk
Wygasła: 14.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych,
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów,
 • Nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego,
 • Kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kosztorysowania konstrukcji off-shore

Gdańsk
Wygasła: 14.02.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter

Gdańsk
Wygasła: 10.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
 • zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą
od 35 do 40 PLN/godz
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Gdańsk
Wygasła: 10.02.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym. Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. Praca w systemie trzyzmianowym. Dni i godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Poddźwigowy

Gdańsk
Wygasła: 19.01.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • rozładunek i załadunek materiałów,
 • podnoszenie, odwracanie konstrukcji oraz sekcji płaskich i wielkogabarytowych,
 • praca zespołowa przy organizacji i zapewnieniu transportu pionowego,
 • współpraca z operatorem suwnicy / żurawia
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kosztorysowania konstrukcji off-shore

Gdańsk
Wygasła: 07.01.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter

Gdańsk
Wygasła: 08.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
 • zgodnie z grafikiem ustalonym z pracodawcą
od 35 do 40 PLN/godz
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Gdańsk
Wygasła: 08.01.2024
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym. Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. Praca w systemie trzyzmianowym. Dni i godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Gdańsk
Wygasła: 04.01.2024
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych,
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów,
 • Nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego,
 • Kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy specjalista ds. administracyjno-biurowych

Gdańsk
Wygasła: 13.12.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Zarządzanie obrotem dokumentów działu IT,
 • Wymiana dokumentów i danych z użytkownikami z innych działów,
 • Rejestracja danych w systemach informatycznych,
 • Koordynowanie kwestii formalnych związanych z pracą działu IT,
 • Pomoc w tworzeniu i aktualizacji procedur wewnętrznych związanych z obszarem IT i bezpieczeństwa,
 • Pomoc w kwestiach związanych z inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania informatycznego,
 • Rejestracja dokumentów zapotrzebowania materiałowych w systemie ERP i koordynacja realizowanych zakupów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter

Gdańsk
Wygasła: 06.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
 • godziny pracy do ustalenia z pracodawcą
od 35 do 40 PLN/godz
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Gdańsk
Wygasła: 06.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym. Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. Praca w systemie trzyzmianowym. Dni i godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator urządzeń transportu bliskiego

Gdańsk
Wygasła: 18.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie, wciągniki)
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii UTB
 • Wykonywanie remontów UTB w zakresie elektrycznym i mechanicznym
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Gdańsk
Wygasła: 18.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych,
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów,
 • Nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego,
 • Kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kalkulacji/ Kosztorysant

Gdańsk
Wygasła: 10.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Asystentka Zarządu

Gdynia
Wygasła: 09.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
asystent
Obowiązki:
 • bieżące wsparcie Zarządu w zadaniach operacyjnych
 • kontaktowanie się z klientami w imieniu Zarządu
 • prowadzenie działań z klientami ciągle poprawiając ogólne zadowolenie klientów i wzmacnianie ich lojalności
 • organizacja spotkań w siedzibie firmy oraz wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura Spółki
 • prowadzenie i monitorowanie firmowego terminarza,
 • zarządzanie podstawowymi procesami w przedmiocie komunikacji wewnątrz organizacji firmy
 • określanie zapotrzebowania administracyjnego
 • sporządzenie i wysyłanie korespondencji oraz prowadzenie dokumentacji firmowej
 • rejestracja wysyłanej i otrzymywanej korespondencji
 • zachowanie sprawnego przepływu informacji oraz dokumentów w organizacji
 • przygotowanie standardowych wniosków i wystąpień do urzędów we współpracy z biurem Zarządu
 • współpraca z działem prawnym oraz kancelarią prawną
 • wprowadzanie danych do wewnętrznego systemu Spółki
 • nadzór nad archiwum Spółki
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter

Gdańsk
Wygasła: 05.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
 • godziny pracy do ustalenia z pracodawcą
od 35 do 40 PLN/godz
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Gdańsk
Wygasła: 05.11.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym. Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem. Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie. Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac. Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń. Praca w systemie trzyzmianowym. Dni i godziny czasu pracy według ustaleń z pracodawcą
od 3 600 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy specjalista ds. handlowych

Gdańsk
Wygasła: 28.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
praca hybrydowa
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • 1. Działania administracyjno-organizacyjne, w tym:
 • • organizowanie spotkań, delegacji i targów,
 • • udział w przeprowadzanych audytach,
 • • udział w opracowywaniu procedur
 • 2. Działania marketingowe, w tym:
 • • analiza i obserwacja rynku,
 • • poszukiwanie nowych klientów i produktów,
 • • reprezentacja Spółki podczas targów i wystaw
 • 3. Ofertowanie i kontraktacja, w tym:
 • • wsparcie procesu przygotowania kalkulacji i ofert,
 • • wparcie procesu przeglądu kontraktu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. handlowych

Gdańsk
Wygasła: 22.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • -Wykonuje działania administracyjno-organizacyjne poprzez:
 • a) Organizowanie spotkań, wyjazdów, delegacji, targów;​
 • b) Udział w przeprowadzanych audytach wewnętrznych i zewnętrznych;
 • c) Opracowywanie procedur dotyczących pracy działu
 • -Analizuje i obserwuje zmiany na rynku, a następnie opracowuje informacje rynkowe i prognozy, na których podstawie prowadzi działania marketingowe.​
 • -Wspiera działalność marketingową poprzez:​
 • a) Poszukiwanie nowych klientów i produktów;
 • b) Wspieranie działalności promocyjnej i informacyjnej;
 • c) Prezentację Spółki podczas branżowych targów i wystaw
 • -Przygotowuje kalkulację i ofertę, w tym:​
 • a) Koordynuje proces opracowania ofert poprzez zbieranie danych i wycen z działów wspierających proces ofertowania;​
 • b) Sprawdza dane wsadowe otrzymane z działów i weryfikuje ich poprawność;
 • c) Wspiera przygotowanie kalkulacji kosztów i cen;​
 • d) Sprawdza ofertę z zachowaniem zasad reprezentacji Spółki;
 • e) Wprowadza Project Managera w wymagania projektu i zakres wyceny w przypadku ofert których możliwość wejścia do realizacji przekracza 70%.​
 • - Dokonuje przeglądu kontraktu poprzez:
 • a) Przegląd treści kontraktu z treścią przesłanej wcześniej oferty handlowej;​
 • b) Zbieranie danych wsadowych z działów przeglądających umowę pod względem: finansowym, prawnym, kosztowym, technologicznych, jakościowym itd.;
 • c) Wspieranie Dyrektora Handlowego w negocjacjach cen i warunków kontraktu.​
 • -Nadzoruje wykonanie kontraktu ze strony handlowej poprzez:​
 • a) Sporządzenie budżetu w porozumieniu z Kierownikiem Projektu​
 • b) Otwieranie zleceń produkcyjnych;​
 • c) Obsługę zawartych kontraktów, w tym przygotowywanie niezbędnych aneksów w trakcje ich realizacji;
 • d) Rozliczanie projektu.​
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. BHP

Gdańsk
Wygasła: 07.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w audytach klientów i jednostki certyfikującej
 • realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu BHP
 • dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP
 • dbanie o promocję i wizerunek firmy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. ofertowania

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 04.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. planowania

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 04.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • planowanie produkcji krótko i długoterminowe
 • tworzenie harmonogramów oraz kontrolowanie postępów produkcji
 • monitorowanie statusów produkcji oraz terminowości dostaw materiałów i  dokumentacji
 • informowanie osób odpowiedzialnych za realizację projektów i klientów o wszelkich opóźnieniach i przestojach
 • optymalizacja procesów planowania z silnym naciskiem na efektywność produkcji
 • przygotowanie i prezentowanie raportów na potrzeby innych komórek organizacyjnych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. zintegrowanego systemu zarządzania

Gdańsk
Wygasła: 01.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
praca hybrydowa
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Opracowywanie, opiniowanie I aktualizacja dokumentacji systemowej z zakresu zapewnienia jakości
 • Rejestrowanie zmian w procesach i procedurach, opiniowanie i walidacja tych systemów pod kątem wymogów ZSZ oraz innych wymagań wew. np. wymagań klienta
 • Planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie audytów wew
 • Monitorowanie działań związanych z realizacją zadań po audytowych oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych skutecznych dla tych działań
 • Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu procesów ZSZ
 • Wspieranie kierowników poszczególnych działów w ich działaniach na rzecz utrzymania i doskonalenia ZSZ
 • Monitorowanie i koordynowanie procesu osiągania celów przez poszczególnych kierowników (KPI) , gromadzenie wyników z prowadzonych przez nich działań
 • Gromadzenie danych sprawozdawczych z funkcjonowania ZSZ we wszystkich procesach organizacji
 • Monitorowanie działań z zakresu analizy ryzyka i szans z wykorzystaniem narzędzie FEMA, wspieranie poszczególnych kierowników w identyfikacji i analizie zagrożeń i szans w poszczególnych procesach
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. zarządzania reklamacjami

Gdańsk
Wygasła: 01.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • realizacja zasad i wytycznych systemu zapewnienia jakości dostawców zgodnie z procedurami systemowymi oraz doskonalenie systemu zapewnienia jakości
 • bieżąca analiza poziomu jakości dostawców oraz powtarzających się błędów oraz definiowanie działań korygujących z tym związanych
 • profesjonalna i rzetelna koordynacja procesów reklamacyjnych (wyjaśnianie niezgodności jakościowych i ilościowych) zgłaszanych do dostawcy lub podwykonawcy, zgodnie z przyjętymi standardami
 • rejestrowanie i nadzorowanie zgłaszanych przez klienta wewnętrznego istotnych wad jakościowych i ilościowych dostarczanego produktu przez dostawcę
 • prowadzenie statystyk przyczyn reklamacji i ich analiza
 • nadzór i zarządzanie bazą z certyfikatami materiałowymi
 • asertywna i konstruktywna współpraca z klientem wewnętrznym oraz dostawcą/podwykonawcą w zakresie obsługi procesu reklamacyjnego
 • aktualizacja danych w systemie ERP dotyczący kwalifikacji i audytów dostawców
 • udział w audytach w tym firm zewnętrznych, z zakresu procesu zakupowego
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz produkcji

Kadłubowców 12, Śródmieście, Gdynia
Wygasła: 29.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Nadzór nad przebiegiem prac
 • Koordynacja prac podwykonawców oraz podległych pracowników
 • Kontakty z klientem oraz inspektorami
 • Prowadzenie dokumentacji w zakresie zleconych prac
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Konserwator urządzeń transportu bliskiego

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 24.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Konserwacja urządzeń transportu bliskiego (suwnice, żurawie, wciągniki)
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii UTB
 • Wykonywanie remontów UTB w zakresie elektrycznym i mechanicznym
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 24.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych ) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym
 • Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
 • Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

TRASER – POMIAROWIEC/ Geodeta

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 22.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Zakres obowiązków :
 • Wykonywanie międzyoperacyjnych pomiarów prefabrykowanych konstrukcji i trasowanie
 • Wykonywanie końcowych pomiarów prefabrykowanych konstrukcji
 • Tworzenie dokumentacji ( raportów  międzyoperacyjnych  i końcowych)      
 • Opisywanie prefabrykowanych elementów w celu identyfikacji, 
 • Ścisła współpraca z zespołami prefabrykującymi konstrukcje stalowe
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 21.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów
 • nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego
 • kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. wyposażenia

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 07.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykonywanie inspekcji/odbiorów jakościowych na zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją materiałową, kryteriami akceptacji, tolerancjami pomiarowymi, przepisami towarzystw kwalifikacyjnych lub innych jednostek nadzoru; wymaganiami klienta;
 • Wykonywanie raportów z wykonanych inspekcji/odbiorów jakościowych;
 • Wystawianie dokumentów niezgodności produktów w razie stwierdzenia niezgodności;
 • Przygotowywanie instrukcji oraz procedur związanymi z procesami Systemu Zarządzania Jakością;
 • Staranne i efektywne planowanie i zarządzanie swoim czasem pracy;
 • Sporządzanie dokumentacji zdawczej i odbiorczej;
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. ofertowania

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 02.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Projekt manager

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 02.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • realizacja projektów w wyznaczonym czasie i budżecie
 • ustalanie z zainteresowanymi stronami konkretnych celów biznesowych oraz założeń technologicznych i organizacyjnych projektu
 • monitorowanie postępów, rezultatów prac i kluczowych aspektów projektu w sposób mierzalny i raportowanie ich do przełożonego
 • proponowanie działań korygujących, aby usprawniać realizowanie projektów przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi
 • tworzenie kompleksowej dokumentacji projektowej
 • utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi stronami biorącymi udział w projekcie
 • efektywne zarządzanie zespołem projektowym
 • dbanie o jakość realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Budowniczy

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 26.05.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • koordynacja i nadzorowanie budowy statku celem zapewnienia bezpiecznej realizacji prac,
 • zapewnienie terminowego przekazania statku do Klienta zgodnie z harmonogramem budowy statku oraz wymaganiami technicznymi,
 • zapewnienie prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z budową statku,
 • ponoszenie odpowiedzialności za pracowników oraz budowę statku,
 • współpraca z Wydziałami Stoczniowymi, Kooperantami, nadzorem Stoczniowym, Inspektorskim i Armatorskim,
 • organizacja koordynacja prób morskich
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Asystent/ka Kierownika Projektu

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 19.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wsparcie zarządzania projektami
 • Pomoc w konfigurowaniu zadań, tworzeniu folderów zadań oraz wykonywaniu powielania i skanowania dokumentacji projektowej
 • Monitorowanie i zapisywanie wszelkiej korespondencji projektowej, wchodzącej i wychodzącej
 • Przygotowanie i dystrybucja dokumentów przetargowych w zakresie wyboru Generalnego Wykonawcy jak i dostawców urządzeń
 • Wsparcie zespołu projektowego we współpracy z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, licencji i innych dokumentów niezbędnych dla procesu budowlanego
 • Dystrybucja wewnętrzna dokumentacji projektowej, zgodna w macierzą komunikacji, np. uaktualnionych harmonogramów, raportów czy zaktualizowanej dokumentacji technicznej i kontraktowej
 • Organizacja i koordynacja podróży służbowych (zakwaterowanie, transport), jak i dostaw sprzętu biurowego dla zespołu projektowego oraz innych osób zaangażowanych w projekt
 • Koordynacja i rezerwacja spotkań projektowych, przygotowanie notatek ze spotkań i ich dystrybucja w imieniu zespołu projektowego
 • Wykonywanie dodatkowych zadań i obowiązków zgodnie z potrzebami zarządzania relacjami biznesowymi
 • Wysokie zdolności interpersonalne, połączone z umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Budowa długotrwałych relacji z interesariuszami
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Administrator Projektu

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 05.04.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wsparcie zarządzania projektami
 • Pomoc w konfigurowaniu zadań, tworzeniu folderów zadań oraz wykonywaniu powielania i skanowania dokumentacji projektowej
 • Monitorowanie i zapisywanie wszelkiej korespondencji projektowej, wchodzącej i wychodzącej
 • Przygotowanie i dystrybucja dokumentów przetargowych w zakresie wyboru Generalnego Wykonawcy jak i dostawców urządzeń
 • Wsparcie zespołu projektowego we współpracy z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń, licencji i innych dokumentów niezbędnych dla procesu budowlanego
 • Dystrybucja wewnętrzna dokumentacji projektowej, zgodna w macierzą komunikacji, np. uaktualnionych harmonogramów, raportów czy zaktualizowanej dokumentacji technicznej i kontraktowej
 • Organizacja i koordynacja podróży służbowych (zakwaterowanie, transport), jak i dostaw sprzętu biurowego dla zespołu projektowego oraz innych osób zaangażowanych w projekt
 • Koordynacja i rezerwacja spotkań projektowych, przygotowanie notatek ze spotkań i ich dystrybucja w imieniu zespołu projektowego
 • Wykonywanie dodatkowych zadań i obowiązków zgodnie z potrzebami zarządzania relacjami biznesowymi
 • Wysokie zdolności interpersonalne, połączone z umiejętnością radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Budowa długotrwałych relacji z interesariuszami
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Asystentka Zarządu

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 29.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
asystent
Obowiązki:
 • bieżące wsparcie Zarządu w zadaniach operacyjnych,
 • kontrola i egzekwowanie terminów,
 • Prowadzenie i monitorowanie firmowego terminarza,
 • koordynacja przepływu informacji i obiegu dokumentów w firmie,
 • Ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • Obsługa firmowej skrzynki e-mailowej,
 • Zarządzanie podstawowymi procesami firmy,
 • Określanie zapotrzebowania administracyjnego,
 • Kontakt z mediami,
 • Tworzenie pism i dokumentów firmowych,
 • Obsługa i kompletowanie dokumentacji za pomocą urządzeń biurowych,
 • Kserowanie i skanowanie dokumentacji do archiwum
 • organizacja spotkań w siedzibie firmy oraz wyjazdów służbowych krajowych oraz zagranicznych
 •  
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy Prawnik (energetyka wiatrowa)

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 17.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • redagowanie oraz opiniowanie umów, pism i dokumentów prawnych w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, budowlanego (również w języku angielskim) sporządzanie projektów dokumentów korporacyjnych m.in. protokołów, uchwał, wniosków, regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych
 • bieżące wsparcie prawne poprzez udzielanie opinii, porad i konsultacji prawnych
 • prowadzenie i nadzór nad rejestrami umów, pełnomocnictw i innych dokumentów, czynności administracyjne
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa
 • aktywne uczestnictwo w projekcie budowy i uruchomienia najnowocześniejszej w Europie fabryki dedykowanej do produkcji wież dla Morskiej Energetyki Wiatrowej
 •  
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. zakupów

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 05.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Projekt dotyczy zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, a następnie działalności operacyjnej nowoczesnej fabryki dedykowanej do produkcji wież dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. Planowane uruchomienie fabryki: Q3-2024.Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy i największy w Europie. Realizowany jest w międzynarodowym środowisku
 • Aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia unikatowej na skale Europejską fabryki wież Offshore
 • Rekomendowanie dostawców i negocjacje warunków zakupu maszyn i urządzeń produkcyjnych do nowobudowanej fabryki
 • Analiza rynku dostawców pod kontem ich dostępności i zdolności produkcyjnych
 • Nadzór nad dokumentacją zakupową
 • Ścisła współpraca z działem technicznym w celu wyboru optymalnych rozwiązań technologicznych (Industry 4.0)
 • Monitorowanie harmonogramów dostaw i podejmowanie działań mających na celu zapewnienie terminowości dostaw
 • Przeprowadzanie audytów i ocen dostawców
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Technolog prowadzący

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 05.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Analiza dokumentacji technicznej pod względem możliwości technicznych wykonania produktu,
 • Projektowanie procesów technologicznych, tworzenie technologii ramowych i szczegółowych wykonania, z uwzględnieniem pracochłonności wykonania,
 • Przygotowywanie instrukcji, wytycznych technologicznych, uzgodnienia z wykonawcami,
 • Uzgodnienia dokumentacji konstrukcyjnej oprzyrządowań,
 • Nadzór techniczny nad projektami oraz produkcją,
 • Rozliczenie projektu, produktu;
 • Kosztorysowania strategicznych założeń technologicznych dotyczących wykonania,
 • Planowania produkcji poprzez wykonanie harmonogramu budowy,
 • Analiza przyczyn wad jakościowych i opracowywanie sposobów ich wyeliminowania
 • Przygotowywanie i prowadzenie inwestycji technologicznych w spółce
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 02.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych ) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym
 • Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
 • Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 01.03.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów
 • nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego
 • kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. badań nieniszczących

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 26.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Certyfikaty uprawniające do wykonywania badań nieniszczących złączy spawanych w metodzie: wizualnej VT, magnetyczno-proszkowej MT, ultradźwiękowej UT w stopniu minimum 2;
 • Posiadanie uprawnień w metodach PAUT oraz PT w stopniu 2 będzie dodatkowym atutem;
 • Dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Wykształcenie średnie techniczne, wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość norm w zakresie badań nieniszczących oraz znajomość przepisów Towarzystw Klasyfikacyjnych;
 • Umiejętności przeprowadzania audytów dla określonej metody NDT;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym będzie dodatkowym atutem
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kalibracji i badań niszczących

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 26.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykonywanie badań niszczących materiałów i złączy spawanych
 • Wykonywanie raportów/dokumentacji z wykonanych badań;
 • Wykonywanie okresowych atestacji zawiesi, szekli oraz lin;
 • Kalibracja narzędzi pomiarowych długości i kąta;
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym używanym w procesach badań niszczących;
 • Przygotowywanie instrukcji oraz procedur związanymi z badaniami niszczącymi;
 • Współpraca z Klientami, Jednostkami Certyfikującymi oraz innymi działami firmy w zakresie badań niszczących;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy Specjalista ds. Ofertowania i Marketingu (energetyka wiatrowa)

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 26.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Koordynacja procesu opracowywania ofert,
 • Przygotowywanie kalkulacji kosztów na bazie wycen technologicznych i ofert,
 • Przygotowywanie ofert handlowych,
 • Analiza kalkulacji,
 • Bieżąca obserwacja i analizowanie zmian na rynku energetyki wiatrowej,
 • Raportowanie wewnętrzne o działaniach handlowych,
 • Utrzymywanie kontaktu z klientami (głównie w języku angielskim),
 • Opracowywanie informacji rynkowych i prognoz dla Dyrektora Handlowego ds. wież wiatrowych,
 • Reprezentowanie Spółki podczas branżowych targów i wystaw,
 • Przegląd kontraktów i przygotowywanie niezbędnych aneksów,
 • Obsługa handlowa zawartych kontraktów,
 • Analizowanie przetargów i zapytań ofertowych,
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów w zakresie wież wiatrowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds.BHP

Handlowa 19, Gdynia
Wygasła: 24.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w auditach klientów i jednostki certyfikującej,
 • realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska,
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu bhp,
 • dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP,
 • dbanie o promocję i wizerunek firmy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. ochrony środowiska

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 24.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Prowadzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, oraz wewnętrznymi standardami i obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
 • Nadzór nad spełnieniem przez organizację wymagań prawnych z zakresu Ochrony Środowiska
 • Nadzorowanie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska w tym nadzór nad Rejestrem BDO
 • Monitorowanie i ocena efektów działalności organizacji w zakresie Ochrony Środowiska
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami administracji publicznej
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska (KOBiZE, sprawozdanie o odpadach, opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania do GUS oraz z zakresu gospodarki wodnej)
 • Prowadzenie  szkoleń/instruktaży dla pracowników z zakresu Ochrony Środowiska
 • Przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych z zakresu OŚ na terenach produkcyjnych
 • Udział w kontrolach i audytach zewnętrznych stanu OŚ
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny specjalista ds. badań nieniszczących – Level III

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 24.02.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Nadzór merytoryczny nad badaniami NDT w Organizacji;
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym używanym w procesach NDT;
 • Przygotowywanie instrukcji oraz procedur związanymi z badaniami nieniszczącymi;
 • Analiza wyników badań NDT oraz przygotowywanie wadliwości badanych złącz spawanych;
 • Uczestnictwo w audytach klientów firmy oraz przeprowadzanie audytów u podwykonawców;
 • Interpretacja norm, procedur, specyfikacji, dokumentacji pod kątem badań NDT
 •  
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodszy Specjalista ds. Ofertowania i Marketingu (energetyka wiatrowa)

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 17.01.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Koordynacja procesu opracowywania ofert,
 • Przygotowywanie kalkulacji kosztów na bazie wycen technologicznych i ofert,
 • Przygotowywanie ofert handlowych,
 • Analiza kalkulacji,
 • Bieżąca obserwacja i analizowanie zmian na rynku energetyki wiatrowej,
 • Raportowanie wewnętrzne o działaniach handlowych,
 • Utrzymywanie kontaktu z klientami (głównie w języku angielskim),
 • Opracowywanie informacji rynkowych i prognoz dla Dyrektora Handlowego ds. wież wiatrowych,
 • Reprezentowanie Spółki podczas branżowych targów i wystaw,
 • Przegląd kontraktów i przygotowywanie niezbędnych aneksów,
 • Obsługa handlowa zawartych kontraktów,
 • Analizowanie przetargów i zapytań ofertowych,
 • Poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów w zakresie wież wiatrowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier na magazynie stali

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 06.01.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Przyjęcia dostaw na magazynie stali od dostawców,  składowanie i sortowanie przyjętych materiałów, wydawanie materiałów na produkcję. Nadzór nad obszarem magazynowania stali
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji magazynowej, raportowanie dostaw w systemie ERP –IFS
 • Codzienna współpraca z pozostałymi działami w spółce oraz kontrahentami,
 • Dokonywanie regularnych przeglądów stanów magazynowych, prowadzenie inwentaryzacji
 • Dbanie o odpowiedni poziom zapasów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. ochrony środowiska

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 04.01.2023
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Prowadzenie dokumentacji Systemu Zarządzania Ochroną Środowiska zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001:2015, oraz wewnętrznymi standardami i obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
 • Nadzór nad spełnieniem przez organizację wymagań prawnych z zakresu Ochrony Środowiska
 • Nadzorowanie bieżących spraw związanych z ochroną środowiska w tym nadzór nad Rejestrem BDO
 • Monitorowanie i ocena efektów działalności organizacji w zakresie Ochrony Środowiska
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami administracji publicznej
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska (KOBiZE, sprawozdanie o odpadach, opłaty za korzystanie ze środowiska, sprawozdania do GUS oraz z zakresu gospodarki wodnej)
 • Prowadzenie  szkoleń/instruktaży dla pracowników z zakresu Ochrony Środowiska
 • Przeprowadzanie kontroli i audytów wewnętrznych z zakresu OŚ na terenach produkcyjnych
 • Udział w kontrolach i audytach zewnętrznych stanu OŚ
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mistrz - wydział malarski

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 03.01.2023
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Planowanie i organizacja pracy zespołu oraz nadzór nad podległymi pracownikami oraz współpraca z właściwymi kierownikami komórek organizacyjnych
 • Nadzór nad wykonywaniem robót malarskich  oraz nadzór nad wykonywaniem prac piaskarskich
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds.BHP

Handlowa 19, Gdynia
Wygasła: 31.12.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w auditach klientów i jednostki certyfikującej,
 • realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska,
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu bhp,
 • dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP,
 • dbanie o promocję i wizerunek firmy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 26.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych ) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym
 • Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
 • Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 26.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów
 • nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego
 • kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki,
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. ofertowania

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 24.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. wsparcia zakupów

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 23.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wsparcie procesów zakupowych i administracyjnych oraz  aktualizacja danych w systemach informatycznych
 • Wsparcie specjalistów ds. zakupów ( Kupiec Strategiczny i Operacyjny) w obszarze narzędzi zakupowych oraz systemu ERP
 • Wsparcie narzędziowe oceny dostawców oraz jakości współpracy z klientem wewnętrznym
 • Rozwój narzędzi zakupowych
 • Tworzenie analiz i raportów materiałowych z obszaru zakupów
 • Monitorowanie KPI
 • Nadzór nad optymalizacją procesów i procedur zakupowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor IWI

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 23.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Bezpośredni nadzór nad procesami spawalniczymi na produkcji
 • Raportowanie inspekcji spawalniczych
 • Raportowanie i analiza KPI
 • Współdziałanie przy weryfikacji podwykonawców oraz sprawowanie nadzoru nad ich pracami
 • Współdziałanie przy opracowywaniu instrukcji spawalniczych, technologii ramowych
 • Współdziałanie przy wdrażaniu nowych technologii spawania (WPQR/WPS)
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. badań nieniszczących

Gdańsk, Na Ostrowiu 15
Wygasła: 27.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Mechanik hydrauliki siłowej

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 22.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Wykonywanie napraw maszyn (w tym pras hydraulicznych i transporterów kołowych ) oraz usuwanie bieżących awarii pod kątem mechanicznym
 • Realizacja przeglądów maszyn i urządzeń zgodnie z harmonogramem
 • Prowadzenie prac konserwacyjnych i prewencyjnych w celu uniknięcia awarii maszyn i urządzeń w zakładzie
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na części zamienne niezbędne do wykonywania prac
 • Podłączanie i uruchamianie nowych maszyn i urządzeń
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds.sprzedaży

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 21.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • przygotowywanie ofert handlowych i prowadzenie negocjacji
 • budowanie trwałych relacji z klientami firmy i pozyskiwanie nowych kontrahentów
 • udział w imprezach targowych
 • tłumaczenia dokumentacji technicznej, kompletacja ofert podwykonawców, przygotowanie harmonogramów
 • wsparcie techniczne i handlowe w trakcie przygotowania kontraktów
 • nadzór nad realizacją projektów
 • współpraca z partnerami handlowymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds.BHP

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 20.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Twój zakres obowiązków
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w auditach klientów i jednostki certyfikującej,
 • realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska,
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu bhp,
 • dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP,
 • dbanie o promocję i wizerunek firmy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 19.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
pracownik fizyczny
Obowiązki:
 • Utrzymanie sprawności systemów sterowania i automatyki urządzeń linii produkcyjnych
 • Przeprowadzanie czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych oraz remontów
 • nadzorowanie okresowych przeglądów maszyn i urządzeń,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii maszyn produkcyjnych,
 • rozwiązywanie bieżących problemów technicznych,
 • Wspieranie obsługi w zakresie uruchamiania i konfiguracji parku maszynowego
 • kompletowanie części i podzespołów do realizacji projektów w zakresie elektryki, automatyki i pneumatyki,
Pokaż więcej >>
od 4500 do 5000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Cost Control Manager (Fabryka wież dla MEW)

Gdańsk, Na Ostrowiu 15
Wygasła: 17.10.2022
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
menedżer
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Planner (Fabryka wież dla MEW)

Gdańsk, Na Ostrowiu 15
Wygasła: 17.10.2022
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Project Administrator (Fabryka wież dla MEW)

Gdańsk, Na Ostrowiu 15
Wygasła: 17.10.2022
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor techniczny i utrzymania ruchu (Fabryka wież dla MEW)

Gdańsk, Na Ostrowiu 15
Wygasła: 17.10.2022
pełny etat
umowa o pracę / kontrakt B2B
dyrektor
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Księgowa / księgowy

Gdańsk, Na Ostrowiu 15
Wygasła: 17.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (mid)
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. przygotowania produkcji

Handlowa 19, Gdynia
Wygasła: 15.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykonywanie dokumentacji warsztatowej 
 • Wykonywanie zapotrzebowań materiałowych
 • Kontakt z klientem w zakresie technicznym projektu
 • Praca w programie ASTER
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Młodsza księgowa/wy

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 13.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
młodszy specjalista (Junior)
Obowiązki:
 • Weryfikowanie otrzymanych dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz rachunkowym,
 • Ewidencja i księgowanie faktur zakupu,
 • Przygotowywanie podstawowych zestawień, raportów i uzgodnień,
 • Czynny udział w zamykaniu okresów obrachunkowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. ofertowania / Senior Tender Engineer

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 13.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • Twój zakres obowiązków
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. kalibracji i badań niszczących

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 28.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykonywanie badań niszczących materiałów i złączy spawanych;
 • Wykonywanie raportów/dokumenacji z wykonanych badań;
 • Wykonywanie okresowych atestacji zawiesi, szekli oraz lin;
 • Kalibracja narzędzi pomiarowych długości i kąta;
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym używanym w procesach badań niszczących;
 • Przygotowywanie instrukcji oraz procedur związanymi z badaniami niszczącymi;
 • Współpraca z Klientami, Jednostkami Certyfikującymi oraz innymi działami firmy w zakresie badań niszczących;
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. badań nieniszczących

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 28.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Wykonywanie badań złączy spawanych zgodnie z przekazanym planem badań;
 • Wykonywanie raportów z wykonanych badań w poszczególnych metodach;
 • Nadzór nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym używanym w procesach NDT;
 • Wystawianie dokumentów niezgodności produktów w razie stwierdzenia niezgodności;
 • Przygotowywanie instrukcji oraz procedur związanymi z badaniami nieniszczącymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Planner (Fabryka wież dla MEW)

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 18.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Projekt dotyczy zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, a następnie działalności operacyjnej nowoczesnej fabryki dedykowanej do produkcji wież dla Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy i największy w Europie. Realizowany jest w międzynarodowym środowisku
 • Planowane uruchomienie fabryki: Q3-2024, po którym zacznie się faza operacyjna działalności produkcyjnej fabryki i osoba zatrudniona na stanowisku „Planner” zajmować się będzie procesem planowania prac w powstałej fabryce
 • Zakres pracy:
 • - Przygotowanie zintegrowanego harmonogramu głównego oraz aktualizacje w oparciu o harmonogram bazowy
 • - Przygotowanie raportów na podstawie harmonogramu, opracowanie okresowych raportów na podstawie uaktualnionych danych harmonogramowych - wykres Gantta, kamienie milowe, analiza ścieżki krytycznej, alokacja zasobów na podstawie priorytetów, analiza różnic w wydajności
 • - Zbieranie danych dotyczących postępu prac i ich analiza dla wszystkich uczestników procesu budowy w celu przygotowania raportów z zaawansowania prac na projekcie
 • - Ścisła współpraca z uczestnikami procesu budowlanego, Projektantami i Kierownikami Projektów z ramienia Biura Projektowego i Generalnego Wykonawcy w celu opracowania przygotowania szczegółowych harmonogramów i list zasobów, przy użyciu oprogramowania MS Project
 • - Wsparcie zespołu zarządzającego projektem w planowaniu, śledzeniu, analizie i raportowaniu postępu prac
 • - Współpraca z zespołem zarządzającym projektem, aby zapewnić spójność podejścia do planowania oraz aby zwiększyć kontrolę realizacji projektów i raportowania
 • - Monitorowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów z harmonogramem oraz zbieranie niezbędnych informacji umożliwiających zweryfikowanie aktualnego postępu prac
 • - Udział w spotkaniach w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac kontroli harmonogramu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Cost Control Manager (Fabryka wież dla MEW)

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 18.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
menedżer
Obowiązki:
 • Projekt dotyczy zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, a następnie działalności operacyjnej nowoczesnej fabryki dedykowanej do produkcji wież dla Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy i największy w Europie. Realizowany jest w międzynarodowym środowisku
 • Planowane uruchomienie fabryki: Q3-2024, po którym zacznie się faza operacyjna działalności produkcyjnej fabryki i osoba zatrudniona na stanowisku „Cost Control Manager” zajmować się będzie koordynacją procesów kosztowych w powstałej fabryce
 • Zakres pracy:
 • - Utrzymywanie kontroli nad kosztami projektu w czasie trwania całego cyklu projektowego
 • - Przygotowanie raportów kosztowych z zachowaniem podziału na rodzaje wygenerowanych kosztów
 • - Przyporządkowanie wygenerowanych kosztów do odpowiednich pozycji budżetowych oraz ich analiza
 • - Analiza i integracja kosztorysów i prognoz dostarczanych przez wykonawców i dostawców oraz wsparcie procesu szacowania kosztów
 • - Kontrola procesu wprowadzania zmian zakresu i kosztów, ich prawidłowe udokumentowanie i aktualizacja bieżącego budżetu
 • - Ocena wpływu zmian projektowych na koszty projektu i ich uwzględnienie w bieżącej prognozie kosztów
 • - Identyfikacja odchylenia kosztów od zatwierdzonego budżetu bazowego i analiza pozostałych kosztów projektowych oraz określenie ryzyka wystąpienia niezabudżetowanych kosztów
 • - Przygotowanie zintegrowanych miesięcznych raportów kosztów projektu, wraz z odchyleniami od budżetu bazowego
 • - Współpraca z pozostałymi członkami zespołu projektowego, w celu określania i weryfikacji poszczególnych kosztów
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Project Administrator (Fabryka wież dla MEW)

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 15.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Projekt dotyczy zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, a następnie działalności operacyjnej nowoczesnej fabryki dedykowanej do produkcji wież dla Morskiej Energetyki Wiatrowej
 • Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy i największy w Europie. Realizowany jest w międzynarodowym środowisku
 • Planowane uruchomienie fabryki: Q3-2024, po którym zacznie się faza operacyjna działalności produkcyjnej fabryki i osoba zatrudniona na stanowisku Project administrator zajmować się będzie koordynacją administracyjną w powstałej fabryce
 • Zadania:
 • - Wsparcie przy zarządzaniu projektem
 • - Prace administracyjne związane z dokumentacją projektową, konfigurowanie zadań, tworzenie folderów zadań
 • - Monitorowanie i zapisywanie korespondencji projektowej
 • - Przygotowanie i dystrybucja dokumentów przetargowych w zakresie wyboru Biura Projektowego, Generalnego Wykonawcy, jak i dostawców urządzeń
 • - Wsparcie zespołu projektowego we współpracy z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie uzyskania pozwoleń, licencji i innych dokumentów niezbędnych dla procesu budowlanego
 • - Dystrybucja wewnętrzna dokumentacji projektowej, zgodna w macierzą komunikacji, np. uaktualnionych harmonogramów, raportów czy zaktualizowanej dokumentacji technicznej i kontraktowej
 • - Organizacja i koordynacja podróży służbowych, dostaw sprzętu biurowego dla zespołu projektowego oraz innych osób zaangażowanych w projekt
 • - Koordynacja i rezerwacje spotkań projektowych, przygotowanie notatek ze spotkań i ich dystrybucja w imieniu zespołu projektowego
 • - Budowa długotrwałych relacji z interesariuszami
 • - Wykonywanie dodatkowych zadań i obowiązków zgodnie z potrzebami zarządzania relacjami biznesowymi
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Dyrektor techniczny i utrzymania ruchu (Fabryka wież dla MEW)

Na Ostrowiu 15, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 15.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
kontrakt B2B
praca stacjonarna
dyrektor
Obowiązki:
 • Projekt dotyczy zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia, a następnie działalności operacyjnej nowoczesnej fabryki dedykowanej do produkcji wież dla Morskiej Energetyki Wiatrowej. Planowane uruchomienie fabryki: Q3-2024
 • Jest to pierwszy taki projekt w Polsce, a zarazem najnowocześniejszy i największy w Europie. Realizowany jest w międzynarodowym środowisku
 • Faza projektu:
 • - Analiza layoutu fabryki pod kątem utrzymania ruchu
 • - Ustalenie i wynegocjowanie warunków dostawy maszyn i technologii pod kątem przyszłego utrzymania zakładu w ruchu zgodnie z TPM
 • - Opracowanie i zabudżetowanie minimalnych stanów magazynowych części zamiennych
 • - Opracowanie i wdrożenie procedur utrzymania ruchu wraz z KPI na potrzeby przyszłej fabryki
 • - Szkolenie personelu
 • - Pozyskanie i nawiązanie umów outsourcingowych z przyszłymi podwykonawcami
 • - Udział w instalacji i uruchomieniu maszyn oraz budynków i infrastruktury
 • Praca: 5 dni w tygodniu, 1 zmiana
 • Faza operacyjna (działalności produkcyjnej fabryki):
 • - Wdrożenie TPM w zakładzie
 • - Planowanie długo i krótkoterminowe działalności operacyjnej utrzymania ruchu
 • - Zapewnienie ciągłości produkcji (maszyny, narzędzia, infrastruktura i budynki)
 • - Osiągnięcie celów mierzonych KPI
 • - Zarządzanie zespołem i podwykonawcami
 • - Tworzenie i realizacja budżetów
 • - Ciągłe doskonalenie i opracowywanie działań optymalizacyjnych
 • Praca: 1 zmiana + niektóre soboty
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Księgowa

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 11.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Weryfikowanie otrzymanych dokumentów księgowych pod względem formalnym oraz rachunkowym,
 • Ewidencja i księgowanie faktur kosztowych,
 • Ewidencja list płac,
 • Koordynacja księgowań magazynowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań na potrzeby GUS,
 • Przygotowywanie podstawowych zestawień, raportów i uzgodnień,
 • Czynny udział w zamykaniu okresów obrachunkowych
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy specjalista ds. ofertowania / Senior Tender Engineer

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 11.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
starszy specjalista (Senior)
Obowiązki:
 • przygotowywanie budżetów ofertowych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej pod względem technicznym oraz formalno-prawnym,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w przygotowywaniu dokumentów przetargowych,
 • wsparcie techniczne zespołu handlowego podczas wszystkich etapów projektu,
 • wysyłanie zapytań ofertowych oraz weryfikacja ofert na dostawę materiałów oraz usług,
 • budowanie łańcucha dostaw,
 • przyczynianie się do efektywnej, pozytywnej relacji z klientem w całym procesie sprzedaży,
 • analizowanie wyników przetargów oraz identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w celu zwiększenia sukcesu
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Automatyk / Elektryk / Elektronik

Gdańsk
Wygasła: 11.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Usuwanie awarii. Udział w projektach związanych z modernizacją parku maszynowego i infrastruktury. Zgłaszanie sugestii zmian technicznych w maszynach i urządzeniach. Nadzór i utrzymanie w ruchu parku maszynowego w szczególności z zakresu automatyki
 • elektryki
 • systemów sterowania i oprogramowania. Wykonywanie przeglądów i konserwacji maszyn oraz niezbędnych napraw i modernizacji. Diagnozowanie
 • ocena i usuwanie przyczyn usterek technicznych. Wnioskowanie o wprowadzanie działań korygujących. Nadzorowanie linii produkcyjnych w zakresie obsługi elektrycznej i elektronicznej. Zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu maszyn i urządzeń procesu produkcyjnego. Naprawa urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Współpraca z firmami zewnętrznymi podczas instalacji oraz serwisowania maszyn i urządzeń. Praca od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.00 - 14.00
 • 14.00 - 22.00
Pokaż więcej >>
od 4 000 do 6 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Monter

Gdańsk
Wygasła: 11.09.2022
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • Montaż elementów konstrukcyjnych. Praca od poniedziałku do piątku
od 35 do 40 PLN/godz
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds.BHP

Handlowa 19, Gdynia
Wygasła: 07.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej, udział w auditach klientów i jednostki certyfikującej,
 • realizowanie działań wynikających z wymagań wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska,
 • udział w tworzeniu i doskonaleniu obowiązujących procedur i instrukcji z zakresu bhp,
 • dbanie o spełnienie wymagań projektowych w zakresie BHP,
 • dbanie o promocję i wizerunek firmy
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Specjalista ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Na Ostrowiu 15/20, Młyniska, Gdańsk
Wygasła: 31.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
specjalista (Mid / Regular)
Obowiązki:
 • Opracowywanie, opiniowanie I aktualizacja dokumentacji systemowej z zakresu zapewnienia jakości
 • Rejestrowanie zmian w procesach i procedurach, opiniowanie i walidacja tych systemów pod kątem wymogów ZSZ oraz innych wymagań wew. np. wymagań klienta
 • Planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie audytów wew
 • Monitorowanie działań związanych z realizacją zadań po audytowych oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych skutecznych dla tych działań
 • Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń z zakresu procesów ZSZ
 • Wspieranie kierowników poszczególnych działów w ich działaniach na rzecz utrzymania i doskonalenia ZSZ
 • Monitorowanie i koordynowanie procesu osiągania celów przez poszczególnych kierowników (KPI) , gromadzenie wyników z prowadzonych przez nich działań
 • Gromadzenie danych sprawozdawczych z funkcjonowania ZSZ we wszystkich procesach organizacji
 • Monitorowanie działań z zakresu analizy ryzyka i szans z wykorzystaniem narzędzie FEMA, wspieranie poszczególnych kierowników w identyfikacji i analizie zagrożeń i szans w poszczególnych procesach
Pokaż więcej >>
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie GRUPA PRZEMYSŁOWA BALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, podziel się opinią i pomóż innym.