1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA

Warszawa, ul. Ogrodowa

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (63) Aktualne ( 1 ) Archiwalne ( 62 )

STAŻYSTA w Zespole Kuratorskim Służby Sądowej (po odbyciu stażu urzędniczego zatrudnienie na stanowisku urzędniczym) K/M

Warszawa
Ważna do: 21.06.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zakres zadań na stanowisku stażysty: 1. Przyjmowanie orzeczeń i pism wpływających do Zespołu i przedstawianie celem wydania wstępnych zarządzeń. 2. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji. 3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych zespołu wraz ze skorowidzami alfabetyczno-numerowymi. 4. Ewidencjonowanie ww. spraw w systemie informatycznym CURRENDA KURATELA. 5. Wykonywanie zarządzeń kuratorów zawodowych. 6. Sporządzanie i wysyłanie wezwań oraz innych pism. 7. Wysyłanie korespondencji sporządzonej przez kuratorów. 8. Obieg teczek przekazywanych przez kuratorów zawodowych. 9. Opracowywanie danych liczbowych
 • zestawień statystycznych
od 4 784 PLN
Ważna do: 21.06.2024

STAŻYSTA( po odbyciu stażu urzędniczego zatrudnienie na stanowisku urzędniczym sekretarza sądowego)

Warszawa
Wygasła: 24.05.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Ogólny zakres obowiązków: w Wydziałach Orzeczniczych: - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji)
 • - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych
 • - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
 • - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków. W Wydziałach Ksiąg Wieczystych: - wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego
 • - czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;
 • - praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych
 • - obsługa Sali wglądowej przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin
Pokaż więcej >>
od 4 784 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka/Sekretarz w oddziale kadr, biurze podawczym, wydziale orzeczniczym OK-110-12/2024

Warszawa
Wygasła: 09.05.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Zakres zadań: w Wydziale Orzeczniczym: 1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji
 • 2. rozdzielanie wpływającej do Wydziału korespondencji i zwrotnych potwierdzeń odbioru
 • 3. prace archiwizacyjne
 • 4. inne czynności pomocnicze wynikające ze specyfiki pracy na danym stanowisku. w Biurze Podawczym: 1. przygotowywanie korespondencji do wysyłania (wpisywanie wartości i ilości listów)
 • 2. przyjmowanie korespondencji i akt z transportu
 • 3. rozkładanie dostarczonych listów poleconych wpływających do Sądu na poszczególne Wydziały
 • 4. otwieranie listów określonego Wydziału i ustalanie właściwości
 • 5. wpisywanie korespondencji wpływającej do Sądu w programie EZD PUW (elektroniczne zarządzanie dokumentacją)
 • 6. wysyłanie korespondencji wpływającej do Sądu do elektronicznego programu Biura Podawczego poszczególnych Wydziałów
 • 7. adresowanie kopert
 • 8. rozkładanie na poszczególne wydziały/oddziały zwrotnych potwierdzeń odbioru. w Oddziale Kadr: 1. przyjmowanie korespondencji wpływającej
 • rejestrowanie
 • skanowanie i przekazywanie w systemie EZD do właściwych pracowników
 • 2. przygotowywanie korespondencji do wysłania poza Sąd oraz przekazywanie korespondencji z Oddziału do innych komórek Sądu
 • 3. podkładanie dokumentacji do akt osobowych i segregatorów
 • 4. prace archiwizacyjne
 • 5. inne prace zlecone przez przełożonego
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Administracyjnym - Biurze Obsługi Interesanta (OK-110-11/2024) k/m

Warszawa
Wygasła: 08.05.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów
 • - udzielanie odpowiedzi na zapytania mailowe
 • - przyjmowanie zamówień na akta
 • - przyjmowanie dokumentów i pism od interesantów oraz rejestrowanie korespondencji
 • - obsługa interesantów na czytelni akt tj. udostępnianie akt do wglądu interesantom; nadzór nad udostępnionymi aktami; kserowanie akt
Pokaż więcej >>
od 4 784 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Administracyjnym (OK-110-9/2024)

Warszawa
Wygasła: 29.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu
 • rejestrowanie i rozdzielanie pomiędzy komórki organizacyjne. 2. Obsługa systemu SOP. 3. Nadawanie korespondencji. 4. Obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (Sekretarz sądowy)

Warszawa
Wygasła: 29.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • w Wydziałach Orzeczniczych: - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji)
 • - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych
 • - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
 • - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków. w Wydziałach Ksiąg Wieczystych: - wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego
 • - czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych;
 • - praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych
 • - obsługa Sali wglądowej przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarka/sekretarz w Oddziale Kadr sygn. OK-110-6/2024

Warszawa
Wygasła: 11.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • -p rzyjmowanie korespondencji wpływającej
 • - rejestrowanie
 • skanowanie i przekazywanie w systemie EZD do właściwych pracowników
 • - przygotowywanie korespondencji do wysyłania poza sąd oraz przekazywanie korespondencji z Oddziału do innych komórek sądu
 • - podkładanie dokumentacji do akt osobowych i segregatorów
 • - prace archiwizacyjne
 • - inne prace zlecone przez przełożonego
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier sygn. OK-110-7/2024

Warszawa
Wygasła: 11.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - prowadzenie magazynu w tym przyjmowanie i wydawanie materiałów
 • racjonalne gospodarowanie materiałami
 • - kontrola ilościowa i jakościowa dostaw
 • - aktywny udział w przeprowadzkach
 • przenoszenie
 • ustawianie mebli
 • sprzętu itp
 • - pomoc w pracach rzemieślniczych
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Dziale Administracyjnym (OK-110-2/2024)

Warszawa
Wygasła: 16.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów
 • 2. udzielanie odpowiedzi na zapytania mailowe
 • 3. przyjmowanie zamówień na akta
 • 4. przyjmowanie dokumentów i pism od interesantów oraz rejestrowanie korespondencji
 • 5. obsługa interesantów na czytelni akt tj. udostępnianie akt do wglądu interesantom; nadzór nad udostępnionymi aktami; kserowanie akt
Pokaż więcej >>
od 4 242 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - praca na 1/5 etatu (nr OK-110-4/2024)

Warszawa
Wygasła: 29.02.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Do głównych zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku pracy będzie należało: 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych
 • w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego
 • 2. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa
 • w szczególności szacowanie ryzyka
 • 3. bieżąca kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji
 • 4. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji
 • 5. prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • 6. szkolenie pracowników posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
 • 7. przeprowadzanie postępowań sprawdzających
 • 8. prowadzenie wykazu osób posiadających poświadczenia bezpieczeństwa
 • 9. kontrola stanu ochrony informacji niejawnych
 • 10. prowadzenie dokumentacji obronnej i realizowanie zadań obronnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • w tym: a) opracowywanie rocznych planów zamierzeń obronnych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • b) opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu organizacyjnego Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wraz z wymaganymi załącznikami
 • c) aktualizowanie i dostosowywanie do potrzeb i możliwości jednostki organizacyjnej zadań operacyjnych
 • określonych w kartach realizacji zadań operacyjnych na czas kryzysu i wojny dla Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • d) opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji stałego dyżuru
 • e) opracowywanie programów i rocznych planów szkolenia osób powołanych do pełnienia stałego dyżuru oraz ich szkolenie
 • f) wnioskowanie do właściwej Wojskowej Komendy Uzupełnień o reklamowanie na wniosek lub z urzędu pracowników - żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny oraz wykonywanie innych obowiązków z tym związanych
Pokaż więcej >>
od 1 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Gospodarczym

Warszawa
Wygasła: 13.11.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Bieżące śledzenie przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie pod względem formalno-prawnym postępowań o Udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
 • sporządzanie wniosków oraz umów o zamówienia publiczne
 • sporządzanie Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie informacji przekazanych przez komórki merytoryczne tut. Sądu
 • przygotowywanie i zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z procedurami określonymi w ustawie
 • udział w pracach komisji przetargowej
 • prowadzenie korespondencji z oferentami i wykonawcami (odpowiedzi na zapytania zamówienia
 • pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.)
 • ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej
 • sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne)
 • prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą oraz nadzór nad jej realizacją
 • opracowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach oraz analiz
 • ocen i informacji dotyczących powierzonych zadań
 • sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych
Pokaż więcej >>
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych (Kd-111-17/2023)

Warszawa
Wygasła: 20.11.2023
Wybór
Obowiązki:
 • 1. wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji)
 • 2. czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych
 • 3. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach
 • 4. archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Pokaż więcej >>
od 3 986 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Administracyjnym

Warszawa
Wygasła: 26.10.2023
Wybór
Obowiązki:
 • - obsługa bezpośrednia i telefoniczna interesantów; - udzielanie odpowiedzi na zapytania mailowe; - przyjmowanie zamówień na akta; - przyjmowanie dokumentów i pism od interesantów oraz rejestrowanie korespondencji; - obsługa interesantów na czytelni akt tj. udostępnianie akt do wglądu interesantom; - nadzór nad udostępnionymi aktami; - kserowanie akt
od 3 986 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego

Warszawa
Wygasła: 10.11.2023
pełny etat
umowa o pracę
praktykant/stażysta / asystent
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych (sygnatura konkursu: Kd-111-15/2023)

Warszawa
Wygasła: 02.10.2023
Wybór
Obowiązki:
 • - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji); - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych; - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach; - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Pokaż więcej >>
od 3 986 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 12.10.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
młodszy specjalista (junior) / praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 05.10.2023
pełny etat
umowa o pracę
praktykant/stażysta
3 986 zł
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych KD-111-14/2023

Warszawa
Wygasła: 25.09.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego - czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych; praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych - obsługa Sali wglądowej
 • przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin
od 3 986 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 24.09.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
młodszy specjalista (junior) / praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 23.06.2023
pełny etat
umowa o pracę
praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego

Warszawa, Mokotów
Wygasła: 25.05.2023
umowa o pracę
praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 25.05.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
młodszy specjalista (junior) / praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 16.04.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
młodszy specjalista (junior) / praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 09.02.2023
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
młodszy specjalista (junior) / praktykant/stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego – inspektor/informatyk) w Oddziale Informatycznym

Warszawa
Wygasła: 18.11.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator ksiąg wieczystych

Warszawa
Wygasła: 18.11.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 17.11.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego – inspektor/informatyk) w Oddziale Informatycznym

Warszawa
Wygasła: 15.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-23/2022)

Warszawa
Wygasła: 04.10.2022
Wybór
Obowiązki:
 • - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji) - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Pokaż więcej >>
od 3 698 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 14.10.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego - inspektor) w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego

Warszawa
Wygasła: 09.10.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Finansowym (Nr ref. Kd-111-21/2022)

Warszawa
Wygasła: 21.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych 2. księgowanie wyciągów bankowych
 • raportów kasowych i innych 3. analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia 4. wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
od 3 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Finansowym (Nr ref. Kd-111-20/2022)

Warszawa
Wygasła: 21.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. naliczanie listy płac 2. kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych 3. rozliczanie absencji chorobowych 4. sporządzanie informacji podatkowej za rok PIT-11 5. korzystanie z programu komputerowego Płatnik 6. wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo po odbyciu stażu urzędniczego - Inspektor w Oddziale Informatycznym) (Nr ref. Kd-111-19/2022)

Warszawa
Wygasła: 21.09.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. administrowanie sieciami informatycznymi w budynkach Sądu oraz witryną internetową Sądu 2. wsparcie dla użytkowników systemów aplikacji użytkowanych w tut. Jednostce 3. administrowanie systemami operacyjnymi Windows 4. aktualizacja wersji oprogramowania na serwerze i stacjach roboczych oraz kontrola antywirusowa 5. usuwanie awarii i usterek zgłoszonych przez użytkowników 6. naprawa drobnych uszkodzeń lub załatwianie spraw związanych z serwisem
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego

Warszawa
Wygasła: 22.09.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Finansowym Sądu Rejonowego

Warszawa
Wygasła: 22.09.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-18/2022)

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Wybór
Obowiązki:
 • - Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych
 • zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku
 • Prawo Zamówień Publicznych dla postępowań o wartości większej lub równej 130 tys. zł netto. - Przygotowywanie i przeprowadzanie procedur o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
 • których wartość nie przekracza 130 tys. zł netto. - Zamieszczanie i udzielanie wymaganych przepisami prawa informacji o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz Regulaminami zamówień publicznych. - Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i ewidencją zawartych przez Sąd umów
 • w tym umów najmu powierzchni. Współpraca w tym zakresie z radcą prawnym. - Kontrolowanie faktur
 • opisywanie ich pod względem merytorycznym. - Sporządzanie sprawozdań na potrzeby jednostki. - Udział w przygotowaniu procedur oraz instrukcji obowiązujących w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Pokaż więcej >>
od 4 000 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 08.09.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

Warszawa
Wygasła: 08.09.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Operator ksiąg wieczystych

Warszawa
Wygasła: 26.08.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. praca w Archiwum Sądu
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą Archiwum
 • 2. przygotowywanie dokumentacji archiwalnej do przekazania do Archiwum Państwowego
 • tj. paginowanie
 • sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych
 • pakowanie
 • 3. przygotowywanie dokumentacji niearchiwalnej do brakowania
 • 4. inne czynności pomocnicze wynikające ze specyfiki pracy na danym stanowisku
Pokaż więcej >>
od 3 298 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo Inspektor / Informatyk) w Oddziale Informatycznym

Warszawa
Wygasła: 19.08.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-15/2022)

Warszawa
Wygasła: 19.08.2022
Wybór
Obowiązki:
 • - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji) - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Pokaż więcej >>
od 3 698 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-16/2022)

Warszawa
Wygasła: 23.08.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego - czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych - praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych - obsługa Sali wglądowej przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin
od 3 698 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo Inspektor / Informatyk) w Oddziale Informatycznym

Warszawa
Wygasła: 18.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Finansowym

Warszawa
Wygasła: 15.07.2022
pełny etat
umowa na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach i w Archiwum Ksiąg Wieczystych

Warszawa
Wygasła: 15.07.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych

Warszawa
Wygasła: 15.07.2022
pełny etat
umowa o pracę / na zastępstwo
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-12/2021)

Warszawa
Wygasła: 22.06.2022
Wybór
Obowiązki:
 • - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji) - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Pokaż więcej >>
od 3 689 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta (docelowo Inspektor) w Oddziale Gospodarczym

Warszawa
Wygasła: 23.06.2022
pełny etat
umowa o pracę
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Oddziale Finansowym (Nr ref. Kd-111-11/2022)

Warszawa
Wygasła: 20.06.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • 1. kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych 2. księgowanie wyciągów bankowych
 • raportów kasowych i innych 3. analiza kont i rozliczanie sum do wyjaśnienia 4. wprowadzanie danych do systemu finansowo-księgowego
od 3 698 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-10/2022)

Warszawa
Wygasła: 20.06.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - wykonywanie zarządzeń sędziego i referendarza sądowego - czynności związane z obsługą systemów informatycznych Wydziałów Ksiąg Wieczystych - praca w Archiwum tj. wydawanie i przyjmowanie ksiąg wieczystych - obsługa Sali wglądowej przygotowywanie dokumentów na wyznaczony termin
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta w Wydziałach Orzeczniczych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie (nr ref. Kd-111-17/2021)

Warszawa
Wygasła: 04.02.2022
Umowa o pracę w zastępstwie
Obowiązki:
 • - wykonywanie wydanych w sprawach sądowych zarządzeń (m.in. wysyłanie do stron orzeczeń
 • nakazów
 • wezwań
 • zapytań i innej korespondencji) - czynności związane z obsługą systemów ewidencyjnych akt sądowych - protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach - archiwizowanie akt procesowych oraz sporządzanie akt zastępczych i rachunków dla biegłych i świadków
Pokaż więcej >>
od 3 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor

mazowieckie
Wygasła: 11.06.2021
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 3500 do 3500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Informatyk

mazowieckie
Wygasła: 09.06.2021
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 3900 do 3900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor - informatyk

Ogrodowa 51A
Wygasła: 09.10.2020
Pełny etat
Umowa o pracę
Specjalista
od 3900 do 3900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta

Warszawa
Wygasła: 29.06.2019
Praktykant/Stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Urzędnik Sądowy

Warszawa
Wygasła: 29.06.2019
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Magazynier

mazowieckie
Wygasła: 13.06.2019
Pracownik fizyczny
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta

Warszawa
Wygasła: 12.06.2019
Praktykant/Stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Asystent Sędziego

Warszawa
Wygasła: 12.06.2019
Asystent
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Sekretarz Sądowy

Warszawa
Wygasła: 11.08.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Oddziale Gospodarczym

Warszawa
Wygasła: 14.07.2018
Specjalista
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Stażysta

Warszawa
Wygasła: 19.04.2017
Praktykant/Stażysta
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA, podziel się opinią i pomóż innym.