1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST.WARSZAWY
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST.WARSZAWY

Warszawa, ul. Przemyska 11

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (11) Aktualne ( 0 ) Archiwalne ( 11 )

Główny specjalista, Specjalista lub Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych (4/2024 )

Warszawa
Wygasła: 05.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 3. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 9. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 10. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych 11. Obsługa programu finansowo-księgowego Xpertis Finanse i Księgowość-dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca głównego księgowego (3/2024 )

Warszawa
Wygasła: 05.03.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 4. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 5. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 6. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 8. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 9. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 7 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny specjalista, Specjalista lub Starszy inspektor ds. finansowo-księgowych (1/2024 )

Warszawa
Wygasła: 24.01.2024
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 3. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 8. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 9. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 10. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych 11. Obsługa programu finansowo-księgowego Xpertis Finanse i Księgowość-dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor lub Inspektor ds. finansowo-księgowych w Zespole Finansowo-Księgowym

Warszawa
Wygasła: 14.12.2023
Umowa o pracę na okres próbny
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 3. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 8. porządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 9. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 10 Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych 11. Obsługa programu finansowo-księgowego Xpertis Finanse i Księgowość-dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych
Pokaż więcej >>
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Starszy inspektor, inspektor lub podinspektor w zespole realizacji świadczeń i analiz

Warszawa
Wygasła: 07.12.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: - obsługa komputerowej bazy świadczeń dla podopiecznych Ośrodka - realizacja przyznanych planami pomocy świadczeń poprzez wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym - sporządzanie list wypłat świadczeń z pomocy społecznej oraz pomocy materialnej o charakterze socjalnym - organizacja i rozliczanie żywienia dzieci w placówkach oświatowych oraz osób dorosłych w stołówce - rozliczanie realizacji usług opiekuńczych oraz usług świadczonych w ośrodkach wsparcia - obsługa ubezpieczeń zdrowotnych podopiecznych Ośrodka i prowadzenie związanej z tym dokumentacji - przygotowanie i wydawanie zaświadczeń osobom zainteresowanym - sporządzanie sprawozdań i analiz - załatwianie spraw związanych z organizacją pogrzebów
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (9/2022)

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (6/2022)

Warszawa
Wygasła: 31.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym (nr ogłoszenia 5/2022)

Warszawa
Wygasła: 08.04.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Obsługa programu finansowo księgowego Xpertis Finanse i Księgowość dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych. 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych. 5. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych. 6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych. 7. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych. 9. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym (nr ogłoszenia 4/2022)

Warszawa
Wygasła: 11.03.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Obsługa programu finansowo księgowego Xpertis Finanse i Księgowość dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych. 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych. 5. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych. 6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych. 7. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych. 9. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (3/2022)

Warszawa
Wygasła: 28.02.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym (nr ogłoszenia 2/2022)

Warszawa
Wygasła: 14.02.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Obsługa programu finansowo księgowego Xpertis Finanse i Księgowość dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych. 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych. 5. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych. 6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych. 7. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych. 9. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST.WARSZAWY, podziel się opinią i pomóż innym.