1. Pracodawca
 2. Warszawa
 3. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST.WARSZAWY
Ocen
poleca firmę Opinie ()
Ocena ogólna pracodawcy

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST.WARSZAWY

Warszawa, ul. Przemyska 11

Dodaj opinię, pomóż innym znaleźć dobrego pracodawcę

Wszystkie ( 0 ) Pozytywna ( 0 ) Neutralna ( 0 ) Negatywa ( 0 )

Użytkownik: Administrator

Czy macie jakieś informacje na temat pracy w tej firmie? Jak wygląda atmosfera? Czy wynagrodzenie jest dobre? Czy są jakieś benefity? Jakie są warunki pracy? Z góry dzięki!
Pokaż więcej >
Czy opinia była pomocna? 0 0
Brak treści. Ta firma nie uzupełniła zakładki “O firmie”.

Rekrutacje prowadzone przez firmę:

Wszystkie (17) Aktualne ( 2 ) Archiwalne ( 15 )

Główny specjalista ds. finansowo-księgowych (4/2023)

Warszawa
Ważna do: 31.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 4. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 5. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 6. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 8. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 9. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 5 800 PLN
Ważna do: 31.03.2023

Pracownik socjalny/Starszy pracownik socjalny/ Specjalista pracy socjalnej/ Starszy specjalista pracy spcjalnej (3/2023)

Warszawa
Ważna do: 24.03.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania; Świadczenie pracy socjalnej; Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa; Opracowywanie indywidualnych planów pomocy; Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej; Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem; Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej; Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom; Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia; Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 800 PLN
Ważna do: 24.03.2023

Kierownik Zespołu Pomocy Specjalistycznej ds. Rodzin (2/2023)

Warszawa
Wygasła: 08.02.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Kierowanie pracą zespołu
 • zapewnienie właściwej pracy zespołu i jego sprawnego funkcjonowania. 2. Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników w zakresie świadczenia różnorodnych form pomocy w tym zaawansowanej pracy socjalnej i asysty rodzinnej. 3. Koordynowanie pracy asystentów rodziny. 4. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań określonych dla zespołu w regulaminie organizacyjnym. 5. Organizowanie i rozwijanie form i metod zaawansowanej pracy socjalnej
 • asysty rodzinnej
 • pomocy specjalistycznej oraz pracy środowiskowej. 6. Inicjowanie działań i współpraca z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju edukacji i aktywności rodzin. 7. Współpraca ze społecznością lokalną
 • organizacjami pozarządowymi
 • organami administracji publicznej i innymi instytucjami w obszarze pomocy społecznej. 8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie powierzonych obowiązków
 • w tym przetwarzanie danych osobowych w systemie informatycznym i nieinformatycznym
Pokaż więcej >>
od 6 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Główny Specjalista ds. finansowo-księgowych (1/2023)

Warszawa
Wygasła: 31.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 3. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 4. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 5. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 6. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 7. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 8. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 9. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 5 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca Głównej Księgowej (17/2022)

Warszawa
Wygasła: 09.01.2023
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Nadzór nad pracą zespołu finansowo-księgowego 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie planów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 10. Nadzór na gospodarowaniem środkami budżetowymi Ośrodka
 • w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 11. Nadzór nad ewidencją i rozliczaniem środków inwestycyjnych i funduszu socjalnego. 12. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 13. Wdrażanie nowych zadań zlecanych przez m.st. Warszawa z zakresu finansów publicznych. 14. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 6 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca Głównej Księgowej (16/2022)

Warszawa
Wygasła: 19.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Nadzór nad pracą zespołu finansowo-księgowego 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie planów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 10. Nadzór na gospodarowaniem środkami budżetowymi Ośrodka
 • w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 11. Nadzór nad ewidencją i rozliczaniem środków inwestycyjnych i funduszu socjalnego. 12. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 13. Wdrażanie nowych zadań zlecanych przez m.st. Warszawa z zakresu finansów publicznych. 14. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 6 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca Głównej Księgowej (15/2022)

Warszawa
Wygasła: 09.12.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Kierowanie pracą działu
 • poprzez zapewnienie skutecznej
 • efektywnej
 • oszczędnej i terminowej realizacji zadań komórki oraz realizowanie kontroli zarządczej
 • zgodnie z zasadami funkcjonowania kontroli zarządczej oraz systemem zarzadzania ryzykiem przyjętymi w OPS 2. Nadzorowanie pracy kierowników podległych zespołów oraz pracowników Sekcji ds. Pierwszego Kontaktu i Sekcji ds. Domów Pomocy Społecznej 3. Nadzór nad prawidłowością postępowań w sprawach świadczeń pomocy społecznej prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne oraz realizacją świadczeń 4. Nadzór nad prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz wydawaniem decyzji zgodnie z udzielonymi upoważnieniami 5. Prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi związanymi z realizacją zadań działu
 • opracowywanie propozycji do projektu rocznego planu finansowego OPS oraz kwalifikowanie realizowanych wydatków dotyczących zakresu działań 6. Zapewnienie prawidłowej i terminowej realizacji zadań działu. 7. Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz oraz sprawozdań z realizacji zadań objętych zakresem pracy działu 8. Udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom w realizacji powierzonych zadań
 • organizowanie
 • przeprowadzanie wewnętrznych instruktaży i szkoleń w zakresie przepisów prawa
 • procedur i wytycznych dotyczących pracy działu 9. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów z zakresu ochrony danych osobowych
 • regulaminów
 • instrukcji kancelaryjnej i innych uregulowań wewnętrznych
 • usprawnianie organizacji
 • metod i form pracy działu 10.Współpraca z kierownikami i pracownikami innych działów Ośrodka
Pokaż więcej >>
od 6 900 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca Głównej Księgowej (11/2022)

Warszawa
Wygasła: 30.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Nadzór nad pracą zespołu finansowo-księgowego 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie planów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 10. Nadzór na gospodarowaniem środkami budżetowymi Ośrodka
 • w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 11. Nadzór nad ewidencją i rozliczaniem środków inwestycyjnych i funduszu socjalnego. 12. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 13. Wdrażanie nowych zadań zlecanych przez m.st. Warszawa z zakresu finansów publicznych. 14. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 6 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (13/2022)

Warszawa
Wygasła: 25.11.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (10/2022)

Warszawa
Wygasła: 31.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 500 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Zastępca Głównej Księgowej (11/2022)

Warszawa
Wygasła: 24.10.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Nadzór nad pracą zespołu finansowo-księgowego 3. Prowadzenie rachunkowości jednostki. 4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi. 5. Dokonywanie wstępnej kontroli: - zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • - kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 6. Opracowywanie planów finansowych oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 7. Opracowywanie planów Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przygotowywanie wniosków w sprawie ich zmian. 8. Opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących budżetu OPS w celu prawidłowego wydatkowania środków finansowych. 9. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. 10. Nadzór na gospodarowaniem środkami budżetowymi Ośrodka
 • w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych. 11. Nadzór nad ewidencją i rozliczaniem środków inwestycyjnych i funduszu socjalnego. 12. Rozliczanie przyznanych dotacji z budżetu państwa i Urzędu m.st. Warszawy 13. Wdrażanie nowych zadań zlecanych przez m.st. Warszawa z zakresu finansów publicznych. 14. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych
Pokaż więcej >>
od 6 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (9/2022)

Warszawa
Wygasła: 16.09.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (6/2022)

Warszawa
Wygasła: 31.07.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym (nr ogłoszenia 5/2022)

Warszawa
Wygasła: 08.04.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Obsługa programu finansowo księgowego Xpertis Finanse i Księgowość dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych. 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych. 5. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych. 6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych. 7. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych. 9. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym (nr ogłoszenia 4/2022)

Warszawa
Wygasła: 11.03.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Obsługa programu finansowo księgowego Xpertis Finanse i Księgowość dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych. 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych. 5. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych. 6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych. 7. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych. 9. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Pracownik socjalny (3/2022)

Warszawa
Wygasła: 28.02.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • - Rozpoznanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania. - Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych
 • wynikających z przepisów obowiązującego prawa. - Diagnoza-rozumiana jako zebranie materiału dowodowego i jego ocena zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej
 • zasadą pisemności i zasadą szybkości i prostoty postępowania. - Opracowywanie indywidualnych planów pomocy. - Udzielanie pomocy w zakresie ogólnej pracy socjalnej. - Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. - Prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielania pomocy społecznej. - Organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie z różnego typu instytucjami
 • organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi w zakresie planowania pomocy indywidualnym klientom. - Podejmowanie interwencji socjalnej i występowanie w interesie osób w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. - Przygotowywanie okresowych ocen
 • analiz
 • planów sprawozdań w zakresie realizowanych zadań
Pokaż więcej >>
od 4 300 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne

Inspektor w Zespole Finansowo-Księgowym (nr ogłoszenia 2/2022)

Warszawa
Wygasła: 14.02.2022
Umowa o pracę na czas określony
Obowiązki:
 • 1. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami prawa dotyczącymi realizacji zadań Zespołu Finansowo Księgowego. 2. Obsługa programu finansowo księgowego Xpertis Finanse i Księgowość dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych. 3. Przygotowywanie przelewów bankowych. 4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych. 5. Prowadzenie rozliczeń dot. podatku od towarów i usług
 • w tym prowadzenie ewidencji i sporządzanie cząstkowych deklaracji podatkowych. 6. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach pozabilansowych. 7. Prowadzenie rejestrów zaangażowania wydatków. 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo księgowych. 9. Wykonywanie obowiązków kasjera zgodnie z instrukcją kasową
od 4 400 PLN
Ogłoszenie Archiwalne
Ogłoszenie Archiwalne
Work or Not - Sprawdź pracodawcę i wybierz mądrze!

Jakie jest Twoja opinia na temat pracy w firmie OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA M.ST.WARSZAWY, podziel się opinią i pomóż innym.